[artinfo] Az avantgárd magángyűjteményekben I. A Kiss Ferenc-gyűjtemény. MEGNYITÓ: 2011.11.25. péntek, 16 óra

Kassák Múzeum kassakmuzeum at pim.hu
Mon Nov 21 14:08:56 CET 2011


Kassák Múzeum
www.kassakmuzeum.hu


A Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum tisztelettel meghívja Önt

Az avantgárd magángyűjteményekben I.  A Kiss Ferenc-gyűjtemény című 
kiállítás megnyitójára

Időpont: 2011. november 25., 16.00 óra
Helyszín: Kassák Múzeum
A kiállítást megnyitja: Sasvári Edit, a Kassák Múzeum vezetője
A megnyitón közreműködik: Havas Judit előadóművész
A kiállítás megtekinthető 2012. január 15-ig


A kiállítás rövid bemutatása:

ÚJ KIÁLLÍTÁS-SOROZATOT INDÍT A KASSÁK MÚZEUM
Az avantgárd magángyűjteményekben címmel új kiállítás-sorozatot indít 
el a Kassák Múzeum. Sorozatunkkal arra szeretnénk ráirányítani a 
figyelmet, hogy az avantgárd történetének feltárása kapcsán nem elég 
végignézni a közgyűjtemények ide vonatkozó anyagait. Ahhoz, hogy az 
avantgárd törekvésekről minél teljesebb képet kapjunk, a kortársak 
visszaemlékezéseit, családi fotókat és dokumentumokat, valamint 
magángyűjtemények sokszor rejtett értékeit is meg kell ismerni.

Az avantgárd művészeti gyakorlatának és gondolkodásmódjának egyik 
következménye a múzeumi gyűjteményekbe került anyag töredékessége. A 
művészet történetében ekkor tűntek fel az első esemény alapú 
kezdeményezések, ekkor szerveződtek a társadalmi valóság átalakítását 
célzó akciók. Propaganda matinék, „gépromboló”  táncestek és 
kóruselőadások zajlottak lakásokban és ideiglenes színházakban, amelyek 
utólagos felderítése valódi elhivatottságot, a téma iránti rajongást 
igényel. Azt sem felejthetjük el, hogy az avantgárd több iránya elvi 
ellentétben állt a gyűjtéssel és a múzeum intézményével, hiszen a művek 
életközeliségre, társadalmi befolyásra törekedtek. A műtárgyak 
korlátozott számában a hagyományos műformák háttérbe szorulása is 
közrejátszik, többek között manifesztumok, montázsok, reklám és 
díszlettervek kérnek maguknak helyet.
Sorozatunkban elsőként a tízes évektől a negyvenes évekig tartó időszak 
modern művészetének a legszélesebb körű dokumentumait magába foglaló 
Kiss Ferenc-gyűjteményt mutatjuk be.

AZ AVANTGÁRD MAGÁNGYŰJTEMÉNYEKBEN I. A KISS FERENC-GYŰJTEMÉNY
A történeti modernizmus és a klasszikus avantgárd tárgykörében Kiss 
Ferenc budapesti gyűjteménye Magyarország egyik legjelentősebbnek 
számító, magánkézben lévő kollekciója. A Kassák Múzeumnak azért is esett 
a választása a magyar és nemzetközi gyűjtemény bemutatására, mert 
kibontható belőle az a gazdag szellemi miliő és szerteágazó 
kapcsolatrendszer, amely Kassák tevékenységének éltető közegét 
jelentette. A korabeli magyar és nemzetközi folyóiratok, a MÁ-ban közölt 
eredeti reprodukciók, levelek, könyvek, plakátok, meghívók, fotók eleven 
korrajzként reprezentálják és bővítik Kassák korszakos jelentőségének 
megjeleníthetőségét és a klasszikus modern magyar művészet 
újraértelmezésének a lehetőségét.


-- 
Kassák Múzeum
H-1033, Budapest, Fő tér 1.
Telefon, fax: +36 1 368 7021
Nyitva tartás: szerda– vasárnap 10.00 – 17.00
www.kassakmuzeum.hu

--------------------------------------------------
KIÁLLÍTÁSAINK

Az avantgárd magángyűjteményekben I. A Kiss Ferenc-gyűjtemény
Nyitva: 2011. november 26 - 2012. január 15.
Megnyitó: 2011. november 25., 16.00

Kassák!
A PIM-Kassák Múzeum állandó kiállítása


More information about the Artinfo mailing list