[N&n galeria] meghívó az N&n galéria 9 in 1 címu kiállítására - invitation to the exhibition 9 in 1 at the N&n gallery

Galéria galeria at nagybalint.hu
2010. Feb. 15., H, 12:50:08 CET


 
 
 
 
 
az N&n galéria tisztelettel meghívja önt és barátait
a gyarmathy katalin és petri györgy terembe

2010. február 17-én, szerdán 18 órára
 

the N&n gallery cordially invites you and your friends
to the katalin gyarmathy and györgy petri halls
on 17th february 2010, on wednesday at 6 pm 
to the opening of the exhibition
 
9 in 1
 
a 2010. évi velencei építészeti biennálé kurátori pályázatai
entries for the 2010 venice architecture biennale

 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 30694 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 25670 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0001.jpg>
--------- következ? rész ---------

 


--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 56261 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0002.jpg>
--------- következ? rész ---------

> bet?rés ? the presence of architecture ? benedek anna, árvai andrás ? 
> bartis attila, grecsó krisztián, györffy ákos, janáky istván, 
> karafiáth orsolya, kemény istván, klobusovszki péter, madzin attila, 
> u. nagy gábor, zoboki gábor ? állóképet szeretnénk mutatni a jelenr?l, 
> a jelenkori magyar társadalomról, melyen szellemképként átlátszik a 
> bennünk maradt múlt, a közelmúlt, és talán kiolvasható bel?le 
> valamiféle jóslat, jöv?kép. ezt az állóképet felkért magyar írók, 
> költ?k és építészek alkotnák meg egy közös munka során. a létrejöv? 
> építészeti alkotások pedig a m?vekben megírt irodalmi terek 
> manifesztálódásaiként idéz?dnek meg. ? the aim of this exhibition is 
> to showcase the present of hungary and its society in a still, which 
> is blurred with the ghost image of our past and recent history. but it 
> may provide some hints about the future as well. this picture should 
> be the result of the collective work of contemporary hungarian 
> writers, poets and architects volunteering for the challenge. artworks 
> thus to be born should be manifestations of spaces written in literary 
> pieces. ? megnyitja tamás zsuzsa ? opened by the zsuzsa tamás
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6745 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0003.jpg>
--------- következ? rész ---------
>  
> bit of architecture ? a kitchen budapest ? bujdosó attila 
> ? christopher baker, csík-kovács zoltán, juhász márton andrás, nemes 
> attila, sik eduárd, sipos melinda ? az informatika életünk egyre 
> szervesebb részévé válik. hasonlóan ahhoz, ahogy a városok az 
> emberiség történelmét uralták a múltban, a globális hálózatok írják 
> felül a mindennapi életünk épített környezetét, a városokat. [?] az 
> információ befolyásolja a térrel kialakított viszonyunkat, 
> térérzékelésünket, az adat tehát építészeti alapelemként is 
> definiálható. ? information technology is playing an ever-growing 
> important part of our lives. the same way as cities have dominated 
> human history in the past, global networks are taking over and start 
> to overwrite urbanism as the one of the core focuses of architecture. 
> [?] information alters our relation to the space and our perception, 
> therefore data can be interpreted as an architectural component. ? 
> megnyitja borgulya gergely ? opened by gergely borgulya
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5848 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0004.jpg>
--------- következ? rész ---------
>
>
> european unioff ? csanády pál, wesselényi-garay andor ? törökországot 
> jelenleg a kollektív félelem választja el európától. konceptuális 
> értelemben a magyar pavilon a félelem által ütött résben helyezkedik 
> el. kérdez, provokál és egy lehetséges megoldást ad. [?] az építészet 
> alapvet?en pozitív, optimista tevékenység, hit a jöv?ben. aki fél, az 
> nem épít, legfeljebb bunkert ás: az építés hit a fejl?désben, hit a 
> jöv?ben. ez olyan alap lehet, ami a különböz? nyelv?, vallású, 
> személyiség? építészeket összekötheti? ? it is a collective fear that 
> separates turkey from europe today. conceptually the hungarian 
> pavilion situates itself in the gap breached by this fear. the 
> exhibition asks, provokes and offers a possible solution. [?] making 
> architecture is basically a positive, optimistic activity, a kind of 
> faith in the future. The one who fears, does not builds, only digs 
> bunkers at the most. construction is a faith in the future, a faith in 
> developement. it míght be a common ground where the architects from 
> different cultures, with different identities and religions can 
> communicate each others. ? megnyitja kálmán ern? ? opened by the ern? 
> kálmán
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7285 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0005.jpg>
--------- következ? rész ---------
>
> spidron equilibrium ? erdély dániel ? szenes istván, ölbey zoltán ? a 
> spidron, mint intenciót ébreszt? és a kreativitást állandóan ébren 
> tartó, nyugtalanító lehet?ség, sok-sok diszciplína eredményeit képes 
> integrálni. [?] alkalmas arra, hogy hidat építsen ki a hagyományos 
> technológiák és az új építészeti gondolatok között, így 
> formagazdagságát mind az ortogonális, mind az organikus építészet 
> használni tudja. ? the spidron, as a potentiality that inspires 
> intention and awakens and stimulates creativity, is able to integrate 
