[artinfo] Mindenki vegyen elő egy lapot!

Telep Galéria telep.galeria at gmail.com
Thu Dec 5 18:45:52 CET 2019


» Please scroll down for English ↓↓↓

Mindenki vegyen elő egy lapot! | csoportos kiállítás

A kiállítás címe a röpdolgozatokat megelőző rettegett mondat, egy mindenki
által jól ismert iskolai élményhez köthető frázis, amely az ismeretanyag
írásbeli számonkérésének emlékét idézi fel. A szöveg a tudás leképezésének
egy eszköze, transzformációja. Ennek az ismeretek iskolai átadására
szolgáló speciális verziója a tankönyv, ami hiányos, torzított és
keretezett. Ezek a jelzők az oktatási rendszerre is érvényesek, ezért
kiállításunk kulcsszavai is egyben.

A kiállítás fókuszában az állami oktatás áll, amelynek az egyik legnagyobb
problémája az iskolák központosítása, valamint, hogy nem hatékonyak az
alkalmazott tanítási-tanulási módszerei: ilyen a szövegalapú számonkérés és
a korszerűtlen értékelési rendszer. Az elmúlt időszak közneveléssel
kapcsolatos törvénymódosításai még nehezebb helyzetbe hozzák mind a
tanulókat, mind a tanárokat – ugyanakkor az elvárások egyre növekednek. A
nagy mennyiségű, központilag meghatározott tananyag sok esetben korlátozza
a tanárok pedagógiai módszertani lehetőségeit is,, és nem támogatja a
diákokat a kritikai gondolkodás elsajátításában sem.

A kiállításon bemutatott művek elsősorban a központilag meghatározott
tananyag átadására és számonkérésének módjára reflektálnak. Mindezek
mellett egy olyan – alternatívát kínáló – modell is szerepel, amely a
projektalapú, közös munkában rejlő kreatív lehetőségeken alapul, és ahol a
tanulóknak miközben az őket érintő témákkal foglalkoznak, lehetőségük van
az önálló gondolkodásra és a szabad véleménynyilvánításra.

Kiállító művészeink személyes élményeikből kiindulva a hazai oktatási
rendszer hiányosságait tágabb kontextusba helyezik, új nézőpontból
vizsgálják és fogalmaznak meg akár ironikus vagy humoros hangvételű
kritikus véleményt a köz-, vagy éppen a felsőoktatással kapcsolatban.

Kiállító művészek:
ASZTALOS Zsolt, BALOGH Viktória, BARNA Orsolya & PÁLINKÁS Bence György,
DEMOLAB, LŐDI Virág, PÓLYA Zsombor, SZEMZŐ Zsófia, TÓTH Márton Emil.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem másodéves képzőművészet-elmélet szakos
hallgatóinak projektje.

Kurátorok:
Balajthy Boglárka, Bence Bettina, Czvetkó Fruzsina, Cselőtei Boglárka,
Domonkos Sára, Geiger Róza, Grisztel Eliza, Horváth Mátyás, Lipka Boróka,
Martincsák Kata, Menyhért Júlia, Pető Zsófia, Sárközi Fanni, Sóti Márton.

Témavezető: Lázár Eszter
Grafika: Kulcsár Csaba
kiállítás időpontja: 2019.12.13 - 28.

megnyitó: 2019.12.12. 18:00
kiállítást megnyitja: Váradi Emese, vizuális kultúra tanár

fb esemény: https://www.facebook.com/events/427828538143223/
~

Take out your pencils!

We all know the feeling when the teacher orders the class to have their
papers and pencils ready, having to start the lesson with writing an
unanticipated test. This metaphor evokes many deep-rooted negative
associations with the educational system and its underlying power
relations. Text is a tool for visualising knowledge. Textbooks are
incomplete, warped and framed. These indicatives also characterise not only
the educational system, but our exposition as well.

The focus of our exhibition is the critique of the national educational
system. The main issue with it is that its methods are not effective and
obsolete: such as the reckoning of subjects by text and the present system
of evaluation. The situation of students and teachers are getting more and
more difficult due to the regulation passed recently regarding public
education. Conditions for education are becoming more stringent, while
expectations are getting higher at the same time. The large amount of
centrally stated curriculum limits teachers' methods and deprives students
of the opportunity to learn critical thinking.

Works presented at the exposition remark upon the shortcomings of the
centrally defined curriculum, its presentation and the method of its
reckoning, and the fact that students are often overwhelmed by
expectations. Besides this, some works presented are demonstrative of
alternative educational instruments, such as e.g. project-based teamwork.
Our exhibiting artists (Zsolt ASZTALOS, Viktória BALOGH, Demolab, Virág
LŐDI, Bence PÁLINKÁS and Orsolya BARNA, Zsombor PÓLYA, Zsófia SZEMZŐ and
Márton Emil TÓTH) were inspired by their own experiences within public or
higher education. They have approached the theme critically, sometimes with
irony or humor. They put the shortcomings of the educational system in a
broader context and examine it from a whole new viewpoint, sometimes even
going as far as commemorating this educational phenomenon.

exhibiting artists:
Zsolt ASZTALOS, Viktória BALOGH, Orsolya BARNA & Bence PÁLINKÁS, DEMOLAB,
Virág LŐDI, Zsombor PÓLYA, Zsófia SZEMZŐ, Márton Emil TÓTH.

Exhibition of the second year fine art theory students at the Hungarian
University of Fine Arts.

Curators:
Boglárka Balajthy, Bettina Bence, Fruzsina Czvetkó, Boglárka Cselőtei, Sára
Domonkos, Róza Geiger, Eliza Grisztel, Mátyás Horváth, Boróka Lipka, Kata
Martincsák, Júlia Menyhért, Zsófia Pető, Fanni Sárközi, Márton Sóti.

Tutor: Eszter Lázár
Graphic Design: Csaba Kulcsár

date: 13th - 28th of December, 2019.
opening: 6pm 12th of Decemeber 2019.
the exhibition will be opened by Emese Váradi (visual culture teacher)

fb events: https://www.facebook.com/events/427828538143223/


More information about the Artinfo mailing list