[artinfo] VOJNICH Erzsébet és VARGA Mátyás disputája a szakralitásról

Asztali beszélgetések asztali at yahoo.com
Tue Mar 4 13:02:01 CET 2014


Kortárs és szakrális? – Vojnich Erzsébet és Varga Mátyás disputája
2014. március 13. 18:00

„Nem élhetünk értelmiségi keresztény életet úgy, hogy kirekesztjük látóterünkből a kortárs alkotásokat, sem úgy, hogy valódi értéket csak a múlt önkényesen kiválasztott és rekonstruált korszakának tulajdonítunk, sem pedig úgy, hogy megelégszünk a 'problémátlan' alkotások pótszerével” – fogalmaz Varga Mátyás bencés szerzetes. A Munkácsy-díjas festőművész és a költő, bencés szerzetes Ludwig Múzeumban megrendezésre kerülő disputája a kortárs művészet és szakralitás találkozási pontjaiból indul ki, majd az ihlet kérdésén keresztül a művész és műalkotás kapcsolatát is vizsgálja. Miért távolodott el az egyház kortársainak alkotásaitól? Mi szükséges ahhoz, hogy a művész teológiailag is megalapozott alkotást hozzon létre? És mennyire aktuális vagy 'örök' tartalommal bíró alkotások születnek ma? Ilyen és hasonló kérdések kerülnek elő az Asztali Beszélgetések
 Kulturális Alapítvány és a Ludwig Múzeum márciusi alkalmán.

A rendezvényt rögzítjük, mely a későbbiekben visszanézhető lesz.

Belépő: Felnőtt: 600 Ft; nyugdíjas, diák: 300 Ft. /A belépővel a Ludwig Múzeumot támogatja./A Kortárs és szakrális korábbi alkalmai:

Konok Tamás és Fabiny Tamás disputája
Cikk + videó: http://evangelikus.hu/konok-tam%C3%A1s-%C3%A9s-fabiny-tam%C3%A1s-disput%C3%A1j%C3%A1val-%C3%BAj-sorozat-indult-ludwig-m%C3%BAzeumban

Lovas Ilona és Jelenits István a Ludwig Múzeumban
Cikk + videó: http://evangelikus.hu/jelenits-istv%C3%A1n-%C3%A9s-lovas-ilona-vallom%C3%A1sa-szakr%C3%A1lis-m%C5%B1v%C3%A9szetr%C5%91l-vide%C3%B3
 
További programjaink:

2014. március 27. Petőfi Irodalmi Múzeum
György Péter esztéta
Szabó B. András evangélikus lelkész
disputa az emlékezetkultúráról a Holokauszt emlékév kapcsán 


2014. március 30. Szentendre, MűvészetMalom
Horváth-Hegyi Olivér szentendrei evangélikus lelkész és Vajda János, a szentendrei zsidó hitközség vezetője

Téma: zsidó-kersztény párbeszéd az emlékezetkultúráról a holokauszt emlékév kapcsán
Basics Beatrix művészettörténész és Romsics Ignác történész
Téma: Egy korszak történelmi traumák között avagy az emlékezés történeti és művészeti aspektusai

2014. május 29. Petőfi Irodalmi Múzeum
Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Fabiny Tamás evangélikus püspök
Téma: az európai kultúra lehetőségei


________________________________
Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány 
1071 Budapest, Damjanich utca 28/B 
asztali at yahoo.com
http://www.asztali.hu


More information about the Artinfo mailing list