[artinfo] Ivica Capan: Liberté, Égalité, Fraternité ou la Mort

Knoll Budapest hknoll at hu.inter.net
Tue Sep 6 18:36:55 CEST 2011


Ivica Capan Ausztriában élö horváth müvész Liberté, Égalité, 
Fraternité ou la Mort címü kiállitása 2011. szeptember 13-án, 
19.00 órakor nyílik a Knoll Galéria Budapestben.

A kiállitás megtekinthető:
2011. szeptember 13. - november 12.

Knoll Galéria Budapest
1061 Budapest
Liszt Ferenc tér 10. I. em.17.

Kedd – Péntek 14.00 - 18.30
Szombat     11.00 - 14.00
Sokrétű és színes anyagot állít ki Ivica Capan második egyéni 
kiállításán a budapesti Knoll Galériában.

Az absztrakció intenzív elemzését követően Capan most egyre 
inkáb a figurativitás felé fordul, bár festészetét - elsősorban 
visszatérő formai elemeit tekintve – az absztrakt 
megközelítésmód jellemzi most is. A művészettörténeti 
klasszikusok - Caravaggio, Rembrandt vagy Picasso - mellett a reklám 
és média világával is behatóan foglalkozik. A különböző 
ábrázolásmódokban, kontextusokban formai és tartalmi kérdések 
egyaránt vonzzák, s ezek alapján alakulnak ki sajátos, több 
síkból álló ábrázolási formái. Rembrandt sorozatában például 
a 17. századi művész önarcképeit ezzel a rá jellemző, nyersnek 
tűnő, rétegzéses technikával dolgozta fel. A Rembrandt munkáiban 
megfigyelhető kifinomult világos-sötétet és a barna tónusok 
egyenletes alakulását Capan élénk színekkel, nyugtalan vonallal  
és néhány különböző összetételű és sűrűségű szín 
elhelyezésével váltja ki. E mélyrétegeket a vászon 
lecsiszolásával dolgozza ki, ám a részint kiszámíthatatlan 
folyamat eredményeként egyenesen az anyagba is hatolhat. Az így 
kialakult nyugtalanító háttér és az előtérben lévő figura 
együttesét graffity spray látszólag kaotikusan felvitt rétege 
töri meg, amely – amellet, hogy feszültséget teremt – a 
töredezett képet egyúttal egységgé is rendezi. Eljárása hasonló 
azon műveinél is, amelyek jól ismert reklám-pózokban nőket 
mutatnak be. A figurákat a testtartásuk kapcsán - egyfajta 
sablonként - eredeti összefüggéseikből kiemeli, majd célzottan az 
ajkakat, szemeket, hajakat, melleket vagy sziluetteket hangsúlyozza. A 
maradék részek eltűnnek az előtérben vagy a háttérben, és 
minderre pontok, vonalak vagy szövegek újabb rétegekként kerülnek 
rá. Az alakok vagy pózuk mégis érzékelhetőek és asszociációs 
memóriánkból lehívhatóak maradnak. Ivica Capan így egyrészről a 
nővel mint ultimatív reklámfelülettel való kérdéses 
bánásmódra, másrészről a fotográfia mindenütt jelenlévő 
dominanciájára utal. A női alaknak pont a festészetben ez a 
szokásos szerepe: “segédeszköz”, s ezt a tényt kezeli Capan 
hangsúlyozottan kritikusan. Papíralapú munkáiban film-jeleneteket, 
filmek pillanatait, reklámokat és képregényeket dolgoz fel. A 
sugárkoszorúval körbevett, átható festésmódban megjelenített 
alakok szinte testi valóságban bukkannak fel, hogy világukról 
valamit közöljenek velünk.

A kiállitás címéül választott 'Szabadság, Egyenlőség, 
Testvériség vagy a Halál' kifejezés újra és újra felbukkan Capan 
műveiben, s a nézőt radikális konfrontációra készteti a francia 
forradalom egykori jelszavának üzenetével. Ezek a szavak ugyanis  
magukba rejtik a reményt, a moralitást, az összetartást, de a 
ugyanakkor a radikalitást is. Létezik-e a jelenben is mindez? Milyen 
értékek alapján orientálódik egyáltalán a társadalom, s ki 
mutatja fel ezeket? Mikortól válik érvényessé a barrikádra 
kivonulás magatartása? A jelen politikai változási alapján az 
állampolgári tiltakozási akciók aktualitása világszerte 
megkérdőjelezhetetlenné vált.


További információ:

Knoll Galéria Budapest
1061 Budapest
Liszt Ferenc tér 10.
Tel.: (+36-1-)267-38-42
E-mail: epilinger at knollgaleria.hu
www.knollgaleria.hu

Képadatok: Ivica Capan: Cím nélkül, 2010, vegyes technika, 70x100 cm

More information about the Artinfo mailing list