[artinfo] MKE DLA kiallitas - december 7.

Artpool artpool@artpool.hu
Tue, 04 Dec 2001 18:52:22 +0100


--------------478EC535CC62FFF3CFF90900
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; x-mac-type="54455854"; x-mac-creator="4D4F5353"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

   a lehetetlen év utolsó kiállítása az artpoolban

     Artpool P60 (1061 Bp., Paulay E. u. 60)
         2001. december 7. - 21.,
      nyitva szerdán és pénteken 16-18 óráig

A Magyar Képzôművészeti Egyetem DLA hallgatóinak kiállítása
  Megnyitó 2001 december 7-én, pénteken 19-21 óra között

             EM KÁ E
             DÉ EL A

 Balázs József Róbert - Bartha József - Deli Ágnes - Domián
  Gyula - Farkas Roland - Ferenczy Zsolt - Görgey Géza -
 Jovánovics Tamás - Kolozsi Tibor, KsPál Szabolcs - König
 Róbert - Miklósi Dénes - Nagy Imre - Németh Ilona - Pásztor
  Erika Katalina - Petô Hunor - Révész László László -
 Szigethy Anna - Szász György - Szabó Ádám - Szegedy-Maszák
    Zoltán - Somorjai-Kiss Tibor - Zielinsky Tibor
          ----------------------
    Kiállítás, ötlet, szervezés: Jovánovics György

MKE DLA Mesterprogram. Programvezetô: Szabados Árpád, rektor

  Festészet: Tölg-Molnár Zoltán, Szobrászat: Jovánovics
György, Képgrafika: Kocsis Imre, Intermédia: Peternák Miklós

            ************
--
Artpool Művészetkutató Központ
http://www.artpool.hu/
Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.
tel.: 2680114, fax: 3210833
Postacím: 1277 Budapest 23, Pf. 52
--------------478EC535CC62FFF3CFF90900
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center><tt><font size=-1>a lehetetlen &eacute;v utols&oacute; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa
az artpoolban</font></tt>
<p><b>Artpool P60</b> (1061 Bp., Paulay E. u. 60)
<br><b>2001. december 7. - 21.,</b>
<br><b><font size=-1>nyitva szerd&aacute;n &eacute;s p&eacute;nteken 16-18
&oacute;r&aacute;ig</font></b>
<p><font color="#32323D">A Magyar K&eacute;pz&ocirc;m&ucirc;v&eacute;szeti
Egyetem DLA hallgat&oacute;inak ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa</font>
<br><b><font size=-1>Megnyit&oacute; 2001 december 7-&eacute;n, p&eacute;nteken
19-21 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt</font></b>
<p><font color="#73738C"><font size=+3>E<b>M K</b>&Aacute; <b>E</b></font></font>
<br><font color="#73738C"><font size=+3><b>D</b>&Eacute; E<b>L A</b></font></font>
<p><b>Bal&aacute;zs</b> J&oacute;zsef R&oacute;bert - <b>Bartha</b> J&oacute;zsef
- <b>Deli</b> &Aacute;gnes - <b>Domi&aacute;n</b> Gyula - <b>Farkas</b>
Roland - <b>Ferenczy</b> Zsolt - <b>G&ouml;rgey</b> G&eacute;za - <b>Jov&aacute;novics</b>
Tam&aacute;s - <b>Kolozsi</b> Tibor, <b>KsP&aacute;l</b> Szabolcs - <b>K&ouml;nig</b>
R&oacute;bert - <b>Mikl&oacute;si</b> D&eacute;nes - <b>Nagy</b> Imre -
<b>N&eacute;meth</b>
Ilona - <b>P&aacute;sztor</b> Erika Katalina - <b>Pet&ocirc;</b> Hunor
- <b>R&eacute;v&eacute;sz</b> L&aacute;szl&oacute; L&aacute;szl&oacute;
- <b>Szigethy</b> Anna - <b>Sz&aacute;sz</b> Gy&ouml;rgy - <b>Szab&oacute;</b>
&Aacute;d&aacute;m - <b>Szegedy-Masz&aacute;k</b> Zolt&aacute;n - <b>Somorjai-Kiss</b>
Tibor - <b>Zielinsky</b> Tibor
<br>----------------------
<br><font color="#73738C">Ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, &ouml;tlet, szervez&eacute;s:
<b>Jov&aacute;novics</b>
Gy&ouml;rgy</font>
<p><font size=-1>MKE DLA Mesterprogram. Programvezet&ocirc;: <b>Szabados</b>
&Aacute;rp&aacute;d, rektor</font>
<br><font size=-1>Fest&eacute;szet: <b>T&ouml;lg-Moln&aacute;r</b> Zolt&aacute;n,
Szobr&aacute;szat:
<b>Jov&aacute;novics</b> Gy&ouml;rgy, K&eacute;pgrafika:
<b>Kocsis</b>
Imre, Interm&eacute;dia: <b>Petern&aacute;k</b> Mikl&oacute;s</font>
<p>************</center>
--
<br><font size=-1>Artpool M&ucirc;v&eacute;szetkutat&oacute; K&ouml;zpont</font>
<br><font size=-1><a href="http://www.artpool.hu/">http://www.artpool.hu/</a></font>
<br><font size=-1>Budapest VI., Liszt Ferenc t&eacute;r 10.</font>
<br><font size=-1>tel.: 2680114, fax: 3210833</font>
<br><font size=-1>Postac&iacute;m: 1277 Budapest 23, Pf. 52</font>
<br>&nbsp;
<br>&nbsp;
<br>&nbsp;</html>

--------------478EC535CC62FFF3CFF90900--