[N&n galeria] meghívó az N&n galériába: forgács péter arizonapló című filmjének vetítésére - you are cordially invited to the screening of péter forgács's arizonapló in the N&n Gallery

Galéria galeria at nagybalint.hu
2010. Okt. 17., V, 14:10:06 CESTaz N&n galéria tisztelettel meghívja önt és barátait 
a petri györgy terembe
2010. október 20-án, szerdán 18 órárathe N&n gallery cordially invites you and your friends 

to the györgy petri hall 
on 20th october 2010, on wednesday at 6 pm 
to the opening of the exhibitionforgács péter: arizonapló 

 

 stáblista • crew list •• 1992 - 53 perc • minutes - video •• rendező és operatőr • director and cameraman • forgács péter •• zene • music • szemzõ tibor •• vágó • editor • révész márta •• hangmérnök • sound technician • gulyás kati •• gyártásvezető • producer • tóth andrás •• producer • árvai jolán FMS-HTVaz est háziasszonya váradi júlia • the hostess of the evening is ms. júlia váradi 

  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 Költő, tájban, mellékalakokkal
 Minden bejegyzés alkalmi. Mert mi dönti el a fontosságot? Ez a napló hátránya” – mondja az Arizonaplóban Forgács Péter, utalva arra a műfaji problémára, mellyel naplója készítésekor szembe kellett néznie. Aligha véletlen, hogy korunkban előtérbe került – Susan Sontag (happeningre használt) kifejezésével – „a radikális mellérendelés művészete”: a műveket egyre inkább naplók helyettesítik, a naplók válnak művekké. Míg a napló az irodalomban bevett és bizonyos értelemben konzervatív műforma, a mozgókép világában, a dolog természeténél fogva, avantgard gesztus: tagadása azoknak az „objektív” filmtörténeteknek, melyek a XIX. századi regényből (annak felbomlásával egyidőben) öröklődtek át a filmvászonra. A mozgóképen a szubjektív naplóbejegyzések nem tollal, hanem – szemléletes kifejezéssel – objektívvel íródnak; tudatosan vagy öntudatlanul minden filmnapló kétségbeesett kísérlet arra, hogy a filmet kizökkentse pályájáról, és a képi kifejezés új lehetőségei felé kormányozza. A feladat nem megoldhatatlan, de komoly következményekkel jár mind az elbeszélésmódra, mind a képekre nézve. Ezért, hogy minden filmnapló szükségképpen töredezett, és hiányérzetet hagy a nézőben. Ez a hiányérzet, mondani sem kell, termékenyebb energiák forrása, mint az a megelégedettség, amely a kerek filmtörténetek láttán tölt el bennünket. A filmnaplónak nincs eleje, vége és nincs középpontja. Pontosabban e centrum nem a filmben található, hanem azon kívül: az elbeszélő személyében. A filmnaplóval kapcsolatban felmerülő műfaji probléma azonos a modern film alapkérdésével: ki mondja – mondja-e valaki – a történetet?
 Az Arizonapló történetét látszólag Forgács Péter mondja: az ő képeit látjuk és időnként az ő szavait halljuk. A naplóban az elbeszélő és a történet hőse azonos személy. Ez a szerep az Arizonaplóban megháromszorozódik és kettéválik. A film Petri György, Galántai György és Forgács Péter közös amerikai munkaútjának dokumentuma. Forgács egyrészt hármójuk történetét mondja, másrészt Galántai fokozatosan kiszorul a történetből, Petri pedig egyre inkább a középpontba kerül, így Forgács naplója nem kis mértékben Petri Györgyről szól. A hang – a vers – Petrié, a kéz – a kamera – Forgácsé. A filmben keverednek egy Petriről szóló experimentális portréfilm, egy útidokumentum és egy munkanapló képei. Forgács érzi e dilemmát, s tiszteletreméltó erőfeszítéseket tesz a különböző rétegek összekapcsolására. Ezért, hogy Petri fontos verseit – melyek a napló igazi szövegei – hol ő, hol a költő mondja, budapesti emlékképeken pedig kettejük közös múltjának helyszíneit látjuk. ... Báron György írása Filmvilág 1992/10

  
 The poet, in scenery, with supporting characters

 Every entry is casual. What is there to determine their importance? This is the drawback of a journal” – says Péter Forgács in Arizonapló, referring to the problem intrinsic to the genre that he had to face when he created his journal. It is hardly a coincidence that – to use Susan Sontag’s expression (originally used for ‘happenings’) – the “art of radical juxtaposition” is coming to the forefront today: artworks are being replaced by journals, journals become pieces of art. While the journal in literature is a regular, and to a certain extent conservative genre, in the world of cinema, due to its nature, it is an avant-garde gesture: the denial of those “objective” film narratives that were reincarnated onto the film screen from the XIXth century novel (at the time of its dissolution). In cinema, the subjective journal entries are made not with a pen, instead – to use an expressive phrase – with an objective lens; consciously or subconsciously every video journal is a desperate attempt to derail film from its regular course, to steer it towards new possibilities in expression. The task is not impossible, but it has serious consequences for both the narrative and the images. Thus every video journal is necessarily fragmented, and leaves the viewer feeling like something is missing. This feeling, it goes with out saying, is a source of more creative energies than the satisfaction that we get watching concluded stories in film. A video journal has no beginning, end, and no center. To be more exact, this center is not in the film, but outside of it: in the person of the narrator. The problem with the genre of the video journal is the same as the basic question of modern film: who is telling – is anybody even telling – the story?


 The story of the Arizonapló appears to be told by Péter Forgács: we see his images and occasionally hear his words. In the journal the narrator and the protagonist of the story is the same person. This role, however, is tripled and split in the Arizonapló. The film is the documentary of György Petri, György Galántai and Péter Forgács’s business trip to the US. Forgács is telling the story of the three of them, but Galántai gets gradually left out of the story while Petri moves into the center, thus Forgács’s journal is in no small part about György Petri. The voice – the poem – is Petri’s, the hand – the camera – is Forgács’s. The film mixes the images of an experimental portrait film about Petri with a travel documentary and a work journal. Forgács recognizes this, and makes considerable efforts to connect the separate layers. Petri’s important poems – which are the real text of the journal – are read by either him or the poet, and we see images from the scenes of their shared past in Budapest. … By: György Báron In: Filmvilág 1992/10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

a galériában megtekinthető • on view at the gallery
petri györgy terem • györgy petri hall
 
Összeragadt Pillanatok

/Moments Stuck Together/forgách andrás

57 rajz petri györgyről

57 drawings about györgy petri  

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

molnár farkas és gyarmathy katalin terem • farkas molnár and katalin gyarmathy halls 


most • now
pécsi tudományegyetem művészeti kar • university of pécs faculty of music and visual arts 
hallgatói kiállítás • student exhibitiona kiállítás anyagát losonczy istván festőtanár és gaál tamás szobrásztanár segítségével 

válogatta vass júlia • the exhibited material was selected by júlia vass with the help of her 

painting teacher istván losonczy and sculpture teacher tamás gaál

 a kiállítók névsora • list of exhibitors: balogh judit • békési ervin • bokori boglárka • bögös loránd • 
 fegyverneki szilvia • gnándt ferenc • hack ferenc • kanics dorottya • kovács kolos márk • 
 kútvölgyi szabó áron • nagy zsófia magdolna • ormay lászló • ronald mothokgo • sipos emőke anna • 
 szakál éva • szalai dorottya • tóth veronika • tóth zsófia • villányi szilvia • zsin bence

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

  N&n galéria 
 1065 budapest, hajós utca 39.

 

+36 1 302 45 96, +36 1 301 04 50, +36 30 934 73 89

galeria at nagybalint.hu

www.nagybalint.hua galéria átmenetileg csak telefonos egyeztetés után látogatható. kérjen időpontot. • admission to the gallery is by appointment only. please call to arrange a visit. --------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


tisztelt látogatóink, aki érdekelt a kamara továbbképzési programjában, kérjük olvassa el 
kamara.doc mellékletünket

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 to unsubscribe • leiratkozás az értesítésről

 
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment.htm>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 9293 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 9336 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment-0001.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 8355 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment-0002.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 6340 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment-0003.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 6765 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment-0004.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 6082 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment-0005.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 7740 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment-0006.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 15573 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment-0007.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 9182 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment-0008.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 8415 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment-0009.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 4295 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment-0010.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 7261 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment-0011.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 4221 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment-0012.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 14472 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20101017/801b2f0f/attachment-0013.jpeg>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról