[artinfo] 3G - MEMENTO 70

karas david medvecukor at gmail.com
Wed Apr 23 11:59:23 CEST 2014


ma este kötetbemutató az FKSE-ben
https://www.facebook.com/events/1392969360983015/
Részlet a könyv előszavából:
A mai magyar társadalom hétköznapi nyelvhasználatának különböző szintjein –
éppen úgy, mint a társadalomtudományokban, a privát és a nyilvános
szférában – a legnehezebben kezelhető szavak közé tartozik a „zsidó”. Alig
feltérképezett örvénylése személyiség- és társadalompszichológiai,
történeti, szociális, jogi, esztétikai, testtudati aspektusokat érint – és
nincs olyan területe a társadalmi életnek, ahol felbukkanása kizárható
volna.
Amikor tanulmánykötetünket terveztük, az volt a célunk, hogy példákon
keresztül váljék láthatóvá, hogy a 20. századi és a kortárs magyar
irodalomban milyen identifikációs mintázatokba ágyazódnak és miként
jelennek meg a különböző „zsidó” identitásképek, milyen retorikai, poétikai
eljárások viszik őket színre.


Üdvözöljük a Memento70 adománygyűjtő oldalán, amelyet a Holokauszt Emlékév
alkalmából meghirdetett Civil Alap pályázaton nyertes, de az állami
támogatást visszautasító szervezetek és személyek hoztak létre.
http://www.memento70.hu/project/express-yourself-a-mi-holokausztunk/


More information about the Artinfo mailing list