[artinfo] Többszörös áttétel: 7 / Tarr Hajnalka

PINCE project pinceproject at gmail.com
Thu May 2 14:25:01 CEST 2019


Tarr Hajnalka kiállítása.
Megnyitó: 2019. 05. 07. 19.00
Helyszín: PINCE 1122 Budapest, Hajnóczy József u. 5.
A kiállítás megtekinthető előzetes egyeztetéssel (pinceproject at gmail.com)
május 18-ig.

"A valóság, mint érzékszervi ingeregyüttes az adott tapasztaló szenzoros és
belső, érzelmi-gondolati adottságainak, tapasztalatainak függvényében
szűrődik, absztrahálódik, elveszik és kiegészül. A tapasztaló ezt a szűrt
és egyben kiegészített halmazt valóságként kezelve közvetíti mások, más
helyzetek felé, illetve sajátos formában manifesztálhatja (ld. műtárgy).
Ezen tárgy újabb tapasztalók sajátos befogadási készletének szűrőjén át
ismét részben elveszik, illetve részben kiegészül.
Vigyázat, az életünk nyomokban valóságot tartalmazhat.

ÁTTÉTEL [e] főnév -t, -ek, -e [ë, e]

1. Általában az áttesz igével kifejezett cselekvés, eljárás, művelet; az a
cselekvés, hogy vmit vhova áttesznek
2. Gyorsírással írt szöveg átírása közönséges írással, ill. írásba.
3. (elavult) Idegen nyelvre v. idegen nyelvről való fordítás.
4. (műszaki nyelv) Mechanikai szerkezet, melynek az a feladata, hogy egy
forgó tengelyről v. kerékről a kifejtett hatóerőt módosítva, rendsz.
nagyobbítva és lassítva, átvigye egy másik, az alaptengelytől rendsz.
eltérő nagyságú (fogas)kerékre, ill. tengelyre. Egyszerű, lassító,
többszörös áttétel; a kerékpár áttétele. || a. (műszaki nyelv, fizika)
Hajtóerőnek ilyen szerkezettel történő módosítása
5. (orvostudomány) Az a folyamat, amelynek során az eredeti gócból
leszakadó sejtek, ill. baktériumok a szervezet más részében v. részeiben új
góco(ka)t hoznak létre.
6. (zene) Zeneműnek vmely más, az eredetitől v. az előtte levőtől eltérő
hangnemben való leírása v. lejátszása.
7. (pszichológia): Lelki folyamat, amelynek révén a tudattalan vágyak
bizonyos tárgyra (=személyre) aktualizálódnak"
T. H.


More information about the Artinfo mailing list