[N&n galeria] meghívó az N&n galéria - mányi istván és szerzotársai munkái 1967-2009 címu kiállítására - invitation to the exhibition - works by istván mányi and co-authors 1967-2009 at the N&n gallery

Galéria galeria at nagybalint.hu
2009. Nov. 23., H, 00:56:51 CET


 
 
 
az N&n galéria tisztelettel meghívja önt és barátait
a molnár farkas és gyarmathy katalin terembe

2009. november 25-én, szerdán 18 órára
 

the N&n gallery cordially invites you and your friends
to the farkas molnár and katalin gyarmathy halls
on 25th nov 2009, on wednesday at 6 pm 
to the opening of the exhibition
 
mányi istván és szerzőtársai munkái
works by istván mányi and co-authors
1967-2009
a kiállítást megnyitja dévényi tamás építész
the exhibition will be opened by tamás dévényi architect
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 23173 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment.jpg>
--------- következő rész ---------
 
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 44808 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0001.jpg>
--------- következő rész ---------

 


 
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7748 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0002.jpg>
--------- következő rész ---------
 
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6814 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0003.jpg>
--------- következő rész ---------
 
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9751 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0004.jpg>
--------- következő rész ---------
 
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8035 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0005.jpg>
--------- következő rész ---------
  
 

    amikor az ember összegzésre készül és a külvilágnak fel kívánja 
mutatni négy évtized termését, számadás ez és elszámolás is önmagával. 
visszatekintés a megtett útra, rátekintés a pályára. esély a 
megméretésre, a válaszok megtalálására. quo vadis? honnan, hová és 
miért? hogy meddig, azt nem az ember fia szabja.
    gyermekkorom nyaralásainak emléke nyírkércsi nagyszüleimhez köt. 
györgy nagyapám 49 héten át gyűjtötte a gyufásdobozokat, kicsiket és a 
családit is, hogy aztán három héten át házat?várat emeljünk azokból. 
majd ilyen méretű agyagtéglákat vetettünk, szárítottunk és gyakoroltuk 
a maradandóbb házépítést.
    eleven emlékem a kemenceépítés édesapámmal, 1951-ből. ezek az anyag 
és formaszeretet kezdetei. a gimnáziumban debreczeni tibor 
irodalomtanárom pallérozott. az egyetemi évek előtt bakóczy imre 
építésvezetőségén ismertem meg a misztériumot, a terv átalakulását 
épületté. őt is mesteremnek tekintem.
    az építész kar után egerben találtam magam, ott, ahol az országos 
műemlék felügyelőség területi rezidense levárdy ferenc volt. tőle 
kaptam az útravalót, majd már budapesten thurszky bélától, a 
megszállott értékmentőtől.
    művelt a mesterség és tudásom szerint műveltem a mesterséget, a 
szakmát. három évig egerben, negyed századot a KÖZTI-ben, 1995-től 
saját műhelyemben, immár dániel fiammal együtt, fiatalok között. nem 
osztályoztam feladataimat koruk-méretük szerint. szerettem új házat 
építeni és elszegődtem történeti értékeink mentéséhez, megőrzéséhez.
    házaim - gyermekeim. nincs kedvenc, vonzódásaim vannak. szerettem 
és szeretek tervezni és építeni. nem értem azok mű gondját, akik 
mindezt az önmegvalósítás céljaként cselekszik.
    az eredmény vall alkotójáról, az ő gondolkozásáról, jelleméről. de 
ez majd a mű kisugárzása, tanúvallomása lesz, és nem a célja 
létrehozásának.
    a mű nem az építész privilégiuma. választott értékrendjével, mint 
az önkifejezés eszközeivel ő alkotó része a beteljesülésnek. eredendő 
része, de az eredmény megítélése már önnön körén kívül esik. nagy 
társasjáték ez, komolyságot feltételező.
    a megépült ház önálló életre kel. jó, ha befogad, véd, nevel és 
boldogít.
    nagycsaládban éltem és élek, eszményeimet itt találom és a 
szűkebb-tágabb közösségekben. édesapám, eleink hamvai a szívemen 
dobognak. együtt dobogunk ma is. van még tennivalóm.
    ifjú koromban a vitorlázórepülés volt a kiváltságos vonzalom, ma a 
golfozás.
a természet, a zene, a népdal, az utazás mindig. családommal jártuk a 
vizeket, hegyeket, országokat. természetközelben létezni és alkotni, ez 
éltet.          mányi istván--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7502 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0006.jpg>
--------- következő rész ---------
 
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7545 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0007.jpg>
--------- következő rész ---------
 
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8899 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0008.jpg>
--------- következő rész ---------
 
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8771 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0009.jpg>
--------- következő rész ---------
   
 

    when a person is preparing to sum up and show to the world four 
decades worth of work, he takes account of himself. he looks back on 
the road traveled, and forward at what?s to come. this is a chance for 
understanding, and finding answers. quo vadis? where and why? for how 
long, that?s not up to us.
    memories from childhood summers tie me to my grandparents from 
nyírkércs. my grandfather, györgy, collected matchboxes, small and 
family-pack alike, for 49 weeks so that we could build houses and 
castles from them for three weeks. then we made clay bricks of the same 
size, and practiced more lasting construction.
    one of my vivid memories is building an oven with my father in 
1951. these were the beginnings of my love for materials and shapes. in 
high school, my literature teacher, tibor debreczeni improved my mind. 
before university, imre bakóczy introduced me to the mystery that is 
plans becoming buildings. i consider him my mentor.
    after getting my architecture degree, i found myself in eger, where 
the regional resident of the national heritage committee was ferenc 
levárdy. he started me in this direction; my next guide, in budapest, 
was béla thurszky, a fervent protector of our historical treasures.
    my profession educated me, and i worked to the best of my 
knowledge. for three years in eger, then for a quarter century at the 
KÖZTI, and since 1995 in my own office, with my son dániel, with the 
younger generation. i didn?t judge my projects on size or age. i loved 
building new houses, and i devoted myself to saving and preserving our 
historic heritage.
    my buildings ? my children. i don?t have favorites, just 
attractions. i?ve always loved and continue to love to design. i don?t 
understand the problems of those who seek only self fulfillment in 
their work. results speak volumes on the designer, his way of thinking, 
his character. but this testimony is only a side effect, not the goal, 
of designing a building.
    a building is not the architect?s privilege. his values, through 
the tools of expressing himself, are an integral part of a project?s 
fulfillment, however, the judgment the final project receives is out of 
his hands. this is a game that presumes seriousness. the finished 
building has a life of its own. it welcomes us, protects us, nurtures 
and makes us happy.
    i grew up in and still live in a big family, this is where i get my 
values from, and from the various communities i belong to. my fathers 
and ancestors are still in my heart. our hearts beat together today. i 
still have things to do.
    when i was young, glider planes used to be the past time of the 
privileged, now its golf. nature, music, folk songs, and traveling. we 
used to roam the mountains and countries with my family. to be near 
nature and to be creative is what keeps me going.       istván mányi
 

  
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6936 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0010.jpg>
--------- következő rész ---------
 
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8939 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0011.jpg>
--------- következő rész ---------
 
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7335 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0012.jpg>
--------- következő rész ---------
 
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5501 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0013.jpg>
--------- következő rész ---------

 
 
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7551 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0014.jpg>
--------- következő rész ---------

a kiállítás megtekinthető: 2009. december 14-ig
the exhibition is open until the 14th of december 2009
következő kiállítás ? the next exhibition is
molnár farkas és gyarmathy katalin terem ? farkas molnár and katalin 
gyarmathy halls
2009 12 16 ? 16 12 2009
major jános  ? jános major
   N&n galéria

 1065 budapest, hajós utca 39.
 
+36 1 302 45 96, +36 1 301 04 50, +36 30 934 73 89
galeria at nagybalint.hu
www.nagybalint.hu
 
a galéria látogatható hétfőtől péntekig 10-18 óráig
ettől eltérő időpontban és hétvégén telefonos egyeztetés alapján 
gyakorlatilag bármikor
 the gallery is open to public from 10 am to 6 pm, monday to friday.
in accordance with compliance on telephone it is opened any time, 
including weekends


tisztelt látogatóink, aki érdekelt a kamara továbbképzési programjában 
kérjük olvassa el a
kamara.doc mellékletünket to unsubscribe ? leiratkozás az értesítésről
 
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: manyi-istvan1.jpg
Type: image/jpeg
Size: 23173 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0015.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: manyi-istva2.jpg
Type: image/jpeg
Size: 44808 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0016.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 01.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7748 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0017.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 02.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6814 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0018.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 03.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9751 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0019.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 04.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8035 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0020.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 06.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7502 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0021.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 07.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7545 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0022.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 08.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8899 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0023.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 09.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8771 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0024.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 05.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6936 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0025.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 10.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8939 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0026.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 11.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7335 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0027.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 12.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5501 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0028.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: manyi-istvan3.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7551 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0029.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: alapnyom120x120.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14472 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment-0030.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kamara.doc
Type: application/msword
Size: 36864 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091123/61138749/attachment.doc>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról