[N&n galeria] meghívó az N&n galéria pálya - művek címu kiállítására - invitation to the exhibition life - works at the N&n gallery

Galéria galeria at nagybalint.hu
2010. Dec. 12., V, 20:47:06 CET


az N&n galéria tisztelettel meghívja önt és barátait 
a molnár farkas és gyarmathy katalin terembe
2010. december 15-én, szerdán 18 órárathe N&n gallery cordially invites you and your friends 

to the farkas molnár and katalin gyarmathy halls 
on 15th december 2010, on wednesday at 6 pm 
to the opening of the exhibitionpálya - művek • life - works

megnyitja bakos ildikó szobrászművész • opened by the ildikó bakos sculptor a pálya-művek kiállítás megnyitója után kerül sor a 2010.évi molnár farkas-díj átadására. a díjat átadja molnár éva, a névadó leánya. az N&n galéria 2004. június 21-én - a névadó születésnapján - adta ki első alkalommal a díjat. a díjat évente egy alkalommal ítélik oda az építészet területén végzett kimagasló teljesítményért. a díjazott nem csak építész lehet, hanem bárki, aki a feltételnek megfelel: író, szerkesztő, kiadó, teoretikus, oktató, fejlesztő, kutató, kivitelező, befektető, hatóság, aki valami jelentőset hozzátett, hozzátesz a magyar építészet fejlődéséhez. a tanácsadó testület és a kurátorok tehetnek egy vagy több javaslatot a díjazandó személyre, csoportra vagy intézményre. a díj molnár farkas vörös kocka /1923/ házának terve alapján készült megyik jános mű. a 2010. évi zsűri tagjai: az N&n galéria alapítvány kuratóriumának tagjai: erős hajna /elnök/, erő zoltán, forgách andrás, murányi sándor, nagy bálint. emlékeztetőül az eddigi díjazottak: 2004 tomay tamás, u nagy gábor, 2005 kunszt györgy, dévényi tamás, 2006 gábor eszter, bán ferenc, 2007 karácsony tamás, 2008 janáky istván, 2009-ben a díj nem került kiadásra. • the opening of the life – works exhibition is also the 2010 award ceremony for the farkas molnár award. the award is presented by éva molnár, the farkas’s daughter. the N&n gallery presented the award for the first time on june 21st, 2004, on its eponym’s birthday. the award is given annually to honor superior achievement in architecture. the recipient isn’t necessarily an architect, but anyone who meets the award’s criteria: writers, editors, publishers, theoreticians, educators, developers, researchers, contractors, investors, authorities who significantly contributed, contribute to the advancement of hungarian architecture. the advisory board and curators make recommendations for one of more individuals, groups or institutions to receive the award. the award itself was designed by jános megyik, based on farkas molnár’s red cube /1923/ building. the members of the 2010 jury are the members of the N&n gallery’s board of trustees: hajna erős /chairmen/, zoltán erő, andrás forgách, sándor murányi, bálint nagy. previous award recipients: 2004 tamás tomay, gábor u nagy, 2005 györgy kunszt, tamás dévényi, 2006 eszter gábor, ferenc bán, 2007 tamás karácsony, 2008 istván janáky, 2009 no award presented.

 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


    képmagyarázatok helyett: a nyolcvanas években, ugyanúgy, mint minden korban, voltak és lesznek a művész-építész világ szűk belső elit köréhez tartozók, és a többiek, akik valamilyen okból kintrekedtek, a külső körökön gályáznak. ezen alkotók egy része általában különböző elvek, érvek mentén, vagy csak úgy spontán alakult közösségek egyesült erejével próbál érvényesülni. az előbbiek hierarchikus rendjét és lehetőségeit a mécénás vagy diktátor vezényli. a hivatalos elismerést elsősorban a kontrollált és kiporciózott állami munkák hozták meg. a külső körök tagjait az önkifejezés kollektív igénye foglalja egybe. nyílt pályázatokat vagy a kevés magánmegbízást kihasználva alkotnak közösségeket, menedékeket, s kapnak időnként szakmai elismerést. a szakmai presztízs valamennyi alkotó számára az önbecsülést és a létet biztosítja. 
 “navigare necesse est, vivere non est necesse!”
 a nyolcvanas-kilencvenes években ugyanúgy, mint más korokban, több, gyakran egymást átszövő, hangsúlyos építészeti baráti kör, műhely létezett, alkottak maradandót. reméljük, hogy a bemutatott tervekkel a kor egyik ilyen közösségét reprezentáljuk. a kevés megmaradt dokumentumból nem elsősorban építészeti szakmai mérce szerint szelektáltunk. egy független szellemi műhelyt, technikai lehetőségeket, módszereket kívántuk érzékeltetni eredeti, akkor még nagyobb részt computermentes, kézzel készült rajzokkal, tervekkel. persze egyszer minden véget ér, mindenki végzi a dolgát, mit szerencséje, lehetősége adott. bármilyen utat járunk be, az együtt eltöltött idő, a közösen végzett alkotás öröme, bánata máig hatással van napi munkáinkra. szívesen gondolunk vissza a zűrös - boldog időkre, a szigorúan ellenőrzött megvalósult tervekre és a kedves pályázatokra, időnként légvárakra, melyek magukban hordozták a szabadság vélt lehetőségének édes csábítását, azt a naiv, csalóka önámítást, hogy időnként ki lehet lépni a racionális világból. balázs jános 2010. november hó
  


 in lieu of captions: in the 80s, just like in any era, there were those who belonged to the elite of the artist-architect world, and those who were shut out for some reason, and remained on the sidelines. these artists tried to find their place under the sun in together, in communities bonded by different principles, rationales, or formed spontaneously. the hierarchical order and opportunities of the previous were managed by a maecenas or a dictator. official commendation is reserved primarily for controlled and portioned state sponsored projects. the members of the outer circles are bonded by the collective need to express themselves. through open competitions and a few private commissions they form communities, find safe haven, and occasionally win professional recognition. 
 “to sail is necessary, to live is not necessary”
 in the 80s and 90s, just like in any other era, several, often overlapping, architectural or friend circles, workshops existed and created enduring art. it is our hope to represent one of these communities with the exhibited designs. the selection from the few remaining documents was not made based on architectural standards, instead our goal was to showcase independent intellectual workshops, technological possibilities and methods with their original, mostly computer free, hand drawn blueprints and plans. of course everything ends, everyone goes on with their business that luck or opportunity gave them. regardless of the road we travel, the time spent together, the joy and sorrow of shared work still has its impact on our daily work. we gladly look back on the troublesome but happy times, the closely supervised realized plans, and the dear to heart design competitions which were sometimes castles in the sky, that naïve self-deception that we can exit the rational world from time to time. jános balázs novermber 2010


 a teljesség igénye nélkül, barátok, kollégák, különböző karakterek, néhányukkal egy-egy könnyű szellemi flört erejéig, másokkal hoszabb távon tudtunk közösségben alkotni • an incomplete list of friends, colleagues, different characters, with some of whom I shared a quick intellectual flirt, others long term work: bakos ildikó • balázs jános • borsos irisz • borza endre • gyarmathy katalin • halas istván • kádár nelly • lévay jenő • lőrincz zsuzsa • novák zsuzsy • pál sándor • péchy gyögy • pikkler katalin • rajk lászló • réti andrea • ruppenthal judit • schinagl gábor • strack lőrinc • szakál csaba • szüts juli • varga ági • vargha mihály • zalka imre • zölley ági, és még sokan mások • and many others…

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

a kiállítás megtekinthető: 2011 január 17-ig
the exhibition is open until the 17th sjanuary 2011

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

következő rendezvény • the next program is
petri györgy terem • györgy petri hall
2010 12 22 • 22 12 2010
az első petri györgy-díj átadása • the award ceremony of the first györgy petri award 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

a galériában megtekinthető • on view at the gallery
petri györgy terem • györgy petri hall
 
Összeragadt Pillanatok

/Moments Stuck Together/forgách andrás

57 rajz petri györgyről

57 drawings about györgy petri   


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  N&n galéria 
 1065 budapest, hajós utca 39.

 

+36 1 302 45 96, +36 1 301 04 50, +36 30 934 73 89

galeria at nagybalint.hu

www.nagybalint.hua galéria átmenetileg csak telefonos egyeztetés után látogatható. kérjen időpontot. • admission to the gallery is by appointment only. please call to arrange a visit. --------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


tisztelt látogatóink, aki érdekelt a kamara továbbképzési programjában, kérjük olvassa el 
kamara.doc mellékletünket

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 to unsubscribe • leiratkozás az értesítésről

 
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment.htm>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 29761 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 30383 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment-0001.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 14055 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment-0002.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 20039 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment-0003.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 14362 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment-0004.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 13500 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment-0005.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 10616 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment-0006.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 29775 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment-0007.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 10033 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment-0008.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 15573 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment-0009.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 7795 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment-0010.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 5276 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment-0011.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 14472 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment-0012.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kamara.doc
Type: application/msword
Size: 32768 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101212/6ddbab1e/attachment.doc>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról