[artinfo] [N&n galeria] meghívó az N&n galéria pálya - művek címu kiállítására - invitation to the exhibition life - works at the N&n gallery

Galéria galeria at nagybalint.hu
Sun Dec 12 20:47:06 CET 2010


 
az N&n galéria tisztelettel meghívja önt és barátait
a molnár farkas és gyarmathy katalin terembe

2010. december 15-én, szerdán 18 órára
 

the N&n gallery cordially invites you and your friends
to the farkas molnár and katalin gyarmathy halls
on 15th december 2010, on wednesday at 6 pm 
to the opening of the exhibition
 
pálya - művek • life - works
megnyitja bakos ildikó szobrászművész • opened by the ildikó bakos 
sculptor
 
-------------- next part --------------
 
-------------- next part --------------
 
 

a pálya-művek kiállítás megnyitója után kerül sor a 2010.évi molnár 
farkas-díj átadására. a díjat átadja molnár éva, a névadó leánya. az 
N&n galéria 2004. június 21-én - a névadó születésnapján - adta ki első 
alkalommal a díjat. a díjat évente egy alkalommal ítélik oda az 
építészet területén végzett kimagasló teljesítményért. a díjazott nem 
csak építész lehet, hanem bárki, aki a feltételnek megfelel: író, 
szerkesztő, kiadó, teoretikus, oktató, fejlesztő, kutató, kivitelező, 
befektető, hatóság, aki valami jelentőset hozzátett, hozzátesz a magyar 
építészet fejlődéséhez. a tanácsadó testület és a kurátorok tehetnek 
egy vagy több javaslatot a díjazandó személyre, csoportra vagy 
intézményre. a díj molnár farkas vörös kocka /1923/ házának terve 
alapján készült megyik jános mű. a 2010. évi zsűri tagjai: az N&n 
galéria alapítvány kuratóriumának tagjai: erős hajna /elnök/, erő 
zoltán, forgách andrás, murányi sándor, nagy bálint. emlékeztetőül az 
eddigi díjazottak: 2004 tomay tamás, u nagy gábor, 2005 kunszt györgy, 
dévényi tamás, 2006 gábor eszter, bán ferenc, 2007 karácsony tamás, 
2008 janáky istván, 2009-ben a díj nem került kiadásra. •   the opening 
of the life – works exhibition is also the 2010 award ceremony for the 
farkas molnár award. the award is presented by éva molnár, the farkas’s 
daughter. the N&n gallery presented the award for the first time on 
june 21st, 2004, on its eponym’s birthday. the award is given annually 
to honor superior achievement in architecture. the recipient isn’t 
necessarily an architect, but anyone who meets the award’s criteria: 
writers, editors, publishers, theoreticians, educators, developers, 
researchers, contractors, investors, authorities who significantly 
contributed, contribute to the advancement of hungarian architecture. 
the advisory board and curators make recommendations for one of more 
individuals, groups or institutions to receive the award. the award 
itself was designed by jános megyik, based on farkas molnár’s red cube 
/1923/ building. the members of the 2010 jury are the members of the  
N&n gallery’s board of trustees: hajna  erős /chairmen/, zoltán erő, 
andrás forgách, sándor murányi, bálint nagy. previous award recipients: 
2004 tamás tomay, gábor u nagy, 2005 györgy kunszt, tamás dévényi, 2006 
eszter gábor, ferenc bán, 2007 tamás karácsony, 2008 istván janáky, 
2009 no award presented.


 

>
>  
-------------- next part --------------
>  
-------------- next part --------------
>  
-------------- next part --------------
>
>  
> képmagyarázatok helyett: a nyolcvanas években, ugyanúgy, mint minden 
> korban, voltak és lesznek a művész-építész világ szűk belső elit 
> köréhez tartozók, és a többiek, akik valamilyen okból kintrekedtek, a 
> külső körökön gályáznak. ezen alkotók egy része általában különböző 
> elvek, érvek mentén, vagy csak úgy spontán alakult közösségek egyesült 
> erejével próbál érvényesülni. az előbbiek hierarchikus rendjét és 
> lehetőségeit a mécénás vagy diktátor vezényli. a hivatalos elismerést 
> elsősorban a kontrollált és kiporciózott állami munkák hozták meg. a 
> külső körök tagjait az önkifejezés kollektív igénye foglalja egybe. 
> nyílt pályázatokat vagy a kevés magánmegbízást kihasználva alkotnak 
> közösségeket, menedékeket, s kapnak időnként szakmai elismerést. a 
> szakmai presztízs valamennyi alkotó számára az önbecsülést és a létet 
> biztosítja.
> “navigare necesse est, vivere non est necesse!”
> a nyolcvanas-kilencvenes években ugyanúgy, mint más korokban, több, 
> gyakran egymást átszövő, hangsúlyos építészeti baráti kör, műhely 
> létezett, alkottak maradandót. reméljük, hogy a bemutatott tervekkel a 
> kor egyik ilyen közösségét reprezentáljuk. a kevés megmaradt 
> dokumentumból nem elsősorban építészeti szakmai mérce szerint 
> szelektáltunk. egy független szellemi műhelyt, technikai 
> lehetőségeket, módszereket kívántuk érzékeltetni eredeti, akkor még 
> nagyobb részt computermentes, kézzel készült rajzokkal, tervekkel. 
> persze egyszer minden véget ér, mindenki végzi a dolgát, mit 
> szerencséje, lehetősége adott. bármilyen utat járunk be, az együtt 
> eltöltött idő, a közösen végzett alkotás öröme, bánata máig hatással 
> van napi munkáinkra. szívesen gondolunk vissza a zűrös - boldog 
> időkre, a szigorúan ellenőrzött megvalósult tervekre és a kedves 
> pályázatokra, időnként légvárakra, melyek magukban hordozták a 
> szabadság vélt lehetőségének édes csábítását, azt a naiv, csalóka 
> önámítást, hogy időnként ki lehet lépni a racionális világból. balázs 
> jános 2010. november hó
>  
-------------- next part --------------
>  
-------------- next part --------------
>
>  
> in lieu of captions: in the 80s, just like in any era, there were 
> those who belonged to the elite of the artist-architect world, and 
> those who were shut out for some reason, and remained on the 
> sidelines. these artists tried to find their place under the sun in 
> together, in communities bonded by different principles, rationales, 
> or formed spontaneously. the hierarchical order and opportunities of 
> the previous were managed by a maecenas or a dictator. official 
> commendation is reserved primarily for controlled and portioned state 
> sponsored projects. the members of the outer circles are bonded by the 
> collective need to express themselves. through open competitions and a 
> few private commissions they form communities, find safe haven, and 
> occasionally win professional recognition.
> “to sail is necessary, to live is not necessary”
> in the 80s and 90s, just like in any other era, several, often 
> overlapping, architectural or friend circles, workshops existed and 
> created enduring art. it is our hope to represent one of these 
> communities with the exhibited designs. the selection from the few 
> remaining documents was not made based on architectural standards, 
> instead our goal was to showcase independent intellectual workshops, 
> technological possibilities and methods with their original, mostly 
> computer free, hand drawn blueprints and plans. of course everything 
> ends, everyone goes on with their business that luck or opportunity 
> gave them. regardless of the road we travel, the time spent together, 
> the joy and sorrow of shared work still has its impact on our daily 
> work. we gladly look back on the troublesome but happy times, the 
> closely supervised realized plans, and the dear to heart design 
> competitions which were sometimes castles in the sky, that na?ve 
> self-deception that we can exit the rational world from time to time. 
> jános balázs novermber 2010
>  
>
-------------- next part --------------
> a teljesség igénye nélkül, barátok, kollégák, különböző karakterek, 
> néhányukkal egy-egy  könnyű szellemi flört erejéig, másokkal hoszabb 
> távon tudtunk közösségben alkotni • an incomplete list of friends, 
> colleagues, different characters, with some of whom I shared a quick 
> intellectual flirt, others long term work: bakos ildikó • balázs jános 
> • borsos irisz • borza endre • gyarmathy katalin • halas istván • 
> kádár nelly • lévay jenő • lőrincz zsuzsa • novák zsuzsy •  pál sándor 
> • péchy gyögy • pikkler katalin • rajk lászló • réti andrea • 
> ruppenthal judit • schinagl gábor • strack lőrinc • szakál csaba • 
> szüts juli • varga ági • vargha mihály • zalka imre • zölley ági, és 
> még sokan mások • and many others…


a kiállítás megtekinthető: 2011 január 17-ig
the exhibition is open until the 17th sjanuary 2011
 
-------------- next part --------------
 

következő rendezvény • the next program is
petri györgy terem • györgy petri hall
2010 12 22 • 22 12 2010
az első petri györgy-díj átadása • the award ceremony of the first 
györgy petri awarda galériában megtekinthető • on view at the gallery
petri györgy terem • györgy petri hall
 
Összeragadt Pillanatok
/Moments Stuck Together/
 
forgách andrás
57 rajz petri györgyről
57 drawings about györgy petri 
 

-------------- next part --------------
 
-------------- next part --------------
 
-------------- next part --------------
    N&n galéria

 1065 budapest, hajós utca 39.
 
+36 1 302 45 96, +36 1 301 04 50, +36 30 934 73 89
galeria at nagybalint.hu
www.nagybalint.hu
 
a galéria átmenetileg csak telefonos egyeztetés után látogatható. 
kérjen időpontot. • admission to the gallery is by appointment only. 
please call to arrange a visit. 


tisztelt látogatóink, aki érdekelt a kamara továbbképzési programjában, 
kérjük olvassa el
kamara.doc mellékletünket
 to unsubscribe • leiratkozás az értesítésről
 


More information about the Artinfo mailing list