[artinfo] Futurspektiv2 / Annemie Augustijns

Gergely Laszlo gergely.laszlo at gmail.com
Fri Oct 8 15:14:41 CEST 2010


--------------english text below----------------

Annemie Augustijns: OST.MODERN
2010.10.11 - 2010.11.10
Megnyitó: 2010.10.11, 20:00

A valóság mögött az illúzió áll, az illúzió mögött a hazugság, a
hazugság mögött az igazság, az igazság mögött a valóság. A tények és
képzelgések, nekibuzdulások és bukások, együttállások és szándékok e
pólusai között sejlik fel az a világ, amit Annemie Augustijns
fényképei örökítenek meg: Kelet-Európa a 21. században. A reveláció
talán túl ünnepélyes kifejezés e fotók kapcsán, ráadásul erősen
vallásos színezetű, s ez aligha illik ahhoz a régióhoz, amelyet bő fél
évszázadon keresztül határozott meg egy istentelen és isten nélküli
politikai rendszer. Mégis, Augustijns képei a megvilágosodás erejével
hatnak, hiszen jóval többet tárnak fel a keleti blokk legutolsó
évtizedéből, semhogy valamiféle vizuális történetírásként lennének
jellemezhetők. Augustijns fotóiról hiányoznak az emberek: szállodák,
múzeumok, épületek belső terei hozzák létre azt az atmoszférát,
amelyben fonákjáról, a hiánya által mutatkozik meg a kelet-európai
ember és az a modernizmus, amely egyszerre hat izzadságszagúnak s
fogantatása pillanatában idejétmúltnak, és egyszerre ragadja meg az
embert bumfordi örökkévalóságával. Időtlen tárgyak és terek a
főszereplői e képeknek, egy örökre letűnt kultúra lenyomatai, amelyek
keserű nosztalgiát ébresztenek a nézőben.

www.annemieaugustijns.be

Koprodukciós partner: Fotografiemuseum Antwerpen - www.fotomuseum.be
A kiállítás a Futurspektiv2, flandriai kulturális fesztivál része -
www.futurspektiv.hu

Lumen Galéria
Mikszáth Kálmán tér 2.
1088 Budapest

www.photolumen.hu

Nyitvatartás: H-P: 8.30-19h, Sz: 10-18h, V: zárva
----------------------

Annemie Augustijns: OST.MODERN
2010.11.10 - 2010.10.11
Vernissage: 2010.11.10, 20:00

There is an illusion behind reality, a lie behind the illusion, the
truth behind the lie and reality behind the truth. The photographs of
Annemie Augustijns depict a world becoming visible through the net of
facts and fantasising, efforts and failures, synergies and intentions
- this is Eastern Europe in the 21st century. 'Revelation' might be
too ceremonial an expression when describing these photos, moreover,
it has rather strong spiritual connotations which is in stark contrast
to a region that had an ungodly political system for more than half a
century. And still, the pictures of Augustijns reveal too much from
the last decade of the Eastern block to be characterised as some kind
of a visual history. Human figures are absent in her work - the
atmosphere is created by hotels, museums, building interiors. Eastern
European man is portrayed by absentees, man and modernism are
portrayed inside out, man and his clumsy eternity shown together. The
focus of these pictures is timeless objects and spaces, the traces of
a culture gone forever, evoking bitter nostalgia in those who
contemplate them.

www.annemieaugustijns.be

Co-production partner: Fotografiemuseum Antwerpen - www.fotomuseum.be
The exhibition is realized in the framework of  Futurspektiv2,
Flandrian cultural festival - www.futurspektiv.hu

Lumen Galéria
Mikszáth Kálmán tér 2.
1088 Budapest

www.photolumen.hu

Opening hours: M-Fr: 8.30-19, Sat: 10-18, Sun: closed


More information about the Artinfo mailing list