[artinfo] Nyilvános pályázat a Műcsarnok aulájának korszerűsítésére

Csóka Edina ecsoka at mucsarnok.hu
Wed Sep 8 12:11:43 CEST 2010


Nyilvános pályázat 

A Műcsarnok aulájának korszerűsítésére

 

 

A pályázati felhívás tárgya, háttér információk

 

 

I.          Háttér információ: MasterCard támogatás

 

Az MasterCard cég 2009 júliusa óta a Műcsarnok főtámogatójaként a kortárs
művészet támogatása mellett döntött. A 2010-es támogatás keretein belül két
speciális projektnek a megvalósítását tűzte ki célul a Műcsarnokkal közösen:
a Műcsarnok aulájának korszerűsítését, valamint a Műcsarnok előtti
biciklitárolók megvalósítását.

 

 

II.         A pályázati kiírás tárgya

 

A projektek megvalósításának céljából a Műcsarnok Nonprofit Kft.
(továbbiakban Műcsarnok) nyilvános pályázatot hirdet a Műcsarnok aulájának
korszerűsítésére: ülőalkalmatosság (pihenőrész) és digitális információs
rendszer kialakításával. 

A Műcsarnok zárt előtere a maga eklektikus, századfordulós belső terével az
épület történetiségét hangsúlyozza. Ennek ellensúlyozására olyan kortárs
design elemekkel szeretnénk gazdagítani az aulát, amelyek reflektálnak a
kortárs művészet bemutatásának igényességére és arra a haladó szemléletre,
amit a Műcsarnok, mint intézmény képvisel. A pályázatban megtervezendő
elemekben nincs formai megkötés, de azoknak figyelembe kell vennie az épület
már meglévő adottságait. (A jegypénztár, ruhatár és a szórólapállvány marad
a jelenlegi formájában; az új anyagokkal való harmonizációra törekedve igény
szerint lehet javasolni kismértékű változtatást: matrica, táblák, de nem
kötelező.)

Az aula terének határvonalai kötöttek - mozgáskorlátozott lift, ruhatár,
könyves bolt, kiállítótéri bejárat, igazgatósági folyosó, pénztár, alagsori
lejárat, főbejárati területek határolják. Az új elemeket nem lehet sem a
falhoz, sem a padlózathoz rögzíteni. Személyes megtekintés céljából, illetve
műszaki paraméterek igénye esetén a <mailto:boroczi at mucsarnok.hu>
boroczi at mucsarnok.hu e-mail címen egyeztethetnek a pályázók.

Az épület műemléki védettség alatt áll. 

 

 

A pályázat menete, időzítés

 

 

I.          A pályázati részvétel feltételei

 

A pályázaton részt vehet minden magyarországi képző- és iparművészeti
felsőoktatási intézményben tanuló hallgató.

 

 

II.         Időzítés

 

a.   pályázati kiírás: augusztus 24.

b.   pályázati anyag benyújtása: szeptember 26.

c.   elbírálás: szeptember 30.

d.   megvalósítás: október 31-ig!

e.   bemutatás, hivatalos átadás: a MasterCard Bank of the Year gáláján,
2010. november 11-én.

 

 

III.        Díjazás

 

A nyertes pályázó 1000 euro díjazásban részesül a projekt végére kidolgozott
terv teljes körű felhasználásáért - tervezői és jogdíj. Az összeg forintban
kerül kifizetésre a teljesítéskor érvényes EUR/HUF középárfolyamon.

A pályázat produkciós megvalósítására szánt összeg: 7500 eurónak megfelelő
forint összeg, amely összegről részletes és reális, kivitelezhető produkciós
költségvetést kell készítenie a pályázónak a pályázati anyaghoz csatolva.

 

 

 

IV.        A beadandó anyag tartalma

a.   tervek

b.   produkciós költségvetés

c.   részletes időzítés a pályázati kiírás alapján

 

 

V.         Pályázat beadása

 

A pályázati anyagot elektronikus formátumban várjuk az
<mailto:enagy at mucsarnok.hu> enagy at mucsarnok.hu email címre, szeptember 26-án
24 óráig. 

A beadási határidőt követően a beérkezett pályázatok alapján a Műcsarnok
fenntartja a jogot, hogy a pályázókat pályázati anyagok prezentációjára
személyesen is meghallgatásra hívja be szeptember 27. és szeptember 29.
között. A személyes meghallgatás alkalmával pályázatot elbíráló zsűri előtt
zártkörű prezentációra kerül sor, melynek pontos időpontjáról és
helyszínéről a Műcsarnok írásban (e-mailben) értesíti a pályázót.

A Műcsarnok fenntartja a jogot, hogy több pályázó esetén csak a legjobbnak
ítélt pályázatok benyújtóját hallgassa meg személyesen. A pályázatokat a
Műcsarnok által felkért zsűri bírálja el, az írásban leadott anyag és az
esetleges személyes prezentáció alapján legkésőbb 2010. szeptember 30.
napjáig.

 

A Műcsarnok a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de
legkésőbb 5 napon belül írásban közli valamennyi pályázóval.

 

Érvényes és eredményes pályázat esetén, az elbírálási határidőt követő 5
napon belül kerül sor a szerződéskötésre.

 

 

VI.        Jogorvoslat

 

A pályázati eljárással kapcsolatosan, illetőleg döntésével szemben
jogorvoslatnak helye nincs, a Műcsarnok mindennemű jogorvoslati lehetőséget
kizár.

 

VII.       A pályázat érvényességének feltételei

 

Érvényes a beadott pályázat, amennyiben a pályázó:

*	a jelen pályázati felhívásban meghatározott pályázói kör
feltételeinek megfelel,
*	a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül
nyújtotta be,
*	a pályázatot,a pályázati felhívás IV. pontjában meghatározott
mellékletekkel nyújtotta be,

 

Eredménytelen a pályázat, amennyiben

*	a pályázati felhívásban meghatározott beadási határidőn túl
érkezett,
*	a beadott pályázati anyag egyik melléklete sem felelt meg a
pályázati felhívásban foglalt feltételeknek,

 

Kiíró fenntartja jogát, hogy 

*	a nyertes pályázó visszalépése esetén vagy, ha a szerződéskötés a
nyertes pályázóval egyéb okból meghiúsul, úgy a pályázat soron következő
helyezettjével kössön szerződést,
*	a pályázati eljárást indoklás nélkül érvénytelennek, illetve
eredménytelennek nyilvánítsa,
*	a pályázati felhívást a pályázat benyújtási határidejének lejárta
előtt visszavonja, amiről a pályázati felhívás közzétételének helyein, a
benyújtási határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé. 
*	bármely, a pályázati dokumentációban meghatározott határidőt
egyoldalúan, a pályázók megfelelő értesítése mellett módosítson. Megfelelő
értesítésnek minősül az értesítés e-mail-ben, faxon, futár útján vagy
ajánlott tértivevényes postai küldeményként az ajánlattevő által megadott
bármely elérhetőségi címre történő megküldése.

 

 

 More information about the Artinfo mailing list