[N&n galeria] FUGA program 2010 01 25-31

Galéria galeria at nagybalint.hu
2010. Jan. 24., V, 18:59:25 CET


 
 
 
 
 
Tisztelettel várjuk a FUGA rendezvényeire
We cordially welcome you to the FUGA's programs

 
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14899 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
2010 01 25 hétf? ? Monday
 
               építészet FUGA architecture
               09.00       Szent István Egyetem Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar település- és városrendezési diplomavédések ? Szent 
István University Ybl Miklós College of Building urban planning diploma 
defense
Építésztervez? egyes bizottság ? First architect committee: elnök ? 
president: Turányi Gábor DLA, egyetemi tanár, MOME-YBL ? university 
teacher, MOME-YBL
Építésztervez? kettes bizottság ? Second architect committee: elnök ? 
president: Bachman Bálint DLA, Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály 
M?szaki Kar, egyetemi docens ? University of Pécs Pollack Mihály 
Faculty of Engineering, Associate Professor
 
 
2010 01 26 kedd ? Tuesday
 
               építészet FUGA architecture
               09.00       Szent István Egyetem Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar település- és városrendezési diplomavédések ? Szent 
István University Ybl Miklós College of Building urban planning diploma 
defense
Építésztervez? egyes bizottság ? First architect committee: elnök ? 
president: Fegyverneky Sándor országos f?építész ? national chief 
architect
Várostervezés diploma ? urban planning diploma: elnök ? president: Dr. 
Körmendy Imre ? Corvinus egyetem ? Corvinus University
 
               tudomány FUGA science
               18.00       Rákkutatás, társadalmi dinamika, genetika, 
komplexitás ? a hálózatok jegyében ? Cancer research, social dynamics, 
genetics, complexity - in terms of networks
A skálafüggetlen hálózatok kutatásának második évtizedére tekintett 
nemrég el?re a tudományterület aktív klasszikusa a Science hasábjain. 
Az USA-ban dolgozó professzor magyar tudósok sorát ösztönözte, akik a 
fizika, matematika, biológia területér?l indulva kezdtek hálózatokkal 
foglalkozni ? vajon ma már látszanak a hálózatos megközelítés 
eredményei ezeken a területeken? És hogyan m?ködik a hálózatkutató 
tudósok nemzetközi hálózata? Err?l beszélgetünk Barabási Albert 
Lászlóval a TudósPresszóban. ? A still active great of science looked 
ahead to the next decade of network research in Science magazine. The 
professor, who currently works in the USA, inspired many Hungarian 
scientists who started researching networks within their own fields of 
physics, mathematics and biology - are the results of the network 
approach visible in these fields today? How does the network of 
scientists who research networks function? Discussion with Albert 
László Barabási in the Science Cafe.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4477 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0001.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
 
2010 01 27 szerda ? Wednesday
 
               építészet FUGA architecture
               09.00       Szent István Egyetem Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar település- és városrendezési diplomavédések ? Szent 
István University Ybl Miklós College of Building urban planning diploma 
defense
Várostervezés diploma ? Urban planning diploma: elnök ? president: Dr. 
Lukovich Tamás PhD, SZIE YBL
 
 
2010 01 28 csütörtök ? Thursday
 
               képzés FUGA training
               16,30       Virtuális Városi Séták /történelmi magyar 
városokban/ ? Virtual City Walks /in historical Hungarian cities/
Esztergom - Fehérvár
Rabb Péter PhD /BME Építészettörténeti és M?emléki Tanszék ? Department 
for History of Architecture and of Monuments/ építészettörténeti 
sorozata ? series on the history of architecture
Az el?adássorozat a legjelent?sebb, illetve legsajátosabb magyar 
városok történetét, ki- és átalakulásuk folyamatát mutatja be önállóan 
is értelmezhet? és hallgatható el?adások segítségével. Az egyes 
el?adások azonos szerkezet?ek: az adott város történetét, változását 
tárgyalják keletkezésükt?l napjainkig, a történeti id?rend figyelembe 
vételével. ? The lecture series presents the history and development of 
the most significant and most unique Hungarian cities in stand-alone 
lectures. The lectures have the same structure: they discuss the 
history of each city, their development and changes from their founding 
to today, in chronological order.

 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9117 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0002.jpg>
--------- következ? rész ---------

MÉK: 2 pont; MMK: bf - a programra el?zetes jelentkezést kérünk az ÉT 
honlapján -www.epitesztovabbkepzo.hu /részvételi díj: 3.800.-Ft/ ?? 
MÉK: 2 credits; MMK: bf - registration in advacne is necessary at 
www.epitesztovabbkepzo.hu /participation fee: 3.800.-HUF/

 
 
2010 01 29 péntek ? Friday
 
               képz?m?vészet FUGA fine arts
               18.00       2010 blues
K?nig Frigyes fest?m?vész, grafikus kiállítása ? exhibition by painter 
and graphic artist Frigyes K?nig
megnyitja ? opened by: Lengyel András fest?m?vész ? painter
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7184 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0003.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 27673 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0004.jpg>
--------- következ? rész ---------

 
K?nig Frigyes érdekl?dési körei - leegyszer?sítve - a térábrázolás, a 
kvázi-történelmi, archaikus, reproduktív megjelenítés, a plasztikus 
emberábrázolás. Alapvet? festészeti, vizuális problémákat jár körül, a 
látást, a térarányokat, a különböz? néz?pontok látványmódosító hatását 
vizsgálja egyúttal autonóm m?vészi, esztétikai érték? m?veiben. A 
tudományos gondolkodást emeli be a m?vészetbe, s festményei sem csupán 
az esztétika tárgyai. Egyszerre elhivatott történész, szenvedélyes 
topográfus, elmélyült alkimista, anyagokkal kísérletez? szobrász. ? 
Frigyes K?nig's interests are - simplified - representations of space, 
quasi-historical, archaic and reproductive representation, plastic 
representations of people. He explores basic visual problems, such as 
vision, proportions, different perspectives and how they alter what we 
see, in his works that are still autonym, and aesthetically valuable. 
He brings scientific thinking into his work; therefore his paintings 
are not merely aesthetic objects. He is simultaneously a devoted 
historian, passionate topographer, involved alchemist, and experimental 
sculptor.
A kiállítás megtekinthet? február 15-ig. ? The exhibition is open until 
February 15th.
 
               FUGA jazz
               19.30       Fábián Juli Jazz Riff
Fábián Juli ének ? vocals, Sárik Péter zongora ? piano, Csejtei Ákos 
szaxofon ? saxophone, Papesch Péter b?g? ? bass, Föd? Sándor dob ? 
drums, percussion
A koncert els? része után fellép Biczók Anna kortárstánc m?vész ? Anna 
Biczók contemporary dance artist performs during the intermission.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6097 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0005.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3891 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0006.jpg>
--------- következ? rész ---------

 
Fábián Juli Jazz Riff korszer?, magával ragadó zenét játszó együttes. 
Az énekesn? jellegzetes alt hangján, a témákon kívül improvizációkat is 
hallhatunk. Olyan jazz együttes, melynek zenéjébe a modern irányzatok 
meghatározóan beépültek, ugyanakkor a tradicionális jazz zene alapjai 
is érezhet?ek játékukban. ? The Fábián Juli Jazz Riff plays modern, 
engaging music. The characteristic alto voice of the singer brings us 
improvisations in addition to the main themes. This jazz band 
incorporates modern genres into their music without neglecting the 
basics of traditional jazz music.
 
 
2010 01 30 szombat ? Saturday
 
               család FUGA family
Bohóc nap ? Clown day
               14.00       Bohóc Játszó - Vendégség a bohóclakban ? 
Visiting the clown house
A bohóclakásban szívesen látják a vendégeket egy hasra esés után, az 
akváriumban. Enni, inni, aludni, olvasni, s?t kottát írni is lehet. Aki 
nekid?l a faliképnek, máris hanyatt érkezik a szomszédos Nagyvilág 
Kiscirkuszba, és f?szerepet is kaphat. Vendégváró bohócok: Sálálá és 
Masni ? Guest are welcome in the clown house, in the aquarium, after 
falling flat on their faces. You can eat, drink, sleep, read, or even 
write music. Those who lean on a picture on the wall will immediately 
fall through and arrive to the Nagyvilág Circus next door, where they 
can immediately be cast in a lead role. Our clown hosts: Sálálá and 
Masni
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9198 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0007.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
Magad uram kézm?ves m?hely ? Do it yourself craft workshop - Gépszobrok 
m?helye ? Machine sculpture workshop
Ha már végképp elromlott, kisrádió, vasaló, telefon, s egyéb kisebb 
háztartási gépcsodák, hozza, bontsa-rontsa! De csak hogy gépszoborként 
éledjen újjá a keze alatt. Krámli Márta jó segít? lesz a 
szobrászkodásban. ? If your radio, flatiron, phone, or other small 
appliance is irreparably broken, bring it in and take it apart, but 
only to give it new life as a sculpture. Márta Krámli will help you 
become a sculptor.
               15.00       Bohóc színház ? Clown theater
Nagyvilág Kiscirkusz - vidámbús cs?dtragédia - hacsak a gyerekek meg 
nem mentik!!! ? Nagyvilág Circus - bittersweet tragedy of failures - 
unless the kids save the day!
Óriási baj történt. Elt?nt az összes artista. A közönség meg 
gyülekezik. Ha a gyerekek nem segítenek, a Cirkuszigazgató meg a 
maradék zenebohóc mehetnek Kukutyinba zabot hegyezni. Akik a bajban 
megnevezhet?k: Kamilla-Karamella, Masni, Fogas és Sálálá bohócok. ? We 
are in huge trouble. All the artists have disappeared. And the audience 
is already gathering. Unless the kids can help them out, the circus 
director and the remaining musical clowns can go to Kukutyin to dawdle. 
Those to blame are: Kamilla-Karamella, Masni, Fogas and the Sálálá 
clowns. 
 

--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7151 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0008.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
               16.00       Bohóc Játszó - Vendégség a bohóclakban ? 
Visiting the clown house
Magad uram kézm?ves m?hely ? Do it yourself craft workshop - Gépszobrok 
m?helye ? Machine sculpture workshop
 
 
2010 01 31 vasárnap ? Sunday
 
               komolyzene FUGA music
               18.00       Tér/Zene sorozat ? Space/Music series
MMX=2010
Mátrai's Musical Xperiments
Mátrai Péter elektronikus zenei estje ? an evening of electronic music 
by Péter Mátrai
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7845 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0009.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9998 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0010.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
 
FUGA
Budapesti Építészeti Központ/Budapest Center of Architecture
1052 Budapest, Pet?fi Sándor utca 5.
 
+ 361 266 08 37, +3630 934 73 89
galeria at nagybalint.hu
 
sajtó kapcsolat/media contact + 3670 636 71 32
 
A FUGA látogatható hétf?t?l vasárnapig 11-22 óráig
The FUGA is open to public from 11 am to 10 pm, Monday to Sunday.


 
 to unsubscribe ? leiratkozás az értesítésr?l
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: fuga-kapu-1.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14899 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0011.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: webbarabasi.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4477 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0012.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: webesztergom.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9117 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0013.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: web20vágott.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7184 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0014.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: webPanoráma22kicsi.jpg
Type: image/jpeg
Size: 27673 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0015.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: webfábián-juli-jazz-riff.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6097 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0016.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: webfábián-juli.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3891 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0017.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: web-Hasraesve-a-bohóclakásb.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9198 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0018.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: web-ürbázis-emberrel-és-lén.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7151 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0019.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: webmátrai-péter-color.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7845 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0020.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: web3-O-T-T-A-V-I-A.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9998 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0021.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: emilesnethatter.jpg
Type: image/jpeg
Size: 21108 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0022.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: www.konyvfugabooks.hu.JPG
Type: image/jpg
Size: 205165 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100124/1d1ce8fc/attachment-0023.jpg>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról