[N&n galeria] FUGA program 2010 02 22-28

Galéria galeria at nagybalint.hu
2010. Feb. 21., V, 16:04:48 CET

Tisztelettel várjuk a FUGA rendezvényeire
We cordially welcome you to the FUGA's programs 2010 02 22 hétfő • Monday

         

 építészet FUGA architecture

  

         16.00    lapbemutató • journal debut

 Először mutatkozik be az új építészeti lap, a Metszet! • Our first look at the new architectural journal, Metszet!

  

 Fábry Sándor showman és Noll Tamás, a Magyar Építész Kamara elnöke mutatja be február 22-én 16 órakor a FUGÁban az először aznap megjelenő Metszet folyóirat első, 2010/1 számát. Kálmán Ernő, a MÉSZ elnöke a Tavaszi Építészeti Fesztivál programjait ismerteti. A helyszínen a lap megtekinthető, benne Edouardo Souto de Moura, Maurizio Bradaschia, Davide Macullo, Tony Fretton, Édouard François, Heinz Tesar egy-egy épülete, a müncheni Brandhorst Múzeum bemutatása /Sauerbruch Hutton/, az Allee és a Simplon Udvar részletes ismertetése, valamint Weiler Árpád és Dobai János egy-egy munkája. • Sándor Fábry showman and Tamás Noll, president of the Hungarian Architecture Chamber introduce the first issue of Metszet that hits the stands the same day. Ernő Kálmán, president of the Association of Hungarian Architect, previews the programs of the Spring Architecture Festival. The issue, with buildings by Edouardo Souto de Moura, Maurizio Bradaschia, Davide Macullo, Tony Fretton, Édouard François, Heinz Tesar, the Brandhorst museum of Munich /Sauerbruch Hutton/, detailed review of Allee and Simplon Court, as well as works by Árpád Weiler and János Dobai, is available to view.

  

 építészet FUGA architecture

  

         19.30    földalatti beszélgetések • underground discussions

 Az Építészfórum öko-retro-bio-grín című sorozatának 8. beszélgetése • The 8th discussion in the eco-retro-bio-green series by Építészfórum.

 Katasztrófaépítészet – elérhető lakásépítés • Catastrophe Architecture – Affordable Housing Construction

 Földrengés, tsunami, árvizek – klímamenekültek. Milyen házakat építsünk katasztrófa után? Hogyan készüljünk föl? Mindeközben mit tud nyújtani a szociális lakásépítés? • Earthquakes, tsunamis, floods – climate refugees. What kind of buildings should be built after a catastrophe? What can social housing projects provide in the meantime? 

 Beszélgető partnerek • Discussion partners: Sümeghy György, a Habitat for Humanity országos igazgatója • National Director for Habitat for Humanity • Mújdricza Péter, építész • architect • Turi Attila Ybl-díjas építész, a beregi árvíz utáni újjáépítés egyik résztvevője • Ybl-award winning architect, one of the participants in the reconstruction after the Bereg flood •Moderátor • moderator: Pásztor Erika Katalina és a sorozat kurátora • series curator Ertsey Attila 

  

 Az építészet csak olyan problémákra tud hosszú távú térbeli megoldásokat adni, amelyeket időben felismerünk. Az első lépés tehát a probléma megfogalmazása, a lehető legtöbb szempont figyelembevételével. Még így is lehet, hogy tévedünk, s erre majd csak évtizedek múlva jövünk rá, miközben akaratlanul is súlyos károkat okozunk. Éppen ezért fontos a nyílt és nyitott szellem, amely a radikális gondolatban a tévedések minimalizálásának esélyét látja. • Architecture can only provide long term spatial solutions to problems we recognize in time. The first step therefore is properly identifying the problem, taking into account as many aspects as possible. We can still be wrong, and find out only decades later, while we inadvertently cause serious damage. This is why an open mind is important that recognizes the possibility for minimizing errors in radical thought. 

