[artinfo] CONTAIN[ERA] | Budapest, Szabadság tér | 2015.08.20.-10.20.

FKSE studio at c3.hu
Tue Oct 6 11:45:05 CEST 2015


A CONTAIN[ERA] a kulturális sokszínűségre és az országok, generációk,
valamint a fizikai és virtuális realitás közti határok átjárhatóságára
épül.

A projekt azt vizsgálja, hogyan keressük gyökereinket a mai globális
világban.

A CONTAIN[ERA] nyolc, különböző európai országokból származó fiatal művész
munkáját mutatja be egy konténerekben kialakított mobilgalériákból álló
asszamblázs keretében. Ezek a kiállítóterek, zárt információ-kapszulákként,
beutazzák Európát, miközben metonimikusan magukban hordozzák az egyes
országok perspektíváját és torzítás nélkül adják át a művészet üzenetét.

A projekt első, EU által támogatott része 2015 augusztus 20-án indult nyolc
kiállításmegnyitóval nyolc európai fővárosban (Prága, Pozsony, Budapest,
Bécs, Varsó, Berlin, Róma, Zürich). A konténerekben felállított
multimédia-installációk, melyek a nemzeti kulturális örökséggel és az
információtranszferrel foglalkoznak, jelenleg körutat járnak be az összes
résztvevő ország érintésével, szimbolikusan összekötve egymással a
szomszédos kultúrákat.


*A prágai főszervezésű projekt magyarországi partnere a Fiatal
Képzőművészek Stúdiója Egyesület.*


*A sorozat budapesti (Szabadság tér) megnyitói: *
Brückner János (HU) 2015. augusztus 20. 19:00
Dionýz Troskó (SK) 2015. augusztus 25 19:00
Adéla Součková (CZ) 2015. szeptember 15. 19:00
Karol Komorowski (PL) 2015. szeptember 22. 18:00
Angela Kaisers (DE) 2015. szeptember 29. 14:00
Till Köenneker (CH) 2015. október 06. 14:00
Carlo Zanni (IT) 2015. október 13. 14:00
Lukas Troberg (AT) videoművészet prezentáció


*Event: *

https://www.facebook.com/events/831182250310613/Közös kiállítás Prágában – CONTAINERA – EXPO

A projekt második része a projektet szervező városban, Európa szívében, a
prágai Štvanice-szigeten kerül megrendezésre. A prágai kiállítás lezárja és
összefoglalja a konténerek utazását magában foglaló első szakaszt. A
kéthetes kiállításon egy kilencedik, „európai” konténert is bemutatunk,
melyet a nyolc résztvevő művész közösen alakít majd ki.

A közös kiállítás tulajdonképpen egy panorámafelvétel és egyben személyes
találkozás és a tapasztalatok megosztása a közös munka után. Prágában, a
projektet elindító városban találkozik a nyolc konténer-mű, a résztvevő
alkotók, galeristák, kurátorok, elméleti szakemberek és további szakmabeli
érdeklődők mind a nyolc résztvevő országból. Strukturális szempontból ez a
záró kiállítás a projekt katarzisa.

A kilenc installáció és a kapcsolódó konferencia betekintést ad majd az
első szakasz során szerzett módszertani tapasztalatokba. Az utazási és
kiállítási fázis után levonjuk a projekt elméleti tanulságait. Ez több
különböző formában fog megjelenni, pl. előadások összefoglalói,
szakszövegek, katalógus, dokumentumfilm. Célunk az, hogy hangot adjunk a
projekt során a résztvevőkben és a közönségben kialakult benyomásoknak.

A prágai kiállítás megnyitójának részeként egy gazdag, nemzetközi zenei
programot mutatunk be a közeli Mystic Skate Park barátságos környezetében
(fellép többek között Katarzia szlovák énekesnő és a mexikói Los Chilla
Killers). A kiállítás alatt kétnapos konferenciát szervezünk a Štvanice
villában, melynek keretében előadást tartanak a kiállító művészek, valamint
elméleti szakemberek a nyolc résztvevő országból. Örömmel jelentjük be,
hogy az előadók között lesz a világhírű francia teoretikus, Gregory
Chatonsky, valamint a német Tanja Nittka is. Csehországot Václav Jánoščík
képviseli a tárgyak poszt-internet művészetben betöltött szerepéről szóló
előadásával. Végül, de nem utolsósorban pedig egy nyitott workshopot is
rendezünk Zdenka Švandlenková vezetésével.

A CONTAIN[ERA] projektben a következő európai művészek vesznek részt: Adéla
Součková (CZ), Dionýz Troskó (SK), János Brückner (HU), Karol Komorowski
(PL), Angela Kaisers (DE), Lukas Troberg (AT), Till Könneker (CH) a Carlo
Zanni (IT).

A közös kiállítás 2015 október 24. és november 7. között tekinthető meg.További információ a CONTAIN[ERA] projektről:

Mi az, ami mindig is összefogta a fragmentált Európát? Az egyetlen olyan
alap, melyre valóban tartós hidakat lehet építeni, s melyet most az EU is
erősíteni próbál, az a pont diverzitásában egységes európai kultúra.
Hasonlóképpen, a virtuális valóság manapság az egyetlen környezet, mely
képes egyesíteni a globálist és a lokálist; csodával határos módon
megőrizve az egyén integritását egy határok nélküli térben. E két momentum
lett a CONTAIN[ERA] projekt két alapköve.

A projekt fő témáin keresztül – anyagi információtranszfer a poszt-internet
korban, a kulturális sokszínűség megőrzése, stb. – néhány résztvevő művész
a migráció és a nemzetiség égető kérdéseire is reflektált.

Miközben Európa próbálja megvédeni – fizikai és kulturális – határait,
egyben át is alakítja jövőbeli képét és újradefiniálja az „európai”
értékeket. Nemcsak mi állunk szemben új kultúrákkal, egyben magára Európára
is új szemmel nézzünk, ha felvesszük a menekültek perspektíváját. Hiszen
számukra nem csupán a gazdasági stabilitás a vonzó. A háttérben ott van az
Európáról mint a szabadság szigetéről kialakított utópisztikus kép, melyet
mi magunk építettünk s melyhez mi is ragaszkodunk.

Till Könneker installációjában például egy hajóroncsot látunk; aranyozott
orra kilóg a konténerből. Ám ha közelebb megyünk, észrevesszük, hogy a hajó
többi része kopott és sáros, a teljes szétesés határán van. Könneker
számára a konténer a távoli országokkal való kereskedelmet, a régóta várt
áruk megérkezését jelképezi. Installációjában a konténer a fogyasztói
társadalom szimbólumaként jelenik meg. Egyben reflektál a bevándorlók
ábrándjaira is, melyek lidércfényként vezetik őket, hogy mindent egy lapra
tegyenek fel egy jobb élet reményében.

A projekt harmadik, és egyben utolsó fázisa

A CONTAIN[ERA] téli felvonásában hagyományos, intézményi keretek között
megrendezett egyéni kiállításokat mutatunk be. Mind a nyolc művész
visszatér egy számára idegen országba és egyéni kiállítást rendez a
résztvevő galériák valamelyikében. Így már nem egy másik kultúrából érkező,
elszigetelt üzenettel találkozunk, hanem a művész és a környezet szokásos
elegyével. Bizonyos szempontból ez az első fázisban felállított
alapelvekkel szembenő folyamat, ezért a kiállítások nagyszerű alkalmat
kínálnak majd az összehasonlításra és a projekt értékelésére. Emellett a
fiatal művészeknek is lehetőséget adnak nemzetközi pozíciójuk
megerősítésére, kapcsolatépítésre.

További információ: http://www.containera.eu

Facebook: https://www.facebook.com/containera

Szervezők:

http://www.artmovement.cz

http://artdirect.cz

Nemzetközi partnerek:

http://www.hotdock.sk

http://studio.c3.hu/en/

http://lookoutgallery.pl

http://www.label201.com

http://www.zwitschermaschine-berlin.de

http://www.soon-art.ch/web/

http://www.boxircus.at

Cseh partnerek:

http://containall.cz

http://www.vilastvanice.cz

http://www.mysticskates.cz*Budapesti támogatóink: *
Creative Europe Programme of the European Union
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület önkormányzata - a Jövő
Városa
artmagazin.hu
tranzit.blog.hu
ikOn - A képzőművészeti élet eseményei


*Kapcsolat:*

Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület

+36 70 324 4748

studio at c3.hu

-- 

FIATAL KÉPZŐMŰVÉSZEK STÚDIÓJA EGYESÜLET

Budapest 1077, Rottenbiller u. 35.

+36 1 342 5380

+36 70 324 4748
studio at c3.hu
studio.c3.hu


More information about the Artinfo mailing list