[artinfo] Gyros in the pocket I 01 I Hetedhét határon túli szentek

Kristóf Kovács kovacsbigkristof at gmail.com
Tue Sep 7 12:19:33 CEST 2021


A *Gyros in the pocket *egy olyan progresszív,
alternatív hely amely az állandó aktualitásokra
közvetlenül és dinamikusan kíván reagálni.
Tevékenységét a kortárs kulturális intézményrendszer határán képzeli el.
Ahol a hagyományos kulturális térből való kilépés
szabad teret enged az új kísérletező szemléleteknek.
Továbbá létrejön egy átmenet a tradicionális és meta művészetközvetítés
között.

A művészeti helyszínek mezsgyéjén aligha ígérkezik
nagyobb és izgalmasabb feladat,
minthogy megpróbáljuk feltárni azokat a viszonyokat
a művészet eszközeivel,
melyek a dolgok megértése felé vezetnek.

A *GITP *-ben bemutatott első projekt címe:
*Hetedhét határon túli szentek*
- mely a *7térítő* <https://tilos.hu/show/7terito/archive/2021/3> című
rádiósműsorral együttműködve valósul meg.

A szenteket ábrázoló kegytárgyak
alapvető része a rájuk jellemző attribútumok vizuális megjelenítése.
Ez olyan vizuális gondolkodást mutat,
amely az optikai másolásnál,
a látványhű tükrözésnél mélyebb és alapvető jelstruktúrákat hoz felszínre.

A kegytárgyak a városi térben történő elhelyezése
jó néhány esetben figyelemfelkeltő azonban javarészt asszimilálódó,
beolvad az őt körülvevő épített miliő hétköznapi környezetéhez.
E “tárgyakat” tekinthetjük az emberek közötti,
lehető legszélesebb értelemben vett kommunikáció eszközének.
Hiszen kihelyezésük egyfajta közvetítési céllal és okkal történik.
Ha valaki elhalad mellettük tudni fogja,
hogy az a hely valami oknál fogva lényeges.
Tehát a kommunikációs szempont alapján kerültek kihelyezésre,
ez a tulajdonság a köztéri szobrok jellegzetessége.

A *Hetedhét határon* túli szentek című projekt
részben foglalkozik a köztérre kihelyezett kegytárgyak szemiotikai
erejével,
a helyszínhez rögzítettségükkel, más szóval index jellegükkel.
Továbbá olyan összefüggésekkel melyek a jelenből a múltba vezetnek,
s vékony sokszor láthatatlan szálként vonják be a kultúránkat.
Efféle jelenség esetünkben
a pápa legutóbbi Magyarországra látogatása és a Tilos rádió frekvencián
történő elindulása,
amely a véletlenek szerencsés összjátékának köszönhetően egybeesett.
Így az események párhuzamos,
egymástól független folyamatának köszönhetően
létrejött kapocsra
úgyszintén kíván reagálni a *Gyros in the pocket*-ben bemutatott
installáció és helyszíni rádióközvetítés együttese.

kiállítók:
*Bánkúti Gergő, <https://www.gergobankuti.com>*
*Holy Olga  <http://www.nyulga.com>*

entré: *2021.09.10. 18:00*
helyszíni élőközvetítés : *2021.09.12 08:00 - 12:00 *
/ Tilos rádió (09:00 - 10:00) + stream.tilos.hu/hetedhethatarontul

helyszín:*1068. Budapest Dózsa György út 104.*

fyler: https://i.imgur.com/tGxhabl.png
-- 

best

Kovács Kristóf
(Sajnos Gergely),
helyszínelő


More information about the Artinfo mailing list