[N&n galeria] FUGA program 2010 02 04 - 07

Galéria galeria at nagybalint.hu
2010. Feb. 3., Sze, 09:45:46 CET


 
 
 
 
 
Tisztelettel várjuk a FUGA rendezvényeire
We cordially welcome you to the FUGA's programs

 
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14899 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100203/f730af45/attachment.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
2010 02 04 csütörtök ? Thursday
 
               építészet FUGA architecture
 
               18.00       galéria fórum ? gallery forum
                              Budapesti hidak ? Bridges of Budapest
A kiállítás két részb?l áll. A nagy falon láthatóak a Duna-hidak 
különböz? korokból származó tervrajzai, fotói. A bejárati falon - 
ízelít?ül a mintegy 300 budapesti hídból - néhány, köztük az ághidak /K 
híd, Gubacsi híd, Kvassay híd/, és például a Milleniumi híd, a 
Ferdinánd híd vagy az Agancs utcai híd. A kiállítás másik része az 
elmúlt években felmerült, zömmel gyalogos híd ötleteket mutatja be, a 
Margitszigeti hídtól - a feledésbe merült Expo hídon keresztül - a 
Kopaszi gátra vezet? gyaloghíd ötletéig. Ez a kiállítás els?sorban a 
híd városszerkezeti és kulturális szerepér?l szól. Néha [?] elképzelem, 
hogy a hidak nincsenek is: az emberek a leveg?ben kelnek át egyik 
partról a másikra, lüktet? áramlásban, enyhe ívben a Duna fölött, 
aktatáskájukat lóbálva, gyerekkocsit tolva, telefonálgatva, gyalogosan, 
avagy láthatatlan járm?vek láthatatlan ülésein. Képzeletemben nincs 
alattuk híd, az is lehet, hogy átlátszó, er?s üvegb?l van s így 
észrevehetetlen az emberi szemnek. Így gondolok tehát néha a budapesti 
hidakra: emlékezetem olyankor kiretusálja ?ket, csak az embereket és a 
sorsokat vélem magam el?tt látni, amint átívelnek a folyam fölött 
/részlet Sz?cs Géza megnyitó beszédéb?l/. ? The exhibition has two 
parts. The larger wall displays blueprints and photographs from 
different eras of the bridges over the Danube. The entrance wall - as a 
sample of Budapest's over 300 bridges - shows the tributary bridges /K 
bridge, Gubacsi bridge, Kvassay bridge/ and, for example the Millenium 
bridge, the Ferdinánd bridge, and the Agancs street bridge. The second 
part of the exhibition shows the pedestrian bridge ideas that appeared 
in the last couple of years, from the Margaret Island bridge - through 
the now forgotten Expo bridge - to the pedestrian bridge leading to the 
Kopaszi dam. This exhibition is primarily about the urban structural 
and cultural roles of bridges. Sometimes [?] I imagine that the bridges 
don?t exist: people walk on air from one bank of the river to the 
other, in a pulsing stream, a slightly arched curve over the Danube, 
swinging their briefcases, pushing prams, talking on their phones, on 
foot, or sitting in invisible seats of invisible vehicles. In my 
imagination there is no bridge under them, or maybe there is, made of 
transparent, strong glass so that it is undetectable to the human eye. 
This is how I think about the bridges of Budapest: my memory edits them 
out, and all I see is the people and their fate in front of me as they 
cross over the river /excerpt from Géza Sz?cs's opening words/.
A fórumbeszélgetésre meghívott vendégek ? guests invited to the forum 
discussion: Bojár Iván András m?vészettörténész, városarculati 
tanácsnok ? art historian, city image consultant - Octogon, Er? Zoltán 
építész ? architect - Palatium, Kovács Dániel szerkeszt? ? editor - 
hg.hu, Nagy Béla Dr. építész ? architect - M?-Hely, Újvári Péter 
hídfenntartási csoportvezet? ? bridge maintenance group leader - FKFV.
A beszélgetés moderátora Sipos Júlia. ? The discussion is moderated by 
Júlia Sipos
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8441 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100203/f730af45/attachment-0001.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14774 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100203/f730af45/attachment-0002.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 11067 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100203/f730af45/attachment-0003.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9987 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100203/f730af45/attachment-0004.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8485 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100203/f730af45/attachment-0005.jpg>
--------- következ? rész ---------

 
 
2010 02 05 péntek ? Friday
 
                         FUGA jazz
 
               19.30       László Attila ? Oláh Kálmán Quartet
László Attila gitár ? guitar, Oláh Kálmán zongora ? piano, Lattmann 
Béla b?g? ? bass, Lakatos Pecek András dob ? drums
A László Attila ? Oláh Kálmán Quartet a két szólista, zeneszerz? 
húszéves zenei együttm?ködésének legújabb állomása. Saját, finom 
hangvétel? nyolcados zenéjük nagy részét a két zeneszerz? írja, de 
programjukban jazz standard-ek is szerepelnek. Kompozícióikban eredeti 
dallam- és harmóniavilág hallható, mellyel koncertjeiken igen vonzó 
légkört teremtenek. Az együttes tagjai közül többen régóta együtt 
muzsikálnak, koncertjeik mégis mindig frissek, újszer? zenei elemeket 
tartalmaznak. Az zenekar vezet?i a ?80-as években alakult, és hét éven 
át m?köd? Things együttes, majd utána a tizenöt éven keresztül m?köd? 
László Attila Band tagjaiként is összeszokott muzsikusokká váltak. 
www.myspace.com/attilalaszlo, www.kalmanolah.com  ? The Attila László ? 
Kálmán Oláh Quartet is the newest form of the two soloist-composers' 
twenty year long collaboration. Their soft-toned octet music is mostly 
written by the two composers, but jazz standards also appear in their 
program. Their compositions create an inviting atmosphere for their 
concerts through their original melodies and harmonies. Many of the 
band's members have played together for decades, yet their concerts are 
always fresh, with new musical elements. The band formed in the 80s, 
known for the first seven years as the Things, then for the next 
fifteen the László  Attila Band. In these years the members of the band 
became a cohesive unit of musicians.   
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 11058 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100203/f730af45/attachment-0006.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
 
2010 02 06 szombat ? Saturday
 
               család FUGA family
 
                                              15.00        Magad uram 
kézm?ves m?hely ? Do it yourself craft workhop
Papírbáb a meséhez ? Paper puppets for the story ? Hajas Kriszta
               16.00       Bohóc színház ? Clown Theater
Piroska és a Farkas ? Little Red Riding Hood
A Teatrino Kisszínpad bábos-bohócos zenés el?adása. A jól ismert mese 
gondolkodásra és jó mulatásra késztet?, ízig-vérig mai, eredeti bájjal 
és szellemmel gazdag feldolgozása. ? Puppet-and-clown musical 
performance by the Teatrino Theater. Through provoking and fun 
inducing, to the core contemporary adaptation of the well known story 
true to its original charm and spirit.
Játsszák ? Cast: Gelencsér Tünde, Nagy Eszter, Reitter Zsolt
Az el?adást óvodásoknak, kisiskolásoknak ajánljuk. Bájosan csalafinta, 
csiklandósan izgulós élményt kínálunk, amelyben a játéknak, a 
világteremt? fantáziának, képzeletnek igazsága, szeretete és 
mindenekel?tt önfeledt gyermek-nyelve van. ? We recommend the 
performance to kindergartners and grade schoolers. A charmingly witty, 
exciting experience, where games, world-creating fantasies, and 
imagination ring true, through the language of children.
 

--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 13012 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100203/f730af45/attachment-0007.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
                17.00        Magad uram kézm?ves m?hely ? Do it 
yourself craft workshop
 
 
 
2010 02 07 vasárnap ? Saturday
 
               komolyzene FUGA music
 
               18.00       tér/zene sorozat ? space/music series
Kurtág György: Jelek, játékok, üzenetek ? Signs, Games, Messages
 

--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 43222 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100203/f730af45/attachment-0008.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
Közrem?ködik ? Contributors: Csalog Gábor és Kurtág-együttese ? Gábor 
Csalog and his Kurtág-ensemble /Fejérvári Zoltán, Kis Péter, Németh 
András, Palojtay János, Sz?cs Péter, Tornyai Péter zongora ? piano, 
Pintér Dávid heged? ? violin, Tornyai Péter brácsa ? viola, Stankowsky 
Endre, Zétényi Tamás cselló ? chello, Sz?cs Péter klarinét ? clarinet, 
Ginzery Enik? cimbalom ? dulcimer/
Mint tudjuk, Kurtág György egész életében operát akart írni. M?vei 
bizonyos értelemben ennek a még meg nem írt operának dadogásával, 
töredékességével gesztikulálnak: hiába a formák kristálytiszta 
véglegessége, azt mindig csak hiteles drámai folyamat vívhatja ki. 
Ennek a hol szertartásos, hol gyászos, hol játékos gesztikulációnak, 
bármilyen hangszeren is történik, talán egyfajta virtuális színpad az 
ideális közege. Ilyen helyet próbálunk megteremteni a FUGA-ban 
együttesemmel. Csalog Gábor ? As we know, György Kurtág wanted to write 
an opera his whole life. His works, to a certain extent, showcase 
elements of this unwritten opera: no matter how crystal clear the final 
works are, they are incomplete without an authentic dramatic process. 
These sometimes ceremonial, sometimes mournful, other times playful 
works, no matter what instrument they use, could perhaps be best 
performed on a virtual stage. This is the kind of venue we are trying 
to create in FUGA with my ensemble. /Gábor Csalog/


 




FUGA
Budapesti Építészeti Központ/Budapest Center of Architecture
1052 Budapest, Pet?fi Sándor utca 5.
 
+ 361 266 08 37, +3630 934 73 89
galeria at nagybalint.hu
 
sajtó kapcsolat/media contact + 3670 636 71 32
 
A FUGA látogatható hétf?t?l vasárnapig 11-22 óráig
The FUGA is open to public from 11 am to 10 pm, Monday to Sunday.


 
 to unsubscribe ? leiratkozás az értesítésr?l


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról