[N&n galeria] FUGA program 2010 01 18 - 23

Galéria galeria at nagybalint.hu
2010. Jan. 17., V, 11:40:51 CET


 
 
 
 
 
Tisztelettel várjuk a FUGA rendezvényeire
We cordially welcome you to the FUGA's programs

 
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14899 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/5446b5d9/attachment.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
2010 01 18 hétf? ? Monday
 
               építészet FUGA architecture
 
               19.30       földalatti beszélgetések ? underground 
discussions
Az Építészfórum öko-retro-bio-grín cím? sorozata folytatódik ? 
continuing the eco-retro-bio-green series by  Építészfórum
Tényleg zöld a zöldhomlokzat? címmel beszélgetés a zöldhomlokzatok 
alkalmazhatóságáról, esztétikájáról és problémáiról. Az est vendége 
Janesch Péter építész, moderátora Haba Péter, a sorozat kurátora Ertsey 
Attila. ? Is a green façade really green? discussion on the 
applicability, aesthetics, and problems of green façades. The evening's 
guest is architect Péter Janesh, the discussion is moderated by Péter 
Haba, the series is curated by Attila Ersey.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8706 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/5446b5d9/attachment-0001.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7088 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/5446b5d9/attachment-0002.jpg>
--------- következ? rész ---------

 
 
2010 01 19 kedd ? Tuesday
 
               képzés FUGA training
 
               13.00       Kötelez? szakmai továbbképzés - MÉK és MMK 
tagoknak is! ? Mandatory professional training - MÉK and MMK members 
are also welcome!
a 103/2006. korm. rendelet szerinti kötelez? tartalmú kétnapos 
továbbképzés ? two day training made mandatory by the 103/2006 statute.
Építészeti t?zvédelmi alapismeretek ? Basics of fire prevention in 
architecture /Takács Lajos Gábor/
A településtervezés, valamint szakági tervezésre vonatkozó el?írások, a 
településrendezési dokumentáció tartalmi követelményei ? Settlement 
planning, as well as regulations for settlement planning design and 
documentation contents /Körmendy Imre/
A konzultáción az egyes témákat konkrét jogeseteken keresztül a 
jelenlév? tervez?k bevonásával elemzi az el?adó. ? During the 
consultation each topic is presented though actual cases, with help 
from architects.
Kamarai díjszámítás ? Calculation of Chamber fees /Dulácska Zsolt/
További információ és kötelez? el?zetes jelentkezés az ÉT honlapján - 
www.epitesztovabbkepzo.hu  /Részvételi díj a két napra: 17.900.-Ft/ ? 
Further information and mandatory registration at 
www.epitesztovabbkepzo.hu
/Participation fee for the two days: 17.900.- HUF/

               tudomány FUGA science
 
               18.00       A klíma vidéke ? félni vagy felkészülni 
kell a változásokra? ? Climate change - do we need to fear the changes, 
or just prepare for them?  
Mediterrán magyar Alföld, enyhe telek, egyszerre sok csapadék, száraz 
hetek, édesebb sz?l? ? néhány jóslat a Kárpát-medence környezeti 
jöv?jér?l. Módosítja-e a kidolgozandó válaszokat, hogy a klímaváltozást 
földtörténeti vagy alakítható folyamatként célszer?bb szemlélni? A 
jelent?sen átalakuló mez?gazdálkodási körülmények esélyt vagy végleges 
ellehetetlenülést jelentenek a magyar vidéknek? Kutatók és gazdálkodók 
beszélgetnek minderr?l a TudásPresszóban. ? The Great Plains of Hungary 
turning Mediterranean, warm winters, a lot of precipitation at a time 
followed dry weeks, sweeter grapes - just a few predictions on the 
environmental future of the Carpathian Basin. Are the solutions to be 
found affected by whether we understand climate change as a natural or 
as an alterable process? Do the changing agricultural circumstances 
present new opportunities or an impossible situation to rural Hungary? 
Scientists and farmers discuss all this at the Science Café.
 
               építészet FUGA architecture
              
               18.00       kirakatban ? in the storefront
városfejlesztési m?helybeszélgetések ? urban planning discussions and 
workshops
Beleznay Éva Budapest f?építésze a városfejlesztési stratégiának a 
f?város értékeit el?hívó és er?sít? témáit kínálja vitára, 
m?helymunkára. Ezúttal a zöldfelületek a téma. ? Éva Beleznay, chief 
architect of Budapest, offers for discussion topics in urban planning 
strategies that bring out and add to the capital's values.
The topic this time is green areas.
 
 
2010 01 20 szerda ? Wednesday
 
               képzés FUGA training
 
    13.00       Jogi kérdések · Legal questions
                   /Magyar Mária - Szabó Zsuzsanna - Ráth György/
2009. október elsejét?l számos, a tervezés-építés szakterületét érint? 
jogszabály változott. A továbbképzés alkalmával a hallgatóság els? 
kézb?l, a Nemzeti Gazdasági és Fejlesztési Minisztérium Építésügyi és 
Építészeti F?osztály jogalkotásban résztvev? munkatársai által 
ismerkedhet meg a változásokon túl az azokat kiváltó okokkal, a 
jogalkotói szándék részleteivel. Az el?adások végén konzultációra, 
kérdésfeltevésre is lehet?ség nyílik. ? Numerous statutes have changed 
since October 1st, 2009 on building design and construction. The 
lecture gives first hand information about these changes as well as the 
details of the reasons and intentions behind them, presented by experts 
from the Ministry for National Development and Economy's Department of 
Building Affairs and Architecture who participated in the process.
További információ és kötelez? el?zetes jelentkezés az ÉT honlapján - 
www.epitesztovabbkepzo.hu  /Részvételi díj a két napra: 17.900.-Ft/ ? 
Further information and mandatory registration at 
www.epitesztovabbkepzo.hu /Participation fee for the two days: 17.900.- 
HUF/
 
               építészet FUGA architecture
 
              

18.00       kirakatban ? in the storefront
Cselovszki Zoltán Belváros-Lipótváross f?építésze el?adása ? City 
center-Lipótváros's chief architect's lecture
Ferenciek tere és környékének rehabilitációja /Belváros új F?utcájának 
kiépítése II. üteme/ ? Rehabilitation of Ferenciek square and its 
neighborhood /Phase II of the city center's new Main Street 
construction/
 
 
2010 01 21 csütörtök ? Thursday
 
               könyv FUGA books
 
               16.00       Benk? Melinda?Fonyódi Mariann:
Glocal city - Kortárs európai városépítészet ? Contemporary European 
architecture
  Bemutatja ? presented by: Pálfy Sándor DLA építész, a BME 
Urbanisztika Tanszék vezet?je ? architect, director of the Department 
of Urban Design at BUTE, Balogh Péter István PhD tájépítész, a Corvinus 
Egyetem adjunktusa ? landscape architect, assistant professor at 
Corvinus University
 
  
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3965 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/5446b5d9/attachment-0003.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
A könyv címe a globális /világméret?/ és a lokális /helyi/ szavak 
összevonásával jelzi azt a paradigmaváltást, ami a 21. század elejét 
jellemzi: a globalizáció hatásaiból nem vonhatjuk ki magunkat, azzal 
együtt kell tudni élnünk úgy, hogy közben saját kulturális 
identitásunkat is megtartva teremtsünk élhet? világot. A globális és 
lokális értékek összhangba hozása a ma városépítészetének legnagyobb 
kihívása. Erre ad megoldási lehet?ségeket a kötet, amely 74 kortárs 
európai városépítészeti tervet mutat be rövid elemzéssel. A bemutatott 
projektek a tér és a tömeg viszonya alapján hét fejezetbe /Zártság, 
Transzparencia, Köztesség, Nyitottság, Montázs, Határoltság, 
Határtalanság/ rendez?dnek, ami egyben az elemzés kiindulópontja is. A 
könyv célja els?sorban nem az, hogy kész megoldásokat kínáljon, hanem 
hogy gondolkodásra késztessen, a lehet?ségek útjait fölmutassa és az 
adott környezetben a legjobb megoldás megtalálására ösztönözzön 
mindenkit, aki alkotóként vesz részt városépítészeti projektek 
megvalósításában. ? The title of the book, through combining global and 
local words, signals the paradigm shift that characterizes the 21st 
century: we cannot escape the effects of globalization; we have to 
learn to live with them and create a livable world for ourselves while 
keeping our own cultural identity. Synchronizing global and local 
values is the greatest challenge in urban planning today. This book 
proposes solutions for this problem through analyzing 74 contemporary 
European urban planning designs. The projects fit into seven chapters, 
based on their treatment of space and mass /Closed-ness, Transparency, 
Liminality, Openness, Montage, Limitedness, Limitlessness/, which is 
also the basis of their analysis. The goal of this book is not to 
present ready solutions, but to present opportunities, to get people to 
think, and to inspire everyone who works in urban planning projects to 
find the best solutions for any given environment.
 
               építészet FUGA architecture
 
               18.00       Budapesti hidak ? Bridges of Budapest
Az építészeti kiállítások kiválasztásakor a legfontosabb szempont az 
volt, hogy a város egészét vagy nagy részét, a városlakók többségét 
érint?, el?remutató munkákat mutassunk be. Határozott szándékunk a 
mérnöki tudományok ? mint az építészettel legszorosabb kölcsönhatásban 
lév? szakterület ? felé történ? nyitás. Ezeknek az elveknek felel meg 
jelenlegi témaválasztásunk is: új hidak, rekonstrukciók, gyalogos híd 
ötletek. A kiállításhoz kapcsolódó fórumbeszélgetésre -kivételesen két 
héttel a megnyitó után-, február 4-én 18 órakor kerül sor. ? When 
making our selections for architectural exhibitions, our main goal was 
to show pioneering works that affect almost all, or all of the city, 
and most of its inhabitants. It was our strong intention to include 
other engineering sciences, since they are closely linked to 
architecture. The current topic meets our standards: new bridges, 
reconstructions, ideas for pedestrian bridges. The forum discussion on 
the exhibition will take place two weeks after the opening, on February 
4th at 6pm.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 10200 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/5446b5d9/attachment-0004.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
2010 01 22 péntek ? Friday
 
                         FUGA jazz
              
               19.30       Tzumo Trio
Tzumo zongora ? piano, Horváth Pluto József b?g? ? bass, Emilio ének, 
dob ? vocals, drums
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4554 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/5446b5d9/attachment-0005.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
Tzumo a hazai jazz zongorázás ifjú, ragyogó tehetségeként t?nt fel, és 
a komoly nemzetközi siker is hamar elérkezett pályafutása során. 
2003-ban a Thelonius Monk Institut ösztöndíját nyerte el, és olyan 
tanárai voltak, mint Herbie Hancock, Wayne Shorter. Együttesének tagjai 
virtuóz jazz muzsikusok, gyerekkori barátság f?zi ?ket össze. ? Tzumo 
appeared as the bright new talent among Hungarian jazz pianists, and 
international success was soon to come in his career. He won a 
scholarship from the Thelonius Monk Institut in 2003, where his 
teachers includeed Herbie Hancock and Wayne Shorter. The members of his 
band are virtuoso jazz musicians linked together by childhood 
friendship.
 
 
2010 01 23 szombat ? Saturday
 
               család FUGA family
 
                              A Vacka Rádió Klubja · Vacka Radio Club
               14.00       Magad uram kézm?ves m?hely ? Do it 
yourself craft workshop
Talált hangszer ? Found musical instruments
A kidobásra ítélt hulladékok Katona Ferenc segítségével, igazi 
hangszerekké változnak. A csörg?k-zörg?k, dudák és dobok a zenekarban 
is szerephez juthatnak. Ruttkai Bori közös játékkal, énekkel-tánccal 
vezeti a közönséget dalaik világába. És hogy a koncert jól szóljon, a 
különös hangszereket is együtt készítjük. ? Discarded items turn into 
real musical instruments with the help of Ferenc Katona. The 
noisemakers, horns and drums find their place in the band. Bori Ruttkai 
leads the audience into the world of her songs with shared games, song 
and dance. To make the concert sound good, we will make the instruments 
together.
               15.00       A Hébe Hóba Banda és Ruttkai Bori Vacka 
dalos koncertje ? Vacka song concert by the Hébe Hóba Banda and Bori 
Ruttkai
 
                              
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 12806 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/5446b5d9/attachment-0006.jpg>
--------- következ? rész ---------
    
                             
               16.00       Magad uram kézm?ves m?hely ? Do it 
yourself craft workshop 
FUGA
Budapesti Építészeti Központ/Budapest Center of Architecture
1052 Budapest, Pet?fi Sándor utca 5.
 
+ 361 266 08 37, +3630 934 73 89
galeria at nagybalint.hu
 
sajtó kapcsolat/media contact + 3670 636 71 32
 
A FUGA látogatható hétf?t?l vasárnapig 11-22 óráig
The FUGA is open to public from 11 am to 10 pm, Monday to Sunday.


 
 to unsubscribe ? leiratkozás az értesítésr?l


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról