[N&n galeria] meghívó a FUGA ünnepélyes megnyitására - invitation to the opening ceremony of the FUGA

galéria galeria at nagybalint.hu
2009. Sze. 30., Sze, 16:29:21 CEST


kedves barátaim, nélkülönözhetetlen segítőtársaim, nagyrabecsült kiállítóink, szorgalmas látogatóink, érdeklődők és szimpatizánsok! 2009 májusában, rév andrással együtt megnyertük a budapesti építész kamara által megálmodott budapesti építészeti központ, a FUGA üzemeltetésére kiírt pályázatot. meggyőződésem, hogy ez a siker az N&n galériával elért eredményeknek köszönhető, amely nem jöhetett volna létre t. címzettek közreműködése nélkül. kérem az elmúlt évekhez hasonlóan fogadják érdeklődéssel FUGA beli megjelenéseinket is, legyenek az N&n mellet a FUGA rendezvényeinek is barátai, segítői, kiállítói, látogatói. szimptizánsai. mindenkit szerettel és tisztelettel várok: nagy bálint

dear friends, invaluable aides, esteemed exhibitors, interested visitors and all sympathizers! in may 2009, together with andrás rév we won the competition for the operation of the FUGA, the budapest center of architecture as envisioned by the budapest chamber of architects. i believe that this success is due to the results accomplished at the N&n gallery, which could not have been achieved without your assistance. please, as you did in the past, embrace also our events here and be, next to N&n, the friend, visitor, aide, exhibitor, sympathizer of FUGA. i welcome everyone with love and respect: bálint nagy 
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------A FUGA
Budapesti Építészeti Központ tisztelettel meghívja Önt és barátait 
a FUGA ünnepélyes megnyitására
2009. október 1-én, szerdán 18 órára

Helyszín:1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.

Megnyitja: Rogán Antal, Belváros-Lipótváros polgármestere
Bálint Imre DLA, építész, a Budapesti Építész Kamara elnöke

Az Építészet Hónapja megnyitása
Megnyitja: Fegyverneky Sándor országos főépítész, főosztályvezető NFGM
Bojár Iván András művészettörténész, főszerkesztő, városarculati tanácsnok

The FUGA
Budapest Center of Architecture cordially invites you and your friends 
to the opening ceremony 
of the FUGA on 1st oct 2009, on Thursday at 6pm

Location: 1052. Budapest, Petőfi Sándor utca 5.

Opened by: Antal Rogán mayor of Belváros-Lipótváros
Imre Bálint DLA architect, chairman of the Budapest Architecture Chamber

Opening of Architecture Month
Opened by: Sándor Fegyverneky national chief architect, 
the chief of the Department of Building Affairs and Architecture 
in the Ministry for National Development and Economy
Iván András Bojár art historian, chief editor, urban planning advisor


--------------------------------------------------------------------------------

 
FUGA preambulum
   Az elmúlt évtizedben egymás után, több építészettel foglalkozó valós és virtuális hely alakult /Kévés galéria, N&n, hap galéria, epiteszfórum.hu, hg.hu, KÉK stb./. Az eredetileg képzőművészetre szakosodott intézmények közül is egyre többen adnak lehetőséget építészeti bemutatkozásoknak /Budapest galéria, Műcsarnok, Nemzeti Galéria, Millenáris/, de mindez még mindig nem jelenti azt, hogy ez a piac telített lenne. 
   Véleményünk szerint a főváros és az építész szakma még sok kiállító helyet elbír, egyre többet igényel. Korosztályok, stílusirányzatok, azonos érdekeltségek szervezhetnek a közeljövőben kisebb-nagyobb, ideiglenes vagy állandósuló fórumokat. Ebbe a mozgásban lévő intézményi környezetben helyezkedik el a Budapesti Építész Kamara által létrehozott Budapesti Építészeti Központ, a FUGA, amely a város kortárs építészetének reprezentatív helyszíne kíván lenni. Az új galéria nem konkurencia a már működőeknek, hanem egy eddig nem megfogalmazott lépték és értékrend befogadója lesz. Megjelenése tovább differenciálja a meglévő intézmények között már beindult profiltisztítás folyamatát, segítve az egyre karakteresebb arculatok kialakítását.
   A FUGA elsőrendű üzenete: az építészet a kultúra elválaszthatatlan része. A különböző művészeti ágakból érkező kortárs alkotók bemutatásával az építészet és a társművészetek kapcsolatát kívánjuk erősíteni. Célunk, hogy a kultúrafogyasztó közönség a Budapesti Építészeti Központban otthonosan érezze magát. A FUGA az építészet kiemelt fontosságú területe mellett szinte minden más művészeti szakág folyamatos bemutatását biztosítja: képzőművészet, klasszikus zene, jazz, színház családi és gyermekprogramok, tudomány, könyv és film. Minden témakört előadások, fórumok, műhelybeszélgetések kísérnek, találkozási lehetőséget teremtve a rendszeres és alkalmankénti látogatók számára. Távlatban szakmai és művészeti klubok működését tervezzük. 
   A FUGA alapvetése szerint az építészet olyan speciális művészeti ág, ami a technikai lehetőségek, a tudományokkal való szintézis nélkül nem létezhet, az időtálló, példaértékű művek mindezek összességéből születnek. A központ célja, hogy az összetevők bemutatása, kölcsönhatása és továbbgondolása útján mutassa meg az egészet, ugyanakkor az építészetet összekapcsolja az előzőekkel és más művészeti ágakkal.
   Művészeti központként felszínre kerülnek a hasonlóságok és eltérések, a létező kapcsolatok és együttműködési hiányok, bemutatható, mennyit profitálnak a kultúra szereplői az erős kölcsönhatásból, milyen veszteségek származhatnak az együtt gondolkodás híján. Ez a folyamat reményeink szerint újabb kapcsolódási lehetőségek felfedezését fogja eredményezni, hiszen a társművészetek elméleti kérdései között fellelhető témákról /tér, tömeg, ritmus, transzparencia, organikusság, stb./ remélt közös gondolkodás kölcsönhatásba kerül az építészek által keresett megoldásokkal.
   További tervek között szerepel a társintézményekkel történő kapcsolattartás. A belváros színházai, kiállítótermei, művészeti egyetemei a közelség okán is szinte naprakész együttműködésre motiválják az intézményvezetőket, szervezőket. Mindemellett keressük a lehetőséget a párbeszédre minden művészeti fórummal, szervezettel itthon és külföldön. 
  A FUGA utcafrontján kap helyet a Vince Kiadó által működtetett szakkönyvesbolt, amely a hét minden napján, a rendezvényekhez alkalmazkodó folyamatos nyitva tartás mellett, magyar és idegen nyelvű kiadványokkal várja a ház látogatóit. 