  

  

 2010 02 23 kedd • Tuesday

  

 építészet FUGA architecture

         

         18.00    EKF Pécs 2010 • European Capital of Culture, Pécs 2010

 Mi épült, épül Pécsett az alkalomra? • What has already been, and what is being built in Pécs for this occasion?

 Megnyitja Nagy Csaba Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere • Opened by Csaba Nagy vice mayor of the city of Pécs

  

 A pécsi kulturális főváros-pályázat építészeti kulcsprojektjeinek zöme Pécs belvárostól keletre eső városrészében összpontosul, s célja, hogy – a központi szerepkörrel rendelkező kulturális intézményekre, húzóprojektekre alapozva – a terület lassan a belváros keleti irányban kibővített területévé váljon. A program egyik legjelentősebb fejlesztése a Zsolnay Gyár mára leromlott állapotú és zömében hasznosítatlan műemlék épületeinek felújítása, s a különféle kulturális, közművelődési és oktatási funkciók ide telepítésével egy pezsgő kulturális negyeddé és rekreációs területté történő átalakítása /MCXVI Építészműterem/. A Nagy Kiállítótér projekt tartalmazza nyolc múzeumépület /többek közt a Zsolnay Múzeum, a Vasarely Múzeum, a Reneszánsz Kőtár, és a Csontváry Múzeum/ felújítását, illetve az épületek kertjeinek parkosítását és a kapcsolódó utcák és közterületek rekonstrukcióját /KörTe Építészműhely/. A Papnövelde utca 5. szám alatti műemléképület helyreállításával és bővítésével lehetőség nyílik egy új, korszerű kiállítótér megvalósítására /Kistelegdi 2008 Kft./. A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont megépítésének célja egy nemzetközi összevetésben is jelentős akusztikai tervezéssel készülő, korszerű háttértechnikát alkalmazó, multifunkcionális épület létrehozása Pécs történelmi belvárosának keleti határán, mely hangversenyteremként és konferenciaközpontként működik /Építész Stúdió/. A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt keretében egy több mint 13 000 m2-es, korszerű, a mai felhasználói igényeknek megfelelő regionális könyvtár és tudásközpont épül /Török és Balázs Építész Iroda/. A közterek és parkok újjáélesztésével a közterek a szabadtéri kulturális események és folyamatok /találkozások, közösségformálás/ befogadására nemcsak alkalmasabbá válnak, hanem ösztönző környezetet is biztosítanak a kommunikáció és kapcsolatteremtés intenzívebbé válásához. • The bulk of the key architecture projects of Pécs's European Capital of Culture bid are focused in the part of the city East of the city center, with the goal of merging the area with the city center - though cultural institutions with central roles, and projects that draw in yet others. One of the most significant developments in the program is the renovation of the now dilapidated and mostly unusable monument buildings of the Zsolnay factory. The area would be turned into a vibrant cultural and recreational district though the relocation of various cultural, community and educational functions to the neighborhood /MCXVI Architects/. The Great Exhibition Space project includes the restoration of eight museum buildings /to name a few: the Zsolnay museum, the Vasarely Museum, the Renaissance Stone Store and the Csontváry museum/, as well as the creation of parks around these buildings, and the reconstruction of the adjoining streets and public spaces /KörTe Építészműhely/. The restoration and extension of the monument building at 5. Papnövelde streets provides an opportunity for the creation of a new and modern exhibition space /Kistelegdi 2008 Kft./. The South-Transdanubium Regional Library and Knowledge Center project includes the construction of a modern regional library and knowledge center building of over 13 000 m2 /Török and Balázs Architect Studio/. Through the revitalization of public spaces and parks they not only become better suited for hosting outdoor cultural events and processes /meetings, community building/ but also provide a motivating environment for intensifying communication and the formation of new connections. 

  

 tudomány FUGA science

  

                       18.00    Géntechnológiáról mértéktartóan, mértékadóan – Venetianer Pál akadémikus • Trend Setting Talk on Gene Technology, with Moderation – academic Pál Venetianer                                        Tudósok és érdeklődők új típusú találkozásának és párbeszédének nemzetközi sikerű formája lett a Science Café mozgalom. Ehhez csatlakozva indult a Tudástársadalom Alapítvány szervezésében, a FUGA Budapesti Építészeti Központ programjának keretében a TudásPresszó sorozat. A géntechnológia megítélése hazánkban szélsőségek között mozog. Egyrészt rendkívül szigorú a szabályozás, s a társadalmi félelmek is erősnek tűnnek időnként. Ugyanakkor a tudósok jelentős része a tudományos megismerés felől próbálja megközelíteni a kérdést és a kellő biztosítékokkal engedélyezné a kutatásokat. Venetianer professzorral rövidesen megjelenő könyve kapcsán a géntechnológiával kapcsolatos tudományos fejleményekről, ideológiai, filozófiai, vallási ellenérvekről, a szociológiai, gazdasági, politikai szempontokról beszélgetünk. • The Science Café movement is an internationally popular form of the new type of meeting and conversation between scientists and the interested public. The TudásPresszó series, organized by the Hungarian Science Communication Academic Network and hosted by the FUGA Budapest Center for Architecture, joins this movement. The perception of gene technology in Hungary is mixed. On the one hand, regulation is extremely strict, and at times society’s fear seems strong as well. On the other hand a significant portion of scientists approach the question through scientific inquiry, and would allow for research, with proper safeguards. We talk about the scientific developments, ideological, philosophical and religious opposition, sociological, economical and political considerations with Professor Venetianer on the occasion of his book getting published soon.  

 2010 02 24 szerda • Wednesday

  

 film FUGA movie

         

         18.00    Mégis bízom az emberben... • I Trust Mankind After All…

 Portréfilm Pierre Vago építészről /2000/ • Portrait of architect Pierre Vago

 Film by: Osskó Judit filmje /59:54/  

  

 Az építőművészet XX. századi történetét aligha lehet megírni Pierre Vago nevének említése nélkül. Vágó Péter – ahogy kilencéves koráig nevezték – nem csupán gazdag építészeti pályafutásával, de fáradhatatlan és eredményes szervező tevékenységével is beírta nevét az építészet történetébe. A harmincas évek elején nemzetközi vitafórumot alapít, amelyből 1948-ban megalakul az építészek egyetlen világot átfogó szervezete, az UIA, az Építészek Nemzetközi Szövetsége. Építészeti életműve is jelentős. A háború után történelmi városok sikeres rekonstrukciói fűződnek a nevéhez, Észak-Afrikában lakóházakat, bankokat tervez, Franciaországban tucatnyi templomot. A lille-i egyetem együttese és a bonni egyetemi könyvtár mellett leghíresebb műve a lourdes-i X. Szent Pius pápáról elnevezett hatalmas föld alatti bazilika. Negyvenöt éves, amikor újra megtanul magyarul. • The history of architecture in the 20th century can scarcely be written without mentioning Pierre Vago's name. Péter Vágó - as he was called until the age of nine - wrote his name into the history books not only with his rich career as an architect, but with his tireless and fruitful organizing work. He founded an international debate forum in the early 30s, which in 1948 became the only worldwide organization of architects, the UIA, the International Union of Architects. His architectural work is also significant. He was involved in the post-war reconstruction of historic cities, designed residential buildings and banks in North Africa, and dozens of churches in France. One of his most famous works, in addition to the university buildings in Lille and the university library in Bonn, is the huge underground basilica named after Pope X. Pius in Lourdes. He was forty-five years old when he re-learned Hungarian.

   2010 02 26 péntek • Friday FUGA jazz

  

         19.30    Lakatos Ágnes Quartet

 Lakatos Ágnes ének • vocals, Lachegyi Máté zongora • piano, Nagy Péter bőgő • bass, Badics Márk ütőhangszerek • percussion  

  

 A Lakatos Ágnes Quartett egy új vállalkozás, mely a mainstream jazz modernebb vonalát követi. Repertoárjukban az énekesek által ritkán előadott /Chick Corea, Herbie Hancock, Kenny Kirkland stb./ kompozíciók hallhatók. A zenekar összeállításában jelen vannak fiatal feltörekvő muzsikusok, és tapasztalt, rutinos zenészek egyaránt, az együttes zeneileg és emberileg is izgalmas egységet alkot. Széles dinamikai skálán mozgó, friss és modern jazzt játszanak. www.myspace.com/agneslakatos • The Lakatos Ágnes Quartet is a new enterprise, one that follows the most modern strain of main stream jazz. Their repertoire consists of rarely performed compositions /Chick Corea, Herbie Hancock, Kenny Kirkland etc./. The band’s lineup includes young up-and-coming as well as experienced, accomplished musicians, which creates an exciting mix both musically and personally. Their music covers a wide spectrum of fresh and modern jazz. 

  

  

 2010 02 27 szombat • Saturday

  

 család FUGA family

  

 Vacka Klub • Club

                        15.00    Magad uram kézműves műhely • Do it yourself craft workshop

                Ajándékkészítés Vacka-módra • Making presents the Vacka way 

         16.00    Újabb Kalandok Hókupackavackán • New Adventures in Hókupackavacka 

 Gaál Zsuzsa meseíró – Zsuzsa néni – Hókupackavacka hivatalos szóvivője és Pötty Zorka, a cinke nemzetség Filctoll-díjas riportere jelentkezik. Közeledik Zuzmorc uralkodójának, Zimmezum királynak születésnapja. Zimmezumot mindenki szereti, ezért alattvalói és barátai is olyan ajándékkal szeretnék meglepni, amire a leginkább vágyik. De mi lehet ez? Mire kiderül, úgy tűnik, nem lehet beszerezni. • Zsuzsa Gaál story writer - Ms. Zsuzsa - the official spokesperson of Hókupackavacka and Pötty Zorka, the Felt Tip Pen-award winning reporter of the sparrow nation checking in. The birthday of King Zimmezum, the ruler of Zuzmorc, is getting closer. Zimmezum is well loved by everyone, and his subjects and friends want to surprise him with the gift he wants the most. But what could that be? By the time they find out, it seems like it cannot be bought. 

  

                        17.00    Magad uram kézműves műhely • Do it yourself craft workshop

  

  

 2010 02 28 vasárnap • Saturday

  

 komolyzene FUGA music

         

         18.00    muzsikáló építészettörténet • musical history of architecture

 Éneklő szertartás-terek • Singing Ritual Spaces

 Cantus Gregorianus

  

 Schola Hungarica és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszakának kórusa, vezényel: Dobszay László • Schola Hungarica and the Chorus of the Church Music Department of the Liszt Academy of Music, conducted by: László Dobszay                                       


 


--------------------------------------------------------------------------------
FUGA

Budapesti Építészeti Központ/Budapest Center of Architecture
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5. 

+ 361 266 08 37, +3630 934 73 89
galeria at nagybalint.hu
nagy.balint at fuga.org.hu

sajtó kapcsolat/media contact + 3670 636 71 32

A FUGA látogatható hétfőtől vasárnapig 10-20 óráig
The FUGA is open to public from 10 am to 8 pm, Monday to Sunday.

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


 to unsubscribe • leiratkozás az értesítésről
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment.htm>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 14899 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 11479 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment-0001.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 12668 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment-0002.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 21254 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment-0003.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 7800 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment-0004.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 8650 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment-0005.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 4211 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment-0006.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 10131 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment-0007.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 6004 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment-0008.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 10902 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment-0009.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 13658 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment-0010.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 6410 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment-0011.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 21108 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment-0012.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: www.konyvfugabooks.hu.jpg
Type: image/jpeg
Size: 187142 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100221/3be3035d/attachment.jpg>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról