[artinfo] szept. 7-8. workshop and lecture w/ Bojana Kunst

Zsuzsa Berecz program at muszi.org
Wed Sep 6 10:30:45 CEST 2017


Artists, their Work and Institutions in the Time of the Crisis

workshop and lecture w/and by Bojana Kunst

Szeptember 7-8., Mžvel‘dési Szint (MÜSZI)Ð

facebook-esemény: <https://www.facebook.com/events/224529971407068>https://www.facebook.com/events/224529971407068

Mžvészek. Munkások. Mžvészek mint különleges 
munkások. Vagy éppen nagyon is tipikus munkások. 
Bojana Kunst szlovén filozófus, dramaturg, 
performanszkutató workshopján saját 
tapasztalatainkon keresztül vizsgáljuk meg és 
helyezzük spekulatív er‘térbe a 
mžvész-munka-intézmények viszonyrendszerét.

Milyen szerepet játszanak a mžvészek a 
társadalmi-gazdasági válságok id‘szakában, melyet 
a neoliberalizmus és az azzal szövetséges 
nacionalizmusok határoznak meg?

Mžvész mint közmunkás. Aki nemcsak a prekariátus 
(vagy éppen: kognitariátus) elmaradhatatkan 
része, hanem a közös (a common) területének 
alakítója is. Közmunkás, aki a közös munka új 
lehet‘ségeit teremti meg. Vajon az együttmžködés 
új formái révén kialakíthatunk-e új intézményi 
kereteket a magunk számára? Hogyan lehet a 
kiszolgáltatottság és önszabályozás ilyen magas 
fokán végzett munka éppen az ellenállás produktív 
területe?

--------- workshop 7. September 11 am
A csütörtöki menetrendje: 11-kor kezd‘dik, kb. 14 és 15h között lesz szünet.
Délel‘tt inkább elméleti kérdésekr‘l lesz szó, a 
Bojana által küldött szövegekb‘l kiindulva. 
Délután konkrét intézményi modellekkel és working 
policy-kkal dolgozunk, az spekulatívabb, 
izgalmasabb rész lesz. A résztvev‘k konkrét 
témái, problémái szolgálnak majd kiindulópontul. 
A workshopra el‘zetes jelentkezés szükséges 
Berecz Zsuzsánál: 
<mailto:program at muszi.org-on>program at muszi.org

---------- Lecture: 8. September, 6:30 pm

A workshop és az el‘adás nyelve az angol.

In the short workshop and lecture we will examine 
the complex position of artist in the time of the 
crisis, marked by troubling neoliberal and 
nationalist alliance.

The position of the artist will be approached 
mostly from the perspective of their work, the 
ways how artists are developing modes of working 
together. We will also discuss how these 
collaborative models may offer another 
institutional framework resisting the cultural 
re-evaluation of the artist's position and 
enabling a more challenging way of thinking about 
the institutional dimension of her or his work.

I would like to disclose how artists and their 
work should be analyzed and critically approached 
to understand the complex dynamics of artistic 
dependence from the neoliberal production of 
subjectivity. On the other hand how can exactly 
work become a productive site of resistance 
through which the crisis is addressed; not only 
through representation, but with new ways of 
care, infrastructures and coming together.

Belépés / Entry: Ingyenes / Free

--

Bojana Kunst is a philosopher, dramaturg and 
performance theoretician. She works as a 
professor at the Institute for Applied Theater 
Studies in Justus Liebig University Giessen, 
where she is leading an international master 
program Choreography and Performance. She is a 
member of the editorial board of Maska Magazine, 
Amfiteater and Performance Research. Her last 
book is Artist at Work, Proximity of Art and 
Capitalism, Zero Books, Winchester, London, 2015. 
Bojana Kunst is one of the most central theorists 
considering the relationship between art and 
capitalism.
<https://kunstbody.wordpress.com/about/>https://kunstbody.wordpress.com/about/


More information about the Artinfo mailing list