[N&n galeria] FUGA program 2010 01 18 - 23

Galéria galeria at nagybalint.hu
2010. Jan. 17., V, 11:40:51 CET


Tisztelettel várjuk a FUGA rendezvényeire
We cordially welcome you to the FUGA's programs


2010 01 18 hétfő • Monday

 

        építészet FUGA architecture

 

        19.30    földalatti beszélgetések • underground discussions

Az Építészfórum öko-retro-bio-grín című sorozata folytatódik • continuing the eco-retro-bio-green series by Építészfórum

Tényleg zöld a zöldhomlokzat? címmel beszélgetés a zöldhomlokzatok alkalmazhatóságáról, esztétikájáról és problémáiról. Az est vendége Janesch Péter építész, moderátora Haba Péter, a sorozat kurátora Ertsey Attila. • Is a green façade really green? discussion on the applicability, aesthetics, and problems of green façades. The evening's guest is architect Péter Janesh, the discussion is moderated by Péter Haba, the series is curated by Attila Ersey.  

 

 

2010 01 19 kedd • Tuesday

 

        képzés FUGA training

 

        13.00    Kötelező szakmai továbbképzés - MÉK és MMK tagoknak is! • Mandatory professional training - MÉK and MMK members are also welcome!
a 103/2006. korm. rendelet szerinti kötelező tartalmú kétnapos továbbképzés • two day training made mandatory by the 103/2006 statute. 
Építészeti tűzvédelmi alapismeretek • Basics of fire prevention in architecture /Takács Lajos Gábor/
A településtervezés, valamint szakági tervezésre vonatkozó előírások, a településrendezési dokumentáció tartalmi követelményei • Settlement planning, as well as regulations for settlement planning design and documentation contents /Körmendy Imre/
A konzultáción az egyes témákat konkrét jogeseteken keresztül a jelenlévő tervezők bevonásával elemzi az előadó. • During the consultation each topic is presented though actual cases, with help from architects.
Kamarai díjszámítás • Calculation of Chamber fees /Dulácska Zsolt/ 
További információ és kötelező előzetes jelentkezés az ÉT honlapján - www.epitesztovabbkepzo.hu /Részvételi díj a két napra: 17.900.-Ft/ • Further information and mandatory registration at www.epitesztovabbkepzo.hu

/Participation fee for the two days: 17.900.- HUF/        tudomány FUGA science

 

        18.00    A klíma vidéke – félni vagy felkészülni kell a változásokra? • Climate change - do we need to fear the changes, or just prepare for them? 

Mediterrán magyar Alföld, enyhe telek, egyszerre sok csapadék, száraz hetek, édesebb szőlő – néhány jóslat a Kárpát-medence környezeti jövőjéről. Módosítja-e a kidolgozandó válaszokat, hogy a klímaváltozást földtörténeti vagy alakítható folyamatként célszerűbb szemlélni? A jelentősen átalakuló mezőgazdálkodási körülmények esélyt vagy végleges ellehetetlenülést jelentenek a magyar vidéknek? Kutatók és gazdálkodók beszélgetnek minderről a TudásPresszóban. • The Great Plains of Hungary turning Mediterranean, warm winters, a lot of precipitation at a time followed dry weeks, sweeter grapes - just a few predictions on the environmental future of the Carpathian Basin. Are the solutions to be found affected by whether we understand climate change as a natural or as an alterable process? Do the changing agricultural circumstances present new opportunities or an impossible situation to rural Hungary? Scientists and farmers discuss all this at the Science Café. 

 

        építészet FUGA architecture

        

        18.00    kirakatban • in the storefront

városfejlesztési műhelybeszélgetések • urban planning discussions and workshops

Beleznay Éva Budapest főépítésze a városfejlesztési stratégiának a főváros értékeit előhívó és erősítő témáit kínálja vitára, műhelymunkára. Ezúttal a zöldfelületek a téma. • Éva Beleznay, chief architect of Budapest, offers for discussion topics in urban planning strategies that bring out and add to the capital's values.

The topic this time is green areas. 

 

 

2010 01 20 szerda • Wednesday

 

        képzés FUGA training

 

  13.00    Jogi kérdések · Legal questions

          /Magyar Mária - Szabó Zsuzsanna - Ráth György/
2009. október elsejétől számos, a tervezés-építés szakterületét érintő jogszabály változott. A továbbképzés alkalmával a hallgatóság első kézből, a Nemzeti Gazdasági és Fejlesztési Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztály jogalkotásban résztvevő munkatársai által ismerkedhet meg a változásokon túl az azokat kiváltó okokkal, a jogalkotói szándék részleteivel. Az előadások végén konzultációra, kérdésfeltevésre is lehetőség nyílik. • Numerous statutes have changed since October 1st, 2009 on building design and construction. The lecture gives first hand information about these changes as well as the details of the reasons and intentions behind them, presented by experts from the Ministry for National Development and Economy's Department of Building Affairs and Architecture who participated in the process. 
További információ és kötelező előzetes jelentkezés az ÉT honlapján - www.epitesztovabbkepzo.hu /Részvételi díj a két napra: 17.900.-Ft/ • Further information and mandatory registration at www.epitesztovabbkepzo.hu /Participation fee for the two days: 17.900.- HUF/

 

        építészet FUGA architecture

 

        

18.00    kirakatban • in the storefront

Cselovszki Zoltán Belváros-Lipótváross főépítésze előadása • City center-Lipótváros's chief architect's lecture

Ferenciek tere és környékének rehabilitációja /Belváros új Főutcájának kiépítése II. üteme/ • Rehabilitation of Ferenciek square and its neighborhood /Phase II of the city center's new Main Street construction/

 2010 01 21 csütörtök • Thursday

 

        könyv FUGA books

 

        16.00    Benkő Melinda–Fonyódi Mariann: 

Glocal city - Kortárs európai városépítészet • Contemporary European architecture

 Bemutatja • presented by: Pálfy Sándor DLA építész, a BME Urbanisztika Tanszék vezetője • architect, director of the Department of Urban Design at BUTE, Balogh Péter István PhD tájépítész, a Corvinus Egyetem adjunktusa • landscape architect, assistant professor at Corvinus University  

A könyv címe a globális /világméretű/ és a lokális /helyi/ szavak összevonásával jelzi azt a paradigmaváltást, ami a 21. század elejét jellemzi: a globalizáció hatásaiból nem vonhatjuk ki magunkat, azzal együtt kell tudni élnünk úgy, hogy közben saját kulturális identitásunkat is megtartva teremtsünk élhető világot. A globális és lokális értékek összhangba hozása a ma városépítészetének legnagyobb kihívása. Erre ad megoldási lehetőségeket a kötet, amely 74 kortárs európai városépítészeti tervet mutat be rövid elemzéssel. A bemutatott projektek a tér és a tömeg viszonya alapján hét fejezetbe /Zártság, Transzparencia, Köztesség, Nyitottság, Montázs, Határoltság, Határtalanság/ rendeződnek, ami egyben az elemzés kiindulópontja is. A könyv célja elsősorban nem az, hogy kész megoldásokat kínáljon, hanem hogy gondolkodásra késztessen, a lehetőségek útjait fölmutassa és az adott környezetben a legjobb megoldás megtalálására ösztönözzön mindenkit, aki alkotóként vesz részt városépítészeti projektek megvalósításában. • The title of the book, through combining global and local words, signals the paradigm shift that characterizes the 21st century: we cannot escape the effects of globalization; we have to learn to live with them and create a livable world for ourselves while keeping our own cultural identity. Synchronizing global and local values is the greatest challenge in urban planning today. This book proposes solutions for this problem through analyzing 74 contemporary European urban planning designs. The projects fit into seven chapters, based on their treatment of space and mass /Closed-ness, Transparency, Liminality, Openness, Montage, Limitedness, Limitlessness/, which is also the basis of their analysis. The goal of this book is not to present ready solutions, but to present opportunities, to get people to think, and to inspire everyone who works in urban planning projects to find the best solutions for any given environment. 

 

        építészet FUGA architecture

 

        18.00    Budapesti hidak • Bridges of Budapest

Az építészeti kiállítások kiválasztásakor a legfontosabb szempont az volt, hogy a város egészét vagy nagy részét, a városlakók többségét érintő, előremutató munkákat mutassunk be. Határozott szándékunk a mérnöki tudományok – mint az építészettel legszorosabb kölcsönhatásban lévő szakterület – felé történő nyitás. Ezeknek az elveknek felel meg jelenlegi témaválasztásunk is: új hidak, rekonstrukciók, gyalogos híd ötletek. A kiállításhoz kapcsolódó fórumbeszélgetésre -kivételesen két héttel a megnyitó után-, február 4-én 18 órakor kerül sor. • When making our selections for architectural exhibitions, our main goal was to show pioneering works that affect almost all, or all of the city, and most of its inhabitants. It was our strong intention to include other engineering sciences, since they are closely linked to architecture. The current topic meets our standards: new bridges, reconstructions, ideas for pedestrian bridges. The forum discussion on the exhibition will take place two weeks after the opening, on February 4th at 6pm. 

 

2010 01 22 péntek • Friday

 

             FUGA jazz

        

        19.30    Tzumo Trio

Tzumo zongora • piano, Horváth Pluto József bőgő • bass, Emilio ének, dob • vocals, drumsTzumo a hazai jazz zongorázás ifjú, ragyogó tehetségeként tűnt fel, és a komoly nemzetközi siker is hamar elérkezett pályafutása során. 2003-ban a Thelonius Monk Institut ösztöndíját nyerte el, és olyan tanárai voltak, mint Herbie Hancock, Wayne Shorter. Együttesének tagjai virtuóz jazz muzsikusok, gyerekkori barátság fűzi őket össze. • Tzumo appeared as the bright new talent among Hungarian jazz pianists, and international success was soon to come in his career. He won a scholarship from the Thelonius Monk Institut in 2003, where his teachers includeed Herbie Hancock and Wayne Shorter. The members of his band are virtuoso jazz musicians linked together by childhood friendship. 

 

 

2010 01 23 szombat • Saturday

 

        család FUGA family

 

               A Vacka Rádió Klubja · Vacka Radio Club

        14.00    Magad uram kézműves műhely • Do it yourself craft workshop

Talált hangszer • Found musical instruments

A kidobásra ítélt hulladékok Katona Ferenc segítségével, igazi hangszerekké változnak. A csörgők-zörgők, dudák és dobok a zenekarban is szerephez juthatnak. Ruttkai Bori közös játékkal, énekkel-tánccal vezeti a közönséget dalaik világába. És hogy a koncert jól szóljon, a különös hangszereket is együtt készítjük. • Discarded items turn into real musical instruments with the help of Ferenc Katona. The noisemakers, horns and drums find their place in the band. Bori Ruttkai leads the audience into the world of her songs with shared games, song and dance. To make the concert sound good, we will make the instruments together. 

        15.00    A Hébe Hóba Banda és Ruttkai Bori Vacka dalos koncertje • Vacka song concert by the Hébe Hóba Banda and Bori Ruttkai                  

               

        16.00    Magad uram kézműves műhely • Do it yourself craft workshop--------------------------------------------------------------------------------FUGA

Budapesti Építészeti Központ/Budapest Center of Architecture
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5. 

+ 361 266 08 37, +3630 934 73 89
galeria at nagybalint.hu

sajtó kapcsolat/media contact + 3670 636 71 32

A FUGA látogatható hétfőtől vasárnapig 11-22 óráig
The FUGA is open to public from 11 am to 10 pm, Monday to Sunday.

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


 to unsubscribe • leiratkozás az értesítésről
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/6e95f447/attachment.htm>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 14899 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/6e95f447/attachment.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 8706 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/6e95f447/attachment-0001.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 7088 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/6e95f447/attachment-0002.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 3965 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/6e95f447/attachment-0003.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 10200 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/6e95f447/attachment-0004.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 4554 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/6e95f447/attachment-0005.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 12806 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/6e95f447/attachment-0006.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 21108 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100117/6e95f447/attachment-0007.jpeg>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról