[artinfo] PostContemporary - Telep Galéria

Kristóf Kovács kovacsbigkristof at gmail.com
Tue Sep 5 16:45:25 CEST 2017


A Telep Galéria örömmel mutatja be a PostContemporary című kiállítást.

A PostContemporary (PoCo) annyit jelent, hogy végre túl kell lépni a több
mint három évtizede hangoztatott “kortárs” jelzőn, mert az teljességgel
üressé vált. Nem tagadjuk sem a posztmodernet, sem a kortársat, hiszen mi
is abból jöttünk ki. Ugyanígy a posztszocialista, posztkommunista is él
tovább. Mondhatnánk “utókortársat” is, de magyarul erőltetetten hangzik. A
“post” (poszt) prefix egyszerre jelent ‘valami utáni’-t és ‘valaminek az
utolsó fázisá’-t. A PostContemporary nemcsak művészetet jelent, hanem
általánosabban ‘helyzet’-et, ‘feltételrendszer’-t.

A PoCo nem csoport, nem mozgalom, mégis lehet hozzá csatlakozni.

a kiállító művészek:

ÁZBEJ Kristóf, Sebastian BADEN (D), BORSOS LŐRINC, CSUTAK Magdolna (A),
ELEKES Károly, EX-ARTISTS’ COLLECTIVE (Kaszás Tamás, Loránt Anna), Pierre
André FERRAND (CH), GRÓF Ferenc, Janez JANŠA, Janez JANŠA Janez JANŠA (SL),
KALAS Zsuzsa, KEREZSI Nemere, KIRÁLY András, István KOVÁCS / Berlini Magyar
TV, KOKESCH Ádám, LITTLE WARSAW, Stano MASAR (SK), MIKLÓS Szilárd (H/RO),
 NAGY Csilla (H/SK), RÓNAI Péter (H/SK), SUGÁR János, SAXON SZÁSZ János,
SZÉKELY Sebestyén (R), SZELLEY Lellé, SZEMZŐ Zsófia, SZÍJ Kamilla, SZOLNOKI
József - Katharina ROTERS, TASNÁDI József, VESZELY Beáta, VIRÁG JUDIT
GALERI.

a kiállítás konceptora: Beke László
a kiállítás helyszínleője: Sajnos Gergely

a kiállítás időpontja: 2017. szeptember 6 -24.
a kiállítás megnyitó időpontja: 2017. szeptember 6. 19:00 óra
a kiállítást megnyitja: VIRÁG JUDIT GALERI

a kiállítás facebook eseménye:
https://www.facebook.com/events/111373019579664/?fref=ts

---

Telep Gallery is pleased to announce its exhibition called PostContemporary.

PostContemporary (PoCo) means that we finally have to move on with the term
’contemporary’ which has been stressed for more than three decades because
it became completely vacant. We deny neither the postmodern nor the
contemporary since we came from them. Just like the post-socialist and the
post-communist lives on too. We could use PostContemporary in Hungarian
loan translation, but it sounds forced. The prefix ’post’ means ’after
something’ and ’the last phase of something’ the same time. The
PostContemporary marks not only art, but more generally ’situation’,
’conditionality’.

The PoCo is not a group, not a movement, still you can join it.

the exhibiting artists:

Kristóf ÁZBEJ, Sebastian BADEN (D),BORSOS LŐRINC, Magdolna CSUTAK (A),
Károly ELEKES, EX-ARTISTS’ COLLECTIVE (Tamás Kaszás, Anna Loránt), Pierre
André FERRAND (CH), Ferenc GRÓF, Janez JANŠA, Janez JANŠA, Janez
JANŠA (SL), Zsuzsa KALAS , Nemere KEREZSI, András KIRÁLY, István KOVÁCS /
Berlini Magyar TV, Ádám KOKESCH, LITTLE WARSAW, Stano MASAR
(SK),Szilárd MIKLÓS (H/RO), Csilla NAGY(H/SK), Péter RÓNAI (H/SK), János
SUGÁR, János SAXON SZÁSZ, Sebestyén SZÉKELY (R), Lellé SZELLEY, Zsófia
SZEMZŐ, Kamilla SZÍJ, József SZOLNOKI - Katharina ROTERS, József TASNÁDI,
Beáta VESZELY, VIRÁG JUDIT GALERI.

the conceptor of the exhibition: László Beke
the crime scene investigator of the exhibition: Gergely Sajnos

on view: 6-24 September 2017
opening: 6 September 2017, 7pm
opening by: VIRÁG JUDIT GALERI

facebook events:
https://www.facebook.com/events/111373019579664/?fref=ts


Üdvözlettel:

Beke László és sajnos gergely


More information about the Artinfo mailing list