[N&n galeria] Révész Emese bevezetőjét érdemes elolvasni - A FUGA szeretettel meghívja Kőnig Frigyes 2010 Blues című kiállítására

Galéria galeria at nagybalint.hu
2010. Jan. 26., K, 09:27:17 CET


 
 
 
 

Tisztelettel várjuk a FUGA rendezvényeire
We cordially welcome you to the FUGA's programs

--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14899 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100126/af2e7a21/attachment.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
A  FUGA
Budapesti Építészeti Központ
tisztelettel meghívja Önt és barátait
2010. január 29-én, pénteken 18 órára
K?nig Frigyes fest?m?vész, grafikus
2010 Blues
cím? kiállításának megnyitására

A kiállítást megnyitja Lengyel András fest?m?vész
 
The FUGA
Budapest Center of Architecture
cordially invites you and your friends
29th january 2010, on Friday at 6 pm
to the opening of the Frigyes K?nig painter and graphic
2010 Blues 
exhibition
 
The exhibition opened by András Lengyel painter 
 
 
km. ? feat. László Attila gitár ? guitar

 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7969 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100126/af2e7a21/attachment-0001.jpg>
--------- következ? rész ---------

 
K?nig Frigyes: Az Oszlopsor cím? sorozat ? Néhány évvel ezel?tt a 
zadari Szent Donát-templom látogatása során lettem figyelmes arra, hogy 
az épület alapozásához ókori épület elemeit, illetve töredékeit 
használták fel. Jól megfigyelhet?ek voltak faragott részletek, 
kannelúrás oszloptöredékek. A IX. században épült keresztény templom a 
római kori Fórum területén, az egykori bazilika maradványai 
felhasználásával készült. Az egykori szakrális épület elemei egy új 
templom fundamentumául szolgálnak. Ezek az oszlopok nem tartanak 
semmit, nem hordoznak nehéz terheket, a növekedés stádiumában vannak. 
Az értelem és rendezettség oszlopai: ugyanazok, amelyek a világrend és 
jogrend megjelenít?iként egykor törvényeket hordoztak önmagukon, 
ugyanazok, amelyek Platónnál a törvény és a rend tartópillérei. 
Megegyeznek a Jób Könyvében is említett ég oszlopaival, avagy a Föld 
oszlopaival, amelyek még, ha inog is a Föld, er?sen tartják azt. 
 
Ráció, szépség, tudás, arányosság, szilárdság, fragmentum. Hívószavak, 
amelyek éppúgy felkavarják a kollektív emlékezet mélytengerét, ahogy 
egy zadari utazás efemer élménytöredékeit. Ikonográfiailag telített ? 
fontoskodik a bölcsész. És valóban: a dór oszlopokban ott zeng az 
antikvitás nagy tradíciója, a rendezettség és befejezettség megvalósult 
teljessége. Oszlopokból sz?tt erd? ? így az író. És szemünk el?tt az 
architektúra ?serej? organizmusként burjánzik, növekszik, majd beomlik, 
szétmállik, elporlad. 2010 Blues ? gondolja K?nig Frigyes. És belátva a 
múlt hibátlan rekonstrukciójának képtelenségét, vállalva az emlékezés 
szabálytalanságát, maga is romokat konstruál, szinkópa ritmusba 
rendezett, nosztalgia-kékbe mártott, lélek-kékbe merített, tradíció és 
modernitás vizéb?l egyaránt táplálkozó saját képi rendet. Rajzol, 
akvarellezik, fest, mintáz, olykor leíró aprólékossággal, máskor 
expresszív lendülettel, egyszer a porózus anyag b?völetében, másszor 
elvont térélmények alkotójaként. A felgy?r?dött id?rétegek 
/korstílusok, iskolák, trendek/ itt kisimulnak. A dolgok azok ? amik: 
faragott kövek, porózus matériák. Csakhogy ezek a romok nem egy 
visszavonhatatlanul let?nt világ maradványai, hanem olyan töredékek, 
amelyek mélyen jelenünkbe ágyazottak, múlhatatlan szépségük pedig a 
szüntelen növekedés, újjászületés ígéretét hordozza magában. Nem kevés 
ez, így 2010-ben Európa szívében. ? Révész Emese

 


 
 
Frigyes K?nig: The Colonnade series ? Upon visiting Zadar?s Church of 
St. Donat a few years back, I discovered that components and fragments 
of the ancient structure that once stood in its place were used for the 
foundation of the building. The carved details and cannelured column 
fragments were clearly visible. During the construction of the 
Christian church building, which took place in the 9th century in the 
area which served as the Forum in Roman times, the remains of the 
former basilica were utilised. The components of the old sacral 
building provided the foundation for a new church. These columns are 
not holding anything in place, they do not bear heavy burdens; they are 
at a stage of growth. They are the columns of sense and order, the same 
columns which, as representatives of universal and legal order, once 
bore laws and were the pillars of Platonic law and order. They are 
identical to the pillars of heaven mentioned in the Book of Job, or the 
pillars of the earth, which, however strongly the earth may shake, hold 
it firmly in place. 
 
Reason, beauty, knowledge, proportion, solidity, fragments. Buzzwords 
that rouse the deep seas of collective remembering just as they stir up 
the ephemeral memory mosaics of a trip to Zadar. Iconographically 
loaded, philosophises the officious academic. And indeed, the Doric 
columns resonate with the great tradition of antiquity, with the 
manifest entirety of order and completion. In the words of a writer: a 
forest woven of columns.  And the architecture proliferates, grows and 
then collapses, decays and turns to dust like a powerful, ancient 
organism, right before our eyes. 2010 Blues, muses Frigyes K?nig. 
Admitting to the inconceivability of a perfect reconstruction of the 
past and embracing the irregularity of remembering, he, too, constructs 
ruins; a unique, personal visual order ? dipped in nostalgia-blue, 
submerged in soul-blue ? which is organised into a syncopal rhythm and 
builds on both tradition and modernity. He draws, uses water colour, 
paints and models, sometimes with descriptive meticulousness, at other 
times with expressive momentum, enchanted by porous material one 
moment, creating abstract special experiences the next. Here, the 
accumulated layers of time /period styles, schools, trends/ are 
smoothed out. Things are what they are: carved stones, porous 
materials. These ruins, however, are not the remains of an irreversibly 
vanished world; they are fragments that are deeply imbedded in our 
present whose everlasting beauty carries the promise of perpetual 
growth and rebirth. This is quite something, today, in 2010, in the 
heart of Europe. ? Emese Révész

 

--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 27673 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100126/af2e7a21/attachment-0002.jpg>
--------- következ? rész ---------
  A kiállítás megtekinthet?: 2010. február 20-ig
The exhibition is open until the 20th February 2010

FUGA
Budapesti Építészeti Központ/Budapest Center of Architecture
1052  Budapest, Pet?fi Sándor utca 5.
 
+36 30 934 73 89
galeria at nagybalint.hu
sajtó kapcsolat/media contact + 3670 636 71 32
 
A FUGA látogatható hétf?t?l vasárnapig 11-22 óráig
The FUGA is open to public from 11 am to 10pm, Monday to Sunday.

 to unsubscribe ? leiratkozás az értesítésr?l
 


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról