[artinfo] ISBN Hírlevél / Newsletter

ISBN books+gallery isbn.books.gallery at gmail.com
Tue Aug 24 18:32:27 CEST 2021


Gróf ferenc - Konkrét idő. Finissage! | Fridvalszki Mark -  Ad Futura, Ad Inexplorata Vernissage! 

ISBN HÍRLEVÉL / NEWSLETTER
2021/08/24
KIÁLLÍTÁS / EXHIBITION

Gróf Ferenc - Konkrét idő / Conceret Time

2021. augusztus 3 - 27
.
Finisszázs: augusztus 27-én 17-től 19 óráig a művész jelenlétében
Gróf Ferenc, Konkrét idő című kiűllítása augusztus 27-én, pénteken bezár. A kiállítás utolsó óráiban, pénteken délután 5 órától finisszázst tartunk a művész közreműködésével.
„…A kiállítás fókuszában a Magvető kiadó Gyorsuló idő sorozatának 1975-től 1980-ig tartó első öt éve áll. Fajó János festőművész ebben az időszakban száztizenhárom borítót tervezett a mára kultikussá vált sorozat számára. A Gyorsuló idő kitűnt kortársainak tipográfiára és figuralitásra építő, a (szocialista) reklámkultúrába illeszkedő munkák sorából visszafogottságával, a fehér alapon lebegő mértani ihletésű formák mellé állított talpatlan betűkkel. Visszatekintve, a munkákból egyfajta kibernetikus szuprematizmus sugárzik: az analóg formák egyszerre idézik a korai avantgárd kísérletező lezserségét és a beköszönő számítástechnikai korszak maximális optimalizációra törekvő munkamorálját. A Bézier-görbe kivégezte a körzőt és a vonalzót: Gróf Ferenc kiállítása epitáfium a késői Kádár korszak egyik legmonumentálisabb tervezőgrafikai vállalkozásának emlékművén…”

A kiállítás a Fajó Alapítvány támogatásával valósult meg.

Finisszázs: augusztus 27-én 17-től 19 óráig a művész jelenlétében


‘...The focus of the exhibition is on the series Concrete Time by Magvető Publishing from 1975 till 1980. The painter János Fajó in this period made one hundred and thirteen covers for the now cultic series. Concrete Time stood out from its contemporaries with its restraint, geometric inspired shapes floating in front of a white background and sans-serif fonts which didn’t fit into the socialist advertisement culture neither in typography nor in figuration. In retrospect the works radiate a kind of cybernetic suprematism: the analogue forms evoke both the experimentalism and casualness of the early avant-garde and the maximalist optimization oriented work ethic of the forthcoming computer age. The Bézier curve executed the ruler and the compass: Ferenc Gróf’s exhibition is an epitaph on the memorial of one of the most monumental graphic ventures of the late Kádár era…’

The exhibition was supported by the Fajó Foundation.

Finissage: 27th of  August from 5 to 7pm in the presence of the artist
Facebook event (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=604b8aa1f8&e=2643f4e021)
https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=67c3cace3b&e=2643f4e021 Share (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=c5ffe95216&e=2643f4e021)
http://us19.forward-to-friend.com/forward?u=2886037165805edc3b56ec157&id=4e4a5c566b&e=2643f4e021 Forward (http://us19.forward-to-friend.com/forward?u=2886037165805edc3b56ec157&id=4e4a5c566b&e=2643f4e021)

Helyszín: ISBN könyv+galéria, 1084 Budapest, Víg utca 2.

Nyitva tartás:
K-P 12-19:00

www.isbnbooks.hu

Location: ISBN könyv+galéria, 1084 Budapest, Víg utca 2.

Opening hours:
Tu-Fri 12-7pm

www.isbnbooks.hu  (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=22f76fedd0&e=2643f4e021)
KIÁLLÍTÁS / EXHIBITION

Fridvalszki Márk: Ad Futura, Ad Inexplorata
2021. augusztus 31 - szeptember 29
.
Megnyitó / opening: augusztus 31-én 17-től 21 óráig a művész jelenlétében
„Kibaszott sötét az erdő,
Reméljük az idő eljő,
Mikor meglátjuk a kiutat végre,
És kimehetünk már valami fényre.”
(Dé:Nash, Bolyongó, 2021)

Az idézett refrén a kiutat a mindennapok „földhözragadt”, nyers minőségében keresi, ami nem meglepő, hiszen Dé:Nash szövegei a magyarországi politikai közéletről fogalmaznak meg kritikát. Csodálatos metaforákon keresztül festenek le egy kortünetet, az életre rátelepedő és azt teljességében átszövő, fojtogató növényzetről nyilatkoznak, amiből szinte lehetetlen bármilyen kitörés lehetőségének észlelése.
Ha megpróbálunk ebből a ráközelített képből perspektívát váltani, eltávolodni, az eseményeket madártávlatból figyelni, azt észleljük, hogy a látóhatáron feltűnik egy áthatolhatatlannak tűnő, a horizontot gömbtetőként beborító vastag, szürke felhőzet. Ki-ki tájegységtől függően ezen a planetáris kupolán belül éli az életét, a kapitalista hegemónia megkérdőjelezhetetlen normái szerint.
A szürke felhőzet ugyanakkor egyre csak ereszkedik, kiszorítva a teret a felszín és maga között. Ebben a fullasztó, oxigénmentes közegben agyi funkcióink egyre csak lassulnak, érezzük ezt, eloszlatnánk a ködöt, ám a játékszabályok átírására, vagy az áttörés esélyeire sem energiánk, sem fantáziánk nem maradt.
Így akár „földhöz ragadtan” kutatunk kiút után, akár elvontan gondolkodunk a felhőzet átszakításának lehetőségeiről, azzal konfrontálódunk, hogy a rendszer, mint egy színtelen, szúrós szagú gáz, minden teret betölt.
Már jó ideje azon lamentálok, hol találhatóak és mik azok az eszközök, elképzelések, gyakorlatok, hogyan állnak össze azok az energiakoncentrációk, amik a „teremtő fény” reményében mégis átszakíthatják a jövő-perspektíváinkat blokkoló falat. Mert vannak ilyenek, egyelőre töredezetten, de optimistának kell maradnunk. Egy sterilen realista rendszerrel szemben a fantázia, a víziók, a kritikai hozzáállás, vagy az optimizmus már működő energia lehet.
Érzésem szerint egy optimista tartás eléréséhez, egyes, a jelent sarkalatosan meghatározó pontok felülvizsgálata elkerülhetetlen, miszerint ezen az úton a posztmodern irónia, a cinizmus, az egyén elsőbbsége, vagy a katasztrófa-kultusz nem célravezetőek. Ahhoz, hogy kialakuljon bennünk egy azzal kapcsolatos valós hit, hogy egy új korszak reményében egymásra tudunk csatlakozni, újra rá kell eszmélnünk, hogy ha a történelemnek vége is, az elképzelhetetlen továbbra is létezik, és igenis mindig van jövő!

Megnyitó / opening: augusztus 31-én 17-től 21 óráig a művész jelenlétében
When we think of the present, we often feel as if we were wandering in a dark forest overgrown by dense vegetation, looking for a way out to the light, toward some optimistic future. If we change perspective, leaving the ground behind, observing the events from a bird’s eye view, we notice that a thick, grey cloud appears on the skyline that seems impenetrable, covering the horizon as a spherical roof. People in different regions live their lives within this planetary dome, according to the unquestionable norms of capitalist hegemony.
The grey cloud is descending, displacing the space between the surface and itself. In this suffocating environment with no oxygen, our brain functions are slowing down. We can feel this happening and we would like to dispel the fog, but we have neither the energy nor the imagination left to rewrite the rules of the game or the chance for a breakthrough.
Thus, as we think about the possibilities of breaking through the grey clouds, we are confronted with the fact that the system, like a colorless, pungent-smelling gas, fills all space.
For a long time now, I have been desperately looking for the tools, ideas, and practices that can still break through the wall blocking our future perspectives in the hope that the “energizing light” shines through. Because they exist, for now fragmented, but we must remain optimistic. Against a sterile realistic system, fantasy, visions, critical attitudes or optimism can already be a working energy.
In my opinion, in order to embrace an optimistic attitude, it is inevitable to review some of the crucial points of the present, that postmodern irony, cynicism, individualism, or doomsday cult are not expedient in this way. In order for us to develop a real belief that we can reconnect to one another in the hope of a new era, we must realize again that even if history has ended, the unimaginable still exists, and indeed there is always a future!

Finissage: 31st of  August from 5 to 9pm in the presence of the artist
Facebook event (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=b0c85b0f1a&e=2643f4e021)
https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=a115258b51&e=2643f4e021 Share (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=074c7af8ca&e=2643f4e021)
http://us19.forward-to-friend.com/forward?u=2886037165805edc3b56ec157&id=4e4a5c566b&e=2643f4e021 Forward (http://us19.forward-to-friend.com/forward?u=2886037165805edc3b56ec157&id=4e4a5c566b&e=2643f4e021)

Helyszín: ISBN könyv+galéria, 1084 Budapest, Víg utca 2.

Nyitva tartás:
K-P 12-19:00

www.isbnbooks.hu

Location: ISBN könyv+galéria, 1084 Budapest, Víg utca 2.

Opening hours:
Tu-Fri 12-7pm

www.isbnbooks.hu  (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=6266af53b4&e=2643f4e021)
Új KÖNYVEK / NEW BOOKS
https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=e9aea2d1fb&e=2643f4e021

https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=21a414284f&e=2643f4e021

https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=517024fab1&e=2643f4e021

https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=c0663cf0af&e=2643f4e021

ONLINE DATABASE (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=7831588b67&e=2643f4e021)

============================================================
** Facebook (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=4960b7d4f7&e=2643f4e021)
** Link (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=b87f03fc74&e=2643f4e021)
** Website (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=12557a63ae&e=2643f4e021)
Copyright © | 2021 | ISBN könyv+galéria|, All rights reserved.

Our mailing address is:
isbn.books.gallery at gmail.com
Want to change how you receive these emails?
You can ** update your preferences (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/profile?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021&c=4e4a5c566b)
or ** unsubscribe from this list (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021&c=4e4a5c566b)
.

This email was sent to artinfo at c3.hu (mailto:artinfo at c3.hu)
why did I get this? (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/about?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021&c=4e4a5c566b)     unsubscribe from this list (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021&c=4e4a5c566b)     update subscription preferences (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/profile?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021&c=4e4a5c566b)
ISBN books+gallery . Víg utca 2. . Budapest, Hungary — Budapest 1084 . Hungary

Email Marketing Powered by Mailchimp
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=2886037165805edc3b56ec157&afl=1


More information about the Artinfo mailing list