[artinfo] MEGHÍVÓ / INVITATION_SETUP_MAMŰ_2019.10.11. -19.00

MAMŰ Társaság mamusociety at gmail.com
Sun Oct 6 11:40:38 CEST 2019


SETUP

2019.10.11. -11.01.KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK/ EXHIBITING ARTISTS:

ANTAL István | CSIZIK Balázs | DÓRA Ádám | EJTECH | MAJOROS Áron Zsolt |
MOLNÁR Judit Lilla | PÓLYA Zsombor | SZABÓ Kristóf – KRISTOFLAB | SZABÓ
Ottó (ROBOTTO) | SZÁSZ Attila | TARR KálmánMEGNYITÓ / OPENING:

2019. Október 11. / 11 October 2019 (péntek / Friday) 19:00 / 7 p.m.MEGNYITJA / OPENING SPEECH BY:

SZIRTES János, képzőművész / visual artistKÖZREMŰKÖDŐK / CONTRIBUTORS:

BOT Ádám & SZILÁGYI Krisztián - performansz / performance ( Ziggurat
Project )KURÁTOR / CURATOR: SZABÓ KRISTÓF - KRISTOFLABHELYSZÍN / VENUE:

MAMŰ Galéria / Gallery

H 1071 Budapest, Damjanich u. 39.

(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)FACEBOOK EVENT: https://www.facebook.com/events/2655932864634062//

Az interaktivitás egy új lehetőség a kortárs művészet területén. Az
interakció performansz-művészet megjelenésekor került be a köztudatba. Az
aktivitást kiváltó művészet, közelebb áll a térben és időben működő
alkotásmódhoz, mint például a film vagy színház. A performanszra
határterületként is tekinthetünk, összekötő kapocs a képző és az előadói
művészet között.Újabb tendenciákat figyelhetünk meg az egyre jobban elterjedt
interaktivitásban. Olyan alkotásokról van szó, amik magával a nézővel
teremtenek kapcsolatot, bevonzzák saját terükbe vagy az alkotási
folyamatba. A művész nem saját testét használja érintkezési felületnek,
hanem magát a tárgyat alkotja úgy, hogy képes legyen erre. Kísérletező
műfajról van szó, a mainstream kultúrában is pedig kifejezetten népszerű.
Köszönhető ez a digitális eszközök fejlődésének. A kinect a touchscreen és
más különböző szenzorok, alapjaiban változtatják meg életünket.Az itt látható művek installációk, amelyek különböző aspektusokban
invitálják a nézőt, hogy kapcsolatba, interakcióba lépjenek a tárggyal.  A
kiállítás tárgya a fentiekben megvilágított tendencia művészeti bemutatása.
Hol játékos, hol inkább gondolkodtató, de minden esetben a látogatóval
egyfajta kontaktust teremt.A setup, mint beállítási folyamat, állandó tevékenységünk. Környezetünkhöz
vagy helyzetünkhöz finomítjuk, szinkronizáljuk eszközeinket, időnket.
Technológiai létünk saját identitásunkat határozzák meg az eszközök és az
azokkal kialakított kapcsolatainkon keresztül.  A kiállított installációk
kimozdítanak szokványos tárgyi kontaktusainkból és a művészeten keresztül
új érzékelési lehetőséget tárnak fel.

Interactivity is a new opportunity in the area of contemporary art.
Interaction came into the public awareness when performance art emerged.
Art that triggers activity is closer to the art of space and time, such as
film or theater. Performance can also be seen as a frontier, a connecting
link between the fine arts and the performing arts.

New tendencies are emerging in the increasingly widespread interactivity.
These are works of art that connect with the viewer themselves, involve
them in their own space or in the creative process. The artist does not use
his own body as a contact surface, but forms the object itself in such a
way as to be able to do so. It is an experimental genre and is also very
popular in mainstream culture. This is due to the development of digital
devices. Kinect touchscreen and other different sensors are fundamentally
changing our lives.The works shown here are installations that invite the viewer in various
aspects to connecting with and interact with the object. The subject of the
exhibition is the artistic presentation of the above illuminated tendency.
Sometimes players are more thoughtful, but they always create a kind of
contact with the visitor.Setup as a installing process is our constant activity. We refine,
synchronize our devices, our time with our environment or situation. Our
technological existence defines our own identity through the tools and our
relationships with them. The exhibited installations move us out of our
usual tangible contacts and explore new possibilities of perception through
art./WEB:

https://mamusociety.wordpress.com

/MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW:

2019. November 1-ig, szerda, csütörtök, péntek 16-19 óra között / untill 1
November 2019, Wednesday, Thursday, Friday from 4 p.m. to 7 p.m.A MAMŰ Galéria támogatói / The MAMŰ Gallery is supported by: NKA, MMA,
EMMI, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata/#mamuunderground #contemporaryart #mamugaleria #mamugallery
#exhibitionopening #budapestunderground #alternativeart #artistrunspace
#artistinitiative #hungarianart

-- 
-- 
MAMŰ Társaság / MAMŰ Society
1071 Budapest, Damjanich u. 39.
mamusociety at gmail.com
+36-30-998-47-17
www.mamu.hu


More information about the Artinfo mailing list