> results from very many disciplines. [?] the spidron is suitable for 
> building a bridge between traditional technologies and the latest in 
> architectural thinking, so its plenitude of forms can be used both by 
> orthogonal and by organic architecture. ? megnyitja szenes istván ? 
> opened by the istván szenes
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7976 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0006.jpg>
--------- következ? rész ---------
>
>
>  
> fin de cycle ? irimiás balázs, huma alin ? bach péter, barcza gergely, 
> déri dániel, kápolnás gergely, kelner krisztián, stégmár ákos, üveges 
> péter ? eljött az id? mikor a kerékpár újraéled, mindenféle retró vagy 
> nosztalgiázó felhang, mindenféle keser?ség vagy bosszúvágy nélkül. [?] 
> a kiállítás néhány új és néhány régi ötletb?l összefércelt 
> utópisztikusnak ható globális jöv?b?l vesz törmelék-mintát, hogy 
> pozitívan hasson néhány felismerni vélt létez? folyamatra. ? without 
> any nostalgia or retro touch, the exhibition would express some of the 
> developements of our age, when the bycicle seems to take revenge on 
> the automobile. [?] the exhibition is intended to work in a way that 
> presents new and not soideas and generates discussion of an imagenary 
> future based on global sampling positively accelerate some already 
> existing monumentum of our time. ? megnyitja bach péter ? opened by 
> the péter bach
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 10386 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0007.jpg>
--------- következ? rész ---------
>
>
> framework  ? király andrás, király zoltán ? a másodlagos kapcsolat a 
> három helyszín között egy építészeti archetípus: a vázszerkezet, amely 
> több száz éve nyújt menedéket az emberiség számára. a cél az, hogy a 
> három helyszín közötti párbeszéden keresztül közelítsünk az eltér? 
> otthonteremtési és életviteli szokásokhoz, a sokszor nagyon eltér? 
> eszközök, er?források, társadalmi, technikai és kulturális környezet 
> és sokszor széls?séges körülmények viszonyában. ? the secondary 
> connection between the sites is an architectural archetype: the 
> framework structure that accomodates shelter for hundreds of years for 
> the mankind. through a dialogue of the three sites, the aim is to 
> approach to homemaking and living, in reflection to the very different 
> means, resources, social, technical and cultural environment and 
> sometimes extreme conditions. ? megnyitja király zoltán ? opened by 
> the zoltán király
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6749 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0008.jpg>
--------- következ? rész ---------
>
>
> egyet fizet, kett?t kap / take one, get one free ? KÉK ? baló dávid, 
> cone karin, csapó balázs, dékány tibor, evva ambrus, finta sándor, 
> hatvani ádám, koczka zsófia, pozsár péter, soltész noémi, vadász 
> orsolya, illés istván, rácz katinka, édes balázs, l?rincz lászló, pohl 
> zsuzsanna kata, számítástechnikai és automatizálási kutatóintézet ? az 
> üzenet, a kérdésfeltevés a kritikai design nyelvén szólal meg, a 
> fogyasztás, a környezetszennyezés egyik leger?sebb szimbólumán, a 
> m?anyag csomagolóanyagon keresztül. ez az ironikus formanyelv nemcsak 
> építészeti válaszok adására, reagálásra, gyönyörködtetésre, hanem az 
> építészet határain kívül es? kérdések feltevésére is alkalmas: az 
> installáció, az építészet kritikai médiumként léphet fel. ? the 
> message, the issue speaks the language of the critical design, through 
> one of the strongest symbols of the consumption and the environmental 
> pollution, the plastic bubble wrap. this ironical language is not only 
> competent to give architectural answers, to react, or to delight, but 
> also to raise questions beyond the boundaries of architecture: the 
> installation, the architecture may step up as critical media. 
>  
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1872 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0009.jpg>
--------- következ? rész ---------
>  
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4402 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0010.jpg>
--------- következ? rész ---------
>
>  
> hotel ? szépvölgyi viktória, fónagy dóra ? projektünkkel az építész 
> szerepének, gondolkodásának kib?vült kereteit és mentalitásának új 
> definícióját modellezzük. a modellezés alapjának pedig a hotelt (azaz 
> id?szakos otthont/lakást) választottuk, amely építészeti produktum 
> funkcionalitásában, élményeiben és kínálatában talán az egyik 
> legösszetettebb elvárás halmaznak kell egyszerre megfeleljen. ? we 
> will model a new definition of the architect?s role. this extended 
> understanding of the profession also needs a new way of thinking. the 
> base of our model is the hotel (as a temporary home). this is an 
> architectural product that has to serve the most complex demands 
> concerning function, experience and supply. ? megnyitja szépvölgyi 
> viktória ? opened by the viktória szépvölgyi
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14532 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0011.jpg>
--------- következ? rész ---------
>  
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9090 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0012.jpg>
--------- következ? rész ---------
>
>
> borderLINE ? wesselényi-garay andor, ferencz marcel, détári györgy ? a 
