[N&n galeria] FUGA program 2010 02 08 - 13

Galéria galeria at nagybalint.hu
2010. Feb. 8., H, 09:23:11 CET


Tisztelettel várjuk a FUGA rendezvényeire
We cordially welcome you to the FUGA's programs


 


 

2010 02 08 hétfő • Monday

 

        építészet FUGA architecture

 

        19.30    földalatti beszélgetések • underground discussions

Az Építészfórum öko-retro-bio-grín című sorozatának 7. beszélgetése • The 7th discussion in the eco-retro-bio-green discussion series by the Építészfórum

Távol Kert-Magyarországtól • A Long Way from 'Garden Hungary'

 

Az Állami Számvevőszék izgalmas, érdekes és egyben szomorú jelentést adott tavaly szeptemberben a települési önkormányzatok zöldfelület-gazdálkodásáról. Legalább két évtizede /de talán már régebbről is/ tudjuk és érezzük, hogy e területen óriási gondok vannak, sok esetben a települések nem gazdálkodást, hanem garázdálkodást folytatnak zöldfelületeiken. A települési lehetőségek és megoldások élesen elválnak a lakosok valós igényeitől, ugyanakkor – bár a politikai csatározások során mindig kampánytéma a zöld –, még az országos szabályozás sem megoldott e kérdésben. Sem tervezésben, sem kivitelezésben, sem fenntartásban, sem vagyongazdálkodásban, sem finanszírozásban. Meghívott beszélgetőpartnereinkkel az öko-retro-bio-grín beszélgetéssorozat ÁSZ témája kapcsán azt járjuk körül, hogy miért kerültünk ilyen távol Kert-Magyarországtól, s mégis milyen lépéseket kellene tenni a most zajló folyamatok mielőbbi megfordításáért? • The State Audit Office of Hungary released an exciting, interesting but also sad report last September on the green space management of township governments. We have known and felt for over two decades /perhaps even longer/ that there are huge problems in this area, and in a lot of cases townships misuse green spaces. The possibilities and actual solutions in townships are often starkly different from the residents' needs, yet - although the environment is always a campaign topic in political fights -even national regulations are lacking in this area. We invited our discussion partners for the State Audit Office topic of the eco-retro-bio-green discussion series to explore why we are so far from creating 'Garden- Hungary', and what steps we could take to reverse the current trends as soon as possible. 

Beszélgető partnerek • Discussion partners: Beliczay Erzsébet, a Levegő Munkacsoport /LMCS/ elnökhelyettese, építész, várostervezési, energetikai, környezetpolitikai szakértő • vice-president of the Air Taskforce /LMCS/, architect, urban planning, energy, and environmental politics expert, Dr. Csemez Attila, a BCE Tájépítészeti Kar dékánja, a Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány elnöke, az ÁSZ által szorgalmazott zöldfelület-gazdálkodási kerettörvény tervezet elkészítésével megbízott szakértő • Dean of the Faculty of Landscape Architecture, Corvinus University of Budapest, president of the Foundation for Flourishing Hungarian Garden Culture, the expert hired by the State Audit Office of Hungary to draft legislation on green space management, Dr. Gerzanics Annamária, az NFGM Területrendezési és Településfejlesztés Főosztályának főosztályvezető-helyettese • vice-director of the Spatial Planning and Urban Development Department of the Ministry of National Development and Economy, Helembai Mihály, az ÁSZ által vizsgált XIII. kerületi önkormányzat Környezet-gazdálkodási Kht-jának ügyvezetője, az AngyalZöld program egyik felelőse • director of the Enviromental Management Kht of the XIII Distrcits Government, investigated by the State Audit Office of Hungary, one of the people responsible for the AngyalZöld program, Dr. M. Szilágyi Kinga, a BCE Tájépítészeti Kar Kert-és Szabadtértervezési Tanszékének egyetemi tanára, a városökológiai és városi zöldfelületi kérdések szakértője • proffessor in the Department of Garden and Open Space Design of Corvinus University of Budapest, expert on urban ecology and urban green space questions. 

Kurátor és moderátor • curator and moderator: Bardóczi Sándor okleveles táj-és kertépítész mérnök, vezető tervező • licensed landscape architect, head designer.

A sorozat kurátora • series curator: Ertsey Attila.

 

 

2010 02 09 kedd • Tuesday

 

        tudomány FUGA science

 

       18.00    Radiológia, energiadesign, vádalku: amikor a tudósok kinyitják a tudományegyetemet a laikusoknak – bemutatkozik a pécsi Nyitott Egyetem • Radiology, Energy Design, Plea Bargain: when scientists open the University to laymen – introducing the Open University of Pécs

 

 

2010 02 10 szerda • Wednesday

 

        építészet FUGA architecture

 

        18.00    kirakatban • in the storefront

Cselovszki Zoltán Belváros-Lipótváros főépítészének előadása • City center-Lipótváros's chief architect's lecture

A fenntartható városfejlesztés kihívásai • Challenges of Sustainable Urban Development

 

 

2010 02 11 csütörtök • Thursday

 

        könyv FUGA books

        

                       16.00    könyvbemutató · Book debut

Marótzy Katalin: Wéber Antal építészete a magyar historizmusban • Antal Wéber's Architecture in Hungarian Historism A beszélgetés résztvevői • discussion partners: Dr. Farbaky Péter, a BTM Kiscelli Múzeum igazgatója • director of the BTM Museum Kiscell, Dr. Krähling János, a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék docense • Dean of the Department for History of Architecture and of Monuments at BUTE, Dr. Sisa József, a MTA Művészettörténeti Intézet osztályvezetője • Department Head of the Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, Dr. Marótzy Katalin, a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék adjunktusa, a könyv szerzője • adjunct at the Department for History of Architecture and of Monuments at BUTE, author of the book, Lévai-Kanyó Judit, a TERC Szakkönyvkiadó vezetője • director of the TERC Publishing House.

A beszélgetést vezeti • the discussion is lead by: Sipos Júlia.

A magyar romantika és neoreneszánsz építészet számos jelentős épületet hagyott ránk, ebben a korszakban Wéber Antal szerepe vitathatatlan. Ő a XIX. századi magyar építészet meghatározó építészegyénisége, Ybl Miklós és Szklanitzky Antal pályatársa. Sok épületet tervezett, amelyek a történeti előképekhez való szigorú alkalmazkodás ellenére mégsem váltak szárazzá és unalmassá. Még a historizmust kritikusan bíráló Bierbauer Virgil is elismeréssel szólt róla: Ybl Miklós körül az azonos akarásúaknak, igen jó ízlésű építészeknek egész csoportja alakult ki. Ott volt közöttük Weber Antal, akinek legfinomabb alkotása a budapesti Váci utcai szerb egyházközségi bérház. Találóan mondották róla, hogy »catói szigorúsággal« ragaszkodott Palladio szelleméhez. Neve azonban mégsem annyira ismert, aminek oka jórészt az, hogy életművét mindeddig nem dolgozták fel részletesen. Ezt a hiányt pótolja Marótzy Katalin monográfiája. • The Hungarian romantic and neo-renaissance architecture gave us several significant buildings; Antal Wéber's role in this era is undisputable. He is the defining architect of 14th century Hungarian architecture, Miklós Ybl and Antal Szklanitzky's colleague. He designed several buildings, which did not become dry and boring despite the strict conformity to historic precedent. Even Virgil Bierbauer, who often criticized historism, talked about him with praise: A group of architects formed around Miklós Ybl, of the same will and of good taste. Antal Weber is among them, whose most refined creation is the Serbian Church Community House on Váci street in Budapest. It was aptly said of him that he adhered to Palladio's spirit with 'Cato-like rigor'. Yet his name is not well known, mainly because his work has not been researched in detail. This omission is corrected by Katalin Marótzy's monograph.

 

 

        építészet FUGA architecture        EKF Pécs 2010 • European Capital of Culture, Pécs 2010

Mi épült, épül Pécsett az alkalomra? • What has already been, and what is being built in Pécs for this occasion?

kiállítást későbbi időpontban nyitjuk meg 

• the exhibition will open at a later date


 

 

2010 02 12 péntek • Friday

 

        FUGA jazz

 

        19.30    Bolla Gábor Quartet

Bolla Gábor szaxofon • saxophone, Balázs József zongora • piano, Lakatos Krisztián bőgő • bass, Balázs Elemér dob • drums

 

A Bolla Quartet 2003 október 15-én alakult Bolla Gábor 15. születésnapján. A zenekar pályafutása alatt már bejárta szinte egész Európát. Játszottak már Bécs, Bukarest, Szentpétervár, Brugge, Brüsszel, Párizs, Pozsony, Amszterdam, Prága, Avignon, London, Frankfurt jazz fesztiváljain, klubjaiban. 2004-ben elkészítették első lemezüket The Way We Play címmel. 2005-ben megnyerték az avignoni jazz versenyt, amely versenyre Európából, korhatár nélkül bármely zenekar nevezhetett. A zsűri díja mellett, a közönség díjat is elnyerték, valamint Szakcsi Lakatos Róbert a legjobb szólistának járó díjat is megkapta. A díj részeként Franciaország egyik legjobb stúdiójában készíthettek egy lemezt. Repertoárjuk főleg saját kompozíciókból és standard-ekből áll. Stílusukra legfőképp a modern straight-ahead jazz jellemző. www.thebollaquartet.com • The Bolla Quartet formed on October 15th, 2003, on Gábor Bolla's 15th birthday. The band traveled through almost all of Europe. They have played at the jazz festivals and clubs of Vienna, Bucharest, Saint Petersburg, Bruges, Brussels, Paris, Bratislava, Amsterdam, Prague, Avignon, London and Frankfurt. Their first album was completed in 2004, titled The Way We Play. They won the Avignon Jazz Competition in 2005, which all ensembles from Europe can enter without age restrictions. In addition to the judges' award, they won the audience award as well; and Róbert Szakcsi Lakatos took home the best soloist award. The award included a record deal with on of the best studios in France. Their repertoire consists mostly of original compositions and standards. Their style is best characterized as modern straight-ahead jazz. 

 

 

2010 02 13 szombat • Saturday

 

        család FUGA family

 

Budapesti mesék Klubja • Stories from Budapest Club

2 Egér kalandjai – Bolyongások Budapesten • The Adventures of Two Mice - Wandering around Budapest

az Aula könyvkiadó meséi • stories from the Aula publishing house        15.00    Magad uram kézműves műhely • Do it yourself craft workshop

Megpróbálkozunk jónéhány budapesti mozaik újraalkotásával, ebben segítségünkre lesz a Bolyongások Budapesten című könyv és átellenben a Párisi Udvar /ha kinézünk az ablakon/. • We attempt to recreate several mosaics from Budapest, with the help of the Wandering around Budapest book and the Párisi Courtyard across the street /if we look out the window/. 

        16.00    Részből egész játék a két egér történetére és persze nem kis részben a budapesti mozaikokra alapozva. • Whole from a part game based on the story of the two mice and of course in no small part on the mosaics of Budapest. 

                       17.00    Magad uram kézműves műhely • Do it yourself craft workshop

Saját mozaikokat készítünk szokványos és kevésbé szokványos alapanyagokból. Mindezt Mészáros János és Nagy Karina társaságában. • We make our own mosaics from usual and less ordinary materials. All this with the help of János Mészáros and Karina Nagy.--------------------------------------------------------------------------------FUGA

Budapesti Építészeti Központ/Budapest Center of Architecture
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5. 

+ 361 266 08 37, +3630 934 73 89
galeria at nagybalint.hu

sajtó kapcsolat/media contact + 3670 636 71 32

A FUGA látogatható hétfőtől vasárnapig 11-22 óráig
The FUGA is open to public from 11 am to 10 pm, Monday to Sunday.

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


 to unsubscribe • leiratkozás az értesítésről
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/154ac9d6/attachment.htm>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 14899 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/154ac9d6/attachment.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 11028 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/154ac9d6/attachment-0001.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 9629 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/154ac9d6/attachment-0002.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 4677 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/154ac9d6/attachment-0003.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 16340 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/154ac9d6/attachment-0004.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 7174 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/154ac9d6/attachment-0005.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 9282 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/154ac9d6/attachment-0006.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 21108 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/154ac9d6/attachment-0007.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: www.konyvfugabooks.hu.jpg
Type: image/jpeg
Size: 83838 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/154ac9d6/attachment.jpg>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról