[artinfo] Fridvalszki Márk : / Labor / Április 17 , 18:00

LABOR labor at c3.hu
Thu Apr 10 11:21:27 CEST 2014


Fridvalszki Márk / „Please mother, can‘t we go some place where there isn‘t any sky?“
(Albert E. Kahn: The Game of Death – Effects Of The Cold War On Our Children, 1953, 23.)

Megnyitó: 2014. április 17, csütörtök 18:00
19:00 Zoltan Solomon LIVE

Labor: Képíró u. 6., 1053 Budapest,

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////// 

A védelmet és túlélést szolgáló bunkerrendszerek a hidegháború paranoid korszakára és 
szimbolikusan a piros gombon nyugvó mutatóujj feszültségére emlékeztetnek. Önként keresi a 
kiállítás címében idézett amerikai kisfiú azt az elemeiben barátságtalan, klausztrofób és sötét helyet, 
amely megvédi a kísérteties zúgással közeledő légi csapástól. A börtön, kripta, sír, vagy végső 
menedékként is leírható ambivalens közeg, térben és időben kizökkent a hétköznapi valóságból. 
Rövidebb-hosszabb időre elzárkózhatunk mindattól, ami a felszínen marad.
Huszonöt évvel a rendszerváltás után, a technológiai fejlődés következtében világossá vált, hogy sem 
a dekontamináló berendezések, sem a lakossági légópincék nem nyújtanak hosszútávú védelmet az 
emberiség által kifejlesztett pusztító erők ellen. Ennek ellenére fokozott figyelem és érdeklődés kíséri 
az építészeti maradványait. Számos művész, elméleti kutató és turista indul felderítésükre. A bunker 
felidézi egy történelmi kor emlékét, egyben a kontrollált és irányított társadalmak jelenkori 
szorongásainak térmetaforája is.
Fridvalszki Márk térspecifikus és multimediális installációja a tömegpusztító fegyverek ellen épült 
bunkerek hangulatát idézi, nosztalgikusan fordulva a hidegháborús kor grafikai és tárgyi esztétikája, 
illetve szellemi áramlatai felé. A téma, mint inspirációs forrás végigkíséri a művész munkásságát s a 
LABOR-ba tervezett tárlaton új megfogalmazást nyer. Fridvalszki felbontja a táblakép sík rendszerét 
és egy az egész kiállítótérre kiterjedő environment-et hoz létre. A tárlat szerves részét képezi Zoltan 
Solomon szónikus térinterpretációja, amely a megnyitón egy live-act formájában, majd a műalkotás 
új dimenziójaként járul hozzá a bunkerek hangulatát idéző atmoszféra megteremtéséhez.                   
(Hunya Krisztina)

A kiállítás megtekinthető 2014. április 27-ig.
 
http://labor.c3.hu/
http://markfridvalszki.com/
 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
 
coldwar.hu
Beszélgetés ANGOLUL Dr. Békés Csabával, a Cold War History Research Center Budapest alapító 
igazgatójával, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárával.
2014. április 18, péntek 18:00

A megnyitó másnapján, április 18-án Dr. Békés Csabával, a Cold War History Research Center 
alapítójával beszélgetünk a kutatóközpont célkitűzéseiről és eddigi eredményeiről. Milyen aktuális 
kérdések foglalkoztatják a kutatókat a hidegháborús kor feltérképezése és elemzése közben? Milyen 
új információk módosítják az esetleges tévképeket? És hogyan viszonyul a kiállításon is megidézett 
médiapropaganda az akkori valós politikai helyzethez? A központ nemzetközi gyakornokai az 
atomháborútól való félelemről, légópincék használatáról, reális és ideológiai szerepükről készítenek 
kutatást saját országukban, lehetővé téve a párhuzamos vizsgálatot. Míg Fridvalszki Márk 
installációja a művészet érzelmi hozzáállásával reflektál a múlt eseményeire, a Cold War History 
Research Center a téma tudományos hátterét tárja elénk.
http://www.coldwar.hu/
http://www.facebook.com/ColdwarHistoryResearchCenter
LABOR
www.labor.c3.hu

Fridvalszki Márk / „Please mother, can‘t we go some place where there isn‘t any sky?“
(Albert E. Kahn: The Game of Death – Effects Of The Cold War On Our Children, 1953, 23.)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////// 

Opening: Thursday, April 17th, 2014, 6pm
7pm Zoltan Solomon LIVE

Labor: 1053 Budapest, Képíró u. 6.,
 
Bunker systems serve to protect and survive. Their memory bring to our mind the Cold War paranoia 
and it’s emblematic image: a trembling finger placed on a red button, ready to light the world on fire. 
The little American boy quoted in the exhibition’s title willingly asks his mother for a place 
unfriendly, claustrophobic and dark, that saves him from the uncanny buzzing approaching from the 
sky. Bunkers are described as prisons, crypts, graves, or at the very least asylum, as an ambivalent 
medium removing us from reality, space and time. For shorter or longer we are kept aloof from 
everything left on the surface.
Being 25 years after Transition, it became clear that neither decontamination equipment, nor 
residential air-raid shelters provide the necessary protection from mankind`s destructive force. 
Nevertheless, artists, theorists as well as tourists show recent interest for the manifold entity of these 
post-war structures. The bunker is approached not merely as an historical artifact but as a spatial 
metaphor for the current anxieties of controlled and directed societies.
Mark Fridvalszki’s space-specific and multimedia installation conjures the shelters built against 
WMDs (weapons of mass destruction), nostalgically reflecting upon the graphic, material and 
intellectual culture of the Cold War period. As its point of origin, this subject can be traced back to 
his earlier works, however it will gain a new formulation for the upcoming display at Labor Budapest. 
The artist breaks with the flat system of the panel and creates an environment filling the whole space. 
Latter is accomplished together with Zoltan Solomon’s sonic space-interpretation, a life-act, to be 
performed at the exhibition’s opening, adding a new dimension to the presentation and the intended 
bunker-atmosphere.        
(Krisztina Hunya)

Exhibition on view until April 27th, 2014.
Opening hours:
 
http://labor.c3.hu/
http://markfridvalszki.com/
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
 
coldwar.hu
Conversation in ENGLISH with Dr. Csaba Békés, founding director of the Cold War History Research 
Center Budapest, professor at the Corvinus University Budapest.
Friday, April 18th, 2014, 6 pm

The day after the opening, on April 18th Dr. Csaba Békés, founding director of the Cold War History 
Reseach Center will share with us the aims and achievements of the institute. What latest questions 
occupy researchers today when examining the Cold War Period? How does new information alter 
earlier misconceptions? And how does the media propaganda quoted in the exhibition relate to 
political reality? The center’s international interns will produce a research paper, each on their own 
country, about the constant fear of an atomic war and the practical as well as ideological functions of 
air-raid shelters, allowing a parallel view on history. While Mark Fridvalszki’s installation looks at past 
events from an emotional and artistic point of view, the Cold War History Research Center presents its 
scientific backgrounds.
http://www.coldwar.hu/
Facebook: http://www.facebook.com/ColdwarHistoryResearchCenter


More information about the Artinfo mailing list