[artinfo] SPACES/CHIOȘC/K.A.I.R.: Если вам не нужны / În caz că nu vă trebuie / If you don’t need it, 26-27 iulie, ora 14:00-19:00

ober ober at emdash.org
Thu Jul 25 19:05:03 CEST 2013-------- Original Message --------
Subject: [oberlist] MD* SPACES/CHIOȘC/K.A.I.R.: Если вам ненужны / În 
caz că nu vă trebuie / If you don’t need it, 26-27 iulie, ora 
14:00-19:00
Date: 2013-07-25 18:22
 From: Vladimir US <vladimir at oberliht.org.md>
To: oberlist at lists.idash.org
Reply-To: "cultura tinerilor, arta, politici culturale / youth culture, 
art & cultural policies" <oberlist at lists.idash.org>

  [1]

http://chiosc.oberliht.com/2013/07/25/if-you-dont-need-it/ [2]

- – - scroll down for English – - -

RO
- – - – -

MICHAL MORAVČÍK / JANA KAPELOVÁ / PEDESTALUL PUBLIC
prezentare: 26-27 IULIE 2013, ORA 14:00-19:00

_“ЕСЛИ ВАМ НЕ НУЖНЫ”_

Proiectul colectiv al Janei Kapelová și Michal Moravčík cu numele
“если вам не нужны” (În caz că nu vă trebuie) este
o investigație realizată în partea veche – de origine
“balcanică” a centrului orașului Chișinău, care, posibil își
va pierde autenticitatea în viitorul apropiat. În această regiune un
nou atractiv bulevard (Bulevardul Cantemir) se vrea construit.

Metoda performativă a înlocuirii mobilierului (scaune vechi fiind
înlocuite cu cele noi) realizată de artiști în acea zonă rezonează
cu transformările prin care trec cartierele din orașul vechi și cu
noul lor caracter urban.

Mobilierul autentic colectat de la locuitorii din cartier, transformat
în niște hărti urbane ale Chișinăului, va fi instalat de către
artiști în spațiul public din acea zonă, pentru a fi utilizat.

PROGRAM:

26.07.2013, VINERI, DE LA 14:00 LA 19:00
1. colțul str. Mihai Viteazul cu str. Mitropolit Dosoflei, Chișinău
2. colțul str. Alexandru cel Bun 91/a cu str. Mitropolit Gavriil
Bănulescu-Bodoni, Chișinău

27.07.2013, SÎMBĂTĂ, DE LA 14:00 LA 19:00
3. colțul str. Tighina cu str. Bălănescu, Chișinău

  [3]

PROIECTUL SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din
Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din
patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova,
Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale
specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are
drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din
aceste țări.
http://www.spacesproject.net [4]

CHIOȘC – PROGRAM DE REZIDENȚĂ PENTRU ARTIȘTI
Programul de rezidență pentru artiști CHIOȘC încurajează crearea
unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile
locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se
referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele
care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.
http://chiosc.oberliht.com/air [5]

K.A.I.R. PROGRAM DE REZIDENȚĂ PENTRU ARTIȘTI ÎN KOSICE
K.A.I.R. este un program de rezidență organizat de Kosice 2013 –
Capitala Culturală Europeană prin intermediul căruia artiști din
diferite țări pot petrece pînă la 3 luni lucrînd și locuind în
Kosice, iar artiștii din Slovacia de est pot călători în alte
țări.
http://www.kair.sk [6]

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC/K.A.I.R.
organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul
SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al
Parteneriatului Estic. Rezidența lui Michal Moravčík și Janei
Kapelová este organizată în parteneriat cu Kosice 2013 – Capitală
Culturală Europeană (http://www.kosice2013.sk/ [7]) și beneficiază
de suportul Ministerului Culturii al Slovaciei
(http://www.culture.gov.sk/ [8]).

  [9]

EN
- – - – -

MICHAL MORAVČÍK / JANA KAPELOVÁ / PUBLIC PEDESTAL
presentation: JULY 26-27, 2013, 2PM-7PM

“_ЕСЛИ ВАМ НЕ НУЖНЫ_“

The collective project by Jana Kapelová and Michal Moravčík titled
“если вам не нужны” (“If you don’t need it”) is
an investigation into the old – original “Balkan” part of the city
center of Chisinau, which will probably lose its authentic form in the
near future. In this area a new attractive boulevard (Cantemir
Boulevard) will arise.

The act of replacement of the furniture (old chairs being exchanged to
new ones) performed by the artists in that area is resonating to the
transformations that this district is going through and with its new
character.

The authentic furniture collected from the local people, shaped
according to the structure of Chisinau urban maps will be placed by the
artists back to the public space for being used.

PROGRAM:

26.07.2013, FRIDAY, FROM 2 TO 7 PM
1. corner of str. Mihai Viteazul / str. Mitropolit Dosoflei, Chisinau
2. corner of str. Alexandru cel Bun 91/a / str. Mitropolit Gavriil
Banulascu – Bodoni, Chisinau

27.07.2013, SATURDAY, FROM 2 TO 7 PM
3. corner of str. Tighina / str. Balanescu, Chisinau

  [10]

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries)
project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner
countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting
societal issues in the public realm of their city. It also aims at
strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net [11]

KIOSK AIR PROGRAM
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in
relation to the local context and reality. It offers the opportunity to
explore various issues that relate to Moldova’s situation in general
and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.
http://chiosc.oberliht.com/air [12]

K.A.I.R. KOSICE ARTIST IN RESIDENCE
K.A.I.R. is a residency programme in the frame of Kosice 2013 –
European Capital of Culture to invite international artists to work and
live for three month in Kosice as well as to send Eastern Slovak 
artists
to international residencies.
http://www.kair.sk [13]

This event is part of K.A.I.R./KIOSK artist in residency program
organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is
financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture
Programme. This residency is in cooperation with Kosice 2013 –
European Capital of Culture (http://www.kosice2013.sk/ [14]) and 
further
supported by the Slovak Ministry of Culture (http://www.culture.gov.sk/
[15]).

  [16]

  [17]

Vladimir US

CHIOSC | curator

http://chiosc.oberliht.com [18]
http://plic.oberliht.com [19]
http://chisineu.wordpress.com [20]
http://bucuresti68.wordpress.com [21]
http://www.facebook.com/Oberliht [22]

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei
Culturale Europene http://www.eurocult.org [23]

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com [24]

tel/fax: + (373 22) 286317
email: vladimir at oberliht.org.md [25]
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist [26]
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


Links:
------
[1] http://chiosc.oberliht.com/wp-content/uploads/2013/07/web_1_web.jpg
[2] http://chiosc.oberliht.com/2013/07/25/if-you-dont-need-it/
[3] 
http://chiosc.oberliht.com/wp-content/uploads/2013/07/if-you-dont-need-it_web.jpg
[4] http://www.spacesproject.net/
[5] http://chiosc.oberliht.com/air
[6] http://www.kair.sk/
[7] http://www.kosice2013.sk/
[8] http://www.culture.gov.sk/
[9] http://chiosc.oberliht.com/wp-content/uploads/2013/07/web_2_web.jpg
[10] 
http://chiosc.oberliht.com/wp-content/uploads/2013/07/web_4_web.jpg
[11] http://www.spacesproject.net/
[12] http://chiosc.oberliht.com/air
[13] http://www.kair.sk/
[14] http://www.kosice2013.sk/
[15] http://www.culture.gov.sk/
[16] 
http://www.oberliht.com/wp-content/uploads/2012/04/EuroEastCulture_SPACES_web2.jpg
[17] 
http://www.oberliht.com/wp-content/uploads/2012/04/kosice_ministry_web.jpg
[18] http://chiosc.oberliht.com
[19] http://plic.oberliht.com
[20] http://chisineu.wordpress.com
[21] http://bucuresti68.wordpress.com
[22] http://www.facebook.com/Oberliht
[23] http://www.eurocult.org
[24] http://oberliht.com
[25] mailto:vladimir at oberliht.org.md
[26] https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

-- 
Oberliht, Young Artists Association
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


More information about the Artinfo mailing list