[artinfo] Alombarikad >> Barricade of Dreams >> Trafo Gallery >> 2011. 09.08. 18h

Trafó Galéria gallery at trafo.hu
Tue Sep 6 11:23:16 CEST 2011


  Please, scroll down for English version

*Álombarikád*

*2011. szeptember 9. -- október 22.*
Megnyitó: *2011. szeptember 8. 18:00*

Kiállító művészek:
*Igor & Ivan Buharov, Svätopluk Mikyta, Miklos Onucsan, Szabó Péter*

Kurátor:
*Fenyvesi Áron*

Álmodnak-e még a kortárs képzőművészek egy olyan korban, amelyben a 
legnagyobb kihívást a művészet számára a szociális és politikai 
valóságra adott éber reakciók jelentik?
A nemzetközi csoportos kiállítás célja, hogy választ kínáljon azokra az 
egyre alapvetőbb kérdésekre, melyek azt kutatják, hogy létezhet-e a 
társadalmi jelenre reagáló művészet a dokumentum fogalmán - és az egyre 
statikusabb módon esztétizálódó kritikai formanyelven túl. Valóban 
teljesen kifosztott terület-e például a szürrealista film-nyelv szabad 
asszociációkon alapuló rendszere, a kollázs abszurd módon mellérendelő 
és jelentéseket felülíró szerkezete, a konceptualizmus költőisége, vagy 
a nyilvános akciók performativitása?
A kiállítás célja ezzel párhuzamosan az is, hogy létrehozza az egyre 
bonyolultabb képlet alapján működő kelet-közép-európai identitás - a 
galéria terére kiterjesztett - mentális kollázsát. Ezt pedig olyan művek 
bemutatásán keresztül teszi, amelyeknek a halmaza értelmezi azt a 
folyamatot, amiben a régió fő egzotikumának számító "örök" 
posztkommunista tranzit-állapot összekeveredik a neoliberális gazdasági 
berendezkedéssel, és ennek szerkezetén megjelenő törésvonalakkal. Emiatt 
a szimptóma-halmozás miatt pedig egyre hangsúlyosabbá válnak 
napjainkban, immár nemcsak regionálisan, de globálisan is a társadalmi 
egyenlőtlenségek és a politikai radikalizmus, amik szintén 
elhanyagolhatatlan identitás-formáló elemek.

Támogató:
*Nemzeti Kulturális Alap, Szlovák Intézet*


*Trafó Kortárs Művészetek Háza / Trafó Galéria*
1094 Budapest, Liliom utca 41.
t/f.: +36 1 456-2044, fax: +36 1 456-2050
gallery at trafo.hu, www.trafo.hu
Nyitva: keddtől vasárnapig 16-19h, előadási napokon 16-22h

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Barricade of Dreams*

*09/09/2011 -- 22/10/2011*
Opening: *6 pm, 8th [Thursday] September, 2011*

Exhibiting artists:
*Igor & Ivan Buharov, Svätopluk Mikyta, Miklos Onucsan, Péter **Szabó*

Curated by:
*Áron **Fenyvesi*

Do contemporary artists still dream when the biggest challenge for 
visual art is to produce vigilant reactions on the social and political 
reality of the present?
The goal of the international group exhibition is to show possible 
answers for basic questions, which try to find out, if it is possible to 
produce art, which reacts on the social reality, but goes beyond the 
notion of the document, and documentarism -- and beyond criticalism as 
method as well, which became a more and more static aestehtical form. 
Are such realms really totally exploited as the visual language of 
surrealist film, with it's confrontative system based on associations, 
or the absurdely co-ordinative constructions of collages, or the poesis 
of conceptualism, or the performativity of public actions?
The other aim of the exhibition is, to construct a mental collage - 
expanded in the gallery space - of the Eastern-European identity, which 
can be described only by a more and more complicated formula. Thus the 
set of the exhibited artworks reflects on the process, which mixed up 
the main and forever lasting exotic feature of the region: the 
post-communist transit-state, with the neoliberal economic world order, 
which suffers critical blows and cracks in the present day. This pile of 
symptoms makes social inequality and political radicalism more visible, 
not only regionally any more, but globally as well.

Supported by:
*National Cultural Fund of Hungary, The Slovak Institute in Budapest*

*Trafó -- House of Contemporary Arts, Trafó Gallery*
1094 Budapest, Liliom utca 41.
t/f.: +36 1 456-2044, fax: +36 1 456-2050
gallery at trafo.hu http://www.trafo.hu
Open: Tuesday to Sunday 4-7pm, performance days 4-10pmMore information about the Artinfo mailing list