[artinfo] Optimista kiállítás. Erdély Miklós és az MKE (1946-2018) /// MKE Barcsay Terem 2018.12.14. péntek 18:00

Miklos Peternak peternak at c3.hu
Sat Dec 8 20:29:04 CET 2018


*Optimista kiállítás.*

*Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem (1946–2018)*

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola kiállítása,

Barcsay Terem, 1062 Budapest, Andrássy út 69.

2018. december 15. – 2019. január 25.

_Megnyitó: 2018. december 14., péntek 18.00_

A kiállítást megnyitja Altorjay Gábor

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolája a 2018/19-es tanév első 
szemeszterét Erdély Miklós munkásságának szentelte. A féléves művészeti 
kutatási projekt záróeseménye ez a kiállítás, mely Erdély Miklós és a 
Magyar Képzőművészeti Egyetem munkacímmel került meghirdetésre és 2018. 
december közepétől január végéig látható az MKE Barcsay termében. A 
projekt koordinátorai Kőhalmi Péter, Sugár János, Szegedy-Maszák Zoltán 
és Peternák Miklós. A kiállítás célja a vállaltan történeti tematika 
mellett új, erre az alkalomra készült művek bemutatása, melyek 
kiegészültek néhány korábbi művel, reprodukciókkal, valamint archív 
anyagokkal.

Ismert tény, hogy Erdély Miklós a XX. század második felének meghatározó 
jelentőségű alkotója 1946–47 folyamán egy tanéven át a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola szobrász szakos hallgatója volt. Természetesen 
ez az egy éves időszak önmagában talán nem lenne elégséges indok erre a 
kiállításra, ám tudjuk, hogy élete során barátai és az MKF hallgatóinak 
generációi révén közvetve és néha közvetlenül szinte folyamatos, bár 
áttételes kapcsolatban állt az intézménnyel. Életre szóló barátság fűzte 
például Kondor Bélához és Altorjai Sándorhoz (mindketten a Főiskola volt 
hallgatói), majd az 1970-es és 1980-as évek generációihoz is. 1975-ben 
két előadást tartott a Főiskolán, aminek szerepe volt a Rózsa-presszó 
néven ismertté vált művészcsoport létrejöttében is. Az előadásokat 
követően egyes emlékezések szerint Erdélyt az intézményből kitiltották, 
melyre közvetlen bizonyítékokat ugyan nem lehet találni, de arra több 
dokumentum utal, hogy legalábbis nemkívánatosnak minősítették azt a 
szellemiséget, melyet munkáival és magatartásával képviselt.

Az 1970-es és 80-as évek fordulóján előbb a Maurer Dórával közösen 
vezetett Kreativitási Gyakorlatok résztvevői, majd az Indigo csoport 
tagjai között találunk számos akkori MKF-hallgatót. Közülük hatan 
1981-ben rektori figyelmeztetést kaptak egy „nem engedélyezett” Indigós 
kiállításon való részvételért.

1990 után, Erdély halálát követően a hallgatók újabb generációi között 
is folyamatos az érdeklődés Erdély Miklós iránt. 2008-ban, születésének 
80. évfordulója alkalmából az Intermédia Tanszék rendezett többnapos 
konferenciát emlékére.

A kiállítás kapcsolódik Erdély Miklós (1928–1986) születésének 90. 
évfordulójához, valamint egy speciális történelmi–intézménytörténeti 
időutazáshoz, vagyis kísérlet Erdély Miklós máig érő hatástörténetének 
új típusú bemutatására.

A szervezők köszönetet mondanak az Erdély családnak, az örökösöknek, az 
EMA-nak és az Indigo csoport tagjainak segítségükért. A rendezvényt a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

*Optimistic Exhibition.*

*Miklós Erdély and the Hungarian University of Fine Arts (1946–2018)*

Exhibition of the Doctoral School of the Hungarian University of Fine Arts,

Barcsay Hall, 69 Andrássy út, Budapest 1062

15 December 2018 – 25 January 2019

_Vernissage: 6 pm, Friday, 14 December 2018_

Opening remarks by Gábor Altorjay

The first semester of the 2018/19 Doctoral Programme of the Hungarian 
University of Fine Arts was devoted to the work of Miklós Erdély. 
Announced under the working title Miklós Erdély and the Hungarian 
University of Fine Arts, this exhibition will take place from 
mid-December until late January at the Barcsay Hall of the University as 
the closing event of a 3-month art research project. The project is 
coordinated by Péter Kőhalmi, János Sugár, Zoltán Szegedy-Maszák and 
Miklós Peternák. Despite its explicitly historical theme, the exhibition 
aims to present new works created for this occasion, which are 
accompanied by some existing works as well as reproductions and archival 
material.

It is a well-known fact that Miklós Erdély had briefly studied sculpture 
at the Hungarian Academy of Fine Arts in the 1946/47 schoolyear before 
becoming a highly influential artist of the second half of the 20^th 
century. Of course, this one semester alone would not justify such an 
exhibition, but we also know that throughout of his life, he was almost 
constantly in touch with the institution via his friends and entire 
generations of Academy students, even if this contact was mostly 
indirect. He cherished lifelong friendships with Béla Kondor and Sándor 
Altorjai, for instance (both were students of the Academy), and later 
also with generations of the 1970s and 1980s. In 1975 he held two 
lectures at the Academy, which had a role in the founding of the artist 
group later known as the Rózsa Circle. According to some recollections, 
Erdély was banned from the institution following these lectures, for 
which there is no direct proof to be found, but a number of documents 
suggest that the mentality represented by his works and his behaviour 
was deemed undesirable in the least.

At the turn of the 1970s/80s, several students of the Academy could be 
found amongst the participants of the Creativity Exercises course he ran 
together with Dóra Maurer, and later among the members of the 
Interdisciplinary Thinking (Indigo) group. Six of these students 
received a rector’s warning for participation at a “non-permitted” 
Indigo exhibition in 1981.

After 1990, following Erdély’s death, the emerging new generations of 
students retained a continued interest in Miklós Erdély. In 2008, the 
Intermedia Department organized a several-days-long conference to 
commemorate him on his 80^th birthday.

The current exhibition is associated with the 90^th anniversary of 
Miklós Erdély’s (1928–1986) birth, as well as a special historical 
journey back in time and through the history of the institution. In 
other words, it is an experiment to present the ever-lasting effective 
history of Miklós Erdély in a new form.

The organizers hereby wish to extend their gratitude to the Erdély 
family, the heirs, the Miklós Erdély Foundation and members of the 
Indigo group for their help. The event is sponsored by the National 
Cultural Fund.More information about the Artinfo mailing list