FUGA preamble
   During the past decade several architecture related galleries and spaces, both virtual and actual, have opened /Kévés gallery, N&n, hap gallery, epiteszforum.hu, hg.hu, KÉK, etc/. More and more institutions that have originally specialized in fine arts have begun to give opportunities to architectural debuts /Budapest Gallery, Műcsarnok, National Gallery, Millenáris/, however, this still does not mean that the need for such spaces is fully served. 
   In our opinion the capital and the architecture profession is able to support, and needs many more exhibition spaces. Different generations, styles and interests could in the near future organize temporary or permanent forums of various sizes. It is in this constantly changing environment that the Budapest Architecture Chamber’s new Budapest Center for Architecture, or ‘FUGA’ is established, aiming to represent the city’s contemporary architecture. The new gallery does not compete with the already existing ones; instead, it operates on a previously unrealized scale and under a not yet applied set of values. Its appearance further differentiates it from the existing institutions aiming to claim their own profiles, and thus helps in this process of individualization.
   FUGA’s primary message: architecture is an integral part of culture. By showing contemporary artists’ works from various fields we hope to strengthen the connection between architecture and related arts. It is our aim to make the audience for the arts and culture feel at home at the Budapest Center for Architecture. FUGA provides opportunity for various branches of art, in addition to its priority, architecture, to be showcased, such as the fine arts, classical music and jazz, theater, family and kids’ programming, science, literature and film. Every topic is accompanied by lectures, forums and workshops, giving opportunities for regular and occasional visitors to meet and network. We plan to start professional and art clubs in the future.
   According to FUGA’s definition, architecture is a special form of art, which cannot exist without technical solutions and the sciences – timeless exceptional works are born from the synthesis of these fields. The center aims to show these components, and their interaction and development, through which the whole of architecture can be understood. 
   A center for the arts exposes the differences and similarities between the fields, the existing connections and gaps in collaboration; it can show how much culture can profit from a strong interaction between the separate fields, and what kind of losses could result from a lack of working and thinking together. Through this exposure we hope more possibilities will be discovered, since the shared topics of these related arts /such as space, mass, rhythm, transparency, organic thinking, etc/ could bring them in close interaction with the solutions sought by architecture. 
   Further plans include correspondence with related institutions. The theaters, galleries and art schools of the city center, already by way of their vicinity, invite daily collaboration between the heads of these institutions and the organizers. Furthermore, we seek opportunities for dialogue between all cultural forums in the country and abroad. 
   FUGA’s storefront also houses the Vince publishing firm’s specialty book store, which, keeping its hours aligned with our events, is open seven days a week, with its collection of Hungarian and foreign publications.

 
 


A FUGA átalakítását és felújítását Dévényi Tamás építész tervezte. / The construction and renovation of the FUGA designed by: Tamás Dévényi, architect

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


FUGA
Budapesti Építészeti Központ/Budepest Center of Architecture
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5. 

+36 30 934 73 89
galeria at nagybalint.hu

A FUGA látogatható hétfőtől vasárnapig 10-22 óráig
The FUGA is open to public from 10 am to 10pm, Monday to Sunday.

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


 to unsubscribe • leiratkozás az értesítésről
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090930/b3412176/attachment.html>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 19407 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090930/b3412176/attachment.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 9275 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090930/b3412176/attachment-0001.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 17604 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090930/b3412176/attachment-0002.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 11441 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090930/b3412176/attachment-0003.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 9114 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090930/b3412176/attachment-0004.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 9656 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090930/b3412176/attachment-0005.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 10447 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090930/b3412176/attachment-0006.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 18209 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090930/b3412176/attachment-0007.jpeg>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról