[artinfo] I can see no art anymore. Profile of a collector: Walter Schnepel

SPAȚIU INTACT contact at fundatiaintact.ro
Mon Oct 3 16:27:24 CEST 2016


------------------------------------------------------------


** I can see no art anymore
Nu mai pot vedea artă
Profilul unui colecționar: Walter Schnepel

Vernisaj: joi, 6 octombrie, 19:00, Spațiu Intact, Cluj-Napoca
6 octombrie - 4 noiembrie 2016

Artiști: Joseph Beuys, George Brecht.  Earl Al(fred) Hansen, Robert Filliou, Richard Hamilton,
Arthur Köpcke , Nam June Paik, Ben(jamin) Patterson, Dieter Roth, Takako Saito, Tomas Schmith, Daniel Spoerri, Andre Thomkins, Timm Ulrichs, Ben Vautier, Wolf Vostell, Robert Watts, Emmet Williams, Ay-O
Curator:  Florin Ștefan

Walter Schnepel colecţionează din anii 1960. În această perioadă a acumulat un corpus semnificativ de artă din Fluxus, cunoscută drept cea mai radicală și mai experimentală mișcare artistică din anii 60. În 2017, colecţia integrală va fi prezentată la Ludwig Museum în Budapesta, iar selecţia prezentată în premieră la Spaţiu Intact include 24 de obiecte. Colecţia lui Schnepel a crescut semnificativ în număr de artefacte (peste 2.000) precum şi în importanţă, iar tema de bază a apărut de la primele achiziţii. Colecţionar dedicat, Schnepel este de părere că evoluţia exagerată a preţurilor din ultimii ani şi tendinţa de a privi arta mai degrabă drept o investiţie care poate aduce profituri mai mari decât la bursă este defavorizantă pentru cei care achiziţionează artă dintr-un sentiment de identificare. Adevăraţii colecţionari sfârşesc prin a fi depăşiţi de cei care cumpără artă din motive pe care el le consideră mai puţin semnificative sau motivante. S
elecţia curatoriată prezentată la Spaţiu Intact reprezintă o oportunitate singulară pentru publicul român de a afla cum gândeşte un colecţionar autentic, nu un investitor în artă, şi cum îşi organizează spaţiul cineva a cărui viaţă personală şi profesională s-au întrepătruns decade întregi pentru a-i reflecta pasiunea. Instituţia colecţionarului aşa cum este prezentată aici suplineşte un gol în peisajul cultural.

"Spațiu Intact va găzdui un "solo show" al colecționarului Walter Schnepel. Lucrările sunt semnate de alți artiști, însă puzzle-ul, întregul, este opțiunea colecționarului. Expoziția spune povestea acestui om", detaliază Florin Ștefan, curatorul expoziției și directorul Spațiu Intact.

Spațiu Intact este membru al Federației Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule.  Expoziția face parte din "7 ani, 7 spații, 7 zile", eveniment organizat de Federația Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule, dedicat artelor vizuale și care aniversează 7 ani de existență ai Fabricii de Pensule.

Parteneri: Fundația Culturală Intact, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Federația Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule, Centrul Cultural German Cluj-Napoca.

Sponsori: Leonidas, Casa Boema, Cluj Apartments
Parteneri media: Transilvania Reporter, Modernism.ro, I Love Cluj

SPAȚIU INTACT (http://fundatiaintact.us6.list-manage1.com/track/click?u=24f499bb092108c99a77f115d&id=cb02e2ca41&e=7c81d21ccc)
Fabrica de Pensule, strada Henri Barbusse 59-61, Cluj
contact at fundatiaintact.ro (mailto:contact at fundatiaintact.ro)  | www.spatiuintact.ro
www.fabricadepensule.org
_____________________________

I can see no art anymore
Profile of a collector: Walter Schnepel

Opening: Thursday, 6 October, 7 pm, Spațiu Intact, Cluj-Napoca
6 October - 4 November 2016

Artists: Joseph Beuys, George Brecht.  Earl Al(fred) Hansen, Robert Filliou, Richard Hamilton,
Arthur Köpcke , Nam June Paik, Ben(jamin) Patterson, Dieter Roth, Takako Saito, Tomas Schmith, Daniel Spoerri, Andre Thomkins, Timm Ulrichs, Ben Vautier, Wolf Vostell, Robert Watts, Emmet Williams, Ay-O
Curator: Florin Ștefan

Walter Schnepel has been collecting since the 1960s and during the years has amassed a significant body of Fluxus art. Fluxus is known as the most radical and experimental art movement of the sixties. The selection on view at Spaţiu Intact includes 24 artworks; further on the whole collection will be on view at the Ludwig Museum, Budapest in 2017. Schnepel’s collection grew significantly in numbers (it includes now more than 2,000 items) and importance, while shaping itself in terms of theme from the first few artworks. A dedicated collector, Schnepel feels that the current price craze and trend of regarding art more as an investment vehicle that can outperform the stock market is a deterrent to those who acquire because of the sense of identification. The real collectors end up often out-bid by others who collect for all the reasons that he finds less significant or motivating. The curated selection on view represents a unique opportunity for the Romanian public to gain an
insight into the mind and personal space of a real collector, not an investor in art, and whose professional and personal life intertwined for decades to reflect his passion. The institution of the collector as it is presented here fills in a gap in the cultural landscape.

"Spațiu Intact will host a "solo show" of the collector Walter Schneppel. The works are signed by other artists, but the puzzle, the whole, is the option of the collector. The exhibition tells the story of this man", says Florin Ștefan, the curator of the exhibition and the manager of Spațiu Intact.

Spațiu Intact is a member of The Paintbrush Factory Galleries and Artists Federation. The exhibition is part of "7 years, 7 spaces, 7 days", an event organized by The Paintbrush Factory Galleries and Artists Federation dedicated to the visual arts and which celebrates 7 years since The Paintbrush Factory came to life.

Partners: Intact Cultural Foundation, The Cluj-Napoca Mayor's Office and City Hall, The Paintbrush Factory Galleries and Artists Federation, The German Cultural Centre of Cluj-Napoca.
Sponsors: Leonidas, Casa Boema, Cluj Apartments
Media partners: Transilvania Reporter, Modernism.ro, I Love Cluj

SPAȚIU INTACT (http://fundatiaintact.us6.list-manage.com/track/click?u=24f499bb092108c99a77f115d&id=d8b4b869cc&e=7c81d21ccc)
Fabrica de Pensule, 59-61 Henri Barbusse street, Cluj
contact at fundatiaintact.ro (mailto:contact at fundatiaintact.ro)  | www.spatiuintact.ro
www.fabricadepensule.org

------------------------------------------------------------

============================================================
Copyright © Spatiu Intact 2013,
Fundația Culturală Intact, all rights reserved.
Our mailing address is:
SPAȚIU INTACT
59-61 Henri Barbusse st., Cluj, 400616, Romania
** unsubscribe from this list (http://fundatiaintact.us6.list-manage1.com/unsubscribe?u=24f499bb092108c99a77f115d&id=ed272b0276&e=7c81d21ccc&c=efc2a73b4b)
| ** update subscription preferences (http://fundatiaintact.us6.list-manage.com/profile?u=24f499bb092108c99a77f115d&id=ed272b0276&e=7c81d21ccc)

This email was sent to artinfo at lists.c3.hu (mailto:artinfo at lists.c3.hu)
why did I get this? (http://fundatiaintact.us6.list-manage1.com/about?u=24f499bb092108c99a77f115d&id=ed272b0276&e=7c81d21ccc&c=efc2a73b4b)     unsubscribe from this list (http://fundatiaintact.us6.list-manage1.com/unsubscribe?u=24f499bb092108c99a77f115d&id=ed272b0276&e=7c81d21ccc&c=efc2a73b4b)     update subscription preferences (http://fundatiaintact.us6.list-manage.com/profile?u=24f499bb092108c99a77f115d&id=ed272b0276&e=7c81d21ccc)
Fundația Culturală Intact . SPAȚIU INTACT, 59-61 Henri Barbusse st. . Cluj-Napoca 400001 . Romania

Email Marketing Powered by MailChimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=24f499bb092108c99a77f115d&afl=1


More information about the Artinfo mailing list