[N&n galeria] FUGA program 2010 03 16-21

Galéria galeria at nagybalint.hu
2010. Már. 12., P, 15:58:11 CET

Tisztelettel várjuk a FUGA rendezvényeire
We cordially welcome you to the FUGA's programs


 2010 03 16 kedd • Tuesday

  

 építészet FUGA architecture

         16.00    Budapesti Építész Kamara küldöttértekezlete • delegate meeting of the Budapest Architecture Chamber

  

 tudomány FUGA science

         18.00    Lehet esélyük a tudósoknak az áltudományok ellen? • Do scientists have a chance against pseudo-sciences?

 Vendégeink • guests: Hartlein Károly fizikus • physicist, Hraskó Gábor biológus • biologist és Vágó István televíziós újságíró • television journalist  

  

 A tudósok aggódva figyelik, hogy a mindennapi életben és médiapiacon igen keresettek az ezoterika, a paranormális jelenségek, az újpogány őstörténet termékei. Jól reagálnak erre a tudomány hívei? Meg tudják akadályozni a közmédiában az áltudományosság terjedését? Az iskolai oktatás védett maradhat ettől, miközben a diákok az internetről vonzóbb és gazdagabb tartalmat szereznek a könnyű megoldásokat kínáló sarlatánságok köréből? • Scientists look on with worry on how in-demand esoteric sciences, paranormal activities, and the products of the new pagan origin story are in everyday life and in the media. Are those who believe in science reacting to this the right way? Can they stop the spread of pseudo-sciences in the media? Can education remain immune from this while the students can access attractive and plentiful content from the internet on all sorts of quackery offering easy solutions?

  

  

 2010 03 17 szerda • Wednesday

  

 film FUGA movie

         18.00    Építészek Mesteriskolája • Master School of Architects

 120 perces dokumentumfilm két részben • 120 minute documentary in two parts  

  

                rendező • directed by: Madzin Attila és Vámos Dominika

                2007-2010

 Mintegy húsz szereplője van ennek a javarészt interjúkból és archív képanyagokból összeállított dokumentumfilmnek, amely a MÉSZ Mesteriskolájának több mint 50 évre visszanyúló történetét próbálja meg felvázolni. Az Építészek Mesteriskolája című film a hazai szakmai közbeszédben talán szokatlan módon, különféle nézeteket, álláspontokat helyez egymás mellé, ütköztet. A vezető, domináns személyiségek mellett megszólalnak az iskolát árnyaltabban vagy éppen erős kritikával szemlélő egykori résztvevők is, így próbálva meg minél valószerűbb képet megformálni ebben az időben, sőt szemléletben és kérdésfeltevésekben is beláthatatlanul szerteágazó témában. • About twenty people appear in this documentary compiled mostly of interviews and archived images, which attempts to chronicle the over 50 year history of the Masters' School of the Hungarian Architecture Chamber. The Masters' School of Architects film presents, somewhat uncharacteristically for national professional discourse, several viewpoints side by side or in conflict. In addition to the leaders and dominant figures, the critics of the school appear as well, in an attempt to form the truest image of the school despite diversity of viewpoints and questions on the topic. 

  

  

 2010 03 18 csütörtök • Thursday

  

 építészet FUGA architecture

                Institute of Art and Technology Conservation Sciences 

         13.00    A román cement Magyarországon • Roman cements in Hungary 

 Román cement egy majdnem elfeledett történelmi építőanyag potenciális lehetőségei a századfordulós építészeti örökségünk helyreállításában • Roman cement - an almost forgotten historic building material with future potentials in the conservation of our architectural heritage from the 19th/20th centuries 

  

 Első budapesti workshop a ROCARE EU-projekt szervezésében • 1st Info-day in Budapest of the EU-project ROCARE 

         13.30    Weber Johannes - Köszöntő • Welcome address 

         13.40    Bugár-Mészáros Károly - Bevezető • Introduction 

         13.50    Weber Johannes - Román cement - egy majdnem elfeledett 

 történeti építőanyag Európában: a ROCEM és ROCARE EU-projektek • Roman cement – an almost forgotten historic building material of European scale; the EU-projects ROCEM and ROCARE 

         14.15    K. Pintér Tamás - Budapest főváros kiépítése a XIX. század utolsó 

                harmadában • The creation of Budapest capital at the end of the 

                19th century 

         14.40    Capdebo Ákos - Budapest századfordulós építészeti örökségének 

                fővárosi védelme • Municipal protection of the architectural 

                heritage of Budapest built at the turn of the century 

         15.05    Gurtner Christian - Termékbemutató • Practical demonstration 

         15.35    Veigl Christa - Európai irányzatok a Gründerzeit építészetének 

                homlokzat-kialakitásában • European trends in building, design and 

                façade materials in 19th century Gründerzeit 

         16.00    Pintér Farkas - Az NHL-től a betonig, avagy a román cement helye a hidraulikus kötőanyagok családjában • From NHL to concrete: the place of roman cement in the group of hydraulic binders 

         16.25    Vidovszky István - Vakolatok összetevői és készítési technológiája a XIX. századi Magyarországon • Ingredients and technologies of plasters in the 19th century Hungary 

         16.50    Weber Johannes - Összefoglaló és kitekintés • Conclusions and 

 further joint activities 

 Előadók • Lecturers

 Bugár-Mészáros Károly – építész, a Magyar Építészeti Múzeum igazgatója • Dipl. architect, director of the Hungarian Museum of Architecture 

 Weber Johannes, Prof. – projektvezető ROCARE, University of Applied Arts, Bécs • coordinator of ROCARE, University of Applied Arts Vienna 

 K. Pintér Tamás – műemlékvédelmi építész, a ROCARE Advisory Panel tagja • Dipl. conservator architect, member of the ROCARE Advisory Panel 

 Capdebo Ákos – építész, Budapest Főpolgármesteri Hivatal • Dipl. architect, Budapest Municipality 

 Gurtner Christian, Mag. – restaurátor, ROCARE projekt tag, Atelier Gurtner, Bécs • conservator, member of the ROCARE Project, Atelier Gurtner Vienna 

 Veigl Christa, Dr. – művészettörténész, a ROCARE Advisory Panel tagja, Bécs • art historian, member of the ROCARE Advisory Panel, Vienna 

 Pintér Farkas, Dr. – gelológus, Bundesdenkmalamt, a ROCARE Advisory Panel tagja, Bécs • geologist, member of the ROCARE Project, Federal Office for the Protection of Monuments, Vienna 

 Vidovszky István, Dr. – építész, BME Építéskivitelelzési Tanszék • Dipl. architect, BTU Department of Construction Technology and Management 

 Weber Mirela, Dipl. – építész, ROCARE Advisory Panel koordinátor, Bécs • architect, coordinator of the ROCARE Advisory Panel, Vienna 

 Braunstein Roswitha - ROCARE titkárság, Bécs • secretary of ROCARE, Vienna 

 Az előadások nyelve magyar és angol lesz. • The presentations will be held in Hungarian and English, respectively 

  

 építészet FUGA architecture

         19.00    Szent Cement • Sacred Concrete

 Breuer Marcell amerikai középületei • Marcell Breuer's public buildings in America

  

   

  

 A kiállítók • exhibition by: Emődi Ibolya, Hollósi Krisztina, Kovács Barna, Majoros Ágnes, Mizsei Anett, Rigó Bálint, Szakál Ferenc, Tenk Attila