> magyar pavilonban megjelen? kiállítás célja, hogy visszavezesse a 
> látogatót az építészet és az emberi létezés alapélményéhez, a 
> vonalhoz. a címben szerepl? borderline kifejezés ? éppúgy vonatkozik a 
> határosság földrajzi érzetére, mint ahogy vonatkozik az építészeti 
> technikák felhasadására, vagy mint ahogy vonatkozik a vonal és a tér, 
> a rajz és az építészet születésére, az itt és az ott problémájára. ? a 
> vonal: el?-építészet, amely a magyar pavilonban építészetté válik. a 
> kortárs hazai építészet jelenkori alakulása némiképp kétségessé teszi, 
> hogy sikerrel pályázhat-e magyarország a nemzetközi szakközönség 
> figyelmére. annál izgalmasabb t?nik az a vállalkozás, amely az 
> építészek rajzait, rajzolási technikáit és általában az építészet 
> alapegységének tekinthet? vonalat állítja a középpontba. a magyar 
> pavilonban ezért nem a szokásos értelemben vett kiállítás, hanem egy 
> olyan, egyedileg a helyszínre épített installáció látható, amely az 
> építészet els?dleges állapotát, egyfajta határhelyzetét mutatja be. 
> ezt a határhelyzetet az építészetet megel?z? gesztus, a vonalak léte 
> határozza meg. a vonalak térbelivé válásával a magyar pavilon terében 
> egy olyan új tér alakul ki, amely a tömeg és a tér, a grafikai ösztön 
> és az építészet valamint a formák és a tömegek közötti 
> határterületekre /borderline/ utal. ? a magyar pavilon installációja a 
> vonalban rejtez? ? hovatovább nagyon is létez? alkotástechnikai 
> módszerekre, lehet?ségekre utal. olyan univerzális nyelven szólal meg, 
> amely konkrét építészeti alkotások min?ségét?l függetlenül az 
> építészeti lét alapélményére reflektál. sizától zumthorig, wolf d. 
> prixt?l gehry-ig, zaha hadidtól finta józsefig ugyanis mindenki 
> rajzol. ? az építészek ugyanis nem házakat építenek; az építészek nem 
> tereket alkotnak, hanem rajzolnak. vonalakat rajzolnak számítógéppel, 
> vonalakat tollal vagy ceruzával. vonalakat, melyek puszta létükben még 
> melyek nem alkot/hat/nak tereket, mert szinte kizárólagosan csak 
> kétdimenziós felületeken jelennek meg. ? a vonal az ?seredeti 
> kifejezésmód egy építész számára, egy olyan eredet, amit oly gyakran 
> el is felejtenek. a vonal a forrás és az eszköz arra, hogy egy 
> kisgyermek a kreativitását kifejezhesse. ? a magyar pavilonban 
> rendezett kiállítás célja az, hogy a vonalat a kétdimenziós 
> létezéséb?l kirobbantva önálló, fizikai entitásként mutassa be. a 
> pavilon terében megjelen? vonalak a mennyezetr?l lógó, azokat 
> kihegyezetlen ceruzákkal kifeszít? fonaldarabokként jelennek meg. ? 
> the hungarian pavilion aims to lead back the visitors to the very 
> origin of architecture and the first intellectual experience of our 
> human existence. it is a borderline-project in the widest sense of the 
> meaning. the phenomenon of borderline refers to the split personality 
> of an architect between different possible techniques as it refers to 
> the position of our country, as it also refers to the juxtaposition of 
> line and space, drawing and architecture. ? the line is proto 
> architecture, that becomes architecture in the hungarian pavilion. ? 
> the hungarian pavilion does not locate an exhibition in its 
> traditional sense but an installation that defines the preliminary 
> state of architecture. this preliminary state is defined and caused by 
> lines. this bunch of lines does not create architecture yet, but 
> still, the installation as a whole can create a space within the 
> space. so appears this space as the diagram of creation, a preliminary 
> state of a design object that situated on the borderline between 
> graphic instinct and architecture, between space and void, between 
> forms and volumes. ? the installation of the hungarian pavilion 
> concentrates on the hidden ? although very existing - possibilities of 
> the line. ? architects do not build houses, architects do not create 
> spaces, usually cannot do more than drawing lines. lines with 
> computer, lines with pencil or pen, lines written into space, lines 
> that sometimes do not even create space because of the fact that most 
> of the times they appear on a flat, 2d surface. ? the line is a 
> universal origin for architects to express themselves, an origin which 
> existence is so often forgotten. ? the line is a universal spring and 
> also the result for children to express their creativity. ? a line is 
> a unifying borderline between a child and an architect. ? the 
> installation in the hungarian pavilion is an experiment to set the 
> line free from its planar existence and to redefine the line as a 
> physical entity. the lines are made out of ropes hanging from the 
> ceiling and stretched to the floor or by unsharpened pencils. ? 
> megnyitja kovács dániel ? opened by dániel kovács
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3443 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0013.jpg>
--------- következ? rész ---------
>  
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3248 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0014.jpg>
--------- következ? rész ---------
>  
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2780 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0015.jpg>
--------- következ? rész ---------
>  
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4633 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0016.jpg>
--------- következ? rész ---------
>
>
>  

 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7624 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0017.jpg>
--------- következ? rész ---------a kiállítás megtekinthet?: 2010 március 8-ig
the exhibition is open until the 8th of march 2010

következ? kiállítás ? the next exhibition is
gyarmathy katalin terem ? katalin gyarmathy hall
2010 02 24 ? 24 02 2010
k? és tégla ? katolikus templom újpalotán ? stone and brick ? catholic 
church in újpalota
gábor kruppa


> a megnyitó alatt a galériában megtekinthet? ? during the opening on 
> view at the gallery
> molnár farkas terem ? farkas molnár hall
>
> eddig ennyi ... ? that's it so far ...
> dobai jános
   N&n galéria

 1065 budapest, hajós utca 39.
 
+36 1 302 45 96, +36 1 301 04 50, +36 30 934 73 89
galeria at nagybalint.hu
www.nagybalint.hu
 
a galéria átmenetileg csak telefonos egyeztetés után látogatható. 
kérjen id?pontot. ? admission to the gallery is by appointment only. 
please call to arrange a visit. 

tisztelt látogatóink, aki érdekelt a kamara továbbképzési programjában 
kérjük olvassa el a
kamara.doc mellékletünket to unsubscribe ? leiratkozás az értesítésr?l
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: velence1.jpg
Type: image/jpeg
Size: 30694 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0018.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: velence1.jpg
Type: image/jpeg
Size: 25670 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0019.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: velence4.jpg
Type: image/jpeg
Size: 56261 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0020.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: benedek_anna14.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6745 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0021.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: bujdosó_attila15.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5848 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0022.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: csanády_pál08.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7285 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0023.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: erdély_dániel10.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7976 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0024.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: irimiás.jpg
Type: image/jpeg
Size: 10386 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0025.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: király_andrás01.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6749 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0026.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: KÉK091.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1872 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0027.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: KÉK092.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4402 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0028.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: szépvölgyi_viktória081.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14532 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0029.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: szépvölgyi_viktória08.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9090 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0030.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 1.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3443 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0031.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 12--ok.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3248 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0032.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 13-1okjpg.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2780 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0033.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wesselényi-garai_ferencz.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4633 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0034.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: velence3.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7624 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0035.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: alapnyom120x120.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14472 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment-0036.jpg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kamara.doc
Type: application/msword
Size: 36864 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/846afc79/attachment.doc>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról