[N&n galeria] meghívó az N&n galéria - lépték-terv - köz-mu címu kiállítására - invitation to the exhibition - lépték-terv - 3 lines at the N&n gallery

galéria galeria at nagybalint.hu
2009. Sze. 28., H, 21:52:33 CESTaz N&n galéria tisztelettel meghívja önt és barátait 
a gyarmathy katalin terembe
2009. szeptember 30-án, szerdán 18 órárathe N&n gallery cordially invites you and your friends 

to the katalin gyarmathy hall 
on 30th sept 2009, on wednesday at 6 pm 
to the opening of the exhibition

köz-mű • 3 lineslépték-terv 

tájépítésziroda • office for landscape architecture 


a kiállítást megnyitja rózsa péter lakó 

the exhibition will be opened by péter rózsa citizen 


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

   

a XIII kerületi sétálóutcák, forgalomcsillapított közterületek gondolata lassan egy évtizede érlelődik az önkormányzat és a kerületi főépítészeti iroda tárgyalóasztalai körül.
sokasodnak a parkoló autók, a járdákat is elfoglalva nehezítik a gyalogos közlekedést, ugyanakkor nő az emberek igénye arra, hogy városukban kényelmesen és kellemesen érezzék magukat, a meleg estéket a terekre, utcákra kitelepülő kávézókban, éttermekben tölthessék. 
ez természetesen együtt jár a parkoló autók kiszorulásával, az áruszállítási időszak rövidülésével – az ezzel járó konfliktusokat a nyugat európai emberek már el is felejtették, de nálunk még nagy botrányt tud kavarni.
a koncepció ún. kert utca létrehozása volt, a „hagyományos” sétáló utcák faltól-falig burkolata helyett, a hollán ernő utca egy rövid szakaszának (100m) átalakítása úgy, hogy a zöldfelület domináljon.
három vonal. a különböző minőségű felületek lehatárolására három meanderező vonal vonul végig. keresztezésekből létrehozott felületeket különböző funkcióval töltöttük fel– cserje, virágkiültetés, vízfelület, ülőfelület, posztamens, vendéglátóterasz, gyalogos zóna stb. a három vonal vezetésének szabadsága lehetőséget ad arra, hogy az érintett felek, üzlettulajdonosok, hatóságok, közműszolgáltatók, tűzoltóság érdekeinek összehangolása után, mindenki örömére tekeredjenek, de egyúttal megőrizze az eredeti kompozíciós szándékot. az összehangolás három évig tartott és majdnem sikerült. majdnem – tervezői szándék szerint a egyes ülőfelületek növényekkel határolt „belső terek” lettek volna, a vízjátékra néző padokkal, azonban tűzoltáshoz szükséges felvonulási területek a rendelkezésre álló középső sávot összenyomták, ezt a funkciót kifordították.
a sétány még nincs teljesen befejezve. három helyen köztéri szobrok kihelyezésére biztosítottunk helyet, reméljük a posztamensek hamarosan megtalálják alkotásaikat. a tervezett puszpáng kiültetés (buxus sp.) rendszeres nyírással, jó fenntartással 3-4 év múlva éri el végleges formáját. zárójel, a növények kilopkodása megkezdődött, zárójel bezárva.
a kerületi önkormányzat a közlekedés kft-t bízta meg a körút körüli térség közlekedésének átfogó vizsgálatával, a távlati parkolási koncepció kidolgozásával. néhány magánberuházás (pl. nh hotel) kapcsán épültek mélygarázsok, vagy a lebontásra ítélt épületek helyén is parkolók létesültek, a közterületi parkolási díjak drasztikus emelésével ennek ára már „versenyképes” a zárt parkolókkal - igaz csak a máshonnan érkezőknek.
a tervezés megkezdésekor a távlati közlekedési koncepció rendelkezésre állt, megvizsgáltuk a felszín alatt futó közművek hálózatát, az utca tűzoltási, hulladék szállítási viszonyait. ez utóbbiak – a közmű védőtávolságokkal együtt – újra és újra felveti a tájépítészek és várostervezők régi fájdalmát. nevezetesen: mikor lesz legalább olyan fontos a közterületek esztétikai színvonala, mint a műszaki infrastruktúra, és mikor lesz védőtávolsága a fáknak, zöldterületeknek?
ennél a tervnél, még „gúzsba kötve táncoltunk”. az önkormányzat fő elvárása – a minél zöldebb megoldás keresése - volt a tervezés vezérfonala. fontos szempont volt, hogy minél több kitelepülésre alkalmas hely legyen kijelölve, de úgy hogy először ezek a területek is zöldek. így kicsit „kuckósabb” intim tér-részeket lehetett kialakítani, mint a megépült változatnál. terveztük, hogy „szoktatásként” az átalakítás megkezdése előtt néhány napos performansszal nyitunk, ami eddig az autós közlekedés része volt azt gyepszőnyeggel takarjuk és egy birkacsordát hozunk az úton legelészni, de végül komolynak kellett maradni. felvetettük a lehetőségét annak, hogy a falk miksa utcai műgyűjtők eseményeihez kapcsoljuk az utcát, bekapcsolva az események idején a szent István körutat is – talán a jövőben ez is összejön.
a tervezés – a várható tiltakozások miatt  tanulmányterv készítésével indult, melyet lakossági fórumon ismertettünk, megválaszolva az ott felmerült kérdéseket. tisztáztuk a tűzoltási és mentési útvonalakat – ez a két középmagas házsor közötti 15 méteres szabályozási szélesség miatt különösen fontos volt.
ezt követően készítettük el az engedélyezési terveket, erre az engedélyt megkaptuk, de az élelmiszer áruház tulajdonosa azt megfellebbezte. esetenként az előzetes egyeztetésnél a hatóságok, közmű szolgáltatók mást mondtak, mint az engedélyezéshez megadott szakhatósági állásfoglalásukban – mindig felfelé korrigálva igényeiket.
mivel a megoldás a szűk hely miatt nem szokványos, ügyes szakértő, kicsit merevebb ügyintéző talál kifogásolható pontokat, de szerencsére nem tudták meghiúsítani az eredeti tervhez hasonló utca megvalósulását. 
az átdolgozásnál kicsit szűkültek és rövidültek a zöldterületek, kettővel kevesebb fát lehetett ültetni, de a „kert utca” gondolata megmaradt és megépülhetett a körút felőli nagy vízfelület.


   the thirteenth district government and the chief architect's office have been mulling the idea of pedestrian streets and limited traffic areas over for almost a decade. 
the number of parked cars is increasing, taking over the sidewalks and making pedestrian traffic difficult. simultaneously the need is growing for a city that is comfortable and pleasant to live in, where one can enjoy the restaurants and cafés that are moving to the streets and squares to utilize warm evenings. 
this process is accompanied by pushing the parked cars out of the area, as well as putting ever shortening time limits on truck traffic - the conflicts that go with these are all but forgotten in Western Europe, but here they can still create scandal.
the concept was to create the so called "garden street", which instead of the wall-to-wall concrete of the pedestrian streets allows green areas to dominate a 100 m long section of the hollán ernő street.
three lines. three meandering lines separate the different surfaces. the areas created by the intersections of these lines are given different functions - trees, flower pots, bodies of water, places to sit, postaments, terraces, pedestrian traffic zone, etc. the freedom in plotting the three lines allows us to accommodate everyone involved; the store owners, authorities, utility companies, the fire department, while keeping the original concept. coordinating these needs took three years and almost succeeded. almost - the intention of the designers was to create sitting surfaces surrounded by plants that create "enclosed spaces", with benches overlooking the water, however the fire lanes we had to give space for squeezed the inner lane thin and turned this idea inside out.
the walkway is not yet complete. at three points we provide space for public sculptures; we are still hoping for the postaments to finally find their matching artworks. the boxwood plants (buxus sp.) will reach their final form in 3-4 years, given regular trims and proper upkeep. note: the process of stealing the plants piece by piece has already begun. the district government commissioned the közlekedés kft to analyze traffic around the avenue, and to provide a long term concept for parking. some private projects (e.g. nh hotel) have built underground garages, and demolished buildings have been replaced by parking structures. with the drastic inscreases in the disctrict's parking prices, the costs of closed parking now compare to street parking - although for only those from outside the disctrict. at the beginning of the design project the concept for traffic and transportation was ready, and we examined the underground utility network as well as the access to the street by the fire department and the trash collectors. the last two bring out the old lament of urban planners and landscapers, namely: when will the easthetics of public spaces will be as important as their infrastructure, and when will trees and green spaces get a safe zone to protect them?
with this plan, we still were "dancing while tied up". the district government's expectations - finding the greenest solution - was the priority in design. another important guideline was to set apart space for new settlers, but to keep these spaces green initially. in this way more "tucked away", intimate spaces can be created than the final version. we planed to, as a way to get people used to the changes to come, put on a couple day long performance before beginning construction, that would have involved covering the roadways with a grass carpet and bringing out sheep to graze, but in the end we had to stay serious. we proposed the possibility of joining in the events of the art collectors on falk miksa street, and eventually szent István avenue - maybe in the future we can make that happen. the design process - since we expected opposition - started with a detailed study which we presented in a citizen's forum, and answered questions that came up. we clarified the fire lanes and escape routes - which were crucially important due to the regulations for the 15 meter wide space between the two mid-height buildings.
after this the plans to be submitted to the authorities were completed, and they were approved, however, the owner of the grocery store objected. each involved authority and utility company claimed higher needs than they initially submitted to the approving authorities. since the limited space called for unorthodox solutions, there were many points in the design that could be found objectionable. luckily, in the end they could not stop a design sufficiently similar to the originally proposed from being carried out. the revisions shortened and narrowed the green paces, we had to plant two fewer trees than intended, but the original idea of the "garden street" remained intact, and we could even build the large body of water on the end closer to the avenue.   

 

generál tervezés, környezetrendezés • general design and landscaping: lépték-terv tájépítész iroda
vezető tervezők • chief architects: szakács barnabás, hlatky katalin
tervezők • architects: szabó franciska, tóth eszter
parkolási, közlekedési koncepció • parking and transportation concept: közlekedés kft.
út, forgalomtechnika • road and traffic design: rónay lajos
vízgépészet • water engineering: technoconsult kft., karlócai péter, drobni gergely
közmű • utilities: aquaterv bt., lengyel sándor
elektromos • electricity: vialux kft., tóth tibor, bényi attila
építtető • comissioner: budapest XIII. kerület önkormányzata 
lebonyolító • supervisor: sima út kft.
kivitelező • contractor: főkert parkfenntartó kft.
kiállítás • exhibition: Installáció • installation: lépték-terv tájépítész iroda, fehér gábor, fischer márti, jáger tünde, jávori krisztina, komlósné hlatky katalin, lizicai sándor, szakács barnabás, tóth eszter
fotó • photography: komlós ádám
festmények • paintings: hollán I.-V., szakács barnabás
a kiállítás szponzorai • sponsors: közlekedés kft., főkert parkfenntartó kft., sima út kft.

 

 

  

  


--------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

a kiállítás megtekinthető: 2009. október 12-ig
the exhibition is open until the 12th of october 2009

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

következő kiállítás • the next exhibition is
petri györgy terem • györgy petri hall
2009 10 07 • 07 10 2009
petri györgy • kéziratok
györgy petri • manuscripts

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

  N&n galéria 
 1065 budapest, hajós utca 39.

 

+36 1 302 45 96, +36 1 301 04 50, +36 30 934 73 89

galeria at nagybalint.hu

www.nagybalint.hua galéria látogatható hétfőtől péntekig 10-18 óráig

ettől eltérő időpontban és hétvégén telefonos egyeztetés alapján gyakorlatilag bármikor

 the gallery is open to public from 10 am to 6 pm, monday to friday.

in accordance with compliance on telephone it is opened any time, including weekends --------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


tisztelt látogatóink, aki érdekelt a kamara továbbképzési programjában kérjük olvassa el a 
kamara.doc mellékletünket


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


 to unsubscribe • leiratkozás az értesítésről

 
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment.htm>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 26938 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 33638 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0001.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 26444 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0002.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 15944 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0003.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 9563 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0004.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 19661 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0005.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 12865 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0006.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 12777 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0007.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 23233 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0008.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 20315 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0009.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 11544 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0010.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 17433 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0011.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 15400 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0012.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 24437 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0013.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 15155 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0014.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 10259 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0015.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 7987 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0016.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 21458 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0017.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 14600 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0018.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 8880 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0019.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 14472 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment-0020.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kamara.doc
Type: application/msword
Size: 36864 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20090928/e62a9e80/attachment.doc>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról