[N&n galeria] FUGA program 2009 11 03 - 11 08

galéria galeria at nagybalint.hu
2009. Nov. 3., K, 02:01:19 CET


 
 
Tisztelettel várjuk a FUGA rendezvényeire
We cordially welcome you to the FUGA's programs

--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14899 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment.jpg>
--------- következ? rész ---------

 
2009 11 03 kedd/ Tuesday
 
építészet FUGA architecture
16.00      a Corvin Sétány program - a kiállítók tárlatvezetést 
tartanak/The
exhibitors hold a guided tour of the Corvin-Promenade Program exhibition
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6871 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0001.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7896 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0002.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
 

építészet FUGA architecture
16.00      kirakatban/in the storefront - Körvasút menti körút Ráckevei 
/Soroksári/ Duna ? Kerepesi út közötti szakaszának /IX. XX. XIX. X. 
kerület/ szabályozási keretterve és ehhez kapcsolódóan az FSZKT 
módosításának tervezetét az Étv. 9. § /6/ bekezdése értelmében 
közzétesszük és ehhez kapcsolódóan tájékoztatást tartunk az érdekl?d?k 
számára. /In compliance with Étv. 9. § /6/ we are making the layout 
plan and the plans for the FSZKT modifications in connection with the 
section of the boulevard along the circuit railroad between the Danube 
and Kerepesi road available to the public, and we are holding an 
information session to all interested. Tervez?/design by: Urbanitás 
Kft., Berényi Mária és Közlekedés Kft. Rhorer Ádám, 
megbízó/comissioner: F?városi Önkormányzat F?építészi Irodája, Beleznay 
Éva f?építész/chieft architect és Gaskóné Mahunka Magdolna kerületi 
referens/district program director.

A f?város közúthálózatának körirányú elemei közé tartozik az ún. 
körvasút menti körút, amely többmint 30 éve szerepel a 
városfejlesztési-közlekedésfejlesztési tervekben. A körút a város 
szerkezete és fejlesztése szempontjából stratégiai jelent?ség?, 
eltér? környezetérzékenység? területek között halad. A F?városi 
Szabályozási Kerettervben eddig irányadó hellyel és szabályozással 
szerepelt, a jelenlegi részletesebb vizsgálatokon 
alapuló keretszabályozási terv a környezetbe illesztve meghatározza az 
út pontos helyét, szabályozási szélességet, a szükséges védelmi 
intézkedéseket. 
The boulevard along the circuit railroad is part of the circular 
elements of the capital?s public road network, and as such it has been 
in the city improvement and transportation development plans for 30 
years. The boulevard is of strategic importance to the city?s structure 
and development, since it connects sections slated for different 
development projects. The boulevard was featured in the Regulatory 
Overall Plans of the Capital only in guideline regulations; while the 
current more detailed overall plan based on inspections outlines the 
exact location, regulation width, and necessary protective measures.  
 

2009 11 04 szerda/Wednesday
 
építészet FUGA architecture
13.00      a Corvin Sétány program - a kiállítók helyszini túra 
vezetést tartanak - találkozás a 3-a Metro, Klinikák állomás 
kijáratánál/The exhibitors hold a guided tour of the Corvin-Promenade 
Program exhibition
 

--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6796 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0003.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 35898 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0004.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 10258 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0005.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
 
építészet FUGA architecture
17.00      kirakatban/in the storefront
Cselovszki Zoltán Belváros-Lipótváros f?építésze el?adása/City center- 
Lipótváros's chief architect's lecture  - A Duna és a város 
kapcsolata/The Danube and the city
 

könyv  FUGA books
18.00      lapbemutató/journal premier
Metszet - építészeti folyóirat bemutatója/Premier of the Metszet 
architectural journal
A lapot bemutatja és bevezet?t mond/Introduction by: Wesselényi-Garay 
Andor építészteoretikus/architect theorist
Egy építészeti lapnak arról a szenvedélyr?l kell szólnia, amiért az 
építészek szívesen agyondolgozzák magukat, amib?l van egy kicsi a 
rejtvényfejtés izgalmából, egy kicsi a szobrászm?vészet 
anyagszeretetéb?l és formaalkotásából, és a téralkotásnak abból a 
nagyszer?ségéb?l, ami csak a mi hivatásunknak sajátja, és nem 
utolsósorban a közösségek és a környezet iránti elkötelezettségnek 
arról a szenvedélyér?l, ami az építészetnek minden más m?vészetnél 
különb felel?sséget ad - írja Csanády Pál a Metszet építészeti 
folyóirat beharangozójában. Az Alaprajz folyóiratból már ismert 
alkotógárda új felállásban, új cím alatt kíván a lehet? legmagasabb 
min?ségben és legérdekesebb tartalommal továbbra is a magyar építészeti 
társadalom asztalára tenni egy mértékadó építészeti szaklapot.
An architectural journal ought to be about the passion that drives 
architects to willingly work themselves to death, a passion that is in 
the excitement of solving a puzzle, in the love of material and form of 
sculpting, in the remarkableness of creating spaces that is unique to 
our profession, and last but not least it should be about the passion 
of our dedication to the community and the environment that gives 
architecture a greater responsibility than any other art has ? wrote 
Pál Csanády in the introduction to the Metszet /Cross Section/ 
architectural journal. The staff familiar to us from the Alaprajz 
/Blueprint/ journal returns with a new configuration and a new title, 
but still aims to bring to the Hungarian architect community the 
highest quality and most interesting contents in this new professional 
architectural journal.
Alapító-f?szerkeszt?/founding editor in chief: Szende Árpád 2010 
januárjától f?szerkeszt?, felel?s kiadó/starting in January, editor in 
chief and publisher: Csanády Pál, szerkeszt?/editor: Dobossy Edit, 
Bethlenfalvy Gábor. Szakmai tanácsadók/professional consultants: 
Csajbók Csaba, Cságoly Ferenc, Wesselényi-Garay Andor, Gáspár László, 
Nagy Sándor, Roth János; Czigány Tamás /Gy?r/, Lengyel István 
/Debrecen/, Patartics Zorán /Pécs/, Ripszám János /Siófok/.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 13656 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0006.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
2009 11 05 csütörtök/Thursday

 
építészet FUGA architecture
17.00      kirakatban/in the storefront - A Budapest, XXI. kerület, 
Ráckevei-Duna ? Gubacsi híd ? Duna utca ? Ady Endre út ?El?d utca 
? Corvin út ? Szabadkiköt? út által határolt terület  FSZKT eseti 
módosításáról, az Étv. 9. (6) bekezdésben foglalt államigazgatási 
eljárás keretén belül, az érdekeltek tájékoztatása céljából 
bemutató tervismertet?t tart a tervez? BFVT Kft. részér?l Albrecht Ute 
tervez? és a megbízó F?városi Önkormányzat F?építészi Irodája részér?l 
Beleznay Éva f?építész és Maczák Johanna kerületi referens.
The FSZKT modifications of the area bordered by the Danube - the 
Gubacsi bridge - the Duna street - Ady Endre road - El?d  street - 
Corvin road - Szabadkiköt? road, as regulated by the Étv. 9. (6), is 
detailed for those interested by the designer Albrecht Ute representing 
BFVT Kft., and the commissioner, the Office of the Chief Architect of 
the City of Budapest, represented by chief architect Éva Beleznay and 
district program difector Johanna Maczák.
 
 
2009 11 06 péntek/Friday
 
FUGA jazz
19.30      László Attila és Barátai ? Babel lemezbemutató koncert/album 
debut concert /László Attila gitár/guitar, Emilio ének, szájdob/vocals, 
beatbox, Harcsa Veronika ének/vocals, Oláh Kálmán zongora/piano, Csanyi 
Zoltán zongora/piano, Lattmann Béla bass/
tánc performance/dance performance: Hód Adrienn ? km. Harcsa Veronika 
/a koncert két része között/during the intermission/
A lemezen különböz? zenei környezetb?l érkez?, különböz? generációhoz 
tartozó muzsikusok mutatják be azt, ami közös a zenei felfogásukban. Az 
akusztikus hangzás végigkíséri a lemez anyagát, a szájdob különösen 
eredeti lüktetést ad a különböz? összeállításokban. Bens?séges, színes 
kamarahangzás, megkapó dallamvilág, izgalmas ritmusok várhatóak ezen az 
estén.
The album brings musicians together from different musical backgrounds 
and generations to show what they have in common in their philosophy of 
music. The album has an accoustic sound, given a unique pulse by the 
beatbox. You can expect exciting rhythm, captivating melodies and a 
colorful chamber music-like sound from the evening.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 21354 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0007.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 12196 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0008.jpg>
--------- következ? rész ---------

 

2009 11 07 szombat/Saturday
 
család FUGA family
14.00      Zöldségszobrok m?helye/Grocery sculpture workshop by Virág 
Szilvi vezetésével
Uborkát, burgonyát, mogyorót tessék! Friss krokodilt, hámozatlan 
vízilovat, héjas majmot tessék ? csinálni! Elkészíthet? a világ 
legfinomabb állatkertje. Megenni nem ér! Hát leharapná egy krokodilus 
fejét?
Cucumbers, potatoes, nuts for sale! Fresh crocodile, unpeeled 
hippopotamus, monkey in its skin for - you to make! You can create the 
world's best tasting zoo. But don't eat it! How could you bite a 
crocodile's head off?

14.00      Kavicsszobrok/Pebble Sculpture workshop by Kiss Tamás m?helye
K?b?l, kavicsból próbált-e már kutyát, házat, kutyaházat építeni? És 
madarat? ? Ha jól megnézzük, helyezgetjük, a kövek egyszer csak 
illeszkednek, és már csak ragasztani kell.
Have you ever tried building a dog, a house or a doghouse from stones 
and pebbles? How about a bird? - If you look carfully, you can find 
where the stones fit together, and then all that is left to do is to 
glue them.

15.00      Bohócszínház/Clown theater - Ki jön az én házamba?/Who is 
coming over?
Mese egy aprócska termet?, magányos törpér?l, aki hozzá ill? feleséget 
keres ölelésre tárt karokkal... és mese egy kóborló, menekül? 
hercegn?r?l, aki az erd? mélyén, egy magányos házat keres tárt 
ajtókkal.
A tale of a lonely dwarf of small stature who is looking for a wife 
with arms wide open for a hug? and a tale of a wondering princess who 
is looking for a house in the middle of the woods with doors wide open.
Hajdu Ágnes és Greifenstein János /Kukucska és Hopplá bohócok/clowns/
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9402 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0009.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
2009 11 08 vasárnap/Sunday
 
komolyzene FUGA music
18.00      muzsikáló építészettörténet/ musical history of architecture
Katedrálisok kora/The age of cathedrals
Budapesti Énekes Iskola /m?vészeti vezet?/art director: Mezei János és 
Bubnó Tamás/
Ludus Danielis / Dániel-játék/Daniel's tale
Dániel történetét elmesél?, 1227-1234 közötti id?szakból a beauvais-i 
katedrálisból származó énekelt liturgikus drámajáték. Kézirata a 
British Múzeumban található.
Daniel story sang as a liturgy drama from the Beauvais cathedral in 
1227-1234. Its original manuscript is in the British Museum.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5427 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0010.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 10374 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0011.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
 


 
földszinti nagyterem - great exhibition hall
 

építészet FUGA architecture
Corvin-Szigony városrészközpont/Corvin-Szigony neighborhood center
A VIII. kerület egyik legértékesebb, összefügg? 20 hektáros területén, 
a Práter utcának és az Üll?i útnak a Corvin mozitól a Semmelweis 
Egyetem klinikáit is magába foglaló parkig terjed? részén részben 
lebontják a régi épületeket, és új lakó- és irodanegyedet építenek fel. 
A Rév8 Rt. által kidolgozott tízéves Corvin-Szigony projekt nyomán 
négyezer új lakás épül és átfogó területrendezésre kerül sor.
In one of the most valuable 20 acre pieces of land in the eighth 
disctrict, the area from Práter and Üll?i streets at the Corvin Movie 
Theater to the park including the Semmelweis University clinics, old 
buildings will be partially demolished to erect a new residential and 
business district. The ten year Corvin-Szigony project designed by Rév8 
Rt. will create four thousand new apartments as well as rethink the 
organization of the whole area.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7262 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0012.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7318 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0013.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7896 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0014.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
 

A kiállítás megtekinthet?: 2009. november 10-ig/The exhibition is open 
until the 10th November 2009
pince kiállítótermek - basement exhibition halls
 

képz?m?vészet FUGA fine arts
Budapest szétlövetése, '56-os sztélék/The shooting up of Budapest, '56 
Memorials - exhibition by Pauer Gyula kiállítása

Pauer Gyula Budapest szétlövetését ábrázoló megrázó erej? 
festménysorozatát 2006-ban az ?56-os forradalom és szabadságharc 50. 
évfordulója alkalmából készítette és a Magyar Nemzeti Galériában 
mutatta be el?ször. Két évvel kés?bb a Budapest Kiállítóteremben 
egynapos, dátumhoz kötött kiállításon volt látható.
A m?együttes alapanyaga 100 db korabeli dokumentumfotó, amelyekb?l a 
m?vész a személyes vonatkozásúakat emelte ki. A fotókat felnagyította 
és a hagyományos illuzionista technika alkalmazásával, olajjal vászonra 
festve pszeudomárvány sztélékként jelenítette meg. Az eredeti 
fotográfiák és a dokumentáció, valamint a jelenlegi állapotokat 
bemutató fotók is részei a kiállításnak.
Gyula Pauer  created his powerful series of paintings about the 
shooting up of Budapest in 2006 for the 50th anniversary of the '56 
revolution. It was first shown in the Hungarian National Gallery, then 
two years later in the Budapest Gallery for a one-day-only event. This 
body of work is based on a hundred contemorary documentary photographs; 
from which the artist selected those with personal meaning. The 
photographs were blown up then using traditional illusionist techniques 
repainted with oil on canvas to create the appearance of pseudo-marble 
memorials. Both the original photographs and the photographs of the 
current state of the artwork are shown in the exhibition.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7030 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0015.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3794 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0016.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3119 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0017.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3990 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091103/8d531ee1/attachment-0018.jpg>
--------- következ? rész ---------
     

A kiállítás megtekinthet?: 2009. november 24-ig/The exhibition is open 
until the 24th November 2009


FUGA
Budapesti Építészeti Központ/Budapest Center of Architecture
1052 Budapest, Pet?fi Sándor utca 5.
 
+ 361 266 08 37, +3630 934 73 89
galeria at nagybalint.hu
 
A FUGA látogatható hétf?t?l vasárnapig 11-22 óráig
The FUGA is open to public from 11 am to 10pm, Monday to Sunday.


 
 to unsubscribe ? leiratkozás az értesítésr?l


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról