[artinfo] Szlovén filmprogram a Műcsarnok Könyvtár és Archívum – BBS Archívum szervezésében

Csoka Edina csoka.edina at mucsarnok.hu
Wed Sep 16 12:30:36 CEST 2015


 

NAPOS OLDALAK / Sunny Sides

Szlovén filmprogram a Műcsarnok Könyvtár és Archívum – BBS Archívum szervezésében

A program partnerei a Slovenska Kinoteka és a Szlovén Film Archívum 

 

A mozgókép művészetének alapvető meghatározottságát használja ki a BBS Archívum hozzájárulása a Műcsarnok szlovén művészeti kiállítási programjához, miszerint a filmművészet alapvetően modern és születésétől fogva a megújulás igénye tartja életben. Minden törekvés, amely a filmforma értelmezésének progresszíója útjába áll, a filmképet antropológiai értelmezést igénylő dokumentummá, antropológiai értelmezés hiányában retro szemétté degradálja. Ez a felismerés vezetett a film posztmodern műhelyének, a Cinematheque-nek a megszületéséhez, mely a filmes exhibíciók modern múzeumszerű formáját hivatott ellátni világszerte – ahogyan ezt teszi partnerünk is, a Slovenska Kinoteka Ljubljanában. 

Budapesten ilyen műhely megvalósítása a mai napig nem került napirendre a kultúrpolitikai akarat szintjén, így ezt a hiányt a Műcsarnok BBS Archívuma a jelen programhoz hasonlókkal törekszik majd a jövőben is enyhíteni. Most a szlovén művészeti kiállítások egyik rejtve maradt dimenziójának feltárására vállalkozunk filmprogramunkkal.

 

2015. 09. 16., 19.00h, szerda

Műcsarnok előadó terem

 

Plečnik modernségétől a szubverzív valóságképekig

rövidfilm összeállítás

Míg a Plecnik mesterről hírt adó 1952-ben készült filmdokumentum még igényli a párhuzamos műcsarnoki kiállítás kulturális, művészeti, antropológiai keretét a programban való kontextuális hely és felütés értelmezéséhez, rövidfilm összeállításunk következő darabjai már mind arról a rejtve maradt dimenzióról számolnak be, amelyben a modern szlovén nemzeti film és más művészetek értelmezése nehezen választható el az avantgárd formai és társadalmasító igényének jelenségeitől. Ez a modern- és poszt- modernizációs folyamat (második) jugoszláviai tagköztársasági részvétellel ment végbe Szlovéniában, és ez ad különös keretet a magyar nézőközönség számára ismeretlen, de a – hol szubverzivitást, hol Fekete hullámot emlegető – nemzetközi érdeklődést már bő évtizede újra lázban tartó, különös jugoszláviai filmművészeti progressziónak, melynek az 1974-es belpolitikai folyamatok vetettek véget.

 

Plečnik mester / Master Plečnik / Moister Plečnik, r/dir: Mirko Grobler, f/sc: Ernest Adamič, Mirko Grobler gy/prod:Triglav film - Ljubljana, 35mm, ff./bw., 13', 1952

Fantasztikus ballada / The Fantastic Ballad / Fantastična balada, r/dir: Boštjan Hladnik, o/ph: Janez Mally, f/sc: Boštjan Hladnik, Lojze Gostiša v/ed: Boštjan Hladnik, Franceta Miheliča grafikáinak felhasználásával, h/sd: Herman Kokove, Triglav film - Ljubljana, 35mm, ff./bw., 9', 1957

Belső tűz / Fire Within / Plamen v dvonožcu, r/dir: Mako Sajko, o/ph: Janez Kališnik, f/sc: Mako Sajko, v/ed: Marička Pirkmajer, gy/prod: Viba film - Ljubljana, 35mm, ff./bw., 12', 1967

Az utca napos oldalán / On The Sunny Side Of The Street / Na sončni strani ceste r./dir.: Matjaž Klopčič, o/ph: France Cerar, f/sc: Matjaž Klopčič, v/ed: France Lampret, Ivo Lehpamer, gy/prod: Triglav film - Ljubljana, 35mm, ff./bw., 16', 1959

Mellékvágányon / On The Siding / Na stranskem tiru, r/dir: Jože Pogačnik, o/ph: Milorad Fanđo Jakšić, f/sc: Marjan Rožanc, Toni Tršar, v/ed: Jelena Robinik, gy/prod: Viba film - Ljubljana, 35mm, ff./bw., 13', 1964

Tisztaság fél egészség / Clean Is Healthy / Snaga je pol zdravja, r/dir: Jože Pogačnik, o/ph: Milorad Fanđo Jakšić, f/sc: Jože Pogačnik, v/ed: Vuksan Lukovac, gy/prod: Viba film - Ljubljana, 35mm, ff./bw., 10', 1967

Kivételes Szlavica / Slavica Exceptional / Slavica exception, r/dir: Mako Sajko, o/ph: Janez Kališnik, f/sc: Mako Sajko, v/ed: Darinka Peršin Andromako, gy/prod: Viba film, Ljubljana - 35mm, ff./bw., 10', 1971

Amikor kicsi voltam, egészséges és boldog voltam / Was Little, I Was Healthy And Merry / Ko sem majhen bil, sem bil zdrav, vesel, r./dir.: Jože Pogačnik, o/ph: Nikola Majdak, f/sc: Bogdan Pogačnik, v/ed: Jože Pogačnik, gy/prod: Viba film - Ljubljana, 35mm, szín/col., 11', 1969

 

2015. 09. 16., 20.30h, szerda

Műcsarnok előadó terem

 

Karpo Godina filmjei

Karpo Godina 1943-ban Szkopjében (Macedónia), macedón apától és szlovén anyától született. A jugoszláv cenzúra által Fekete hullámnak keresztelt filmes periódus második nemzedékével ível fel pályája. Az Újvidéken többek között Zelimir Zilnikkel közösen alapított Neoplanta filmstúdió művésze, Zilnik Korai munkák (Rani Radovi) - Marx Károly művét idéző - nemzetközileg elhíresült filmjének operatőre. Bonyolult identitását, középeurópaiságát sajátos történelmi és geográfiai beágyazottsága határozza meg, és ez többek között filmjeinek is alapvető témája.

 

Vasárnapi piknik / Picnic on Sunday / Piknik v nedeljo, r/dir: Karpo Godina, o/ph: Karpo Godina, f/sc: Samo Simčič, v/ed: Karpo Godina, s/cast: Maks Furjan, Mira Danilova, Janez Rohancek, Hilda Anžlovar, gy/prod: FAS - Zagreb, 35mm, ff./bw., 14', 1968

Boldog emberek mulatsága / Litany of Happy People / Zdravi ljudi za razonodu, r/dir: Karpo Godina, o/ph: Karpo Godina, f/sc: Karpo Godina, v/ed: Karpo Godina, z/m: Mladen & Predrag Vranesevic, gy/prod: Neoplanta film - Novi Sad, 35mm, szín/col., 11', 1971

Abesszínia / Abyssinia / Abessinia, r/dir: Karpo Godina, o/ph: Karpo Godina, f/sc: Ivan Koršič, Karpo Godina, v/ed: Sonja Peklenk, z/m: Iztok Mlakar, gy/prod: Arsmedia & TV Slovenia - Ljubljana, 16mm, szín/col., 17', 1998

 

 

2015. 09. 17., 19.00h, csütörtök

Műcsarnok előadó terem

 

A Slovenska Kinoteka (Szlovén Cinematheque) bemutatja archíválási és filmmegőrzési programját.

Vendégek: Ivan Nedoh igazgató, Karpo Godina és Davorin Marc alkotók

A Slovenska Kinoteka (Szlovén Cinematheque) úttörő kezdeményezésbe kezdett. Szembemenve a hivatalos nemzeti filmtörténetek kánonképző automatizmusával, és felvéve a harcot az experimentális film történetének erőszakos „nyugatosításával” (westernization), - ami a keleti és nyugati filmtörténetek párhuzamosságából fakadó legnagyobb vesztesége a művészetek történetének –, a Szlovén – Jugoszláv experimentális filmek történeti rendszerezése mellett digitalizálási programot indított, a művek megőrzése érdekében.

Ennek a programnak a keretében kerültek digitálisan felújításra Karpo Godina és Davorin Marc 8 és S8mm-es filmre készült művei.

A filmek a 60-as és 80-as években készültek a Jugoszláv filmművészet speciális műhelyrendszerében a Kinoklub-okban, melynek a Titói Narodna Tehnika hálózat adott technikai és társadalompolitikai hátteret. Erről a különleges kultúráról és a felújítási program részleteiről számolnak be vendégeink, a filmek bemutatása mellett.

 

Játék / Game / Divjad, r/dir: Karpo Godina, Jure Pervanje, 8mm / 35mm 18fps, ff./bw., 6', 1965

Kutya / Dog / Pes, r/dir: Karpo Godina, Mario Uršić, 8mm / 35mm 18fps, ff./bw., 8', 1965

Anno Passato (A.P.), r/dir: Karpo Godina, 8mm / 35mm 18fps, ff./bw., 5', 1966

Félelem a városban (1181 nappal később vagy a patkányok szaga) / Fear in the city (1181 Days Later or Small of Rats) / Paura in Citta (1181 Dni Pozneje Ali Vonj Po Podganah), r/dir: Davorin Marc, S8mm / 35mm 18fps   ff./bw. 21', 1984

2015. 09. 17., 20.00h, csütörtök

Koccintás a meghívott vendégekkel és művészekkel a budapesti Szlovén Nagykövetség fogadásán

Műcsarnok büfé

 

 

2015. 09. 17., 20.30h, csütörtök

Műcsarnok előadó terem

Karpo Godina filmjeit a művesz társaságában tekinthetjük meg

Karpo Godina rövidfilmjei, és az általa szervezett, fotografált és vágott Hiányzik Sonia Henie szkeccsfilm különleges kísérletek. Az alkotó sajátos szerkesztési és kompozíciós gyakorlata, a statikus kompozíciókba szervezett mozgókép különös poétikus gyakorlat. A filmeket a poézis mellett felforgató, eltökélt társadalmi pozícióvállalások teszik különösen érdekessé.

Pupilije Ferkeverk gratinírozott agyai / The Gratinated Brains of Pupilije Ferkeverk / Gratinirani Mozak Pupilije Ferkeverk, r/dir: Karpo Godina, o/ph: Karpo Godina f/sc: Karpo Godina v/ed: Karpo Godina s/cast: Manca Čermelj, Ivo Svetina, Milan Jenih, Matjaž Kocbek, Tomaž Kralj, Oblak Bard, z/m: Taste, gy/prod: Neoplanta film - Novi Sad, 35mm, szín/col., 13', 1970

A szerelem művészetéről, vagy film 14441 képkockában / On the Art of Love or a Film in 14441 Frames / O ljubavnim vestinama ili film sa 14441 #, r/dir: Karpo Godina, o/ph: Karpo Godina, f/sc: Karpo Godina, v/ed: Karpo Godina, z/m: Mladen & Predrag Vranesevic, gy/prod: Zastava Film - Beograd, 35mm, szín/col., 11', 1972

Hiányzik Sonia Henie / I Miss Soinia Henie / Nedostaje mi Sonia Henie, r/dir: Tinto Brass, Purisa Djordjevic, Milos Forman, Buck Henry, Dušan Makavejev, Paul Morissey, Bogdan Tirnacič, Frederick Wiseman, o/ph: Karpo Godina, v/ed: Karpo Godina, s/cast: Dobrila Stojnič, Branco Miličevič, Dobrila Stojnič, Buck Henry, Milos Forman, Catherine Rouvel, Tinto Brass, Rade Rančič, Srdjan Zelenovič, gy/prod: Neoplanta film - Novi Sad, 35mm, szín/col., 14', 1972

 

2015. 09. 18., 19.00h, péntek

Műcsarnok előadó terem

 

A SZEKRÉNYBŐL. / FROM THE CUPBOARD. / IZ OMARE.

Davorin Marc munkáit személyesen mutatja be.

Davorin Marc különleges alkotója a szlovén filmművészetnek. Örökké független maradt, sosem professzionalizálódott abban az értelemben, hogy a hivatalos filmgyártás részévé váljon. Művészetét egészen korán, 12 éves korában kezdte művelni 1976-ban, a családtól kapott S8mm-es kamerával. Filmjeit lakóhelyén, a tengerparti Isolán forgatja, Kinoklub háttérrel. A színes nyersanyagot a szomszédos Triesztből, olasz területről szerzi be. 22 éves koráig készíti megközelítőleg 150 filmjét. Filmjei egytől egyig különleges kísérletek, csábító emocionális kalandok, friss gyümölcsillatú képi experimentumok.

 

Minden forog / Everything Revolves / Vse se vrti

1978, 2.3 min, 16 mm, hangos / sound , színes / color

Rajzolok egy vonalat..... / Potegnem črto...... / I Draw a Line......

 

Folyamat / Procession / Procesija

1979, 2.5 min, S8mm, néma / silent, színes / color

Kelő nap. / Vzhajajoče sonce. / Rising sun.

 

Halál a családban / Death in the Family / Smrt v družini

1979, 3 min, S8mm, néma / silent, színes / color

Napló. / Dnevnik. / Diary.

 

Cak

1980, 6 min, S8mm, néma, CD-ről bejátszott hanggal / silent with separate sound on CD, színes / color

Közelebb. / Bližje. / Closer.

 

Nem tudom / Well, I don't Know / Ja, ne vem

1980, 15 min, S8mm, néma / silent , színes / color

Napló. / Dnevnik. / Diary.

 

Harapj meg. Még egyszer. / Bite Me. Once Already. / Ugrizni me. Že enkrat.

1978/80, 1.5 min, S8mm, néma / silent, színes / color

Harapott film - fognyomok a filmszalagon / Bite movie - The effect of teeth on a strip of film

 

AAAAAH

1980/82, 6 min, S8mm, néma, CD-ről bejátszott hanggal / silent with separate sound on CD, színes / color ohh in ..... / ohh and .....

 

A népesség / The Population / La Popolazione

1982, 2.5 min, S8mm, zvok / hangos, színes / color

Napló / Dnevnik. / Diary.

 

Ej levágására / Ej Slaughtering / Ej Klanje

1982, 16 min, S8mm, néma, CD-ről bejátszott hanggal / silent with separate sound on CD, színes / color

Kora reggel. / Zgodaj zjutraj. / Early morning.

 

Lo:oops

2015, 3 min, 16 mm, néma, CD-ről bejátszott hanggal / silent with separate sound on CD, színes / color

 

..... rajzolok még egy vonalat. Körbe. / .... potegnem še eno črto. Naokrog. / .... I draw another line. Around.

 

2015. 09. 18., 20.30h, péntek

Műcsarnok előadó terem

 

KINT / AND OUTSIDE / IN IZVEN

Davorin Marc munkáit személyesen mutatja be.

Davorin Marc hosszú szünet után filmjei újrafelfedezésével újra alkotásba kezd. Kortárs alkotásai könnyed digitális kép alapú intermediális és konceptuális megközelítések.

 

Ellen

2013, 1.4 min, digitális kép / digital image

Várakozás. Egész éjszaka. / Čakajoč. Celo noč. / Waiting. The whole night.

 

Indigo

Hang: Elvis Šahbaz / sound: Elvis Šahbaz

2013, 2.4 min, digitális kép / digital image

Cseppek visszautat keresnek. / Ko kapljice, iščejo pot nazaj. / When drops, look for a way back.

 

F:RAGMENTI

2013, 2.2 min, digitális kép / digital image

Üldögélés, bemutató előtt. / Posedanje, pred nastopom. / Sitting around, before the show.

 

Az utolsó képkockák / Last Few Frames

2013/2014, 2.4 min, S8 digitalizálva, digitális kép / digital image, néma / silent

A film olyan mint egy kőfal. Film je kot zid. Del zidu je kamen in del filma je slikica. / A film is like a stone wall. Part of the wall is a stone and part of the film is a frame.

 

Ha már mész / As You Walk By / In, ko mimo greš

2015, 4.3 min, digitális kép / digital image

Napló. / Dnevnik. / Diary.

 

Piknik (25 másodperc kockánként / 25 seconds per frame)

2013/2014, 10.50 min, S8 digitalizálva, digitális kép / digital image, néma / silent

Görögország. Kellemes szeles augusztusi nap, alkalmas élvezni a forró napot a homokos parton. / Grčija. Prijeten, vetroven avgustovski dan, primeren za ležerno nastavljanje sončnim žarkom na prelepi peščeni plaži. / Greece. Pleasant, windy August day, suitable for casually enjoying 

 

FR.AGMENTI

2013, 7.0 min, digitális kép / digital image

A tengernél / Ob morju. / By the sea.

 

9,8 m/s.

2015, 4.2 min, digitális kép / digital image

Föld és ég között. / Med nebom in zemljo. / Between the earth and the sky.

 

Hé ott, figyelem! #3 / Hey, Over Here! #3 / Poglej me, no #3

2015, 9.4 min, digitális kép / digital image, néma / silent

 

Mozi kettesben / Movie for Two / Film za dva

2014, 3 min, digitális kép / digital imageMore information about the Artinfo mailing list