[artinfo] Pályázati felhívás - előzetes

tompe peter tompepeter at gmail.com
Tue Sep 18 13:20:34 CEST 2007


*Pályázati felhívás*

* *

*Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Miskolci Galéria
Városi Művészeti Múzeum *(3530 Miskolc, Rákóczi u.2.)

*magasabb vezetői álláshelyére ( igazgatói beosztás ellátására)*

*5 évig terjedő határozott időre*

* *

*Az igazgató feladata: *Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó
tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.

* *

*Kötelező jogszabályi pályázati feltételek *(a 150/1992.(XI.20) Korm.
rendelet 6.§ (10) bekezdése és 7.§ (5) bekezdése alapján ) :a.) szakirányú egyetemi végzettség ésb.)   legalább 5 éves szakmai gyakorlat, továbbác.)   kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység végzése.*A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:*

* *

-      vezetői tapasztalat*A pályázathoz csatolni kell:*

-      részletes szakmai önéletrajzot,

-      az intézményvezetésre vonatkozó, fejlesztési elképzeléseket is
tartalmazó vezetési programot,

-      a végzettséget igazoló eredeti okmányokat, vagy azok hiteles
másolatát,

-      3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

   -   a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy pályázati
anyagát a

      pályázat elbírálásában résztvevők, valamint a képviselő testület


      megismerhesse, illetve abba beletekinthessen.

-      a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan , hogy vele szemben a

   150/1992.(XI.20) Korm. rendelet 6.§ -ában meghatározott
összeférhetetlenség

      nem áll fenn.A megbízás 5 év időtartamra, 2008. január 1-től 2012. december 31-ig
terjed.
A pályázatokat a pályázati felhívás Kulturális Közlönyben történő
megjelenését követő 30 napon belül 2 példányban kell benyújtani Miskolc
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (3525 Miskolc, Városház tér 8.).A pályázat elbírálásának várható határideje: 2007. decemberi Közgyűlés.Az illetmény  és a magasabb vezetői  pótlék megállapítására az 1992.
évi XXXIII.tv. (Kjt.) valamint ezen törvény végrehajtásáról a művészeti,
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezését szabályozó *150/1992.(
XI.20.) Korm. rendelet* vonatkozó rendelkezései az irányadóak.Amennyiben a 150/1992.(XI.20) Korm. rendelet a Kjt. 23.§ (1)-(3) bekezdése
szerinti felhatalmazás alapján módosításra kerül (önálló munkakör, magasabb
vezetői beosztás, munkaviszony létesítési kötelezettség miniszteri döntés
szerinti meghatározása), a magasabb vezetői feladat ellátása a 2008. január
1-jétől hatályos szabályozás keretei között történik.Hivatalos felvilágosítás: az önkormányzat számán (46) 512-767

Alternatív infó: kortarsmuveszetiegyesulet at gmail.com Tel.: 06/ 30 / 603
58 69


More information about the Artinfo mailing list