[artinfo] művészettörténész munkakör

Beöthy Balázs b2 at c3.hu
Fri Mar 17 20:33:18 CET 2023


A Szent István Király Múzeum pályázatot hirdet MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ 
munkakör betöltésére
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szent István Király Múzeum (8000, Székesfehérvár, 
Fő utca 6.)

Munkakörbe tartozó főbb feladatok:

-      Képző- és Iparművészeti Gyűjtemény gondozása, gyarapítása, 
feldolgozása

-      képzőművészeti kiállítások kurátori feladatai

-      programszervezés, kiadványszerkesztés

-      szakmai kapcsolattartás

-      pályázatírás

-      publikálás

Irányadó munkabér:

A munkabér megállapítása az állásinterjú során, a pályázó képzettsége és 
szakmai tapasztalatai alapján, valamint a Szent István Király Múzeum 
belső szempontrendszerének figyelembevételével történik. A személyes 
állásinterjú során a munkabér javaslatot ismertetjük.

Pályázati feltételek:

-      felsőfokú szakirányú MA végzettség

-      magyar állampolgárság, büntetlen előélet

-      idegen nyelv ismerete (elsősorban angol, német)

-      19-20-21. századi magyar művészet átfogó ismerete

-      a kortárs képzőművészeti szcéna ismerete, ezen a területen való 
jártasság, naprakészség

-      szakmai elkötelezettség, precíz, megbízható és hatékony munkavégzés

-      pályázatírásban, költségvetésekben szerzett tapasztalat


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-      nyelvvizsgával igazolt további nyelvismeret

-      A Szent István Király Múzeum kiállításainak ismerete

-      képzőművészeti kurátori gyakorlat


Elvárt kompetenciák:

-       kiváló kommunikációs készség, önálló munkavégzés

-       kezdeményezőkészség

-       csapatban való együttműködési készség

-       problémamegoldó képesség, rugalmasság, precizitás, megbízhatóság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-       motivációs levél (legfeljebb 1 oldal)

-       részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz 
(telefonszám és e-mail elérhetőség megjelölésével)

-       végzettséget igazoló oklevél, tanúsítvány és 
nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

-       hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással 
összefüggésben kezeljék

-       a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás 
hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a 
nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)

-       minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából 
fontosnak tart


Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat beérkezésének határideje: 2023. 03. 31.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Izinger Katalin 
nyújt, a +36 70 338 6175-ös telefonszámon és az izinger.katalin at szikm.hu 
e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

-       postai úton: Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár Fő 
utca 6., vagy

-       személyesen: Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, 
Országzászló tér 3., vagy

-       e-mailben: titkarsag at szikm.hu e-mail címre

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat szakértő munkatársakból álló szakmai bizottság 
értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún 
hallgathatja meg. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a bizottság 
javaslata alapján a munkakör betöltése érdekében a munkáltatói jogkör 
gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 04. 15.

https://szikm.hu/hirek/allashirdetes_%E2%80%93_muveszettortenesz-2027

A pályázat benyújtásakor a tárgyban kérjük feltüntetni: MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikm.hu honlapon 
szerezhet.
More information about the Artinfo mailing list