[N&n galeria] FUGA program 2010 02 08 - 13

Galéria galeria at nagybalint.hu
2010. Feb. 8., H, 09:23:11 CET


 
 
 
 
 
Tisztelettel várjuk a FUGA rendezvényeire
We cordially welcome you to the FUGA's programs

 
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14899 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
 

 

2010 02 08 hétf? ? Monday
 
               építészet FUGA architecture
 
               19.30       földalatti beszélgetések ? underground 
discussions
Az Építészfórum öko-retro-bio-grín cím? sorozatának 7. beszélgetése ? 
The 7th discussion in the eco-retro-bio-green discussion series by the 
Építészfórum
Távol Kert-Magyarországtól ? A Long Way from 'Garden Hungary'
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 11028 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0001.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9629 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0002.jpg>
--------- következ? rész ---------

Az Állami Számvev?szék izgalmas, érdekes és egyben szomorú jelentést 
adott tavaly szeptemberben a települési önkormányzatok 
zöldfelület-gazdálkodásáról. Legalább két évtizede /de talán már 
régebbr?l is/ tudjuk és érezzük, hogy e területen óriási gondok vannak, 
sok esetben a települések nem gazdálkodást, hanem garázdálkodást 
folytatnak zöldfelületeiken. A települési lehet?ségek és megoldások 
élesen elválnak a lakosok valós igényeit?l, ugyanakkor ? bár a 
politikai csatározások során mindig kampánytéma a zöld ?, még az 
országos szabályozás sem megoldott e kérdésben. Sem tervezésben, sem 
kivitelezésben, sem fenntartásban, sem vagyongazdálkodásban, sem 
finanszírozásban. Meghívott beszélget?partnereinkkel az 
öko-retro-bio-grín beszélgetéssorozat ÁSZ témája kapcsán azt járjuk 
körül, hogy miért kerültünk ilyen távol Kert-Magyarországtól, s mégis 
milyen lépéseket kellene tenni a most zajló folyamatok miel?bbi 
megfordításáért? ? The State Audit Office of Hungary released an 
exciting, interesting but also sad report last September on the green 
space management of township governments. We have known and felt for 
over two decades /perhaps even longer/ that there are huge problems in 
this area, and in a lot of cases townships misuse green spaces. The 
possibilities and actual solutions in townships are often starkly 
different from the residents' needs, yet - although the environment is 
always a campaign topic in political fights -even national regulations 
are lacking in this area. We invited our discussion partners for the 
State Audit Office topic of the eco-retro-bio-green discussion series 
to explore why we are so far from creating 'Garden- Hungary', and what 
steps we could take to reverse the current trends as soon as possible.
Beszélget? partnerek ? Discussion partners: Beliczay Erzsébet, a Leveg? 
Munkacsoport /LMCS/ elnökhelyettese, építész, várostervezési, 
energetikai, környezetpolitikai szakért? ? vice-president of the Air 
Taskforce /LMCS/, architect, urban planning, energy, and environmental 
politics expert, Dr. Csemez Attila, a BCE Tájépítészeti Kar dékánja, a 
Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány elnöke, az ÁSZ által 
szorgalmazott zöldfelület-gazdálkodási kerettörvény tervezet 
elkészítésével megbízott szakért? ? Dean of the Faculty of Landscape 
Architecture, Corvinus University of Budapest, president of the 
Foundation for Flourishing Hungarian Garden Culture, the expert hired 
by the State Audit Office of Hungary to draft legislation on green 
space management, Dr. Gerzanics Annamária, az NFGM Területrendezési és 
Településfejlesztés F?osztályának f?osztályvezet?-helyettese ? 
vice-director of the Spatial Planning and Urban Development Department 
of the Ministry of National Development and Economy, Helembai Mihály, 
az ÁSZ által vizsgált XIII. kerületi önkormányzat 
Környezet-gazdálkodási Kht-jának ügyvezet?je, az AngyalZöld program 
egyik felel?se ? director of the Enviromental Management Kht of the 
XIII Distrcits Government, investigated by the State Audit Office of 
Hungary, one of the people responsible for the AngyalZöld program, Dr. 
M. Szilágyi Kinga, a BCE Tájépítészeti Kar Kert-és Szabadtértervezési 
Tanszékének egyetemi tanára, a városökológiai és városi zöldfelületi 
kérdések szakért?je ? proffessor in the Department of Garden and Open 
Space Design of Corvinus University of Budapest, expert on urban 
ecology and urban green space questions.
Kurátor és moderátor ? curator and moderator: Bardóczi Sándor okleveles 
táj-és kertépítész mérnök, vezet? tervez? ? licensed landscape 
architect, head designer.
A sorozat kurátora ? series curator: Ertsey Attila.
 
 
2010 02 09 kedd ? Tuesday
 
               tudomány FUGA science
 
             18.00       Radiológia, energiadesign, vádalku: amikor a 
tudósok kinyitják a tudományegyetemet a laikusoknak ? bemutatkozik a 
pécsi Nyitott Egyetem ? Radiology, Energy Design, Plea Bargain: when 
scientists open the University to laymen ? introducing the Open 
University of Pécs
 
 
2010 02 10 szerda ? Wednesday
 
               építészet FUGA architecture
 
               18.00       kirakatban ? in the storefront
Cselovszki Zoltán Belváros-Lipótváros f?építészének el?adása ? City 
center-Lipótváros's chief architect's lecture
A fenntartható városfejlesztés kihívásai ? Challenges of Sustainable 
Urban Development
 
 
2010 02 11 csütörtök ? Thursday
 
               könyv FUGA books
              
                                             16.00       
könyvbemutató · Book debut
Marótzy Katalin: Wéber Antal építészete a magyar historizmusban ? Antal 
Wéber's Architecture in Hungarian Historism
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4677 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0003.jpg>
--------- következ? rész ---------
A beszélgetés résztvev?i ? discussion partners: Dr. Farbaky Péter, a 
BTM Kiscelli Múzeum igazgatója ? director of the BTM Museum Kiscell, 
Dr. Krähling János, a BME Építészettörténeti és M?emléki Tanszék 
docense ? Dean of the Department for History of Architecture and of 
Monuments at BUTE, Dr. Sisa József, a MTA M?vészettörténeti Intézet 
osztályvezet?je ? Department Head of the Research Institute for Art 
History of the Hungarian Academy of Sciences, Dr. Marótzy Katalin, a 
BME Építészettörténeti és M?emléki Tanszék adjunktusa, a könyv szerz?je 
? adjunct at the Department for History of Architecture and of 
Monuments at BUTE, author of the book, Lévai-Kanyó Judit, a TERC 
Szakkönyvkiadó vezet?je ? director of the TERC Publishing House.
A beszélgetést vezeti ? the discussion is lead by: Sipos Júlia.
A magyar romantika és neoreneszánsz építészet számos jelent?s épületet 
hagyott ránk, ebben a korszakban Wéber Antal szerepe vitathatatlan. ? a 
XIX. századi magyar építészet meghatározó építészegyénisége, Ybl Miklós 
és Szklanitzky Antal pályatársa. Sok épületet tervezett, amelyek a 
történeti el?képekhez való szigorú alkalmazkodás ellenére mégsem váltak 
szárazzá és unalmassá. Még a historizmust kritikusan bíráló Bierbauer 
Virgil is elismeréssel szólt róla: Ybl Miklós körül az azonos 
akarásúaknak, igen jó ízlés? építészeknek egész csoportja alakult ki. 
Ott volt közöttük Weber Antal, akinek legfinomabb alkotása a budapesti 
Váci utcai szerb egyházközségi bérház. Találóan mondották róla, hogy 
»catói szigorúsággal« ragaszkodott Palladio szelleméhez. Neve azonban 
mégsem annyira ismert, aminek oka jórészt az, hogy életm?vét mindeddig 
nem dolgozták fel részletesen. Ezt a hiányt pótolja Marótzy Katalin 
monográfiája. ? The Hungarian romantic and neo-renaissance architecture 
gave us several significant buildings; Antal Wéber's role in this era 
is undisputable. He is the defining architect of 14th century Hungarian 
architecture, Miklós Ybl and Antal Szklanitzky's colleague. He designed 
several buildings, which did not become dry and boring despite the 
strict conformity to historic precedent. Even Virgil Bierbauer, who 
often criticized historism, talked about him with praise: A group of 
architects formed around Miklós Ybl, of the same will and of good 
taste. Antal Weber is among them, whose most refined creation is the 
Serbian Church Community House on Váci street in Budapest. It was aptly 
said of him that he adhered to Palladio's spirit with 'Cato-like 
rigor'. Yet his name is not well known, mainly because his work has not 
been researched in detail. This omission is corrected by Katalin 
Marótzy's monograph.
 
 
               építészet FUGA architecture               
 
EKF Pécs 2010 ? European Capital of Culture, Pécs 2010

Mi épült, épül Pécsett az alkalomra? ? What has already been, and what 
is being built in Pécs for this occasion?
kiállítást kés?bbi id?pontban nyitjuk meg
? the exhibition will open at a later date

 
 
2010 02 12 péntek ? Friday
 
               FUGA jazz
 
               19.30       Bolla Gábor Quartet
Bolla Gábor szaxofon ? saxophone, Balázs József zongora ? piano, 
Lakatos Krisztián b?g? ? bass, Balázs Elemér dob ? drums
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 16340 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0004.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7174 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0005.jpg>
--------- következ? rész ---------

A Bolla Quartet 2003 október 15-én alakult Bolla Gábor 15. 
születésnapján. A zenekar pályafutása alatt már bejárta szinte egész 
Európát. Játszottak már Bécs, Bukarest, Szentpétervár, Brugge, 
Brüsszel, Párizs, Pozsony, Amszterdam, Prága, Avignon, London, 
Frankfurt jazz fesztiváljain, klubjaiban. 2004-ben elkészítették els? 
lemezüket The Way We Play címmel. 2005-ben megnyerték az avignoni jazz 
versenyt, amely versenyre Európából, korhatár nélkül bármely zenekar 
nevezhetett. A zs?ri díja mellett, a közönség díjat is elnyerték, 
valamint Szakcsi Lakatos Róbert a legjobb szólistának járó díjat is 
megkapta. A díj részeként Franciaország egyik legjobb stúdiójában 
készíthettek egy lemezt. Repertoárjuk f?leg saját kompozíciókból és 
standard-ekb?l áll. Stílusukra legf?képp a modern straight-ahead jazz 
jellemz?. www.thebollaquartet.com ? The Bolla Quartet formed on October 
15th, 2003, on Gábor Bolla's 15th birthday. The band traveled through 
almost all of Europe. They have played at the jazz festivals and clubs 
of Vienna, Bucharest, Saint Petersburg, Bruges, Brussels, Paris, 
Bratislava, Amsterdam, Prague, Avignon, London and Frankfurt. Their 
first album was completed in 2004, titled The Way We Play. They won the 
Avignon Jazz Competition in 2005, which all ensembles from Europe can 
enter without age restrictions. In addition to the judges' award, they 
won the audience award as well; and Róbert Szakcsi Lakatos took home 
the best soloist award. The award included a record deal with on of the 
best studios in France. Their repertoire consists mostly of original 
compositions and standards. Their style is best characterized as modern 
straight-ahead jazz.
 
 
2010 02 13 szombat ? Saturday
 
               család FUGA family
 
Budapesti mesék Klubja ? Stories from Budapest Club
2 Egér kalandjai ? Bolyongások Budapesten ? The Adventures of Two Mice 
- Wandering around Budapest
az Aula könyvkiadó meséi ? stories from the Aula publishing house
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9282 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0006.jpg>
--------- következ? rész ---------
               15.00       Magad uram kézm?ves m?hely ? Do it 
yourself craft workshop
Megpróbálkozunk jónéhány budapesti mozaik újraalkotásával, ebben 
segítségünkre lesz a Bolyongások Budapesten cím? könyv és átellenben a 
Párisi Udvar /ha kinézünk az ablakon/. ? We attempt to recreate several 
mosaics from Budapest, with the help of the Wandering around Budapest 
book and the Párisi Courtyard across the street /if we look out the 
window/.
               16.00       Részb?l egész játék a két egér történetére 
és persze nem kis részben a budapesti mozaikokra alapozva. ? Whole from 
a part game based on the story of the two mice and of course in no 
small part on the mosaics of Budapest.
                                             17.00       Magad uram 
kézm?ves m?hely ? Do it yourself craft workshop
Saját mozaikokat készítünk szokványos és kevésbé szokványos 
alapanyagokból. Mindezt Mészáros János és Nagy Karina társaságában. ? 
We make our own mosaics from usual and less ordinary materials. All 
this with the help of János Mészáros and Karina Nagy.
FUGA
Budapesti Építészeti Központ/Budapest Center of Architecture
1052 Budapest, Pet?fi Sándor utca 5.
 
+ 361 266 08 37, +3630 934 73 89
galeria at nagybalint.hu
 
sajtó kapcsolat/media contact + 3670 636 71 32
 
A FUGA látogatható hétf?t?l vasárnapig 11-22 óráig
The FUGA is open to public from 11 am to 10 pm, Monday to Sunday.


 
 to unsubscribe ? leiratkozás az értesítésr?l
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: fuga-kapu-1.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14899 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0007.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 01web.jpg
Type: image/jpeg
Size: 11028 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0008.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 02web.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9629 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0009.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: weberantalepiteszeteweb.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4677 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0010.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: bolla1web.jpg
Type: image/jpeg
Size: 16340 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0011.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: bollaweb.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7174 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0012.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ketegerbpweb.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9282 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0013.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: emilesnethatter.jpg
Type: image/jpeg
Size: 21108 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0014.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: www.konyvfugabooks.hu.jpg
Type: image/jpeg
Size: 83838 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100208/effe41e4/attachment-0015.jpg>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról