[artinfo] Az atomeromu muveszi szemmel

+ b2 at c3.hu
Mon May 14 21:37:16 CEST 2012


A paksi székhelyű AlternArt Művészeti Egyesület az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt.-vel együttműködésben
MAGYARORSZÁG EGYETLEN ATOMERŐMŰVE MŰVÉSZI SZEMMEL

címmel nyílt pályázatot hirdet.A pályázat célja, hogy Magyarország egyetlen atomerőművét művészi, 
alkotói szemmel láttassa, ezzel megmutatva az ipari létesítmény 
emberközelségét, továbbá megerősítve az erőmű és a környezetében élők 
kapcsolatát.

A pályázaton a paksi atomerőmű közvetlen vonzáskörzetében (kistérséghez 
tartozó) települések 14 éven felüli egyéni alkotói és 
alkotóközösségeivehetnek részt, a három, alább meghirdetett téma 
bármelyikében, egy-egy, a meghirdetett művészeti kategóriák egyikében 
született alkotás nevezésével.

Figyelem! Nem kötelező mindhárom témában pályázatot beadni!A pályázat három témaköre a következő:

1. A paksi atomerőmű, mint ipari létesítmény művészi ábrázolása
2. A paksi atomerőmű, a vonzáskörzetében élő emberek és/vagy a természet 
jó kapcsolatának méltatása
3. A nukleáris technika tudományos, filozófiai témáinak ábrázolása (pl. 
maghasadás, energia, rendszer, stb.)

A pályázatra érkezett pályaműveket az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., az 
AlternArt Egyesület képviselőjéből, valamint egy független, a képző- és 
iparművészetekben jártas meghívott szakértőből álló zsűri fogja elbírálni.

A pályázat anyagából kiválasztott 16 db alkotásból az AlternArt 
gondozásában képeslapok készülnek, melyek az erőmű és a környező 
önkormányzatok rendszerein keresztül kerülnek terjesztésre. A legjobban 
sikerült pályaművek továbbá megjelenhetnek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
2013. évi naptárában, 2012.-ben a paksi Csengey Dénes Kulturális 
Központban rendezendő kiállításon, illetve további nyilvános 
megjelenéseken egyaránt.

A pályázatra nevezési díj NINCSMűvészeti kategóriák:

KÉPZŐMŰVÉSZET

festészet
grafika (számítógépes is)
kisplasztika, szobrászat
tűzzománc

IPARMŰVÉSZET

minden, ami a tárgyalkotás körébe esik, a felhasznált anyagtól, 
technikától függetlenül.

FIGYELEM: A népi díszítő és iparművészet tárgykörébe tartozó alkotásokat 
a témakörre tekintettel NEM áll módunkban elfogadni.Díjak:

A pályázott alkotásokat elbíráló zsűri témakörönként (nem művészeti 
kategóriánként) 1-1 pályaművet nevez meg és részesít értékes díjban. 
Ezen felül egy további pályaműről a pályázatban részt vevő alkotói 
közösség szavazhat a Közönségdíjért.

a Zsűri a pályaműveket a készítő anonimitása mellett értékeli.
a szavazás módjáról a kiíró később rendelkezik.
minden résztvevő csak egy szavazattal bír és magára nem szavazhat.
a pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra!
a Zsűri fenntartja a jogot, hogy nem ad ki díjat.
a Zsűri döntése ellen nem lehet fellebbezni.Határidők:

Nevezési határidő (a nevezési lap beküldésére): 2012. május 30.
Alkotások beadási határideje: 2012. augusztus 17. 16.00 óra
Pályázatok elbírálási határideje: 2012. augusztus 27.
Eredményhirdetés: 2012. szeptember

A nevezés módja:

Nevezni a mellékelt nevezési lap kitöltésével és megküldésével lehet. 
(Több alkotás nevezése esetén minden alkotáshoz egy nevezési lap 
kitöltése szükséges!)

A kitöltött nevezési lapot e-mailen: Word/Pdf-formátumban, a 
palyazat2012 at alternart.hu e-mail címre kérjük megküldeni. Amennyiben ez 
elektronikus formában nem megoldható, postán, a paksi Csengey Dénes 
Kulturális Központ címére (7030 Paks, Gagarin utca 2., Bodó Katalin), 
vagy személyesen kérjük a nevezési határidőig eljuttatni. A borítékra 
kérjük feltüntetni: ATOMERŐMŰMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Nevezési lapAz anyaggyűjtés időpontja: 2012. augusztus 15-16-17 10.00-16.00 óra 
között.(Az alkotásokkal együtt a kitöltött éselküldött nevezési lap 2 
másolatát is kérjük ide elhozni!)

Az anyaggyűjtés helyszíne: Csengey Dénes Kulturális Központ (7030 Paks, 
Gagarin u. 2.)

Az elbírálás határideje: 2012. augusztus 27.

Inspiráció gyűjtés: A művek elkészítéséhez elengedhetetlen, – a paksi 
atomerőművet érintő – benyomások, élmények megszerzésére az AlternArt 
Egyesület 2012. júniusában erőmű látogatási lehetőséget kíván 
biztosítani minden pályázó számára, aki erre igényt tart és azt a 
pályázat beadásával egyidőben (születési dátum/hely, SZIG szám 
megadásával) igényként jelzi. A látogatás pontos időpontjáról az 
AlternArt honlapján adunk majd tájékoztatást. (www.alternart.hu)További fontos információk:

Összetett, több darabból álló munkák egy pályaműnek tekintendők.
A kiállításra került alkotások visszaadásának időpontjáról a 
felhasználás területeinek megfelelően a későbbiekben határozunk.
A visszaadás dátumáról és körülményeiről a www.alternart.hu weboldalon 
adunk majdtájékoztatást.
A pályázott alkotások el-, illetve visszajuttatásával kapcsolatos 
szállítási, továbbá az eredményhirdetés helyszínére való utazás 
költségeit a pályázó(k)nak kell viselni.

További információ az Egyesület elnökétől kérhető a 06-20/971-08-22 
telefonszámon.

More information about the Artinfo mailing list