[N&n galeria] FUGA program 2009 12 14 - 12 30

Galéria galeria at nagybalint.hu
2009. Dec. 13., V, 15:52:02 CET


 
 
 
Tisztelettel várjuk a FUGA rendezvényeire
We cordially welcome you to the FUGA's programs

--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14899 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment.jpg>
--------- következ? rész ---------

  

2009 12 14 hétf?/Monday
 
építészet FUGA architecture
19.30      öko retro bio grín/eco retro bio green /földalatti 
beszélgetések/underground discussions 2009/2010 ? epiteszforum.hu/
a rendezvénysorozat kurátora: Ertsey Attila/event series curator
Ökofalvak, közösségi alternatívák
A Miskolci Építészeti M?hely története összefonódott a Teampannon 
Lakóegyesület és a Kollektív Ház sorsával, s tágabban, a hetvenes évek 
végének alternatív szellemiségével. Abban az id?ben járunk, amikor 
Miskolc modern panel-metropolisszá való kíméletlen átalakítása zajlott. 
A Házban otthonra talált elszánt, idealista fiatal építészek azonban 
másképpen gondolták Miskolcon kezd?d? pályájukat: egymásra utaltan, 
intenzív munkával, normális világról sz?ttek álmokat. És közben a saját 
életmódjukról való álmodozáshoz is ideális helyszín volt a számukra 
épített ház. /Harminc éves a miskolci Kollektív Ház/
A Földet nem tulajdonoljuk, csak használjuk. Felel?sséggel tartozunk a 
Föld anyánk és gyermekeink jöv?jéért. /Gy?r?f? ökofalu, alapelvek/
Beszélget?partnerek: Kilián Imre, a Gy?r?f? Egyesület elnöke és a 
Gy?r?f? ökofalu egyik alapítója, Golda János, Ybl-díjas építész, a 
Teampannon Kollektív Lakóegyesület titkára
Moderátor: Zsuppán András [epiteszforum.hu]
Eco-villages, community alternatives
The history of the Miskolc Architecture Workshop is intertwined with 
the fate of the Teampannon Collective Residence Community and the 
Collective House, and more broadly with the alternative outlook of the 
seventies. That was the time when the ruthless remodeling of Miskolc 
into a panel-building-metropolis took place. The idealist young 
architects who found their home in the House imagined their career in 
Miskolc differently: relying on each other, with intensive work they 
dreamt of a normal world. At the same time the house built for them was 
an ideal setting to daydream about their own lifestyles. /the 
Collective House on Miskolc is thirty years old/
The Earth is not our property, we just use it. We are responsible for 
our Mother Earth and the future of our children /Gy?r?f? eco-village, 
founding principles/
Partners in the discussion: Imre Kilián, president of the Gy?r?f? 
Organization, and one of the founders of the Gy?r?f? eco-village, János 
Golda, Ybl-award winning architect, and secretary of the Teampannon 
Collective Residence Community
Moderator: András Zsuppán [epiteszforum.hu]
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4568 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0001.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3666 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0002.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4000 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0003.jpg>
--------- következ? rész ---------

 
 
2009 12 15 kedd/Tuesday
 
könyv FUGA books
 
17.00       A Kincses Belváros Kalendáriuma/Treasure-Filled City Center 
Calendar
Gondolatok a Kincses Belváros kalendáriumáról: Karsai Károly 
építészmérnök, Belváros-Lipótváros Önkormányzatának alpolgármestere.
A kalendárium születése: Kacskovics Fruzsina építészmérnök a 
kalendárium f?szerkeszt?je, a Kincses Belváros Egyesület elnöke és Dr. 
Holló Szilvia Andrea történész a kalendárium szerkeszt?je, a Kincses 
Belváros Egyesület alelnöke.
Közrem?ködik: Takács Bence el?adóm?vész
A Belváros valóságos kincsesbánya, és nemcsak az idelátogatók számára.
Pest történelmi városmagja, mely emberölt?k óta az államigazgatás, a 
gazdaság, a tudomány középpontja még azok számára is kincseket rejt, 
akik itt élnek, dolgoznak, tanulnak. Az ismert felszín mögött a 
háttérben értéket teremt? emberek munkálkodnak, a néha komor házfalak 
értéket ?rz? helyeket rejtenek. Van, ami évtizedek, vagy akár 
évszázadok óta min?séget hordoz, mások a szemünk el?tt formálódnak. A 
Kincses Belváros Kalendáriuma mindezt szeretné megmutatni, 
megszerettetni, a rejtett kincset közkinccsé tenni. A kötet az itt 
él?k, itt dolgozók vallomásai, történetei, gondolatai, képei. 
Thoughts on the Treasure-Filled City Center Calendar: Károly Karsai, 
architect, and Vice-Mayor of Belváros-Lipótváros.
On the making of the calendar: Fruzsina Kacskovics architect, the 
calendar?s editor, and the president of the Treasure-Filled City Center 
Organization, and Dr. Szilvia Andrea Holló historian, editor of the 
calendar, and vice-president of the Treasure-Filled City Center 
Organization.
With Bence Takács performance artist.
The City Center is filled with treasures ? and not only for visitors to 
see. Pest?s historical center, which has been the center of the 
nation?s government, economy, and science for decades, has treasures 
for those who live, work, or study here. Behind the familiar surfaces 
there are people working in the background creating treasures, and 
occasionally the somber facades hide valuables. There are some that 
have symbolized quality since decades, or even centuries ago, while 
others form in front of our eyes. The Treasure-Filled City Center 
Calendar aims to show these hidden treasures, make them loved, and make 
them known and loved by everyone. The publication shares the 
testimonies, stories, thoughts, and pictures of those who live and work 
here.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5692 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0004.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 10756 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0005.jpg>
--------- következ? rész ---------

 
tudomány FUGA science
18.00      Mobil, id? és Wittgenstein/Mobil, time and Wittgenstein ? 
Nyíri Kristóf filozófus/philospher
Nyíri Kristóf filozófus az MTA rendes tagja. Klasszikus filozófiai 
munkássága az Osztrák-Magyar Monarchia szellemi életét?l az id? 
filozófiájáig ível, a nemzetközi Wittgenstein-kutatások élvonalában 
tartják számon ma is. Korábban az internet, ma a mobilkommunikáció 
társadalmi és kulturális vonatkozásainak vizsgálatával nemzetközi 
szinten is iskolateremt? kezdeményezések f?z?dnek nevéhez.
Philosopher Kristóf Nyíri is a member of the Hungarian Science Academy. 
His classical philosophical work extends from the intellectual life of 
the Austro-Hungarian Monarchy to the philosophy of time. He is still 
among the leading philosophers of the Wittgenstein-research 
internationally. His name is associated with schools of thought on the 
internet, and recently the social and cultural effects of portable 
communication.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8782 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0006.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
2009 12 17 csütörtök/Thursday ? 2010 01 25
 
képz?m?vészet FUGA fine arts
18.00      exhibition by Kovács Tamás László kiállítása
megnyitja opened by: Passuth Krisztina m?vészettörténész art historian
Kovács Tamás László m?vészi világának egyéni szemléletmódját és 
stílusát, a húszas évek orosz konstruktivizmusának forma- és 
színvilágából alakította ki. M?vészetének három f? nézete van: az 
egyetlen lendületes vonalból kialakított rajz, a relief és a szobor. 
Fémlemezekb?l készített szobrai geometriai alapegységekb?l, homogén, 
tiszta struktúrákból épülnek fel. A térbe hajlított, görbül?, egymást 
átszel? és egymáson áthatoló síkok és formák dinamizmusról, bels? 
feszültségr?l tanúskodnak, máskor oldottan lebegni látszanak. Magukban 
rejtik a változás, a mozgás lehet?ségét és formálják a körülöttük lév? 
teret. Korábbi festett fémlemezekb?l készített fémkonstrukciói után, 
legújabb szobrait elegáns, fémes csillogású festetlen krómacélból 
készíti. A legújabb krómacél szobrokból állít most ki egy vadonatúj 
sorozatot.
Tamás László Kovács's art world, personal views and style was shaped by 
the form and color scheme of the Russian constructivism of the 20s. His 
art has three main venues: the drawing, relief and schulpture, each 
created with a single continuous line. His metal sheet sculptures 
consist of geometric shapes, and homogeneous, bare structures. The 
bent, curving, intersecting planes and forms are once testament to 
dinamism and inner tension, other times seem to elatedly. They contain 
the possibility for change and mobility, and shape the space outside 
them. After his previous painted metal constructions his newest 
scupltures are made of elegant, shiny, unpainted chrome steel. The 
current brand new exhibition is of these new chrome sculptures.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3359 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0007.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2442 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0008.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3182 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0009.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2914 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0010.jpg>
--------- következ? rész ---------

 
2009 12 18 péntek/Friday
 
FUGA jazz
19.30      Oláh Kálmán Sextet /Borbély Mihály szaxofon/saxophone, Bacsó 
Kristóf szaxofon/saxophone, Schreck Ferenc harsona/trumpet, Oláh Kálmán 
zongora/piano, Barcza Horváth József b?g?/bass, Balázs Elemér 
dob/drums/
A kortárs jazz muzsika igényesen hangszerelt, átgondolt zenei világát 
mutatja be a kit?n? együttes. Csodás harmóniai vonulatok, h?sít? 
hangzásvilág, vagy éppen hevült el?adásmód ? eredeti kompozíciókban 
hallhatjuk ezeket koncertjükön.
This excellent band showcases the well thought out and organized 
musical style of contemporary jazz music. Wonderful harmonies, 
refreshing sound, or even heated performance - you can hear all of 
these through original compositions during their concert.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7828 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0011.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
2009 12 19 szombat/Saturday
 
család FUGA family
14.00      Karácsonyi ajándékkészítés/Christmas gift making workshop 
with a Vacka Klub és Hajas Kriszta m?helyében.
14.30      Vacka Klub ? Téli Kalandok Hókupackavackán/Winter Adventures 
in Hókupackavacka
Zuzmorcban, a Fülecske folyó kívánságteljesít? aranyhalacskái, nagyon 
elkeserednek, miután észreveszik, hogy csúnyán megkopott az 
aranyruhájuk. Nem tudni, van-e, aki tud nekik új ruhát varrni, és ha 
igen, akkor vajon milyet? Gaál Zsuzsa, a Vacka Rádió írón?je és csapata 
interaktív játszóháza
In Zumorc, the Fülecske river's wish granting goldfish are sad to 
discover their golden dresses have faded. They don't know if there is 
anyone who can sew them new ones, and if there is, what kind of dresses 
would they get? Interactive playroom with Zsuzsa Gaál, writer for Vacka 
Radio and her team.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 15146 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0012.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
16.00      Karácsonyi ajándékkészítés/Christmas gift making
 
2009 12 22 kedd/Tuesday
 
tudomány FUGA science
18.00      Városuk-e Budapest a budapesti egyetemistáknak?/Is Budapest 
a college town for Budapest's universities?
UniPresszó az egyetemváros Budapestr?l: több mint százezer 
fels?oktatási hallgató, negyven egyetemi kar és tizenöt f?iskola, a 
magyar tudományos kapacitás kétharmada Budapesten található. Néhány 
protokolláris eseményen kívül tudomást vesz err?l a f?város? Otthon 
érezhetik magukat az egyetemisták-f?iskolások ezen a szétszórt 
campuson? Fenyegeti-e a hazai verseny a f?városi fels?oktatási 
intézményeket és képesek-e beszállni a nemzetközi fels?oktatási piaci 
kínálatba?
UniPresszó on Budapest as a college town: several hundred thousand 
students in higher education, forty university departments and fifteen 
colleges; two thirds of Hungarian higher education is in Budapest. 
Other than few protocoll events, does the city acknowledge this? Do 
students feel at home on this scaterred campus? Is the competition from 
other institutions in the country threatening the schools of the 
capital, and can these join the international market for higher 
education?
 
2009 12 30 szerda/Wednesday
 
család FUGA family
14.00      Családi el?szilveszteri buli/Pre-New Year's Party for 
families
              kicsiknek és nagyoknak
Bohóc- és artistajátékok, zenélés és bohóckórus várja a mulatni vágyó 
rettenthetetleneket./Games with clowns and artists, music and a clown 
chorus welcomes the little ones looking to party.
Ünnepi dísz a ruhánkra/Decorate your clothes for the holiday  - 
workshop with: Hajas Kriszta m?helyéb?l
Szilveszterkor mégse nézhetünk ki akárhogy! Itt csak egyedi darabok 
készülhetnek!/We have to look our best for New Year's Eve! Only unique 
pieces are made here!
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 11281 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0013.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 12904 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0014.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4561 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0015.jpg>
--------- következ? rész ---------

 

    földszinti nagyterem - great exhibition hall
 

    építészet FUGA architecture
Tizenötödik alkalommal hirdette meg a F?városi Önkormányzat a Budapest 
Építészeti Nívódíja pályázatát, amelyben a város építészeti arculatát 
leginkább befolyásoló, városképet formáló, megvalósult új épületként 
vagy magas színvonalon rehabilitált építészeti alkotásként. Elvárásunk, 
hogy Budapesthez méltó, környezetéhez illeszked? és ahhoz értéknövel? 
módon hozzá is tev? épületek kerüljenek megvalósításra. Munkánkat az 
idén is segítették a szakmai és civil szervezetek, a kamarák, valamint 
a környezeti kultúrát zászlójukra t?z? médiumok.
A Nívódíj odaítélésével a minden szempontból példa érték? épületekre 
kívánjuk ráirányítani a szakma, a fejleszt?k és az érdekl?d? városlakók 
figyelmét. A díjazott építészeti alkotásokra jellemz? az egyéni és 
közösségi érdekeket is befogadó program, a kreatív, magas szellemi 
színvonalon megvalósított tervezés és a megvalósításban a gondos 
kivitelezés.
Ahogy eddig minden alkalommal, úgy az idén is nagy szakmai érdekl?dés 
kísérte a beadott m?vek sorsát, a zs?ri döntését. Ez alkalommal 
különösen nehéz feladat el?tt állt a Bírálóbizottság. Az idei Nívódíj 
pályázatra 24 terv érkezett be: hat közösségi célú intézmény, tizenegy 
iroda, egy szálloda, három lakóház és négy egyéb kategóriába sorolható 
pályam? versenyzett.
Szerencsés év volt ez, amikor az indulók között több ritkán el?forduló 
m?vet is bírálhatott a bizottság. A templomon, mint a közösségi 
épületek egy különleges típusán kívül szerepelt még könyvtár, 
oktatási-innovációs központ, iskolab?vítés, orvosi rendel?, 
sportlétesítmény, park, vagy éppen m?emléki homlokzat felújítása. 
Örömünkre szolgált a jelentkez?k magas létszáma mellett, hogy a 
pályam?vek között nagy arányban volt építészeti min?ségében 
színvonalas, kiemelked? munka. Különösen bíztató, hogy a közberuházások 
értékes, jó min?ség? alkotásokkal képviseltették magukat. Sajnálatos 
azonban, hogy a lakóház kategóriában a Bírálóbizottság nem tudott díjat 
kiadni, mert nem érezte a benyújtott pályam?veket a jöv?re nézve 
iránymutatónak. A tervek tükrözik azt a kedvez?tlen tényt, hogy a 
f?városban az új fejlesztések intenzitása túlzott, hiányoznak azok a 
beruházói szándékok, amelyek a min?ségi lakásépítészet elengedhetetlen 
feltételei: a lakóterek megfelel? aránya, átszell?ztetettsége, és 
természetes bevilágítása.
Kiadványunkkal arra törekszünk, hogy az értéknövel? módon létrejött 
beruházásokat, azok alkotóit példának állítsuk, és nevüket sokakkal 
megismertessük. Reményeink szerint ezzel is hozzájárulunk egy 
Budapesthez méltó, maradandó értékeket felmutatni tudó épített örökség 
létrejöttéhez és annak széleskör? elismertetéséhez. Beleznay Éva

The City of Budapest announced the Budapest Architectural Prize 
competition for the fifteenth time this year. Entries were accepted of 
newly constructed buildings that shape our cityscape or high quality 
building renovations.
Our expectations were to create buildings which are worthy of Budapest, 
and not only fit well in their environment but add to their value. Our 
work was aided this year, as in years before, by civil organizations, 
chambers and the media interested in the culture of our built 
environment.
The Architectural Prize aims to draw the attention of the profession, 
developers and interested citizens to truly exceptional buildings. The 
architectural works awarded are characterized by individual and 
community values, creative, high level design and careful construction.
As in previous years, a lot of attention from the profession surrounded 
the fate of the entries and the decision of the committee. One decision 
proved especially difficult for the Award Committee. Twenty-four 
entries were submitted to this year?s Architectural Prize Competition: 
six public buildings, eleven offices, one hotel, three residential 
buildings and four miscellaneous buildings competed.
It was a lucky year, where the committee had an opportunity to judge 
works that rarely compete. Apart from the church, which is a rare type 
of public building, a library, an educational-research center, a 
clinic, a sports building, a park, and a historic building façade 
renovation were among the entries. It was our great pleasure not only 
to have so many entries, but also that such a large portion of them was 
exceptional architectural works. It is especially inspiring that high 
quality public works were among the entries. Our only regret is that 
the Award Committee was unable to give out an award in the Residential 
Building category, because we felt that none of the entries were 
trendsetters for the future. The entries reflect the unfortunate fact 
that the new developments in the capital are excessive in their 
intensity; they lack the qualities that are essential to high quality 
residential building construction: the right proportion of living 
areas, ventilation, and natural light.
Our goal with this publication is to make known and make an example of 
the new building developments that raise the value of our city. It is 
our hope to contribute to a lasting architectural heritage that is 
worthy of Budapest, and to make this heritage be recognized.   Éva 
Beleznay
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9833 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0016.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
     A kiállítás megtekinthet?: 2010. január 11-ig/The exhibition is 
open until the 11th January 2010   
 
    földszinti nagyterem - great exhibition hall  

    képz?m?vészet FUGA fine arts
                            73 képeslapterv/73 postcard designs
              A találkozón bemutatásra kerül az a 73 képeslapterv, 
amelyet 1964-ben a külföldre emigráló Szabó Ákosnak kellett 
volna elkészíteni, de mivel erre már nem volt lehet?sége, a feladatot 
Altorjai Sándorra hagyta. Sándor átjött az Erdély házba, ahol 
éjjel nappal dolgoztak Erdély Miklóssal, Szenes Zsuzsával és Tarján 
Hédivel a terveken. Végül a zsüri mindössze egyetlen tervet fogadott 
el, de err?l nem maradt dokumentum. Kisgyerekként /8 éves voltam/ én is 
besegítettem a lázas munkába. Nagyon élveztem. Rémlik, hogy els?ként a 
kéménysepr?s képeslap készült el. Dani
              73 postcard designs will be shown at the meeting which 
were supposed to be made by Ákos Szabó, who emigrated abroad in 1964, 
and left the job to Sándor Altorjai. Sándor came over to the Erdély 
house where he worked day and night on the designs with Miklós Erdély, 
Zsuzsa Szenes and Hédi Tarján. At the end the committee only accepted 
one design, but no documents sur vived on that one. As a little kid /I 
was 8 years old at that time/ I helped with the work as well. I enjoyed 
it a lot. As I remember, the first one to be completed was the chimney 
sweeper postcard. Dani
 
                    
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8624 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0017.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6207 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0018.jpg>
--------- következ? rész ---------

 

     A kiállítás megtekinthet?: 2010. január 11-ig/The exhibition is 
open until the 11th January 2010

 
    pince kiállítótermek - basement exhibition halls

    képz?m?vészet FUGA fine arts
              Szobor mint épület/The sculpture as building ? exhibition 
by Kapitány András kiállítása
Kapitány András közel 15 éve azokat a jelenségeket kutatja, miként 
válik egy építészeti konstrukció szoborrá a számítógép virtuális 
terében. Munkáiban nagy szerepet kap a véletlen, a tervezés folyamán a 
computer esetleges hibáiból adódó felfedezések kreatív felhasználása. 
Az így létrejöv? szétesett szerkezetek, egymásba csúszó, egymásba 
forduló dekonstruált terek különleges szépség?, expresszív hatású 
kompozíciókat eredményeznek, amelyek szoborszer? formákká állnak össze. 
A kompozíciók biomorf, él? szervezeteket is felidéznek, amellyel egy 
él?, lüktet?, örvényl?, önmagát alakító építészet kialakulását vetítik 
el?re. Az utópikus szerkezetek esetleges jöv?beli alternatív 
lakóépületként való felhasználásának víziói valóságos szobrok 
formájában jelennek meg a kiállításon.
For nearly 15 years András Kapitány studied how architectural 
constructs become sculptures in virtual space. Chance has a large role 
in his work; he uses the occasional mistakes generated by the computer 
in his design process. The resulting disintegrated structures, 
deconstructed spaces merging into one another create unusually 
beautiful and expressive compositions that are assembled into 
sculpture-like forms. The compostitions evoke living organisms, which 
predicts the development of a living, moving, self-shaping organic 
architecture in the future. The vision of using these utopic structures 
as alternative hosing structures in the future appears in the form of 
sculptures in this exhibition.
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4949 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0019.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6384 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0020.jpg>
--------- következ? rész ---------
 
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4509 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/391b75de/attachment-0021.jpg>
--------- következ? rész ---------
  
     

     A kiállítás megtekinthet?: 2009. december 14-ig/The exhibition is 
open until the 14th December 2009
FUGA
Budapesti Építészeti Központ/Budapest Center of Architecture
1052 Budapest, Pet?fi Sándor utca 5.
 
+ 361 266 08 37, +3630 934 73 89
galeria at nagybalint.hu
 
sajtó kapcsolat/media contact + 3670 636 71 32
 
A FUGA látogatható hétf?t?l vasárnapig 11-22 óráig
The FUGA is open to public from 11 am to 10 pm, Monday to Sunday.


 
 to unsubscribe ? leiratkozás az értesítésr?l


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról