[artinfo] MEGHÍVÓ - SZOLNOKI JÓZSEF: Homeopatikus valóság

Műcsarnok mucsarnok at mucsarnok.hu
Fri Sep 9 19:12:54 CEST 2011


Szolnoki József: HOMEOPATIKUS VALÓSÁG - össznemzeti Rorschach-teszt, 
avagy privát adalékok Kompország irányváltásainak emlékezetéhez

2011. szeptember 16. - november 13.

 
Szeretettel meghívjuk a kiállítás megnyitójára 2011. szeptember 15-én,
csütörtökön 19 órára az Ernst Múzeumba.

 
Bevezető: Készman József, a kiállítás kurátora
Megnyitja: Szijártó Zsolt, kultúrakutató

 
Re-acting: 162 korsó, a 12 éve lejárt 150 éves sörkoccintási tilalom
emlékezetére - nyitó happening


memetikus atavizmus mito-motorikus manipulált mém-bonsai paranoia-recycling 
(izolált) zsugorodás pángermán konspiráció pátosz-giccs hipotézis-gyök
teória-építészet homofónia orális tektonika diskurzus-szedimentológia
álfikciós dokumentarizmus élményterápia 
az átmenet kultúrája vált(oz)ás efemeriáda tranzitológia inflection archive 
prezentizmus és időrend paleo-pszichológia történelmi re-acting guided
serendipity

 

Gyermekkorában Szolnoki József - a sors fintoraként - ugyanazon a héten
tette le a kisdobos esküt és lett elsőáldozó. Egészen addig nem
tulajdonított ennek különösebb jelentőséget, amíg harminc évvel később, meg
nem pillantott egy 1990-ben átragasztott címertáblát. E két - egymástól
látszólag teljesen független - dolog között felfedezett párhuzam az átmeneti
állapotok vizsgálatára irányította a figyelmét. A kulturális átalakulások,
az átmenetiség állapota számos analógiát kínál, új-keletű legendákat
generál, mémeket plántál. Az alkotó számos olyan, a köztudatban sikeresen
áthagyományozódó kulturális-történelmi toposznak eredt nyomába, amelyek
meghatározzák gondolkodásunkat történelemről, identitásról, s jellemzik a
közbeszédet. A kiállítás rendhagyó tranzitológia, "Kompország" kelet-nyugati
irányváltásaihoz kapcsolódó mítoszainak kuriózum-kabinettje, amelyben
kronologikusan követik egymást a magyar történelem inflexiós pontjaihoz
kapcsolódó, azokra reflektáló, illetve azokat újraértelmező
állomások/műtárgyak. Ezek emlékezet-tükreiben, az objektív történelem és a
szubjektív emlékezet sztereoszkópiáján keresztül az identitás
megragadhatatlansága csillan fel.

 

Kapcsolódó linkek: www.commonline.hu >> kutatás >> Címerváltás -
Rendszerváltás (2009-)

A kiállítás kísérőrendezvényeiről részletes információk a Műcsarnok
honlapján: www.mucsarnok.hu 
More information about the Artinfo mailing list