[artinfo] MKE-Profil galéria : Helyettesíthető jelen

Beöthy Balázs b2 at c3.hu
Wed Jun 8 13:05:36 CEST 2022


Az MKE-Profil galéria és rendezvényterem tisztelettel meghívja Önt 
következö kiállításunkra:

Helyettesíthetö jelen
*
*
A kiállítás megnyitója: 2022.06.14. 19:00

A kiállítás kurátora: Farkas Roland
Kurátor asszisztensek: Sári Rozina, Hajdu Léna

A kiállítást megnyitja: Tillmann J. A., 2022.06.14-én 19:00 órakor

Megtekinthetö: 2022. június 15-18, naponta 16:00 és 20:00 között
MKE-Profil galéria, 1024 Budapest, Margit krt. 25/A
*
*A Magyar Képzömüvészeti Egyetem MKE-Profil ideiglenes, nonprofit 
galériaterében helyet kapó kiállítás során az Intermédia tanszék 3 
kurzusának müvészei mutatkoznak be féléves munkáikkal. Az egy idöben 
készült, ám nagyon sokféle alkotásokban egy a közös; mind egyéni, 
szubjektív értelmezések.
Az Intermédia tanszék Erasmus ösztöndíjasainak alkotásai Farkas 
Roland/Mütárgykészítés/ kurzusán születettek. A hallgatók tavaszi 
féléves feladatukhoz inspirációként Jorge Luis Borges/Tükörállatok/ címü 
fabuláját kapták/. “A tükrök világa akkoriban nem vált szét, mint most, 
az emberek világától. (...) A két birodalom, a tükör- és az embervilág, 
jól megfért egymással; ide-oda lehetett közlekedni a tükrökön át"/, 
amíg/“egy éjjel elözönlötte a tükörnép a földet"/ - írja müvében Borges.

A hallgatók munkájuk során a tükör/tükrözödés témájához gyüjtöttek és 
elemeztek müvészeti és elméleti példákat, miközben a mediatizált kép - a 
spektákulum és a szimulákrum világa - és az ezen kívüli valóság 
kapcsolatát vizsgálták. A kiállított müvek hol tágabb, hol szükebb 
kontextusban értelmezve, változatos formában jelenítik meg a témát.

/Filmezzétek egymást, a kamera kézröl kézre jár! Egy 50 éves kamera az 
emlékezés kelléke. Az analóg film valódi anyag. Egyszeri, 
megismételhetetlen pillanatok a végtelenben. A filmezés és az elöhívás 
közötti késleltetés frusztráló izgalma. Az elöhívás mint meditációs 
folyamat. A szerkesztés válik az egyéni gondolatok kifejezési 
csatornájává.  50 méter közösen forgatott 8mm-es nyersanyag caffenol 
technikával történö elöhívása után.
/Vándor Csaba -/Hagyományos filmkészítés/ (másképp) kurzusának hallgatói 
egy-egy kisfilmben értelmezték újra a felvételeket.

Miként kapcsolódik össze az egyéni és közösségi emlékezet? Alkalmasak-e 
az emlékmüvek   közösségek által megélt traumatikus történések 
emlékezetének megörzésére? Általánosságban vizsgálva: állandóak vagy 
ideiglenesek az emlékmüvek valójában?
Miként alakítják emlékezetünket az olyan közelmúltbeli traumatikus 
tapasztalatok, mint a Covid-pandémia? Miféle helyi, személyes és sajátos 
elemeket hordoz magában egy globális trauma? Lehetséges-e megemlékezni 
egy olyan eseményröl, amely még nem ért véget, és talán soha nem is fog?
A kiállításon bemutatott projektek ezekre a kérdésekre keresik a 
választ. A gondolatok, tárgyak, performatív akciók a KissPál Szabolcs 
által tartott/Alkotó elemzés/ kurzusra készültek.

Kiállító müvészek:
Abdulrachimzai Amina, Bajkán Boglárka, Bácsi Barnabás, Bekö Bodza, 
Annalena Maria Bichler, Biró Anna, Estelle Inmaculada Carbajo 
Torregrosa, Csorba Eszter, Éliás Tamás, Farkas Lukrécia, Hahn Petra, Lea 
Hoffart, Horváth Mira, Rebecca Jackson, Magdalena Jaminska, Zofia 
Kalemba, Kas Franciska, Sára Kuchynková, Pipi-Lotta Kulla, LisMangel 
Viola, Molnár István, Ella Rose Murphy, Nagy Eszter, Németh Krisztina, 
Petrik Máté Benedek, Péterbencze Vera, Prutkay Lea Diána, Réti Virág, 
Alma Rico Gómez De Segura, Szabó Ferenc, Tompai Noémi, Tóth Kata, Vadász 
Csenge
_

_-------------------------------------------------------------------
The MKE-Profil gallery cordially invites you to the following exhibition:

*Fungible Present

*The exhibition in the temporary, non-profit gallery space of the 
Hungarian University of Fine Arts MKE-Profil will feature the 
semester-long works of artists from 3 different courses of the 
Intermedia Department. The works, which were made at the same time but 
are very diverse, have one thing in common; they are all individual, 
subjective interpretations.

The works of the Erasmus scholarship students of the Intermedia 
Department were born during Roland Farkas's course/How to Create Works 
of Art/. Students were given inspiration for their spring semester 
assignment by Jorge Luis Borges' fable/Fauna of Mirrors/. "/In those 
days the world of mirrors and the world of men were not, as they are 
now, cut off from each other. (...) Both kingdoms, the specular and the 
human, lived in harmony; you could come and go through mirrors. One 
night the mirror people invaded the earth./"   - writes Borges in his 
book. In their work, students collected and analyzed artistic and 
theoretical examples of mirror/reflection, while examining the 
relationship between the mediatized image - the world of spectacle and 
simulacrum - and reality outside it. The exhibited works, interpreted in 
a broader or narrower context, present the given theme in a variety of 
forms.
/Film each other, the camera goes from hand to hand. A fifty-year old 
camera is a tool to store memories. The analogue reel of film is a real 
material. One-off, unrepeatable moments in the infinite. The frustrating 
excitement caused by the delay between shooting and developing. 
Developing a film is a form of meditation. In this process editing 
becomes the way to express individual thoughts.
/The students from Csaba Vándor's course,/Conventional filmmaking/ 
(another way), interpreted the 50-metre long, 8 mm film material, which 
was shot together and developed by caffenol technique in their short films.

How the individual and collective memory are interconnected? Can we 
consider the monuments suitable formats for preserving the memory of 
traumatic events that were collectively experienced? Are the monuments 
in general permanent or temporary formats in fact?
How our memories are being shaped by a such recent traumatic 
experiences, such as the Covid-19 pandemic? What kind of local, personal 
and specific aspects a global trauma carries within?  Is there possible 
to commemorate an event that is not fully over yet, and maybe it will 
never be?
These are the questions on which the projects included in this 
exhibition are looking for an answer. These concepts, objects, 
performative actions are the outcome of the course/Creative analysis/ 
led by Szabolcs KissPál.

Exhibiting artists:
Amina Abdulrachimzai, Boglárka Bajkán, Barnabás Bácsi, Bodza Bekö, 
Annalena Maria Bichler, Anna Biró, Estelle Inmaculada Carbajo 
Torregrosa, Eszter Csorba, Tamás Éliás, Lukrécia Farkas, Petra Hahn, Lea 
Hoffart, Mira Horváth, Rebecca Jackson, Magdalena Jaminska, Zofia 
Kalemba, Franciska Kas, Sára Kuchynková, Pipi-Lotta Kulla, Viola 
LisMangel, István Molnár, Ella Rose Murphy, Eszter Nagy, Krisztina 
Németh, Máté Benedek Petrik, Vera Péterbencze, Lea Diána Prutkay, Virág 
Réti, Alma Rico Gómez De Segura, Ferenc Szabó, Noémi Tompai, Kata Tóth, 
Csenge Vadász

Opening of the exhibition: 14 June 2022, 19:00
Opening speech by J. A. Tillmann

Curator: Roland Farkas
Assistant curators: Rozina Sári, Léna Hajdu

Exhibition is open 15-18 June 2022, daily from 16:00 to 20:00
MKE-Profil gallery, 1024 Budapest, Margit krt. 25/A


More information about the Artinfo mailing list