[artinfo] Magyar müvészek és a számítógép / konferencia

Vasarely Victor vasarely.szm at gmail.com
Wed Sep 14 11:16:48 CEST 2016


Magyar mžvészek és a számítógép. Egy kiállítás rekonstrukciója.

Magyar Nemzeti Galéria, 2016. június 23. - szeptember 18.

A KIÁLLÍTÁST KÍSÉRÃ KONFERENCIA

2016. szeptember 15., csütörtök, 14.00 - 18.00
Magyar Nemzeti Galéria, B épület, el‘adóterem

A konferencián való részvétel ingyenes. A 
teremben ül‘helyet kizárólag az el‘zetes 
regisztrációval rendelkez‘k számára tudunk 
biztosítani, amennyiben legkés‘bb 13.45-ig 
megérkeznek és bemutatják jegyüket.
Regisztráció:
https://www.eventbrite.co.uk/e/magyar-mžveszek-es-a-szamitogep-c-kiallitast-kisero-konferencia-tickets-27323299725

A konferencia programja:

KÖSZÖNTÃK (14.00 - 14.20)

Orosz Márton, a Szépmžvészeti Múzeum 1800 utáni 
gyžjteményének f‘muzeológusa, a Vasarely Múzeum 
igazgatója,
Klaniczay Júlia, az Artpool Mžvészetkutató Központ igazgatója,
Vámos Tibor, professor emeritus, az MTA rendes 
tagja, az Magyar Tudományos Akadémia 
Számítástechnikai és automatizálási kutató 
intézetének (MTA-Sztaki) nyugalmazott igazgatója,
Alföldi István, a Neumann János 
számítógép-tudományi Társaság ügyvezet‘ 
igazgatója,

ELÃADÁSOK (14.25 - 16.30)

14.25 - 14.45 Alföldi István - Képes Gábor: IKT - id‘síkok, képek, technikák.
14.45 - 15.00 Orosz Márton: Algoritmikus mžvészet 
a kiállítótérben. Törekvések és tendenciák egy 
médium intézményesítésére.
15.00 - 15.15 Leslie Mezei: Digitális kultúra a 
vasfüggönyön innen és túl. A kiadatlan Computer 
Art Book története. (Az el‘adás nyelve angol.)
15.15 - 15.30 Csízy László: Vizuális mžveletek 
vizuális alapelemekkel. Pécsi számítógépes 
grafikai kísérletek.
15.30 - 15.45 Kepes János: Mire való (a 
számítógépen) a monitor? Gondolatok az els‘ 
magyar komputergrafikai kézikönyv születésérol.
15.45 - 16.00 Száva Gyula: A számítógép 
mozgókép-mžvészeti használatának kezdetei 
Magyarországon. Gyakorlati tapasztalatok az 
1970-1980-as évekb‘l.
16.00 - 16.15 Beregi Tamás: képiség és játékmenet 
az els‘ hazai számítógépes játékokban.
16.15 - 16.30 Sugár János: A még nem létez‘ jelen 
idejž másolata. A Media Research alapítvány, 
1990-2000.

(16.30 - 16.45 kávészünet)

MÙHELYBESZÉLGETÉS (16.45 - 18.00)
- számítógép alapú magyar mžvészet a 
rendszerváltás el‘tt (moderátor: Orosz Márton)

A beszélgetés résztvev‘i:

Maróy Ákos médiamžvész, innovátor, az EU Edge, az 
Aero Glass és az https://atlatszo.hu 
társalapítója,
Kepes János mžfordító-matematikus,
Raden P. Hannawati médiamžvész,
Révész László László képz‘mžvész, a Magyar Képz‘mžvészeti Egyetem docense,
Sugár János képz‘mžvész, egyetemi tanár, a Magyar 
Képz‘mžvészeti Egyetem intermédia tanszékének 
társalapítója,
Száva Gyula médiamžvész,
Szentgyörgyi Tibor a Digitart-kiállítások 
szervez‘je, a Digitart Mžvészeti Egyesület 
alapítója, a Vison Communications Kft. Igazgatója,
Vámos Tibor professor emeritus, az MTA rendes 
tagja, az Magyar Tudományos Akadémia 
Számítástechnikai és automatizálási kutató 
intézetének (MTA-Sztaki) nyugalmazott igazgatója,
Waliczky Tamás médiamžvész, a School of Creative 
Media, a City University of Hong Kong egyetemi 
tanára,

A konferencia végeztével 18.30-tól 
tárlatvezetésre invitáljuk a résztvev‘ket a 
Magyar mžvészek és a számítógép címž kiállításban 
(Magyar Nemzeti galéria, C Épület, 3. emelet), 
tárlatvezet‘k: Képes Gábor informatikatörténész, 
a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
f‘munkatársa és Orosz Márton mžvészettörténész, a 
kiállítás kurátora.More information about the Artinfo mailing list