[artinfo] Through the Wall / A falon át – Tóth Márton Emil kiállítása, PINCE

PINCE project pinceproject at gmail.com
Sun Jan 24 21:59:34 CET 2021


"A francia filozófus Gaston Bachelard szerint "[a] pince mindenekelőtt a
ház sötét lénye, a földalatti hatalmakkal paktáló lény. Amikor róla
álmodozunk, a mélységek irracionalitásával lépünk szövetségre." Tóth Márton
Emil legújabb kiállítása a PINCE projekttér földalatti mélyében látható
kiállítása ennek a sötét hatalmakkal paktáló lénynek a feltárását tűzi ki
céljául. A pince ebben az esetben egyszerre hiedelmek, vágyak, képzetek
metaforikus birodalma, és ugyanakkor nagyon is konkrét jelenségek, tárgyak,
mesterséges és természeti képződmények, élő és élettelen dolgok lakhelye. A
pince ugyanis egyszerre működhet vész idején óvóhelyként; lehet
raktározásra, tárolásra ítélt tárgyak végállomása; vagy éppen használhatjuk
tartósításra, érlelésre, erjesztésre alkalmas térként is. Azt is
mondhatnánk, hogy a pince éppúgy kebelezheti magába régen letűnt, vagy
éppen letűnőben lévő civilizációk nyomait, és ugyanakkor, nedves falainak
és nyirkos klímájának köszönhetően, sókiválások és gombatelepek új
világainak születését is lehetővé teszi.
Tóth Márton Emil kiállított munkáiban tehát e kettőséget kutatja, hiszen,
akár csak a pince legmélyében, úgy alkotásaiban is egyszerre működnek az
emlékezés és felejtés, pusztulás és a keletkezés, enyészet és tenyészet
egymással látszólag ellentétes folyamatai. Mindezt azonban nem a fogalmak
és diskurzusok szintjén vizsgálja, hanem a képzőművészeti kutatás
lehetséges eszközei segítségével teremt olyan kereteket, amelyeken belül e
folyamatok, így például a pince falon le- vagy kicsapódó sótelepek vagy
gombák kialakulása, növekedése, burjánzása válik az alkotás – a létrejövő
műalkotás jellegétől függően – alanyává, vagy éppen tárgyává. Fontos
azonban leszögezni, hogy e kiállítás legtöbb anyaga esetében mégsem
beszélhetünk egyszerűen ábrázolásról, másolásról, vagy bármiféle egyéb
mimetikus, tehát utánzó tevékenység lenyomatairól. Nem egyértelműek ugyanis
azok a lezártnak vélt ontológiai kategóriák sem, amelyek az alkotót és az
alkotást hagyományos értelemben el szokták választani egymástól, hiszen itt
e pozíciók folyamatos fellazításáról, megkérdőjelezéséről,
keresztülhágásáról, vagy – stílszerűen – gombamód szaporodó pozíciók
sokaságáról érdemes inkább beszélnünk.
A PINCE legújabb kiállításának darabjai voltaképpen ebbe a szimbolikus és
szimbiotikus játéktérbe lépnek be, illetve engednek belépni bennünket
nézőket is. Abba a középpont nélkül burjánzó-tenyésző, látszólag kaotikus
sokaságba, ahol nem eldöntött sohasem, hogy hol húzódnak az alkotó és a
befogadó, műtárgy és környezete, vagy éppen a ráció földszíni világa és a
pincemély irracionalitása közötti határok."

Miklósvölgyi Zsolt


A kiállítás megtekinthető:
2021. 01. 26. – 02. 23.
kedd, csütörtök: 16-18h
szombat: 14-16h
Megnyitó esemény nem lesz.
https://www.facebook.com/events/776588139734825

PINCE
1122 Budapest, Hajnóczy József u. 5.


More information about the Artinfo mailing list