 Megnyitja • Opened by: Török András

 A modernista építészet kibontakozásának idején – tehát a húszas-negyvenes évek új építészetében – Magyarország a világ élvonalába tartozott. A kor hazai építőművészei megőrzésre méltó, értékes nyomot hagytak, főleg a főváros arculatán. A kor legnagyobb - magát mindig magyarnak valló - építésze azonban Breuer Marcell volt, akinek épületei, a korra sajnálatosan jellemző módon, külföldön állnak. Talán ez is oka annak, hogy középületei, kiváltképp az amerikaiak – a New York-i Whitney Múzeum kivételével - itthon kissé feledésbe merültek. A feledés ellensúlyozására alapították magyar magánszemélyek azt az először 2008-ban, majd 2009-ben kiírt utazási ösztöndíjat, amely Breuer Marcell amerikai középületeinek tanulmányozását tette lehetővé hazai építész hallgatók számára. Az ösztöndíjasok ezernyi fényképe közül válogattuk ki a legjobbakat, azokat, amelyek a leginkább szólnak, késői tanúságtételül, a Mester életművének legjaváról. Tanulságos és jó szórakozást kíván az ösztöndíjat kezelő és támogató www.epiteszforum.hu, a Summa Artium és a mecénások csapata.• In the early years of modernist architecture - the new architecture of the 20s through the 40s - Hungary was at the forefront. The Hungarian architects left a valuable imprint worth preserving, especially on our capital. The greatest architect of the era - who always considered himself to be Hungarian - was Marcell Breuer, whose buildings, as it is unfortunately characteristic of all Hungarian architects of the era, are all abroad. This is probably one of the causes of his public buildings - especially the American ones - with the exception of the Whitney Museum in New York City - being mostly forgotten in Hungary. To counter this oblivion, Hungarian Individuals founded a travel scholarship, first awarded in 2008 then in 2009, which gave Hungarian architecture students an opportunity to study Marcell Breuer's public buildings in the USA. We selected the finest of the thousands of photographs taken by the scholarship winners, those pictures that best describe the quintessence of Breuer's life's work. www.epiteszforum.hu, that manages and supports the scholarship, the Summa Artium, and the group of Maecenas's all wish you an educational and entertaining exhibition experience.

  

  

 2010 03 19 péntek • Friday

  

 FUGA jazz

         19.30    László Attila és barátai • Attila László and Friends

 László Attila gitár • guitar, Tzumo zongora • piano, Emilio ének, szájdob, dob • vocals, beatbox, drums, Lattmann Béla – bass

  

 Az koncert a hazai jazz ismert és kedvelt muzsikusainak izgalmas találkozása. A quartet akusztikus jazzt játszik, melynek érdekes eleme, hogy a ritmus kíséret sokszor szájdobbal történik, teret adva a finom dinamikának és a sodró lendületű muzsikának egyaránt. A programban kompozícók hallhatóak László Attila Just Trust és Babel című lemezeiről is. • A meeting of the most well known and most loved musicians of Hungarian jazz. The quartet plays acoustic jazz, and interesting element of which is occasionally replacing percussion instruments with beatbox, giving space to both fine dynamics and sweepingly energetic music. The program includes compositions from Attila László 's albums Just Trust and Babel.

  

  

 2010 03 20 szombat • Saturday

  

 család FUGA family

         15.00    Magad uram kézműves műhely • Do It Yourself Craft Workshop

 Térkép- és terep-készítés a mesékhez • Making maps and terrain for stories

                Sáfrán Csaba, Ocztos István

                

                

  

         16.00    Budapesti mesék Klubja • Tales of Budapest Club

                Mosonyi Aliz: Mesék Budapestről • Stories about Budapest

                Teatrinó kisszínpad • theater

                

                

  

 Nem csak hallható és látható, de eljátszható is lesz néhány igenvicces mese a könyvből. • Some truly funny stories from the book will not only be heard and seen, but can be acted out as well.

                Gelencsér Tünde, Szabó Attila

         17.00    Magad uram kézműves műhely • Do It Yourself Craft Workshop

  

 színház FUGA theatre

         20.00    Bácskai Juli Pszichoszínháza • Psyche-theater

 Hangulat-és kapcsolatjavító vándorszínház. • Mood and relationship improving traveling theater

 Györgyi Anna és Koltai Róbert, közbehegedül Bóna János   

  

 Anna Györgyi and Róbert Koltai, accompanied on the violin by János Bóna 

 Originális színházi forma. Színészek improvizálnak. A néző is megszólalhat. 10. évad, több mint 200 előadás, 26.000 néző. • Original theatrical format. The actors improvise. The audience can talk. 10 seasons, over 200 shows, 26 000 have seen it. 

 Mottó: Nem a Te életedet boncolgatjuk, de beletrafálhatunk. Nem a miénket teregetjük, de nagyon ott leszünk. • Our motto: We aren't dissecting Your life, but we might just strike a nerve. We aren't airing our own dirty laundry, but we are all over this.

 www.pszichoszinhaz.hu

  

 Jegyek • Tickets: 2500.- Ft, elővételben • in advance: 2500.- Ft

  

  

 2010 03 21 vasárnap • Sunday

  

 komolyzene FUGA music

         18.00    A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szimfonikus Zenekara koncertje • concert by the Symphonic Orchestra of the Budapest University of Technology and Economics

                Gustav Mahler: IV. szimfónia • Symphony IV.

                Közreműködik • with: Keszei Bori szoprán • soprano

                Hangversenymester • Concert Meister: Pechan Rudolf

 Vezényel • conductor: Köteles Géza  

  

 Műegyetemi Zenekar a világon az első olyan egyetemi szimfonikus zenekar, amely zenei fakultással nem rendelkező egyetemen alakult meg. Alapításának éve 1896. A zenekar megalakulása óta folyamatosan működik, csupán az 1945-ös évben nem tartott hangversenyt. Tagjainak jelentős része műegyetemi hallgató, de más egyetemek hallgatói, és végzett mérnökök, közöttük egyetemi oktatók is részt vesznek az együttes munkájában. A Műegyetemi Zenekar többször vendégszerepelt külföldön, elsősorban egyetemek vendégeként, így Szarajevóban, Wroclawban, Bécsben, Bolognában, Marosvásárhelyen. A zenekart jelenleg Köteles Géza karmester irányítja. • The Orchestra of the University of Technology is the first university symphonic orchestra in the world to be founded at a school without a music department. The orchestra was founded in 1896, and has been active ever since then, it gave concerts every year except 1945. The majority of its members are students of the university, but there are students from other schools as well as alumni and faculty who contribute to the work of the orchestra. The University of Technology Orchestra gave concerts abroad, primarily at other universities, namely Sarajevo, Wroclaw, Vienna, Bologna and Marosvásárhely. The orchestra is currently lead by conductor Géza Köteles.------------------------------------------------------------------------------FUGA

Budapesti Építészeti Központ/Budapest Center of Architecture
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5. 

+ 361 266 08 37, +3630 934 73 89
galeria at nagybalint.hu
nagy.balint at fuga.org.hu

sajtó kapcsolat/media contact + 3670 636 71 32

A FUGA látogatható hétfőtől vasárnapig 10-20 óráig
The FUGA is open to public from 10 am to 8 pm, Monday to Sunday.

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


 to unsubscribe • leiratkozás az értesítésről
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment.htm>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 14899 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 5146 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0001.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 4681 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0002.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 5300 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0003.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 9611 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0004.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 10775 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0005.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 11324 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0006.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 5012 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0007.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 6227 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0008.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 5567 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0009.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 4630 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0010.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 11701 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0011.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 5519 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0012.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 5948 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0013.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 5957 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0014.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 5226 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0015.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 5630 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0016.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 7909 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0017.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 12696 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0018.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 13517 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0019.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 21108 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0020.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: www.konyvfugabooks 03 16.hu.JPG
Type: image/jpeg
Size: 154956 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100312/406fede5/attachment-0021.jpeg>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról