[artinfo] "Design tett". Dizájntörténeti és -elméleti előadás-sorozat

Kassák Múzeum kassakmuzeum at pim.hu
Tue Jan 7 14:37:28 CET 2014


A Petőfi Irodalmi Múzeum - Kassák Múzeum tisztelettel meghívja Önt 
következő programjára:

Design tett
Előadás-sorozat

A Design tett – Társadalomformáló design Kassák Lajos munkásságában 
című kiállításhoz kapcsolódó előadás-sorozatunkkal a történeti szempontú 
megközelítés és a jelen dizájnelméleti diskurzusai közötti ívet 
szeretnék felrajzolni. Az előadások a két világháború közötti 
jelenségeket, a mai dizájnelméleteket és a téma nemzetközi és hazai 
kontextusait vizsgálják. Programunk arra keresi a választ, hogy a dizájn 
hogyan közvetíti a társadalomra vonatkozó kritikai álláspontokat, és 
fogyasztói kultúrához és társadalomhoz való kritikus hozzáállása milyen 
módon határozza meg a tervezői folyamatot, nem utolsó sorban milyen 
formákat öltenek ezek a kritikai megközelítések?


PROGRAM
az előadások csütörtökönként 18 órakor kezdődnek
Helyszín: Kassák Múzeum

2014. január 9., 18.00
Szentpéteri Márton: A dizájnkultúra-tudomány kritikai perspektívája
A dizájnkultúra-tudomány az emberi tapasztalatok teljességére figyel, 
kultúrafogalma látszólag a társadalomtudományok értékmentes 
kultúrafogalmaihoz közelít. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni a 
bölcsészettudományok jelenkori szerepével, s az ehhez köthető magas 
kultúra-értelmezésekkel? Az előadás a maga kritikai perspektívájából 
erre a kérdésre keresi a válaszokat.

2014. január 16.
Major Lajos: TYPEfetish - Tibor Kalmantól Stefan Sagmeisterig
Az 1980-as évektől Tibor Kalman tevékenységével jelentek meg a 
társadalmat és a dizájn szakmát gyökeresen befolyásoló, provokatív betű 
alapú projektek, melyek a jelenben Stefan Sagmeister aktuális munkáiban 
csúcsosodnak ki. Az előadás a két Kelet-Közép európai gyökerekkel 
rendelkező tervező munkásságából kiindulva tekinti át a szociálisan 
érzékeny dizájn eszközeit alkalmazó nemzetközi példákat.

2014. január 23.
Kravjánszki Róbert: "Ceci n'est pas une pipe"
René Magritte A képek árulása című festménye a tárgy és annak képe 
közötti különbséget teszi meg az alkotás tárgyának. A digitális világban 
a betűk esetében ugyanígy meg kell különböztetnünk az eredetit annak 
reprezentációjától. Az előadás azt a kérdést járja körül, hogy a 
történeti betűtípusok digitalizálása során milyen változásokon megy át 
az eredeti forma és milyen új jelentésrétegekkel bővül.

2014. január 30.
Bircsák Eszter: A (regionális) dizájn közösségi ereje
Az előadás nemzetközi és hazai munkákon keresztül mutatja be, hogy a 
dizájn mint kommunikációs platform és eszköz hogyan képes társadalmi 
jelenségekre és mozgalmakra reflektálni, és megoldási javaslatokat 
kínálni kisebb-nagyobb közösségeket érintő problémákra. A válogatás 
elsősorban a regionális és közösségi kezdeményezésekre fókuszál.

2014. február 6.
Lepsényi Imre: Az erőszak ornamentikája - dizájn a Harmadik 
Birodalomban
A nemzetiszocialista rezsim a nyilvánosság és az intimitás tereit mind 
szervezeti, mind ideológiai szinteken áthatotta. Ennek érdekében igénybe 
vett minden addig ismert és újonnan megjelenő lehetséges 
tömegbefolyásoló eszközt és technikát: a személyes retorikától a 
birodalmi építészetig, a rádiótól, a televíziós innováción át a katonai 
egyenruhák és a minisztériumok márkázásáig. Az emlékezés és megértés 
munkájának az elvégzése szükséges ahhoz, hogy leválaszthassuk az eszközt 
a szándékról, és megértsük a dizájn tömegbefolyásoló erejét és 
felelősségét.

2014. február 13.
Orosz Márton: Isotype mozgóképen? Polányi Mihály, az animált 
infografika megteremtője
Az előadás a 20. század elején megszülető nemzetközi piktogramatikai 
modellek létrejöttére és a korai infografikai rendszerek magyar 
vonatkozásaira hívja fel a figyelmet. Arra keresi a választ, hogy a 
közgazdászok és a művészek miért érezték fontosnak a társadalmi 
folyamatokat reprezentáló vizuális jelek mozgóképen való ábrázolását.


ELŐADÓINK

Szentpéteri Márton eszmetörténész, dizájnkritikus. 1993-tól 2002-ig 
irodalomtudományt, nyelvészetet, esztétikát, filozófiatörténetet és 
történelemtudományt tanult az ELTE-n, a nápolyi Istituto Universitario 
Orientalén és a Central European University-n, a 2010-11-es évben az 
Oxfordi Egyetem Modern European History Research Centre vendégkutatója 
volt. A MOME Elméleti Intézetének docense. Több önálló monográfia 
szerzője (Dizájn és kultúra, 2010), számos dizájnelméleti antológia 
szerkesztője (Térpoétika, 2010 és Narratív dizájn, 2013). Szerkesztő 
munkatársa volt a Magyar Narancsnak, az OCTOGON architecture&design-nak 
és az Építészfórumnak, jelenleg is szerkesztője a Helikon 
irodalomtudományi folyóiratnak.

Major Lajos tipográfus, fotográfus. 2006-ban a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemen, majd 2011-ben Eszterházy Károly Főiskola Vizuális 
Kommunikáció szakán végzett. 2006-tól oktat tipográfiát és fotográfiát, 
többek között az Iceland Academy of the Arts Építészet és Dizájn Karán 
és a mexikói Universidad Veracruzana egyetemen. Alapító tagja a s=eee 
önszerveződő tipográfiai csoportnak, amely több nemzetközi projektet 
valósított meg, és 2013-ban megkapta a ADC*E (http://www.adceurope.org/) 
fődíját. Érdeklődésének középpontjában a betű és a fotó határterületei 
állnak.

Kravjánszki Róbert tipográfus. Jelentős kezdeményezése a történeti 
betűtípusok és tipográfiai hagyományok felélesztése, melynek keretében 
magyar tervezők történeti betűtípusainak a digitalizált változatát 
készítik el és forgalmazzák (font.hu). Publikációi elsősorban 
betűtörténeti jellegűek, félreértéseket, félreértelmezéseket tisztáznak, 
továbbá a betű, a tipográfia digitalizálási kérdéseivel foglalkoznak. 
Több tipográfiai kurzus oktatója.

Bircsák Eszter független kurátor, kulturális mediátor. 2002-ben az ELTE 
magyar szakán, 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Művészettörténet szakán szerzett diplomát. 2002-től 2006-ig a Trafó 
Galéria asszisztenseként, majd a székesfehérvári Szent István Múzeum 
művészettörténészeként magyar és nemzetközi kiállítások, workshopok 
megvalósításában vett részt. 2007-ben a Kitchen Budapest alapító 
csapatához csatlakozott és egészen 2012-ig ott dolgozott. Fő kutatási 
területe az új média (képző)művészeti megjelenése.

Lepsényi Imre képzőművész, dizájner. 2013-ban fejezte be a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem doktori képzését. Művészeti projektjeinek a 
középpontjában a kollektív és az egyéni felelősségvállalás kérdései, a 
kooperatív folyamatok, valamint a hatalom és az egyén kapcsolata áll. 
Tervezői munkáival több alkalommal elnyerte a nemzetközi Red Dot díjat. 
2012-ben a Good Design díjat is megkapta. Kutatási témája a 
nemzetiszocializmus és a dizájn kapcsolata.

Orosz Márton művészettörténész, tipográfus. 2004-ben a Magyar 
Iparművészeti Egyetem Tipográfus szakán, valamint az ELTE 
Művészettörténet szakán végzett.  2005 óta a Szépművészeti Múzeum 1800 
utáni gyűjteményének muzeológusa, 2010 óta ugyanitt a fotó- és 
médiagyűjtemény alapító-kurátora. Doktori értekezését 2013-ban fejezte 
be Kepes György életművéről. Kutatási területe az animációs film, az 
avantgárd művészet és a két háború közötti vizuális kultúra.


A Kassák Múzeumról további információk: http://kassakmuzeum.hu/
A Design tett című kiállításról információ: 
http://kassakmuzeum.hu/index.php?p=kiallitas&id=46

-- 
Kassák Múzeum
1033 Budapest, Fő tér 1.
Tel.:06 1 368 7021
www.kassakmuzeum.hu
facebook.com/KassakMuzeum
--------------------------------------------------
KIÁLLÍTÁS

DESIGN TETT
Társadalomformáló design Kassák Lajos munkásságában
Megtekinthető 2014. március 9-ig.
--
KASSÁK! A Kassák Múzeum állandó kiállítása


More information about the Artinfo mailing list