[N&n galeria] FUGA program 2009 12 14 - 12 30

Galéria galeria at nagybalint.hu
2009. Dec. 13., V, 15:52:02 CET
Tisztelettel várjuk a FUGA rendezvényeire
We cordially welcome you to the FUGA's programs


2009 12 14 hétfő/Monday

 

építészet FUGA architecture

19.30   öko retro bio grín/eco retro bio green /földalatti beszélgetések/underground discussions 2009/2010 – epiteszforum.hu/ 

a rendezvénysorozat kurátora: Ertsey Attila/event series curator

Ökofalvak, közösségi alternatívák

A Miskolci Építészeti Műhely története összefonódott a Teampannon Lakóegyesület és a Kollektív Ház sorsával, s tágabban, a hetvenes évek végének alternatív szellemiségével. Abban az időben járunk, amikor Miskolc modern panel-metropolisszá való kíméletlen átalakítása zajlott. A Házban otthonra talált elszánt, idealista fiatal építészek azonban másképpen gondolták Miskolcon kezdődő pályájukat: egymásra utaltan, intenzív munkával, normális világról szőttek álmokat. És közben a saját életmódjukról való álmodozáshoz is ideális helyszín volt a számukra épített ház. /Harminc éves a miskolci Kollektív Ház/

A Földet nem tulajdonoljuk, csak használjuk. Felelősséggel tartozunk a Föld anyánk és gyermekeink jövőjéért. /Gyűrűfű ökofalu, alapelvek/

Beszélgetőpartnerek: Kilián Imre, a Gyűrűfű Egyesület elnöke és a Gyűrűfű ökofalu egyik alapítója, Golda János, Ybl-díjas építész, a Teampannon Kollektív Lakóegyesület titkára 

Moderátor: Zsuppán András [epiteszforum.hu]

Eco-villages, community alternatives 

The history of the Miskolc Architecture Workshop is intertwined with the fate of the Teampannon Collective Residence Community and the Collective House, and more broadly with the alternative outlook of the seventies. That was the time when the ruthless remodeling of Miskolc into a panel-building-metropolis took place. The idealist young architects who found their home in the House imagined their career in Miskolc differently: relying on each other, with intensive work they dreamt of a normal world. At the same time the house built for them was an ideal setting to daydream about their own lifestyles. /the Collective House on Miskolc is thirty years old/

The Earth is not our property, we just use it. We are responsible for our Mother Earth and the future of our children /Gyűrűfű eco-village, founding principles/

Partners in the discussion: Imre Kilián, president of the Gyűrűfű Organization, and one of the founders of the Gyűrűfű eco-village, János Golda, Ybl-award winning architect, and secretary of the Teampannon Collective Residence Community 

Moderator: András Zsuppán [epiteszforum.hu] 

 

 

2009 12 15 kedd/Tuesday

 

könyv FUGA books

 

17.00   A Kincses Belváros Kalendáriuma/Treasure-Filled City Center Calendar

Gondolatok a Kincses Belváros kalendáriumáról: Karsai Károly építészmérnök, Belváros-Lipótváros Önkormányzatának alpolgármestere.

A kalendárium születése: Kacskovics Fruzsina építészmérnök a kalendárium főszerkesztője, a Kincses Belváros Egyesület elnöke és Dr. Holló Szilvia Andrea történész a kalendárium szerkesztője, a Kincses Belváros Egyesület alelnöke.

Közreműködik: Takács Bence előadóművész

A Belváros valóságos kincsesbánya, és nemcsak az idelátogatók számára.

Pest történelmi városmagja, mely emberöltők óta az államigazgatás, a gazdaság, a tudomány középpontja még azok számára is kincseket rejt, akik itt élnek, dolgoznak, tanulnak. Az ismert felszín mögött a háttérben értéket teremtő emberek munkálkodnak, a néha komor házfalak értéket őrző helyeket rejtenek. Van, ami évtizedek, vagy akár évszázadok óta minőséget hordoz, mások a szemünk előtt formálódnak. A Kincses Belváros Kalendáriuma mindezt szeretné megmutatni, megszerettetni, a rejtett kincset közkinccsé tenni. A kötet az itt élők, itt dolgozók vallomásai, történetei, gondolatai, képei. 

Thoughts on the Treasure-Filled City Center Calendar: Károly Karsai, architect, and Vice-Mayor of Belváros-Lipótváros. 

On the making of the calendar: Fruzsina Kacskovics architect, the calendar’s editor, and the president of the Treasure-Filled City Center Organization, and Dr. Szilvia Andrea Holló historian, editor of the calendar, and vice-president of the Treasure-Filled City Center Organization.

With Bence Takács performance artist.

The City Center is filled with treasures – and not only for visitors to see. Pest’s historical center, which has been the center of the nation’s government, economy, and science for decades, has treasures for those who live, work, or study here. Behind the familiar surfaces there are people working in the background creating treasures, and occasionally the somber facades hide valuables. There are some that have symbolized quality since decades, or even centuries ago, while others form in front of our eyes. The Treasure-Filled City Center Calendar aims to show these hidden treasures, make them loved, and make them known and loved by everyone. The publication shares the testimonies, stories, thoughts, and pictures of those who live and work here.  

 

tudomány FUGA science

18.00   Mobil, idő és Wittgenstein/Mobil, time and Wittgenstein – Nyíri Kristóf filozófus/philospher

Nyíri Kristóf filozófus az MTA rendes tagja. Klasszikus filozófiai munkássága az Osztrák-Magyar Monarchia szellemi életétől az idő filozófiájáig ível, a nemzetközi Wittgenstein-kutatások élvonalában tartják számon ma is. Korábban az internet, ma a mobilkommunikáció társadalmi és kulturális vonatkozásainak vizsgálatával nemzetközi szinten is iskolateremtő kezdeményezések fűződnek nevéhez.

Philosopher Kristóf Nyíri is a member of the Hungarian Science Academy. His classical philosophical work extends from the intellectual life of the Austro-Hungarian Monarchy to the philosophy of time. He is still among the leading philosophers of the Wittgenstein-research internationally. His name is associated with schools of thought on the internet, and recently the social and cultural effects of portable communication. 

 

2009 12 17 csütörtök/Thursday – 2010 01 25

 

képzőművészet FUGA fine arts

18.00   exhibition by Kovács Tamás László kiállítása

megnyitja opened by: Passuth Krisztina művészettörténész art historian

Kovács Tamás László művészi világának egyéni szemléletmódját és stílusát, a húszas évek orosz konstruktivizmusának forma- és színvilágából alakította ki. Művészetének három fő nézete van: az egyetlen lendületes vonalból kialakított rajz, a relief és a szobor. Fémlemezekből készített szobrai geometriai alapegységekből, homogén, tiszta struktúrákból épülnek fel. A térbe hajlított, görbülő, egymást átszelő és egymáson áthatoló síkok és formák dinamizmusról, belső feszültségről tanúskodnak, máskor oldottan lebegni látszanak. Magukban rejtik a változás, a mozgás lehetőségét és formálják a körülöttük lévő teret. Korábbi festett fémlemezekből készített fémkonstrukciói után, legújabb szobrait elegáns, fémes csillogású festetlen krómacélból készíti. A legújabb krómacél szobrokból állít most ki egy vadonatúj sorozatot.

Tamás László Kovács's art world, personal views and style was shaped by the form and color scheme of the Russian constructivism of the 20s. His art has three main venues: the drawing, relief and schulpture, each created with a single continuous line. His metal sheet sculptures consist of geometric shapes, and homogeneous, bare structures. The bent, curving, intersecting planes and forms are once testament to dinamism and inner tension, other times seem to elatedly. They contain the possibility for change and mobility, and shape the space outside them. After his previous painted metal constructions his newest scupltures are made of elegant, shiny, unpainted chrome steel. The current brand new exhibition is of these new chrome sculptures.   

 

2009 12 18 péntek/Friday

 

FUGA jazz

19.30   Oláh Kálmán Sextet /Borbély Mihály szaxofon/saxophone, Bacsó Kristóf szaxofon/saxophone, Schreck Ferenc harsona/trumpet, Oláh Kálmán zongora/piano, Barcza Horváth József bőgő/bass, Balázs Elemér dob/drums/

A kortárs jazz muzsika igényesen hangszerelt, átgondolt zenei világát mutatja be a kitűnő együttes. Csodás harmóniai vonulatok, hűsítő hangzásvilág, vagy éppen hevült előadásmód – eredeti kompozíciókban hallhatjuk ezeket koncertjükön.

This excellent band showcases the well thought out and organized musical style of contemporary jazz music. Wonderful harmonies, refreshing sound, or even heated performance - you can hear all of these through original compositions during their concert.

 

2009 12 19 szombat/Saturday

 

család FUGA family

14.00   Karácsonyi ajándékkészítés/Christmas gift making workshop with a Vacka Klub és Hajas Kriszta műhelyében.

14.30   Vacka Klub – Téli Kalandok Hókupackavackán/Winter Adventures in Hókupackavacka

Zuzmorcban, a Fülecske folyó kívánságteljesítő aranyhalacskái, nagyon elkeserednek, miután észreveszik, hogy csúnyán megkopott az aranyruhájuk. Nem tudni, van-e, aki tud nekik új ruhát varrni, és ha igen, akkor vajon milyet? Gaál Zsuzsa, a Vacka Rádió írónője és csapata interaktív játszóháza 

In Zumorc, the Fülecske river's wish granting goldfish are sad to discover their golden dresses have faded. They don't know if there is anyone who can sew them new ones, and if there is, what kind of dresses would they get? Interactive playroom with Zsuzsa Gaál, writer for Vacka Radio and her team.16.00   Karácsonyi ajándékkészítés/Christmas gift making

 

2009 12 22 kedd/Tuesday

 

tudomány FUGA science

18.00   Városuk-e Budapest a budapesti egyetemistáknak?/Is Budapest a college town for Budapest's universities?

UniPresszó az egyetemváros Budapestről: több mint százezer felsőoktatási hallgató, negyven egyetemi kar és tizenöt főiskola, a magyar tudományos kapacitás kétharmada Budapesten található. Néhány protokolláris eseményen kívül tudomást vesz erről a főváros? Otthon érezhetik magukat az egyetemisták-főiskolások ezen a szétszórt campuson? Fenyegeti-e a hazai verseny a fővárosi felsőoktatási intézményeket és képesek-e beszállni a nemzetközi felsőoktatási piaci kínálatba?

UniPresszó on Budapest as a college town: several hundred thousand students in higher education, forty university departments and fifteen colleges; two thirds of Hungarian higher education is in Budapest. Other than few protocoll events, does the city acknowledge this? Do students feel at home on this scaterred campus? Is the competition from other institutions in the country threatening the schools of the capital, and can these join the international market for higher education? 2009 12 30 szerda/Wednesday

 

család FUGA family

14.00   Családi előszilveszteri buli/Pre-New Year's Party for families 

       kicsiknek és nagyoknak

Bohóc- és artistajátékok, zenélés és bohóckórus várja a mulatni vágyó rettenthetetleneket./Games with clowns and artists, music and a clown chorus welcomes the little ones looking to party.

Ünnepi dísz a ruhánkra/Decorate your clothes for the holiday - workshop with: Hajas Kriszta műhelyéből 

Szilveszterkor mégse nézhetünk ki akárhogy! Itt csak egyedi darabok készülhetnek!/We have to look our best for New Year's Eve! Only unique pieces are made here! 
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------  földszinti nagyterem - great exhibition hall   építészet FUGA architecture

Tizenötödik alkalommal hirdette meg a Fővárosi Önkormányzat a Budapest Építészeti Nívódíja pályázatát, amelyben a város építészeti arculatát leginkább befolyásoló, városképet formáló, megvalósult új épületként vagy magas színvonalon rehabilitált építészeti alkotásként. Elvárásunk, hogy Budapesthez méltó, környezetéhez illeszkedő és ahhoz értéknövelő módon hozzá is tevő épületek kerüljenek megvalósításra. Munkánkat az idén is segítették a szakmai és civil szervezetek, a kamarák, valamint a környezeti kultúrát zászlójukra tűző médiumok.
A Nívódíj odaítélésével a minden szempontból példa értékű épületekre kívánjuk ráirányítani a szakma, a fejlesztők és az érdeklődő városlakók figyelmét. A díjazott építészeti alkotásokra jellemző az egyéni és közösségi érdekeket is befogadó program, a kreatív, magas szellemi színvonalon megvalósított tervezés és a megvalósításban a gondos kivitelezés.
Ahogy eddig minden alkalommal, úgy az idén is nagy szakmai érdeklődés kísérte a beadott művek sorsát, a zsűri döntését. Ez alkalommal különösen nehéz feladat előtt állt a Bírálóbizottság. Az idei Nívódíj pályázatra 24 terv érkezett be: hat közösségi célú intézmény, tizenegy iroda, egy szálloda, három lakóház és négy egyéb kategóriába sorolható pályamű versenyzett. 
Szerencsés év volt ez, amikor az indulók között több ritkán előforduló művet is bírálhatott a bizottság. A templomon, mint a közösségi épületek egy különleges típusán kívül szerepelt még könyvtár, oktatási-innovációs központ, iskolabővítés, orvosi rendelő, sportlétesítmény, park, vagy éppen műemléki homlokzat felújítása. Örömünkre szolgált a jelentkezők magas létszáma mellett, hogy a pályaművek között nagy arányban volt építészeti minőségében színvonalas, kiemelkedő munka. Különösen bíztató, hogy a közberuházások értékes, jó minőségű alkotásokkal képviseltették magukat. Sajnálatos azonban, hogy a lakóház kategóriában a Bírálóbizottság nem tudott díjat kiadni, mert nem érezte a benyújtott pályaműveket a jövőre nézve iránymutatónak. A tervek tükrözik azt a kedvezőtlen tényt, hogy a fővárosban az új fejlesztések intenzitása túlzott, hiányoznak azok a beruházói szándékok, amelyek a minőségi lakásépítészet elengedhetetlen feltételei: a lakóterek megfelelő aránya, átszellőztetettsége, és természetes bevilágítása.
Kiadványunkkal arra törekszünk, hogy az értéknövelő módon létrejött beruházásokat, azok alkotóit példának állítsuk, és nevüket sokakkal megismertessük. Reményeink szerint ezzel is hozzájárulunk egy Budapesthez méltó, maradandó értékeket felmutatni tudó épített örökség létrejöttéhez és annak széleskörű elismertetéséhez. Beleznay Éva

The City of Budapest announced the Budapest Architectural Prize competition for the fifteenth time this year. Entries were accepted of newly constructed buildings that shape our cityscape or high quality building renovations. 
Our expectations were to create buildings which are worthy of Budapest, and not only fit well in their environment but add to their value. Our work was aided this year, as in years before, by civil organizations, chambers and the media interested in the culture of our built environment.
The Architectural Prize aims to draw the attention of the profession, developers and interested citizens to truly exceptional buildings. The architectural works awarded are characterized by individual and community values, creative, high level design and careful construction. 
As in previous years, a lot of attention from the profession surrounded the fate of the entries and the decision of the committee. One decision proved especially difficult for the Award Committee. Twenty-four entries were submitted to this year’s Architectural Prize Competition: six public buildings, eleven offices, one hotel, three residential buildings and four miscellaneous buildings competed. 
It was a lucky year, where the committee had an opportunity to judge works that rarely compete. Apart from the church, which is a rare type of public building, a library, an educational-research center, a clinic, a sports building, a park, and a historic building façade renovation were among the entries. It was our great pleasure not only to have so many entries, but also that such a large portion of them was exceptional architectural works. It is especially inspiring that high quality public works were among the entries. Our only regret is that the Award Committee was unable to give out an award in the Residential Building category, because we felt that none of the entries were trendsetters for the future. The entries reflect the unfortunate fact that the new developments in the capital are excessive in their intensity; they lack the qualities that are essential to high quality residential building construction: the right proportion of living areas, ventilation, and natural light. 
Our goal with this publication is to make known and make an example of the new building developments that raise the value of our city. It is our hope to contribute to a lasting architectural heritage that is worthy of Budapest, and to make this heritage be recognized.  Éva Beleznay 

  A kiállítás megtekinthető: 2010. január 11-ig/The exhibition is open until the 11th January 2010    földszinti nagyterem - great exhibition hall 

  képzőművészet FUGA fine arts

              73 képeslapterv/73 postcard designs

       A találkozón bemutatásra kerül az a 73 képeslapterv, amelyet 1964-ben a külföldre emigráló Szabó Ákosnak kellett volna elkészíteni, de mivel erre már nem volt lehetősége, a feladatot Altorjai Sándorra hagyta. Sándor átjött az Erdély házba, ahol éjjel nappal dolgoztak Erdély Miklóssal, Szenes Zsuzsával és Tarján Hédivel a terveken. Végül a zsüri mindössze egyetlen tervet fogadott el, de erről nem maradt dokumentum. Kisgyerekként /8 éves voltam/ én is besegítettem a lázas munkába. Nagyon élveztem. Rémlik, hogy elsőként a kéményseprős képeslap készült el. Dani

       73 postcard designs will be shown at the meeting which were supposed to be made by Ákos Szabó, who emigrated abroad in 1964, and left the job to Sándor Altorjai. Sándor came over to the Erdély house where he worked day and night on the designs with Miklós Erdély, Zsuzsa Szenes and Hédi Tarján. At the end the committee only accepted one design, but no documents sur vived on that one. As a little kid /I was 8 years old at that time/ I helped with the work as well. I enjoyed it a lot. As I remember, the first one to be completed was the chimney sweeper postcard. Dani             A kiállítás megtekinthető: 2010. január 11-ig/The exhibition is open until the 11th January 2010


  pince kiállítótermek - basement exhibition halls 

  képzőművészet FUGA fine arts

       Szobor mint épület/The sculpture as building – exhibition by Kapitány András kiállítása

Kapitány András közel 15 éve azokat a jelenségeket kutatja, miként válik egy építészeti konstrukció szoborrá a számítógép virtuális terében. Munkáiban nagy szerepet kap a véletlen, a tervezés folyamán a computer esetleges hibáiból adódó felfedezések kreatív felhasználása. Az így létrejövő szétesett szerkezetek, egymásba csúszó, egymásba forduló dekonstruált terek különleges szépségű, expresszív hatású kompozíciókat eredményeznek, amelyek szoborszerű formákká állnak össze. A kompozíciók biomorf, élő szervezeteket is felidéznek, amellyel egy élő, lüktető, örvénylő, önmagát alakító építészet kialakulását vetítik előre. Az utópikus szerkezetek esetleges jövőbeli alternatív lakóépületként való felhasználásának víziói valóságos szobrok formájában jelennek meg a kiállításon.

For nearly 15 years András Kapitány studied how architectural constructs become sculptures in virtual space. Chance has a large role in his work; he uses the occasional mistakes generated by the computer in his design process. The resulting disintegrated structures, deconstructed spaces merging into one another create unusually beautiful and expressive compositions that are assembled into sculpture-like forms. The compostitions evoke living organisms, which predicts the development of a living, moving, self-shaping organic architecture in the future. The vision of using these utopic structures as alternative hosing structures in the future appears in the form of sculptures in this exhibition.  

   

  A kiállítás megtekinthető: 2009. december 14-ig/The exhibition is open until the 14th December 2009

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FUGA

Budapesti Építészeti Központ/Budapest Center of Architecture
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5. 

+ 361 266 08 37, +3630 934 73 89
galeria at nagybalint.hu

sajtó kapcsolat/media contact + 3670 636 71 32

A FUGA látogatható hétfőtől vasárnapig 11-22 óráig
The FUGA is open to public from 11 am to 10 pm, Monday to Sunday.

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


 to unsubscribe • leiratkozás az értesítésről
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment.htm>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 14899 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 4568 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0001.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 3666 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0002.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 4000 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0003.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 5692 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0004.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 10756 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0005.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 8782 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0006.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 3359 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0007.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 2442 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0008.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 3182 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0009.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 2914 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0010.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 7828 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0011.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 15146 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0012.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 11281 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0013.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 12904 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0014.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 4561 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0015.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 9833 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0016.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 8624 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0017.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 6207 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0018.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 4949 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0019.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 6384 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0020.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 4509 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0021.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 21108 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091213/5a239942/attachment-0022.jpeg>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról