[artinfo] A GONDOLAT TEKINTETE- Miklós Gaál és iski Kocsis Tibor kiállítása I GAZE of THOUGHT- An exhibition of works by Miklós GAÁL and Tibor iski KOCSIS

Budapest Galéria info at budapestgaleria.hu
Mon Jul 24 12:12:22 CEST 2017


A GONDOLAT TEKINTETE

Miklós Gaál és iski Kocsis Tibor kiállítása

BUDAPEST GALÉRIA

1036 Budapest, Lajos utca 158. | mindkét szint

Megnyitó: 2017. augusztus 1., (kedd) 17:00

Kiállító művészek:

MIKLÓS GAÁL (1974, Espoo, Finnország)

ISKI KOCSIS TIBOR (1972, Kisvárda, Magyarország)

Kurátor: SULYOK MIKLÓS

Megnyitja: SZÉPLAKY GERDA esztétaMiklós Gaál és iski Kocsis Tibor művészetének központi kérdése a valóság
helyzete és az ábrázoláshoz való viszonya; közelebbről a tapasztalat és az
érzékelés szerepe a valóság művészi megteremtésében. A kiállítás a két
művész közös rendezésében mutatja be a kérdésre adott válaszaikat.

Miklós Gaál a fotó, a videó és az installáció eszközeivel kísérletezve
vizsgálja az ábrázolt tárgy és a látszat összefüggését, kívülállóként
szemlélve a véletlenszerűen elrendeződő valóságelemeket. A művein megjelenő
helyzetek és jelenetek a hétköznapi élet és környezet elemeit olyan
összefüggésben mutatják meg, amelyek teljesen új, szokatlan értelmezésre
vezetik a nézőt, mintegy átkeretezve a megszokott látványokat.

iski Kocsis Tibor művészetének problémája is közel áll Gaáléhoz: nála a
tárgy és a lét összefüggéséről van szó. Mivel művészete konceptuális alapú,
művei gondolati háttérbe ágyazódnak, miközben gondosan megkomponált és
bravúrosan megfestett-megrajzolt képei sohasem mondanak le az érzéki
látvány kifejező erejéről. A számos különféle technikával – olaj-vászon
festmény, pasztell, szén- és ceruzarajz, szitanyomat, fotó, ofszetnyomat –
kivitelezett mű témája a természet mint ember nélküli és mégis ember
alkotta valóság. Kiállított sorozatművein iski Kocsist a természet
egészének ábrázolása foglalkoztatja, a világűrtől és a Holdtól a fűszálig
terjedő dimenzió-skálán. A kiállítás installálása érthetővé teszi, hogy a
természet bármely, élő, vagy élettelen részletét szemléljük is, mindig
egyetlen egésszel van dolgunk, amely mindig az emberhez való viszonyból
nyeri értelmét.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gaze of Thought

BUDAPEST GALÉRIA

1036 Budapest, Lajos utca 158.

Opening: 1 August 2017, (Tuesday) 5 pm


Participating artists:

MIKLÓS GAÁL (1974, Espoo, FN)

ISKI KOCSIS TIBOR (1972, Kisvárda, HU)

Curator: MIKLÓS SULYOK

Opening speech by: GERDA SZÉPLAKY aesthete


The key question around which the art of Miklós Gaál and Tibor iski Kocsis
revolves is the situation of reality and its relationship to
representation, or, more precisely, the role of experience and perception
in the artistic creation of reality. This exhibition offers a selection of
the works of the two artists, presenting the answers they give to this
question.

Miklós Gaál experiments with photography, video, and installation art as
means with which to examine the interrelationships between the object
depicted and the depiction itself, contemplating the elements of reality,
which seem to have settled in an entirely incidental manner, as an outside
observer. The situations and scenes which appear in his works present
interconnections among elements of everyday life and the surroundings which
guide the viewer to completely new and unusual interpretations, almost as
if reframing familiar spectacles.

The essential problem of the art of Tibor iski Kocsis is similar to that of
Gaál’s art. He deals with the interrelationships between the object and
existence. Since his art is conceptual in its foundations, his works have
an ideational background, though his carefully composed and boldly
painted-sketched pictures never relinquish any of the expressive power of
the sensual spectacle. The theme of the works, which are made using an
array of techniques (oil-on-canvas paintings, pastel, charcoal and pencil
drawings, screen prints, photography, offset prints), is nature as a
reality without humans and yet created by humans. In his works on display
in this exhibition, iski Kocsis is concerned with the depiction of the
whole of nature, from outer space and the moon to the slenderest blade of
grass. The exhibition installation reminds us that whatever detail of the
natural world we happen to observe, whether living or lifeless, we are
always observing a single whole, which always acquires its meaning from its
relationship to the human.


More information about the Artinfo mailing list