[artinfo] K+F; október 14.!!

Orbán György norrag at gmail.com
Tue Sep 18 13:31:50 CEST 2007


K+F


"Anything Goes"
Paul Feyerabend: A módszer ellenA Lumen  Fotóművészeti Alapítvány pályázatot ír ki tematikus egyéni
kiállítás létrehozására, az alábbiakban felsorolt témakörökben.

·       Kutatás    +    Fejlesztés


A kutatás és fejlesztés összekapcsolása gyakorlatilag arra a
folyamatra utal, hogy az önmagáért való ismeretszerzés, a megismerés,
mint cél helyébe a piaci viszonyok között  kamatoztatható tudás
megszerzése lépett. Gondoljunk csak az EU K+F programjára, melynek
középpontjában az európai ipar igényeit kielégítő kutatás-fejlesztés
áll, melynek legfőbb eszközei a technológiai platformok és az új Közös
Technológiai Kezdeményezések.

Ez alapján felvetődik a kérdés, a művészet kontextusában mint
jelenthet a kutatás. Milyen módon lehet értelmezni a kutatás és
művészet egymáshoz való viszonyát? Milyen mértékben kapcsolódik össze
(vagy összekapcsolható-e egyáltalán) a művészi gyakorlat az
innovációval? És végül a kortárs művészet esetében van-e értelme
újításról, fejlődésről beszélni?

Pályázatunkra olyan munkákat várunk, amelyekben a kutatás mint
sajátos, egyedi projekt jelenik meg. Ugyanakkor a kutatás folyamatának
módszertana, és eredményének (ha van ilyen) prezentációs formája is
egyedi, tehát szemben a tudományos kutatással az érvényesség és
hitelesség formái és feltételei nem előre meghatározottak és
elfogadottak.

„Kutatás + Fejlesztés" témakörben olyan fotográfiai sorozatokat,
illetve videomunkákat várunk, melyek az adott sorozat elkészültének
dokumentált folyamatát mutatja be. Ez jelenthet installációs
dokumentációt, tervdokumentációt, folyamat ábrázolást, rendszerezést,
interjút… stb.K+F altémái:

1. A művészet mint a kutatás tárgya
Létrehozás dokumentációja, prezentáció, reprezentáció

Olyan műveket várunk, amelyek létrehozása során az alkotó dokumentálta
azt a folyamatot, amely során létrejött műve, illetve a folyamatos
reflexió, önreflexió a mű részét képezi. Fontosnak tarjuk esetleg már
korábban bemutatott, publikált művek újra bemutatását, olyan módon,
hogy a koncepció módosulásai, a létrehozás fázisai, fordulópontja stb.
ezek dokumentációja jelen legyen. Ilyen értelemben érdekesek lehetnek
a nem-befejezett, félbehagyott művek, abban az esetben, ha a
megvalósulás akadálya nem anyagi, illetve politikai, hanem „személyes,
művészi" ok volt.

Ebben az esetben a  személyesség, mint a hitelesség kulcsa jelenik meg.


2. A művészet mint kutatási módszer

A művészet mint kutatási módszer a tapasztalati kutatás körébe
tarozik, illetve új tapasztalatok létrehozásának terepe.
Érvényessége abban rejlik, hogy  egyrészt a tudományosság kritériumai,
illetve az aktuálisan elfogadott tudományos módszerek és eljárások
több létező és megtapasztalható jelenséget kirekesztenek a
kutatás/kutathatóság köréből. Így bizonyos jelenségek, amelyekkel a
tudomány határterületei, az áltudományok és pszeudotudományok
foglalkoznak vizsgálat tárgyává tehetők a művészet egyedi módszerével.
Másrészt a tudományos módszereket és magát a tudományt ért kritika
rávilágít arra, hogy a tudomány és használt módszerei történetileg
meghatározottak, így nem lehetnek általánosan elfogadott racionalitási
kritériumok, és nincsenek egyetemes módszertani elvek.

„Annak a módszernek az eszméje, amelyik magában foglalná a tudomány
művelésének szilárd, változhatatlan és abszolúte kötelező alaptételeit
(…) tetemes nehézségekbe ütközik, amint a történeti kutatás
eredményeivel szembesítjük. Akkor ugyanis kiderül, hogy nincs egyetlen
szabály sem, legyen bármennyire meggyőző és ismeretelméletileg
szilárdan lehorgonyzott is, amelyet ne sértettek volna meg valamikor.
Kitűnik, hogy az ilyesfajta szabálysértések nem véletlenek; nem a
hibádzó tudás vagy az elkerülhető hanyagság szülöttei."


Itt a kutatás hitelessége, abban rejlik, hogy a folyamat
visszakövethető, tehát a dokumentáció kiemelt szerepet kap ebben az
esetben is.


A tudomány határterületei. Áltudomány. Tudomány kritika, stíluskritika.
Olyan területek, amelyekkel a természet- és társadalomtudományok nem
használják kutatási cél területként.A kiállításon szerepelhet (formai követelmények):

- Fotoprint
- Vázlat (rajzok, füzet)
- Jegyzetek
- DVD ( egy projektorral)
- CD (interjú, hangzóanyag)
- werk fotók
- személyes dokumentumok (levelek, e-mailek)

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell:

- CV, a művész elérhetőségeivel
- szinopszis (maximum 2 A4-es oldal)
- 150 dpi-s felbontásban nézőképek, látványterv


A pályázatokat az fkutatas at gmail.com  email címre kérjük elküldeni.

A pályázat meghosszabított beadási határideje:
2007.október 14.


More information about the Artinfo mailing list